Tribute to Alibabki - robimy album / we are making the album

Tribute to Alibabki - robimy album / we are making the album

47%
19 130
z potrzebnych 40 000 zł = 47% celu
191 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 02.07.2018 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj (4)
 • Projekt
 • Aktualizacje (13)
 • Wspierający (130)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

1267 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Jesteśmy nieformalną grupą fanów, promotorów i artystów zafascynowanych niezwykłą historią początków muzyki jamajskiej w Polsce. Najważniejsze słowo na Jamajce to szacunek. Tym, co nas łączy, jest szacunek dla Alibabek - legend polskiej sceny. Ich przeboje przez dekady śpiewała cała Polska, w tym nasi rodzice. 

Odkrywamy nieopowiedzianą historię Alibabek jako pionierek nowego stylu. Ponad pół wieku temu stworzyły podwaliny polskiej sceny reggae i ska.  To tak nieprawdopodobna i piękna opowieść, że postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby poznał ją świat.  Po jamajsku mówiąc, to nasze „roots”, nasze korzenie. Ukoronowaniem trzyletniej pracy naszej ekipy będzie wyjątkowy album, który pokaże twórczość Alibabek z zupełnie innej perspektywy. Alibabki zaśpiewają tu w towarzystwie całej plejady zaproszonych wokalistów i wokalistek, zagrają i płytę zrealizują najwięksi fachowcy, a Ty będziesz tańczył do największych hitów Alibabek w gorącym, karaibskim sosie. Tu muzyka łączy pokolenia, środowiska i kontynenty. Brzmi ciekawie? 

Zapraszamy do włączenia się w projekt Tribute to Alibabki!

[WERSJA ANGIELSKA]

We are an informal group of fans, promoters and artists fascinated by the extraordinary history of the beginnings of Jamaican music in Poland. The most important word in Jamaica is „respect”. What brought us all together is our respect to Alibabki - the legends of the Polish music scene. Their songs have been sung by entire Poland for decades and it included our parents. 

However, we are telling earlier unknown story of the pop all-female sextet Alibabki as pioneers of a brand new style. Over half a century ago they created the foundations of the Polish reggae and ska scene. It is such an unbelievable and beautiful story that we decided to do everything to let the world know it. In Jamaican terms, these are our roots! The crowning achievement of our team's three-year work will be a unique album showing one of the most popular Polish groups of 60s/70s from a completely different angle. Alibabki themselves sing here, alongside a whole list of well-known Polish singers. The level of the musicianship and the production is very high. We are pretty sure you will dance to Alibabki's biggest hits in a hot Caribbean sauce. This is where the music makes bridges between different generations, backgrounds and continents. Sounds interesting? We invite you to join the „Tribute to Alibabki” project!

Opis projektu

W 1965 roku Alibabki wydały swoją debiutancką płytę. Singiel „W rytmach Jamajca ska” zawiera 4 utwory w kompletnie nieznanym wtedy w dużej części świata nowym gatunku muzycznym, z którego później narodziło się reggae.

Początki projektu Tribute to Alibabki sięgają 2015 roku, kiedy z okazji 50. rocznicy wydania singla „od którego wszystko się zaczęło”, z szacunku i wdzięczności dla artystek stworzyliśmy i wykonaliśmy własne interpretacje największych przebojów grupy. Zaprzyjaźniliśmy się z Alibabkami, którym bardzo spodobał się nasz entuzjazm. Zarażone nim, po wielu latach przerwy ponownie wystąpiły z nami na scenie. 

Zobacz video z koncertu

Alibabki były gośćmi Ostróda Reggae Festival, gdzie na scenie odebrały nagrodę honorową za „wprowadzenie jamajskiej muzyki do Polski”.
 

Zobacz wywiad z Ostródy

Rok później zaprezentowaliśmy się ponownie wielotysięcznej publiczności podczas finału „Męskiego Grania” w Żywcu. 

Alibabki spotkały się z The Bartenders i pianistką Joanną Dudą (Wojtek Mazolewski Quintet) w studiu Radia Łódź, by na nowo zarejestrować swoje jamajskie piosenki sprzed pół wieku. 

Zobacz reportaż z sesji nagraniowej

Pochodzący z tej sesji utwór "Już nie twist" ukazał się na pocztówce dźwiękowej i jako teledysk. 

Nasze działania spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem fanów w zupełnie różnym wieku oraz bardzo życzliwym zainteresowaniem mediów (TVN, TVP, TVP Kultura, Teleexpress, Fakt24, Gazeta WyborczaPolskie Radio, Interia, Gazeta Magnetofonowa). Wszystkie nasze działania były dokumentowane i z zarejestrowanych materiałów powstaje film, będący w końcowej fazie produkcji.

Wymarzonym zwieńczeniem naszych działań będzie dwupłytowy album „Tribute to Alibabki”. Prace nad nim ruszyły w kwietniu 2018. Dzięki zdobytym środkom The Bartenders weszli do studia i zarejestrowali 14 utworów Alibabek w nowych aranżacjach. Zaśpiewają je czołowi polscy wokaliści kojarzeni ze sceną „jamajską”: Gutek (m.in. Indios Bravos), Dawid Portasz (Jafia), I Grades (Mesajah), Junior Stress, Paprodziad (m.in. Łąki Łan, November Project), Damian SyjonFam, Andrzej Krzywy (Daab, De Mono), K.A.S.A., Piotr Strojnowski (Daab, Strojnowy), Broda (Habakuk) i wielu innych. W sumie jest nas około 30 muzyków i wokalistów!

[Dokładna lista utworów i wykonawców poniżej]

Szykujemy również nie lada perełki – historycznego singla Alibabek „W rytmach Jamajca Ska” usłyszeć będziecie mogli zarówno we współczesnej wersji, jak i w zgranych na nowo i zremasterowanych wersjach sprzed 50 lat. Odnaleźliśmy oryginalne taśmy i dwie niepublikowane wersje piosenek z singla. Doprowadziliśmy do wzruszającego spotkania Alibabek z pierwszą damą jamajskiego ska, Doreen Shaffer z grupy The Skatalites, czego efektem będzie prawdziwa wisienka na torcie - wspólna piosenka na płycie! 

W naszych działaniach wspiera nas Studio AS One (zdobywcy wielu Fryderyków, m.in. za albumy Kapeli ze Wsi Warszawa), które zadba o brzmienie albumu. Ekipa Karrot Kommando (m.in. Pablopavo, Vavamuffin) wniesie do przedsięwzięcia swoje wieloletnie doświadczenie wydawnicze. Piosenki w wykonaniu Alibabek są już w całości gotowe, nagraliśmy wszystkie podkłady muzyczne. 

Niestety budżet, którym dysponujemy, nie jest wystarczający na pokrycie wszystkich kosztów i sfinalizowanie całego wydawnictwa. Nawet gdy nikt z osób udzielających się w projekcie nie pobiera za to żadnych honorariów. Jak powiedział K.A.S.A. – „nie robimy tego dla kasy”. Mamy szacunek i mamy zajawkę!

Brakuje nam środków na:

 • Pokrycie części kosztów realizacji audio (studio, nagranie, mix, mastering)
 • Produkcję płyt i druk okładek
 • Projekt graficzny wydawnictwa
 • koszta ZAIKS i licencji 

[WERSJA ANGIELSKA]

In 1965, in the very beginning of their massive popularity, Alibabki released their debut vinyl single. Entitled "In Rhythms of Jamaica ska", it contained 4 songs in a completely new musical genre, still unknown in a large part of the world. Ska is the music style that laid foundation to the creation of reggae a few years later.

The beginnings of the Tribute to Alibabki project date back to 2015, when for the occasion of the 50th anniversary of the release of the single "from which everything began," out of respect and gratitude to Alibabki, we created our own interpretations of the band's greatest hits. We made friends with Alibabki, who really appreciated our enthusiasm. Infected with it, after many years of break, they appeared on stage again with us. 

Alibabki were guests of Ostróda Reggae Festival (main Polish reggae event), to receive a honorary award for "introducing Jamaican music to Poland". 

A year later, we performed again to the thousands of fans during Męskie Granie Festival in Żywiec.

Alibabki met with The Bartenders and the pianist Joanna Duda (Wojtek Mazolewski Quintet) in Radio Łódź Studio to record again their Jamaican songs from half a century ago. 

See the report from the recording session

"Już nie twist" song from this session was released on limited old-school sound postcard and as a music video. 

Our activities were well received by fans of different age and enjoyed high level of interest from key national media (TVN, TVP2, TVP Kultura, Teleexpress, Fakt24, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, Interia, Gazeta Magnetofonowa). All our activities were filmed and also a documentary movie on this unbelievable story is in the final stage of production.

The dream culmination of our activities will be the double album "Tribute to Alibabki". Work on it started in April 2018. Thanks to the funds we have obtained, The Bartenders entered the studio and recorded 14 Alibabki’s tracks in new arrangements. They will be sung by leading Polish vocalists associated with the "Jamaican" scene: Gutek (Indios Bravos), Dawid Portasz (Jafia), I-Grades (Mesajah), Junior Stress, Paprodziad (Łąki Łan, November Project) , Damian SyjonFam, Andrzej Krzywy (Daab, De Mono), K.A.S.A., Piotr Strojnowski (Daab, Strojnowy), Broda (Habakuk) and many others. In total, there are about 30 musicians and vocalists!

We are also preparing serious sensations on the album - the historical Alibabki’s single "In the rhythms of Jamaica Ska" you will hear both in today’s version and as remastered versions from over 50 years ago. We found original master tapes and two unpublished versions of songs from the single. We managed Alibabki to meet the real Queen of Jamaican ska, Doreen Shaffer from The Skatalites. Very emotional conversation at their Warsaw show will result in a real icing on the cake - a common song on the album.

Our activities are supported by experienced Studio AS One (winners of many Fryderyk - main Polish music award, for their work with Warsaw Village Band), who take care of the sound of the album. Karrot Kommando label (Pablopavo, Vavamuffin etc.) brings many years of music business experience to the project. Songs performed by Alibabki are ready. 

Unfortunately, the budget we have is not enough to cover all costs and finalize the release. Even if none of the people who are involved in the project charge any fees for his work. We do not do it for money at all. We have respect and we have the idea!

We do not have sufficient funds for:

• Covering part of the costs of audio production (studio, recording, mix, mastering)

• Manufacturing of the album

• Graphic design

• Related side costs like licenses

Cel projektu


Na album „Tribute to Alibabki” składają się 2 CD wydane w formie digipacka, z obszerną i bogato ilustrowaną książeczką opisującą kulisy powstania oryginalnego singla Alibabek oraz historię naszego projektu. Pierwszy z krążków zawierać będzie nowe interpretacje przebojów Alibabek w wersjach ska & reggae, zaśpiewane przez znanych i lubianych polskich artystów. Na drugim CD znajdziecie oryginalne archiwalne nagrania Alibabek z historycznego singla w zderzeniu z ich nowymi wersjami. Wszystko wyprodukowane na najwyższym światowym poziomie przez specjalistów gatunku, z piękną szatą graficzną autorstwa Andrzeja Wąsika.


Płyta 1

1 Kuba Kaczmarek - Muzykalny zegar
2 Dubska - Grajmy sobie w zielone
3 I Grades - Samotna rękawiczka
4 Dawid Portasz - Tango zalotne przeleć mnie
5 Damian SyjonFam - Szary kolor twoich oczu
6 K.A.S.A. - Przejdź na słoneczną stronę
7 Gutek - Mija czas, płynie czas
8 Earl Jacob - Nie żądam wiele
9 Broda - Czarny kot
10 Lady Dee - Zbierać kolory
11 Nadia - Łagodny pan feeling
12 Piotr Strojnowski - Zagrajmy w kości jeszcze raz
13 Kuba Kaczmarek - Kwiat jednej nocy
14 Krzywy - Dykcja dla wszystkich
15 Junior Stress - Już nie twist
16 Paprodziad - Echo ska

Płyta 2                                                      

1 Alibabki & Doreen Shaffer - Wash Wash Ska (2016)
2 Alibabki - Dykcja dla wszystkich (2016)
3 Alibabki - Już nie twist (2016)
4 Alibabki - Echo ska (2016)
5 Alibabki - Dykcja dla wszystkich (1965)
6 Alibabki - Już nie twist (1965)
7 Alibabki - Echo ska (1965)
8 Alibabki - Wash Wash Ska (1965)
9 Alibabki - Wash Wash Ska (wersja 1966)
10 Alibabki - Dykcja dla wszystkich (wersja 1966) 


Jeżeli uda nam się uzbierać 130 % kwoty, wyprodukujemy video clip!

[WERSJA ANGIELSKA]

The album "Tribute to Alibabki" consists of 2 CDs released in the form of a digipack, with a comprehensive and richly illustrated booklet telling the story of the Alibabki’s single and the history of our project. The first of the discs will contain new interpretations of Alibabki hits in ska & reggae versions, sung by well-known and popular Polish artists. On the second CD you will find original Alibabki recordings from the historical single alongside their new versions. Everything produced on the world’s highest level by specialists of the genre, with a beautiful graphic design by Andrzej Wąsik.

Disc 1

1          Kuba Kaczmarek - Muzykalny zegar

2          Dubska - Grajmy sobie w zielone

3          I Grades - Samotna rękawiczka

4          Dawid Portasz - Tango zalotne przeleć mnie

5          Damian SyjonFam - Szary kolor twoich oczu

6          K.A.S.A. - Przejdź na słoneczną stronę

7          Gutek - Mija czas, płynie czas

8          Earl Jacob - Nie żądam wiele

9          Broda - Czarny kot

10        Lady Dee - Zbierać kolory

11        Nadia - Łagodny pan feeling

12        Piotr Strojnowski - Zagrajmy w kości jeszcze raz

13        Kuba Kaczmarek - Kwiat jednej nocy

14        Krzywy - Dykcja dla wszystkich

15        Junior Stress - Już nie twist

16        Paprodziad - Echo ska

 

Disc 2

1          Alibabki & Doreen Shaffer - Wash Wash Ska (2016)

2          Alibabki - Dykcja dla wszystkich (2016)

3          Alibabki - Już nie twist (2016)

4          Alibabki - Echo ska (2016)

5          Alibabki - Dykcja dla wszystkich (1965)

6          Alibabki - Już nie twist (1965)

7          Alibabki - Echo ska (1965)

8          Alibabki - Wash Wash Ska (1965)

9          Alibabki - Wash Wash Ska (version 1966)

10        Alibabki - Dykcja dla wszystkich (version 1966)


If we manage to collect 130% of the amount, we will make next video clip.

Nagrody

Dla wszystkich, którzy zdecydują się wesprzeć nasz projekt przygotowaliśmy wiele nagród, w tym wiele unikatowych, do zdobycia tylko tutaj.

Od albumu w wersji CD oraz w plikach, po gadżety typu koszulka, torba na ramię, inne wartościowe płyty, po zaproszenia na ekskluzywne spotkania, premiery, a nawet na spacer śladem Alibabek. Dla tych, którzy są daleko dajemy możliwość uczestnictwa w video spotkaniu na żywo z Alibabkami.

Są tu też unikatowe pocztówki dźwiękowe, zdjęcia, kartki pocztowe, a nawet gramofon Bambino - wciąż pachnące epoką, gdy wykuwały się Alibabki.

DJ’e i stacje radiowe mogą zdobyć u nas specjalne wersje dowolnych utworów z płyty, z wartością dodaną – wgranymi pozdrowieniami od The Bartenders.

Mamy nawet egzemplarz oryginalnego singla Alibabek z 1965 roku, o którego biją się kolekcjonerzy płyt winylowych na świecie.

A jeżeli ktoś ma ochotę wejść na całego i stać się oficjalnym mecenatem płyty – zapraszamy!

Ucieszy nas każde, nawet symboliczne wsparcie i wierzymy, że i Wam sprawią przyjemność nasze nagrody.

Płyty i pliki rozsyłane będą przed premierą albumu, przewidzianą na jesień 2018. Wy będziecie cieszyć się nimi przed innymi.

Innych nagród możecie spodziewać już w lipcu. 

[WERSJA ANGIELSKA]

For all those who decide to support our project, we have prepared many rewards, including many unique ones, available only here.

From the album as CD and files, bundles of other CDs from our label, merch like branded t-shirts, bags, to invitations to exclusive meetings, premieres and even a walk tracing Alibabki’s history in Warsaw. For those who are far away, we give the opportunity to participate in a live video meeting with Alibabki.

There are also unique sound postcards, photos, postcards, and even a legendary old Polish Bambino turntable - still fragrant with the era when Alibabki were starting.

DJs and radio stations can get special versions of any songs from the album, customised by The Bartenders.

We even have a copy of the original Alibabki’s single from 1965, very demanded item for many vinyl collectors in the world.

And if someone wants to go to the max and become the official patron of the album – you are welcomed!

However, we will be happy with even a symbolic support and we believe that you will enjoy our rewards.

"Tribute to Alibabki" album will reach you before the official premiere, planned for Autumn 2018. You will enjoy our music before others.

You can expect other purchased rewards until the end of Summer.

O autorze / Zespół


THE BARTENDERS

Czołowi fascynaci jamajskiego ska-jazzu w Polsce.

Spotkali się w Warszawie w 2006 roku. Połączyła ich miłość do dokonań jamajskich muzyków lat 60 i 70-tych XX wieku. Występowali na większości festiwali muzyki reggae i ska w Polsce. Reprezentowali Polskę na największym europejskim festiwalu reggae Rototom Sunsplash w Hiszpanii. Wydali dwa albumy, a muzycy udzielają się również w innych projektach. Wokalistą grupy jest znany również z Całej Góry Barwinków Kuba Kaczmarek.

http://www.facebook.com/thebartenderspl

http://soundcloud.com/thebartenders

ORGANIZATORZY CROWDFUNDINGU:

JANUSZ “YASMAN” KUSZ

Od 1983 roku zakochany w muzyce reggae. Interesuje się zjawiskiem przenikania się kultur oraz wpływu reggae na inne nurty muzyczne. Założyciel i członek Forward Sound System oraz zespołu Raggattack. Pomysłodawca i producent wykonawczy dwóch płyt zespołu Raggattack. Ongiś organizator i promotor wielu imprez muzycznych. Pracował z Krzysztofem K.A.S.A. Kasowskim, kubańskim zespołem hip-hop/ragga Impacto, Tony Junior B.I.G. (Kuba), Axe Bahia (Brazylia) i Los Cabalieros (Meksyk) oraz z wieloma grupami muzycznymi wywodzącymi się z różnych kręgów etnicznych. Jako DJ grywa swoje ulubione gatunki muzyczne: reggae, latino i szeroko pojętą muzykę etniczną. Mistrz w wyszukiwaniu ciekawostek muzycznych z całego świata. Autor składanki prezentującej historię jamajskiej muzyki w Polsce „Polska w rytmie reggae”.

MIROSŁAW „MAKEN” DZIĘCIOŁOWSKI

Założyciel jednego z pierwszych polskich DJ’skich kolektywów reggae Joint Venture Sound System. Zagrał tysiące imprez w całej Polsce oraz na świecie. Od ponad 10 lat w Polskim Radio „Czwórka” prowadzi cotygodniowy program z muzyką korzeni „Strefa Dread”. Współpracował z TVP Kultura, Onet oraz wieloma innymi mediami. Zorganizował dziesiątki tras i pojedynczych koncertów w stylistyce reggae i world music. Od wielu lat pracuje przy Ostróda Reggae Festival, za co został nagrodzony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był producentem wykonawczym pierwszych polskich wydawnictw nagranych na Jamajce - Rastasize i Kamila Bednarka, jak i nagrodzonego Fryderykiem albumu Kapeli Ze Wsi Warszawa „Wymixowanie”. Wielokrotnie wybierany „człowiekiem roku w polskim reggae” w plebiscycie czytelników magazynu „Free Colours”.

JANUSZ RUTKOWSKI

Basista i współzałożyciel The Bartenders. Fascynat muzyki z duszą, inicjator i dobry duch wielu działań muzycznych.

KUBA JABŁOŃSKI

Realizator wideo, operator i montażysta.


KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:

Janusz Kusz, tel. 503434054

Mirosław Dzięciołowski tel. 601896425

email: Tributetoalibabki@gmail.com

TRIBUTE TO ALIBABKI – SUBSKRYBUJ DOBRE WIADOMOŚCI:

https://www.facebook.com/TributetoAlibabki

https://www.instagram.com/tributetoalibabki

https://www.youtube.com/tributetoalibabki


PARTNEREM AKCJI JEST LEGALNA KULTURA

http://www.legalnakultura.pl

[WERSJA ANGIELSKA]

THE BARTENDERS

Leading band for Jamaican ska jazz in Poland.

The Bartenders met in Warsaw in 2006. They share love for the achievements of Jamaican musicians of 60s/70s. They performed at the majority of reggae and ska festivals in Poland. They represented Poland at the largest European reggae festival, Rototom Sunsplash in Spain. The Bartenders released two albums, and the musicians are also involved in other projects. The vocalist of the group, Kuba Kaczmarek, is also known from Cała Góra Barwinków.

http://www.facebook.com/thebartenderspl

http://soundcloud.com/thebartenders

CROWDFUNDING TEAM:

JANUSZ "YASMAN" KUSZ

He is in love with reggae music from 1983, particulary interested in the phenomenon of the interpenetration of cultures and the influence of reggae on other musical genres. In 1991 he published short essays in "Miesięcznik trochę inny i". Founder and member of the Forward Sound System and Raggattack band and the producer of their two albums. Used to be an active promoter for many events in Poland.

He worked with Krzysztof K.A.S.A. Kasowski, Cuban hip-hop / ragga band Impacto, Tony Junior B.I.G. (Cuba), Ax Bahia (Brazil), Los Cabalieros (Mexico) and with many musical groups from different ethnic backgrounds. As a DJ he plays his favorite music genres: reggae, latino and ethno music. Real master in searching for music stories from around the world. The man behind the compilation presenting the history of Jamaican music in Poland: "Poland in the rhythm of reggae".

MIROSŁAW "MAKEN" DZIĘCIOŁOWSKI

The founder of one of the very first Polish reggae DJ collective Joint Venture Sound System. He played thousands of events in Poland and around the world. For more than 10 years at Polish National Radio "Czwórka", he hosts a weekly reggae show „Strefa Dread". He worked with TVP Kultura, Onet.pl and many other media. Maken organized dozens of tours and shows for global reggae and world music artists. For many years he is also a part of Ostróda Reggae Festival. For this work he was awarded with "Meritorious for Polish Culture” by the Ministry of Culture and National Heritage. Maken worked as the executive producer for the first Polish album recorded in Jamaica - Rastasize as well as for Kamil Bednarek. He co-produced the Fryderyk-winning album of Warsaw Village Band "Upmixing". He has been chosen many times as "A Man of the Year in Polish Reggae" in the poll of Free Colors (reggae magazine) readers.

JANUSZ RUTKOWSKI

Bassist and co-founder of The Bartenders. A real fan of music with soul, initiator and good spirit of many musical activities.

KUBA JABŁOŃSKI

Video producer, cameraman and editor.

CONTACT:

Janusz "Yasman" Kusz, tel. +48 503434054

Mirosław "Maken" Dzięciołowski tel. +48 601896425

email: Tributetoalibabki@gmail.com

TRIBUTE IS ALIBABKI - SUBSCRIBE GOOD NEWS:

https://www.facebook.com/TributetoAlibabki

https://www.instagram.com/tributetoalibabki

https://www.youtube.com/tributetoalibabki

PARTNER OF THE COMPAIGN:

LEGALNA KULTURA (LEGAL CULTURE)

http://www.legalnakultura.pl


Ryzyko

Nasz album jest już w dużej mierze nagrany – przed nami jeszcze rejestracja wokali gości na płycie, mix, mastering, grafika wydawnictwa. Sami widzicie, jak wiele serca, czasu i energii poświęciliśmy temu projektowi w ostatnich latach. Jesteśmy poważni, zdesperowani i przepełnieni miłością do muzyki, która w nas gra. Nie brakuje nam też doświadczenia potrzebnego do sfinalizowania tego przedsięwzięcia.

Jedyne ryzyko które ponosicie, gdy z sukcesem doprowadzimy nasze dzieło do końca, to nieznaczny poślizg wydawniczy wynikający z powodów niezależnych od nas.

Gdyby jednak się nie udało, wszystkie wpłacone środki bez żadnych potrąceń wrócą do Was za pośrednictwem wspieram.to.

Promujcie nas i odwiedzajcie nasze internetowe miejsca. Bardzo ważne jest publiczne wsparcie projektu w mediach społecznościowych. Dajcie znać znajomym, że kroi się taka fajna płyta!

O każdym etapie naszej kampanii będziemy Was informować na bieżąco. Odpowiemy na każde pytanie.

Dziś i Ty możesz stać się częścią tego niecodziennego przedsięwzięcia. Wesprzyj album „Tribute to Alibabki”! Liczymy na Ciebie!

[WERSJA ANGIELSKA]

Our album has already been recorded to a large extent - we still have to record the vocal guests, mix, master, and complete the graphics design. You can see how much heart, time and energy have been devoted to this project in recent years. We are serious, desperate and full of love for the music that plays in our hearts. We do not lack the experience needed to finalize this project.

The only risk you incur when we successfully bring our work to the end is a slight release slip resulting from reasons beyond our control.

If, however, we fail to collect enough funds, all the money paid by you upfront will come back to you without any deductions through this crowdfunding platform wspieram.to.

Promote us and check our social media – FB, Instagram, YT. Your support Public support for the project in social media is very crucial. Let your friends know that such a cool album is being created!

We will keep you up to date on every stage of our campaign. We will answer every question.

Today also you can become a part of this unusual project! Support "Tribute to Alibabki” album! We count on you!

Komentarze

 • Nagrody (21)

Podziękowanie + singiel / Thanks + single mp3

10 zł lub więcej
13 wspierających
Podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem + singiel Alibabki & The Bartenders "Już nie twist" w pliku mp3
[WERSJA ANGIELSKA]
Personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email + digital single Alibabki & The Bartenders "Już nie twist"
Przewidywana dostawa: lipiec 2018

Album w mp3 / Digital album

25 zł lub więcej
30 wspierających
Dwupłytowy album "Tribute to Alibabki" w formacie mp3 + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Digital album "Tribute to Alibabki" + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Wirtualne spotkanie z Alibabkami / Virtual meeting with Alibabki

50 zł lub więcej
1 wspierających
Video spotkanie z zespołem Alibabki (z możliwością zadania pytań) w ramach zamkniętej grupy na facebooku, do której otrzymasz zaproszenie + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem. Ilość miejsc ograniczona!
[WERSJA ANGIELSKA]
Virtual meeting with Alibabki via facebook + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 19/20
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Spacer śladami Alibabek / Tracing Alibabki in Warsaw

50 zł lub więcej
9 wspierających
Spacer po Warszawie śladami historii zespołu Alibabki prowadzony przez pomysłodawcę projektu "Tribute to Alibabki" - Janusza "Yasmana" Kusza + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Unique walk tracing history of Alibabki in Warsaw + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 11/20
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Podziękowanie na płycie + singiel / Thanks on cover + single mp3

50 zł lub więcej
6 wspierających
Podziękowanie za wsparcie projektu we wkładce albumu + w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem + singiel Alibabki & The Bartenders "Już nie twist" w pliku mp3
[WERSJA ANGIELSKA]
Personal Thank You on album's cover + in social media and in personalized graphic delivered via email + digital single Alibabki & The Bartenders "Już nie twist"
Przewidywana dostawa: lipiec 2018

Torba eko z logo / Eco-bag with logo

50 zł lub więcej
1 wspierających
Torba płócienna z logo "Tribute to Alibabki" + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Eco-bag with "Tribute to Alibabki" artwork + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

T-shirt z logo / T-shirt

60 zł lub więcej
19 wspierających
Biały t-shirt z logo "Tribute to Alibabki" w wybranym przez Ciebie rozmiarze + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
White t-shirt with "Tribute to Alibabki" artwork + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pakiet od Karrot Kommando / 3 reggae albums from Karrot Kommando

70 zł lub więcej
3 wspierających
Zestaw trzech płyt ufundowany przez Karrot Kommando: Ragana "So many reverbs to cross", Junior Stress - "Dzięki", Earl Jacob - "Warto rozrabiać" + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
3 reggae albums released by Karrot Kommando: Ragana "So many reverbs to cross", Junior Stress - "Dzięki", Earl Jacob - "Warto rozrabiać" + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 7/10
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Album na CD / Album CD

70 zł lub więcej
72 wspierających
Dwupłytowy album "Tribute to Alibabki" na CD + w formacie mp3 + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Album "Tribute to Alibabki" (2cd + digital) + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Kartka pocztowa z autografami / Postcard with autographs

80 zł lub więcej
2 wspierających
Kartka pocztowa ze zdjęciem zespołu Alibabki wyprodukowana w połowie lat 70. ubiegłego wieku (w unikalnie dobrym stanie!) opatrzona autografami artystek + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Unique historical postcard from 70's with Alibabki and their autographs + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 1/3
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka dźwiękowa z autografami

100 zł lub więcej
7 wspierających
Wydana w 2016 roku pocztówka dźwiękowa z singlem Alibabki & The Bartenders "Już nie twist" z autografami Alibabek + w/w singiel w mp3 + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
Nagroda limitowana. Pozostało 43/50
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zdjęcie od Bartka Murackiego / Photo by Bartek Muracki

100 zł lub więcej
7 wspierających
Wyjątkowe zdjęcie Alibabek autorstwa Bartka Murackiego z autografami Alibabek i autora (format A4, kolor, passe-partout) + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Photo of Alibabki made in 2016 by Bartek Muracki with autographs of the band and the author (A4, color, passe-partout) + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 3/10
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Bilet na ORF 2018 + t-shirt z logo / Ostróda ticket + t-shirt

150 zł lub więcej
2 wspierających
Bilet wstępu na Ostróda Reggae Festival 08.07.2018 - dzień koncertu "Tribute to Alibabki" (do odbioru w kasach festiwalowych opisanych „konkursy, goście” w godzinach ich otwarcia, na podstawie dokumentu tożsamości) + t-shirt z logo projektu "Tribute to Alibabki" + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Ticket to Ostróda Reggae Festival on 08.07.2018 - day of "Tribute to Alibabki" show (to pick up at festival's "contest/guests" box office) + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 1/3
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zaproszenie na premierę albumu / Invitation to the album premiere

150 zł lub więcej
2 wspierających
Zaproszenie na premierę albumu "Tribute to Alibabki" w kawiarni KARROT. Kawa i Kultura w Warszawie, z udziałem Alibabek + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Invitation to "Tribute to Alibabki" album premiere at Karrot Kawa i Kultura venue in Warsaw + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 8/10
Przewidywana dostawa: grudzień 2018

Megafon Makena z autografami / Megaphone with autographs

200 zł lub więcej
0 wspierających
Megafon, który "zagrał" z Makenem setki imprez Joint Venture Sound System, z autografami ekipy Joint Venture + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Original megaphone that accompanied Joint Venture Soundsystem in their >20 years career, with artists' autographs + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Utwór z dedykacją dla Ciebie / Song with dedication

200 zł lub więcej
2 wspierających
Wybrany utwór z albumu "Tribute to Alibabki" w formacie mp3 z personalizowaną dedykacją dla Ciebie od The Bartenders + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
One song from "Tribute to Alibabki" album (digital) chosen by you with a personalized dedication from The Bartenders added + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018

Bambino z pocztówkami dźwiękowymi / Bambino gramophone with audio postcards

500 zł lub więcej
0 wspierających
Oryginalny gramofon Bambino z lat 70. XX w. z dwoma historycznymi pocztówkami dźwiękowymi Alibabek + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Original, built in 70's, Bambino gramophone with 2 historical audio postcards with Alibabki's music + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Tytuł mecenasa albumu / Album supporter title

5000 zł lub więcej
1 wspierających
Prestiżowy tytuł mecenasa albumu "Tribute to Alibabki"! W pakiecie Twoje logo na okładce albumu, 2x album na CD, wersja w formacie mp3, dwie pocztówki dźwiękowe "Już nie twist" z autografami, dwa t-shirty i dwie torby płócienne + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem. Nagroda limitowana!
[WERSJA ANGIELSKA]
Title of "Official Tribute to Alibabki album supporter"! Package contains: YOUR LOGO on album's cover, 2x album on cd, digital, 2x Alibabki & The Bartenders "Już nie twist" audio postcards with autographs, 2x t-shirts and 2x eco-bags with "Tribute to Alibabki" artwork + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 2/3
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zaproszenie na przedpremierę filmu / Invitation to pre-premiere screening

150 zł lub więcej
3 wspierających
Podwójne zaproszenie na przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego o jamajskim wątku historii Alibabek, z udziałem artystek + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Double invitation to pre-premiere screening of the documentary about Alibabki's Jamaican history + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 0/3
Przewidywana dostawa: grudzień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Album na CD z autografami / Album CD with autographs

150 zł lub więcej
10 wspierających
Dwupłytowy album "Tribute to Alibabki" na CD z autografami Alibabek + w formacie mp3 + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem. Ilość nagród ograniczona!
[WERSJA ANGIELSKA]
Album "Tribute to Alibabki" (2cd + digital) with Alibabki's autographs + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 0/10
Przewidywana dostawa: wrzesień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Debiutancki singiel z autografami / Single with autographs

1000 zł lub więcej
1 wspierających
Oryginalny debiutancki singiel zespołu Alibabki "W rytmach jamajca ska" z 1965 roku, od którego "wszystko się zaczęło", opatrzony autografami artystek + podziękowanie za wsparcie projektu w mediach społecznościowych oraz w spersonalizowanej grafice dostarczonej mailem
[WERSJA ANGIELSKA]
Original debut single of Alibabki "W rytmach Jamajca ska" released in 1965 with their autographs + personal Thank You in social media and in personalized graphic delivered via email
Nagroda limitowana. Pozostało 0/1
Przewidywana dostawa: sierpień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!