Magenta Sailor Girls

Magenta Sailor Girls

  Wyprawy    Warszawa-Gdańsk-Mindelo-Recife
103%
15 530
z potrzebnych 15 000 zł = 103% celu
89 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 16.06.2017 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (4)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (68)
  • Społeczność (1)

Kampania wzbudziła

219 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Magenta Sailor Girls

Jesteśmy czterema zwykłymi dziewczynami, choć trochę niezwykłymi, bo żeglujemy po morzach i oceanach. Żeglarstwo to nasza ogromna pasja, każdą wolną chwilę spędzamy na wodzie, ale na co dzień jesteśmy zwyczajnymi: studentką, urzędniczką, nauczycielką, weterynarzem. 

To my: Ewelina, Monika, Marta i Agata

We are four random girls, although maybe a little exceptional, for we sail seas and oceans. Sailing is a huge passion for us, we spend every single moment of our leisure time waterborne. In our everyday life though we are: a student, a civil servant, a teacher and a veterinarian.

This is us: Ewelina, Monika, Marta and Agata

Magenta Sailor Girls na Bałtyku/MGS on the Baltic Sea

Marzymy o  przepłynięciu razem Oceanu Atlantyckiego.

Our dream is to sail together all the way through the Atlantic Ocean.

Opis projektu

Nasze marzenie o damskim rejscie transatlantyckim jest tak silne, że zgłosiłyśmy swój udział w wieloetapowej, niekomercyjnej wyprawie grupy przyjaciół pn. „Południe 2017” wokół Ameryki Południowej i na Antarktydę i chcemy - jako część tej wyprawy i jako my – Magenta Sailor Girls - przepłynąć jachtem przez Atlantyk.

Our dream of all-ladies cruise has been so powerful that we signed up to Południe 2017 (South 2017) - a multi-stage, non-commercial expedition of a group of friends. The cruise will go around South America all the way to Antarctica and we – the Magenta Sailor Girls – as a part of the cruise want to sail through the Atlantic Ocean.

Chcemy pokonać równik, zmienić półkulę, zmierzyć się z Wielkim Oceanem, długim rejsem i prostym żeglarskim życiem przez blisko miesiąc w małej, kobiecej załodze. 

We want to cross the Equator, all the way to the Southern Hemisphere, face the Great Ocean, experience a long cruise and a live a simple sailor’s life in a little all-girl crew for nearly one month.

Chcemy sprawdzić, jak poradzimy sobie na Oceanie z dala od lądu, czy potrafimy zaplanować, przygotować i przeprowadzić naprawdę dużą morską wyprawę.

We want to know how we will manage being on the Ocean, far away from solid land. We want to see whether we can plan, prepare and execute a really big expedition.

Chcemy spędzić ponad trzy tygodnie z dala od cywilizacji i udogodnień, nabrać doświadczenia od strony „organizatora” wyprawy, zmierzyć się nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na morzu i wszystkim tym co może nas spotkać, np. spleśniałym chlebem. 

We want to spend over 21 days miles away from civilized world and all the amenities it offers, gain experience from cruise organizer’s point of view and we want to face unpredictable weather conditions on the sea and all the other things that can occur – molded bread for example :)

Dlaczego? Bo lubimy siebie nawzajem i chcemy razem żeglować. Bo lubimy patrzeć na świat przez madżentowe okulary. Dlatego skrzyknęłyśmy się pod roboczą nazwą Magenta Sailor Girls - w uznaniu dla pierwszej kobiecej załogi s/y Team SCA na Volvo Ocean Race.

Why? Because we like each other and want to sail together. Because we like to see the world through magenta-colored glasses. That’s why we have gathered under the Magenta Sailor Girls banner – a a tribute to the first all-ladies sailing team s/y Team SCA at Volvo Ocean Race.

Żeglarstwo jest sportem zdominowanym przez mężczyzn, choć morze nie zna płci, zna tylko dobrych żeglarzy. A takimi chemy być. Chcemy rozwijać naszą pasję, zdobywać nowe wody i pokazać, że nie ma marzeń niedostępnych dla kobiet. To nie tak, że nie potrzebujemy wsparcia mężczyzn, przeciwnie - liczymy, że będą nam pomagać w realizacji naszych planów i czekać na nas na lądzie.

Sailing is one of the sports where men dominate, although the sea doesn’t recognize sex, only recognizes good sailors. We want to be good sailors. We want to develop our passion, conquer new waters and show to the world that there are no dreams a woman cannot fulfil. It’s not like we don’t need men supporting us, on the contrary – we are counting on them to help us to reach our goals and that they will wait for us on land.

A skąd to wszystko? Zupełnym przypadkiem, w 2015 roku, Monice przyszło poprowadzić damski rejs, w małej dziewczyńskiej załodze. I gdzie dziewczyny się nie pojawiały tam wywoływały zdziwienie, bo jak to tak: same dziewczyny na wielkim jachcie, na ogromnym morzu. 

Where did it come from? By chance, really. In 2015 Monika got to lead an all-woman cruise, with a small crew. Wherever the girls went they attracted attention – how is it possible that a bunch of girls is sailing a big boat on a big bad sea?

No właśnie tak. Bo dlaczego nie? Well... Why not?

Magenta Sailor Girls
Magenta Sailor Girls i s/y Isfuglen (Zimorodek) w czasie przygotowań do nowego sezonu.

Cel projektu

Nasz rejs jest częścią wieloetapowej, niekomercyjnej wyprawy "Południe 2017" i prowadzi z Mindelo na Wyspach Zielonego Przylądka do Recife w płn.-wsch. Brazylii.

Our cruise is one of the stages of a multi-stage, non-commercial expedition “Południe 2017” (“South 2017”) starting in Mindelo on Cabo Verde and ending in Recife in north-eastern Brazil.

Trasa rejsu / The route: 

Trasa rejsu
1600 mil morskich żeglugi przez Ocean Atlantycki/ 1600 Nm of sailing in the Atlantic Ocean

Zaczynamy 11 lipca, a kończymy 8 sierpnia 2017 r. 

We start on July 11 and want to finish on August 8 2017.

To blisko 1600 mil morskich bez lądu. Tylko niebo i ocean. Płyniemy stalowym jachtem s/y Isfuglen, pieszczotliwie zwanym Zimorodkiem, o długości 13,8 m, bardzo doświadczonym w żegludze morskiej i oceanicznej i do tej żeglugi przygotowanym.

It’s nearly 1600 Nautical miles with no land on the horizon. Only the sky above and sea underneath. We are cruising on a 13,8 m long steel yacht s/y Isfuglen, nicknamed Zimorodek (Kingfisher). It’s a very experienced boat, both in sea and ocean cruises, and very well prepared for such undertakings.

s/y Isfuglen pod pełnymi żaglami
s/y Isfuglen pod pełnymi żaglami / S/y Isfuglen of full sails  (fot. Dariusz Krzemiński)

O wyprawie: http://south2017.pl oraz https://www.facebook.com/Isfug...

More information about the expedition: http://south2017.pl and https://www.facebook.com/Isfuglen.

Możesz nam pomóc spełnić nasze marzenie o przepłynięciu Atlantyku w dziewczyńskiej załodze i wesprzeć nas w podnoszeniu naszych umiejętności. 

You can help us fulfil our dream of crossing the Atlantic Ocean with all-girl crew and support us in improving our skills.

Koszty naszego rejsu pokrywamy ze środków własnych, oszczędzamy na niego od dawna. Ale i tak przekraczają nasze możliwości. Wszystko dlatego, że musimy dolecieć i wrócić z dwóch różnych i dość dalekich miejsc, więc same przeloty to koszt kilku tysięcy złotych na osobę. Dodatkowo koszty wizy na Wyspy Zielonego przylądka, ubezpieczeń, opłat portowych... itd.

The cost of the cruise will be covered from our own funds, we have been saving for it for a long time now. But the costs still exceed our capabilities. It’s mainly because we have to fly to and fly back from two different and pretty far-away places. The plane tickets alone will cost us a lot of money. Adding to that visas to Cabo Verde, insurance, harbor fees…

Musimy też opłacić koszty jachtu, który jest świetnie przygotowany i wyposażony, co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort żeglugi, ale bierzemy udział w wyprawie niekomercyjnej, przyjacielskiej, więc w tych kosztach po prostu trzeba partycypować. Wszyscy składamy się na jacht i wyprawę.

We also have to cover the yacht costs – it has been meticulously prepared and well equipped for the cruise. It means safety of the travel and comfort of the crew, but since we participate in a non-commercial trip of friends, we also have to participate in all the costs. The entire team of participants is contributing to the expedition cost.    

Do tego musimy zabrać bardzo duży zapas słodkiej wody, bo płyniemy w klimacie tropikalnym latem i musimy dbać o nawodnienie naszych organizmów. Woda na Wyspach Zielonego Przylądka to towar deficytowy, za który trzeba będzie zapłacić. Podobnie za jedzenie, które przetrwa miesiąc żeglugi w tropikach i paliwo, które pomoże nam przepłynąć pas równikowej ciszy i zapewnić sprawne działanie elektroniki jachtowej przez blisko miesiąc. 

Since we will be sailing in the summer in tropical climate, we also have to take a huge supply of fresh water, so that we keep our bodies hydrated. Water in Cabo Verde is scarce and one must pay a lot of money for it. The same goes for food – it will only last a month in that climate, and fuel – we need enough to let us pass the silent zone of Equator and enough for the electronic instruments to work for the entire month.

Do tego mapy i inne pomoce nawigacyjne, przedrejsowe szkolenia z pierwszej pomocy medycznej, indywidualnych technik ratunkowych i inne... 

Słowem: dużo tego jak na zwykłą dziewczynę. A przy czterech niezwykłych dziewczynach… MAJĄTEK :)

Adding maps, navigation instruments, pre-cruise first-aid and individual rescuing techniques trainings and other important pre-cruise things, it is a lot of money for one girl!  And there will be four of us! :)

Zebrane środki przeznaczymy w pierwszej kolejności na opłacenie kosztów jachtu, paliwa, wody pitnej i jedzenia.

The money we raise will go to pay the yacht costs, fuel purchase and water and food supplies.

Nagrody

Co możemy zrobić dla Ciebie: / What we can do for you:

1. Wsparcie do 20 zł: Twoje imię i nazwisko na liście zasłużonych Darczyńców.

Contribute 20 PLN – get your name written in Donor Hall of Fame

2. Wsparcie 40 zł: Zdjęcie Równika :)

 Contribute 40 PLN – get a photo of the Equator :)

3. Wsparcie 50 zł: wykonanie piosenki dziękczynnej (same ją napiszemy) na gitarę, ukulele (madżentowe), kazoo i trójkąt :)    

Contribute 50 PLN – you get a song written especially for you by the Magentas (for guitar, ukulele, kazoo and triangle)

4. Wsparcie 70 zł: węzeł żeglarski, madżentowy, z decykacją.

Contribute 70 PLN: magenta sailing knot, with dedication.

5.Wsparcie 100 zł: naszywka z logo naszego rejsu. Różowa!            

Contribute 100 PLN – get a magenta cruise badge.

6. Wsparcie 120 zł: pocztówka z Oceanu, z Cabo Verde / Recife – jesteśmy kreatywne, więc może być to pocztówka Twojego życia  :)    

Contribute 120 PLN - postcard from the high seas, sent from Cabo Verde or Brazil.

7. Wsparcie 150 zł: Toba na szpej. Z logo MGS.

Contribute 150 PLN: Bag for your belongings, with our logo.       

8. Wsparcie 170 zł: Fotografia z Arktyki autorstwa Moniki, pochodząca z jej fotograficznej wystawy na Stadionie Narodowym w czasie targów "Wiatr i Woda". 

Contribute 170 PLN: A photography from Arctic from the Monika's photo exhibition on  National Stadium during the "Wiatr i Woda" Fairs in Warsaw.

9. Wsparcie 250 zł: Magentowy kalendarz na 2018 rok z najlepszymi zdjęciami z rejsu.

Contribute 250 PLN: Magenta calendar for 2018 with best photos of our trip.

10. Wsparcie 500 zł: Mini-album ze zdjęciami z rejsu.

Contribute 500 PLN: mini-album with Atlantic Crossing photos.     

11. Wsparcie 1000 zł: zabierzemy Cię na obiad lub kolację w Magentowym gronie i uraczymy morskimi  opowieściami.

Contribute 1000 PLN:we will take you to a Magenta Sailor Girls dinner and tell you countless tales from the sea.

12. Wsparcie 5000 zł i więcej: Zabierzemy Cię w naszej dziewczyńskiej załodze na żagle, choćby na Hel.

Contribute 5000 PLN or more – we will  take you on a Magenta Sailor Girl cruise with us – even if only to Hel.

O autorze / Zespół

Oto my: / This is us:


Agata – najbardziej lubi jak jest pięknie, niekoniecznie zimno, choć głównie pływa po zimniejszych wodach. Kocha tak samo Mazury, Spitsbergen i Islandię, kawałek serca zostawiła też w Szkocji, gdzie na pewno wróci. Atlantyku zasmakowała dwa lata temu i ma ochotę na bliższą znajomość. Nie lubi zbędnego pośpiechu i zgiełku, żeglarstwo to dla niej spokój i wolność. Na koncie tyle mil morskich ile trzeba, żeby zgubić książeczkę żeglarską i każdą przepłyniętą milę mieć w pamięci. Minimalistka w mowie i w stylu życia. W czasie rejsu będzie odpowiadała za nasze zdrowie psychiczne i będzie KO, bo jest psychologiem i pracuje z dziećmi :)

She likes it best when it’s beautiful, not necessarily cold, although she usually sails on cold waters. She loves Mazury just as much as she adores Spitsbergen and Iceland. She also gave a piece of her heart in Scotland, and she’s definitely going back there. She had a taste of the Atlantic Ocean two years ago and she begs for more. She isn’t too fond of hurry and noise, sailing gives her a sense of freedom and peace of mind. She sailed so many miles that you could well enough lose your seaman’s book and still remember every single mile you’ve sailed.  She is a minimalist both in speech and the way she lives her life. During the cruise she will be responsible for our mental health and fun things to do, as she is a psychologist and works with kids :)


Ewelina – marzycielka i choć w dzień twardo stąpa po ziemi, to wieczorami rozmyśla nad nowymi szalonymi pomysłami spędzania wolnego czasu. Do podjęcia decyzji potrzebuje 5 minut, do spakowania się też. Uparta mistrzyni planowania i koordynacji wszystkiego, sukcesywnie spełnia marzenia. Ma tyle energii co mała elektrownia atomowa. W morzu zakochana bez pamięci, od pierwszego wejścia na pokład, nie wyobraża sobie życia bez niego. Świeżo upieczony sędzia regatowy. Odpowiada za zaplanowanie aprowizacji i zdrowie załogi - jako lekarz zwierząt i człowiekowi zszyje to i owo jak zajdzie potrzeba.

A dreamer, although during the day her feet are firmly on the ground, her evenings are spent on inventing new crazy ways to pass her free time. She needs no more than 5 minutes to make a decision, same goes for packing and leaving on another adventure. She’s stubborn and excels at planning and coordinating everything, gradually fulfilling all her dreams. She’s got more energy than a little nuclear plant. Unconditionally in love with the sea, from the first entry on deck, she can’t imagine her life without it. Freshly appointed regatta judge. During the cruise she will be responsible for food and health of the crew – as a veterinarian she can put stitches here and there if needed :)

Marta – cicha woda, pozornie spokojna, a tak naprawdę niespokojny duch i włóczykij. Przemierza świat autostopem i… jachtem. Za sterem może siedzieć godzinami, z reguły ze wzrokiem wpatrzonym w dal i z cichą piosenką mruczaną w kołnierz sztormiaka. Je co dają i nie marudzi. Typ bezproblemowo-romantyczny. Z jednakową frajdą żegluje po morzach i mazurskich jeziorach, na których spędza tyle czasu co na morzu. Mil morskich nie liczy. Mistrzyni celnej riposty. Odpowiada za przygotowanie atrakcji turystyczno-faunistycznych, bo w końcu kiedyś dopłyniemy do Brazylii, a po drodze są i latające ryby i atlantyckie finwale. Zasadzamy się też na połów tuńczyka :)

Girl of still nature – or so it seems. But really, she’s vigorous and loves to ramble, either hitchhiking or sailing. She can hold the steering wheel for hours, usually with her eyes fixed on some distant point of the horizon, softly humming songs into the collar of her sailing jacket. She eats whatever they serve and doesn’t whine about anything. She’s a romantic soul. She finds as much pleasure in sailing oceans as there is in sailing on lakes. Actually she spends the same amount of time doing both. She doesn’t count nautical miles and has a smart mouth. Marta is responsible for the preparation of sightseeing plan – we will finally get to Brazil and there are wonders like flying fish and Atlantic finback whales. We are also planning on catching a big tuna :)


Monika – bardzo łatwo ją namówić do zrobienia rzeczy powszechnie uznanych za czyste wariactwo. Żegluje, nurkuje, próbuje wspinania, śmiga na kolarzówce. Jeszcze nie latała szybowcem, ale skrycie o tym marzy. Horn już opłynęła, żeglowała w miejscach, o których większość żeglarzy może tylko marzyć, piła drinki z lodem z południowo-amerykańskich lodowców, wygrzewała się w słońcu rosyjskiej i norweskiej Arktyki, lepiła babki z afrykańskiego piasku. Uwielbia dużo wody wokół. Na koncie ponad 12 tysięcy mil morskich. O przepłynięciu Atlantyku marzy od 2009 r. Odpowiada za bezpieczne i sprawne przepłynięcie z punktu A do punktu B.

She’s very easy to convince when it comes to committing every kind of madness. She sails, dives, hikes, rides a racing bicycle. She hasn’t tried soaring yet, but she secretly dreams about it. She’s sailed around Cape Horn, and has been to places other sailors can only dream of. She tasted drinks with ice coming from South American glaciers, sunbathed in Russian and Norwegian Arctic and made mud pies from African sand. She loves it when there’s a lot of water around. No wonder she has 12 thousand nautical miles on her account. Monika has been dreaming about sailing the Atlantic Ocean since 2009. During the cruise she will be responsible for safely sailing from point A to point B. As a captain should :)

Kontakt z nami: / Get in touch with us:

 https://www.facebook.com/magen...Ryzyko

Tylko koniec świata może nam stanąć na przeszkodzie :)

A tak poważnie to jedyne ryzyko niepowodzenia wiąże się z nieprzywidywalnymi awariami jachtu, które uniemożliwią bezpieczną żeglugę. 

Risks?

The only risk of failure are possible malfunctions of the yacht that would impede safe travel.

That, or the end of the world :)

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (12)

Wyraz wdzięczności w formie prostego DZIĘKUJEMY

20 zł lub więcej
25 wspierających
Twoje imię i nazwisko na liście zasłużonych Darczyńców na naszym profilu.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2017

Zdjęcie Równika

40 zł lub więcej
12 wspierających
W czasie rejsu przekroczymy Równik. Wyślemy Ci jego zdjęcie :)
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wykonanie piosenki dziękczynnej :)

50 zł lub więcej
23 wspierających
Same napiszemy piosenkę dziękczynną na gitarę,ukulele (madżentowe), kazoo i trójkąt :)
Po naszym powrocie z rejsu dostaniesz nagranie z wykonaniem nagranym np. na Równiku.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Rękodzieło czyli węzeł żeglarski

70 zł lub więcej
3 wspierających
Będzie nam się pewnie czasem wachta dłużyła, więc zrobimy dla Ciebie wymyślny węzeł żeglarski, oczywiście postaramy się o odpowiedni kolor liny i decykację.
Przewidywana dostawa: wrzesień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Naszywka Magenta Sailor Girls

100 zł lub więcej
7 wspierających
Po prostu różowa naszywka :)
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka z Oceanu

120 zł lub więcej
5 wspierających
Przyślemy Ci pocztówkę z Oceanu, wysłaną z Brazylii albo z Cabo Verde. Jesteśmy bardzo kreatywne, więc może to być najlepsza pocztówka w Twoim życiu. Z pieczątką - posted on high seas.
Przewidywana dostawa: wrzesień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Torba na szpej

150 zł lub więcej
1 wspierających
Wiesz co to jest szpej lub szpeje? To różne potrzebne drobiazgi, które warto mieć ze sobą. Dostaniesz od nas płócienną torbę z logo Magenta Sailor Girls na Twój szpej.
Przewidywana dostawa: listopad 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Fotografia z Arktyki autorstwa Moniki, pochodząca

170 zł lub więcej
0 wspierających
Monika żeglowała w rosyjskiej Arktyce w 2013 r. w ramach projektu "Lodowe krainy" i przwiozła stamtąd ponad 3 tysiące zdjęć. 15 z nich pokazała rok później na wystawie na Stadionie narodowym, przy okazji targów żeglarsko-wodniackich "Wiatr i Woda". Są to fotografie w formacie 40x60 cm, drukowane na piance, oprawione w matiowioną srebrną ramę. Idealne do biura :) Na odwrocie możliwy autograf :)

Zdjęcia można obejrzeć tutaj: http://monikazuberek.blogspot.com/2017/05/wystawa-fotograficzna-na-stadionie.html
Nagroda limitowana. Pozostało 15/15
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Magentowy kalendarz na 2018 rok

250 zł lub więcej
6 wspierających
Kalendarz na 2018 r. ze zdjęciami z rejsu – najlepszymi.
Przewidywana dostawa: grudzień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Mini-albumik ze zdjęciami

500 zł lub więcej
2 wspierających
Specjalnie dla Ciebie przygotujemy i wydamy mini-album ze zdjęciami z rejsu, z nami, oceanem, jachtem i morską przygodą.
Nagroda limitowana. Pozostało 8/10
Przewidywana dostawa: grudzień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Spotkanie z Magenta Sailor Girl

1000 zł lub więcej
1 wspierających
Tylko Tobie opowiemy jak wiatr w żagle dmuchał.
Nagroda limitowana. Pozostało 11/12
Przewidywana dostawa: grudzień 2017

Dzień na żaglach z Magenta Sailor Girls

5000 zł lub więcej
0 wspierających
Zabierzemy Cię w naszej dziewczyńskiej załodze na żagle, choćby na Hel :)
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: grudzień 2018

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!