Poezja z perspektywy czapli

Poezja z perspektywy czapli

66%
4 670
z potrzebnych 7 000 zł = 66% celu
69 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 31.10.2021 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (1)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (52)
  • Społeczność (1)

Kampania wzbudziła

162 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Mam marzenie… Podobnie jak Ty i Ty i Ty… Nie wiem, czy moje marzenie jest duże, czy małe. Marzeń nie ocenia się po ich wielkości. Na pewno jest bardzo osobiste, wręcz intymne…

Przychodzą do mnie słowa. Znajduję je niespodziewanie w różnych miejscach, wszędzie wokoło: kiwają do mnie paluszkiem spod kamienia lub spomiędzy liści drzew, machają skrzydłem sroki lub sierpówki, czasem szemrzą falą biegnąca po zoloju. Szukają możliwości dla swego istnienia. Przychodzą pojedynczo, a czasem grupami. Splatają się miłośnie, czasem spierają się lub walczą. Dają wyraz własnej odrębnej rzeczywistości. Tworzą światy, rosną emocją, barwą, dźwiękiem…

Staram się je przyjąć, ugościć, utrwalić, bo one potrzebują kogoś kto je wyrazi. Ale, żeby móc naprawdę istnieć pełnią życia potrzebują ludzi, wielu ludzi, którzy je przyjmą, odczytają, nadadzą im sens – swój własny sens – nadadzą im znaczenie.

Żeby tak mogło się stać muszę zrealizować swe marzenie i wypuścić na wolność słowa zgromadzone w książce zatytułowanej „Z perspektywy czapli”. Do tego potrzeba wielu ludzi. Potrzebny jesteś Ty i Ty i Ty, aby wesprzeć moje usiłowania. Sam nie dam rady.

Pewnie nigdy nie myślałaś i ty nie myślałeś o tym, żeby zostać mecenasem poezji. Proponowany przeze mnie projekt tworzy taką okazję, abyś Ty mogła, abyś Ty mógł wziąć czynny udział w tworzeniu kultury. Służą temu społeczne fundusze crowdfundingowe, które pozwalają stworzyć warunki finansowe dla realizacji rozmaitych społecznie ważnych celów. Korzystając z nich możemy tego wspólnie dokonać i wspólnie zrealizować projekt wydania książki zatytułowanej „Z perspektywy czapli”.

https://www.facebook.com/piotr.mazurowski.14/videos/372104724439711

Opis projektu

Celem projektu jest wydanie książki poetyckiej mojego autorstwa zatytułowanej „Z perspektywy czapli”.

JAK DO TEGO DOSZŁO?

Przez wiele lat wydawałem swe wiersze wraz z grupą przyjaciół tworzących regionalne środowisko osób piszących, w zbiorowych antologiach wierszy wydawanych średnio co dwa lata. Uczestniczyłem w wydaniu 9 takich zbiorów poezji, w których ukazało się około 150 moich wierszy.

Foto: Wydawane w przeszłości antologie, w których ukazywały się moje wiersze.Mój pierwszy samodzielny tom ukazał się w 2019 roku. Został wydany przez Manufakturę Słowa w Gdyni i nosił tytuł „Głosy Małego Morza”. Książka została sfinansowana w pełni ze środków europejskich w ramach projektu grantowego realizowanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

 


Foto: Głosy Małego Morza wydane w roku 2019.


Wiersz dedykacyjny „Jaskółeczka” z tomiku "Głosy Małego Morza" czytany przez autora:

https://www.facebook.com/100001075107450/videos/1658567901015382/

To intymny zapis relacji z Muzą – Jaskółeczką.

Wiersz „Korzenie” z tomiku "Głosy Małego Morza”:

https://www.facebook.com/piotr.mazurowski.14/videos/568912144152812

Wiersz „Remus” z tomiku "Głosy Małego Morza”:

https://www.facebook.com/piotr.mazurowski.14/videos/564607511235905

o naszym przeznaczeniu.

Książka w swej tematyce dotykała problemów lokalnej tożsamości, tradycji i wartości kultury kaszubskiej Nordy. Jej wydanie i związana z nią kampania promocyjna skierowane były do społeczności kaszubskiej Nordy. Głównym organizatorem kampanii promocyjnej było Stowarzyszenie Aktywny Puck. Szczególnym zadaniem kampanii promocyjnej było dotarcie do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a celem spotkań było krzewienie lokalnej tożsamości, tradycji i dorobku lokalnej kultury. Obyło się 27 spotkań w bardzo zróżnicowanych środowiskach, w których wzięło udział znacznie ponad 1500 osób.

Foto: Ze strony Stowarzyszenia Aktywny Puck. Spotkania promocyjne autora.


CO DALEJ?

Nowa książka „Z perspektywy czapli” w sensie literackim jest gotowa. Po przekazaniu Wydawcy będzie poddana dalszej „obróbce”. Znajduje się w niej ponad 100 wierszy: te pochodzące z ostatniego okresu, ale także utwory nieco starsze. Dotykają one tematycznie różnych problemów ludzkiej rzeczywistości i egzystencji. I w typowy dla autora sposób wprowadzają czytelnika w świat zewnętrzny, który istnieje gdzieś za rogiem, który istnieje wewnątrz każdego z nas.

Wiersz „Jak czapla, jak trzcina” z nowego tomiku „Z perspektywy czapli” czytany przez autora:

https://www.facebook.com/piotr.mazurowski.14/videos/541972126858607

o tym jak spokój nadpływa i jak stoi się czaplą.

WYZWANIA:

Obecny projekt wydania książki „Z perspektywy czapli” wiąże się kilkutygodniową kampanią promocji projektu w mediach społecznościowych we wrześniu i październiku bieżącego roku, oraz poprzez platformę crowdfundingową Wspieramto.pl.

Koszty projektu obejmują wydanie 400 egzemplarzy książki (4500zł), sfinansowanie podarunków dla Wspierających (1660zł), koszty platformy (około 840zł)

Cel projektu

Cel kampanii:

Jeśli uda się zebrać zakładaną kwotę wydana zostanie książka poetycka "Z perspektywy czapli" w nakładzie 400 egzemplarzy.

Książka zostanie wydana przez Manufakturę Słowa w Gdyni z zastosowaniem oszczędnych form wydawniczych. Zaplanowano zatem miękką okładkę, nie planuje się ilustracji. Książka wyjdzie w formacie A5 i będzie zawierała około 150 - 160 stron.

Po udostępnieniu książki do sprzedaży Wydawca weźmie na siebie zorganizowanie promocji i sprzedaż książki, między innymi poprzez sieć Empik.

Gdyby okazało się, że poparcie dla projektu przekroczyło obecnie zakładaną, minimalną wielkość będzie istniała szansa podniesienia jakości wydawniczej projektowanej książki np. poprzez ilustracje lub wyższą jakość okładki.

Nagrody

Podarunki dla osób, które wsparły realizację projektu: Wydanie książki Piotra Mazurowskiego zatytułowanego „Z perspektywy czapli”:

1.     Wpłata 5 zł na konto projektu

Podziękowanie autora książki na jego osi czasu autora na Facebooku.

2.     Wpłata 10 zł na konto projektu

Osobiste listowne podziękowanie autora książki na ozdobnym papierze.

3.     Wpłata 20 zł na konto projektu

1 egzemplarz poprzedniej książki autora zatytułowany „Glosy Małego Morza”

Z dedykacja i autografem autora. Książka zostanie przesłana natychmiast po  wsparciu projektu i przysłaniu adresu pocztowego.

4.     Wpłata 30 zł na konto projektu

1 egzemplarz książki „Z perspektywy czapli” z dedykacją i autografem autora zostanie przesłany zanim książka ukaże się w sprzedaży. Wspierającego prosi się, aby przesłał swój adres pocztowy, na który ma zostać wysłana książka.

5.     Wpłata 50 zł na konto projektu

Po jednym egzemplarzu książek autora: „Głosy Małego Morza” i „Z perspektywy czapli” z dedykacjami i autografami autora. Pierwsza książka zostanie wysłana natychmiast po wpłacie i przysłaniu adresu osoby wspierającej, a druga bezpośrednio po wydrukowaniu, a jeszcze przed jej ukazaniem się w sprzedaży.

6.     Wpłata 55 zł na konto projektu

2 egzemplarze książki „Z perspektywy czapli” z dedykacjami i autografami autora.

7.     Wpłata 250 zł na konto projektu

Dla wspierających z Województwa Pomorskiego – spotkanie w dowolnym miejscu województwa z autorem przy kawie, na którym autor osobiście wręczy egzemplarz wraz dedykacją i autografem. Spotkanie przewidziane na dwie godziny.

 

Wspierających prosi się aby wysłali swe dane i swój adres pocztowy na pocztę mail autora: seefeld@wp.pl

O autorze / Zespół

Piotr Mazurowski – emerytowany nauczyciel historii z  ”ogólniaka” im. Książąt Pomorskich w Rumi. Poeta, smakosz poezji i autor wierszy. Powołał do życia Czaplę.

Telefon: 608 658 131

Mail: seefeld@wp.pl

Zespół:

Muza: Regina Mazurowska – historyk i politolog, a ponadto, a może przede wszystkim – inspiracja i pierwsza czytelniczka oraz raczej surowy krytyk wszystkiego, co autor napisze. 


Anna Józefczyk – Project Manager z zawodu i zamiłowania, przedsiębiorczyni prowadząca firmę consultingową Trigonum realizującą projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne dla firm wdrażających innowacje procesowe i produktowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie zakochana w procesach komunikacyjnych. W zespole spełnia rolę konsultanta w zakresie prowadzenia projektu kampanii. Siostra Czapli.

Telefon: 602 270 887

Mail: ajozefczyk@trigonum.pl

Janosz Józefczyk – specjalista w zakresie PR i promocji. Zawodowo zaangażowany w budowanie warunków do rozwoju eksportu wśród pomorskich firm. W zespole spełnia rolę konsultanta w zakresie promocji.

Michał Smentek – właściciel wydawnictwa Manufaktura Słów w Gdyni.

Chęć czynnego wspierania projekt wydania książki kolejnej mojej Z perspektywy czapli" potwierdziło do tej pory ponad 60 osób. Są w tej grupie moi najbliżsi, koledzy z lat młodości, osoby, z którymi miałem zaszczyt pracować. Ludzie z mego miasta, ale także ludzie związani ze sztuką, twórcy. Większość osób jest mało znana, ale są także postaci znane, posiadające spory dorobek życiowy. Że wymienię tylko dla przykładu pana Bogusława Packa, byłego Rektora Akademii Sztabu Generalnego WP, panią Małgorzatę Ostrowską, panią Gabrielę Szubstarską prezeskę Związku Literatów w Gdańsku. Wsparcie każdej osoby jest dla mnie jednakowo cenne. Dziękuję!

Ryzyko

Oczywiście w każdym projekcie występują elementy ryzyka, które mają charakter obiektywnych zdarzeń losowych, na które realizatorzy mają tylko ograniczony wpływ. Zespół realizatorów projektu stara się je z góry przewidzieć i wyeliminować, albo przynajmniej ograniczyć ich skutki.

Istnieje ryzyko, że zaplanowana kampania promocyjna nie zdoła wzbudzić wystarczającego zainteresowania adresatów, nie wywoła oczekiwanego wsparcia dla projektu. A podejmowane w trakcie jej trwania działania nie zdołają wzmocnić zainteresowania. Zespół realizacyjny projektu podejmie wówczas bolesne decyzje ograniczenia projektu i wydania mniejszej ilości egzemplarzy książki, a także uruchomi inne kanały pozyskania wsparcia dla projektu z innych źródeł, aby wywiązać się z podjętych zobowiązań w stosunku do tych osób, które wsparły projekt.

Nie przewidujemy wystąpienia istotnych opóźnień w procesie wydawniczym,  minimalne ryzyko w tym zakresie oczywiście musi także być brane pod uwagę, ale te zagrożenia są stosunkowo łatwe do opanowania. Myślę, że można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że w pierwszych dniach 2022 roku, każdy ze wspierających projekt otrzyma pocztą książkę „Z perspektywy czapli”, zaś w sprzedaży książka będzie mogła pojawić się w końcówce lutego 2022 roku.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
47
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
5

Joanna Brudnicka

29.10.2021

Joanna Szoloch

20.10.2021

Wspieracz Anonim

20.10.2021

Barbara Stryczek-Konopka

11.10.2021

Wspieracz Anonim

10.10.2021

Ania Paturej

06.10.2021

Wspieracz Anonim

06.10.2021

Piotr Wroblewski

05.10.2021

Daniel Senwicki

04.10.2021

Wspieracz Anonim

01.10.2021

joanna.jahns

01.10.2021

Wspieracz Anonim

01.10.2021

Ryszard Subocz

30.09.2021

Magdalena Sobieraj

28.09.2021

Wspieracz Anonim

28.09.2021

beti2016

28.09.2021

ceglowskif

28.09.2021

Wspieracz Anonim

24.09.2021

Kris Stopierzynski

24.09.2021

Wspieracz Anonim

24.09.2021

Tomasz Śladowski

21.09.2021

Wspieracz Anonim

21.09.2021

Zbysław Szmalenberg

20.09.2021

joanna.paciorek

17.09.2021

k.klebba

14.09.2021

Magdalena Struck

14.09.2021

Terenia Fikus-Mach

13.09.2021

Piotr Kaczmarek

12.09.2021

Wspieracz Anonim

11.09.2021

Monika Michałka-Seniuk

10.09.2021

grazyna.bieszk

09.09.2021

Roman Cierpiałkowski

09.09.2021

Agnieszka Hudziak

09.09.2021

piotrus251

09.09.2021

rzepeczka60

08.09.2021

Józef Chmielewski

07.09.2021

Leszek Kiersznikiewicz

06.09.2021

Wspieracz Anonim

05.09.2021

Bogusław Pacek

05.09.2021

Grzegorz Kielar

05.09.2021

danka711

05.09.2021

Robert Subocz

04.09.2021

gusjewa040370

03.09.2021

Beata Fokcińska

02.09.2021

jadwigapacek

02.09.2021

Ewa Mazurowska

02.09.2021

Beata Kasprzyk

02.09.2021

Maja Stefaniszyn

02.09.2021

bozenakamionka1961

31.08.2021

Marian Mazurowski

31.08.2021
oraz 2 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (7)

Podziękowanie.

5 zł lub więcej
1 wspierających
Podziękowanie autora książki na jego osi czasu autora na Facebooku.
Przewidywana dostawa: październik 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Listowne podziękowanie.

10 zł lub więcej
1 wspierających
Osobiste listowne podziękowanie autora książki na ozdobnym papierze.
Przewidywana dostawa: październik 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Książka "Głosy Małego Morza" z dedykacją i autografem autora

20 zł lub więcej
4 wspierających
1 egzemplarz poprzedniej książki autora zatytułowany „Glosy Małego Morza” z dedykacja i autografem autora. Książka zostanie przesłana natychmiast po wsparciu projektu i przysłaniu adresu pocztowego.
Przewidywana dostawa: październik 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Książka "Z perspektywy czapli" z dedykacją i autografem autora

30 zł lub więcej
16 wspierających
1 egzemplarz książki „Z perspektywy czapli” z dedykacją i autografem autora zostanie przesłany zanim książka ukaże się w sprzedaży. Wspierającego prosi się, aby przesłał swój adres pocztowy, na który ma zostać wysłana książka.
Przewidywana dostawa: styczeń 2022
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Książka "Z perspektywy czapli" + książka "Głosy Małego Morza" z dedykacjami i autografem autora

50 zł lub więcej
26 wspierających
Po jednym egzemplarzu książek autora: „Głosy Małego Morza” i „Z perspektywy czapli” z dedykacjami i autografami autora. Pierwsza książka zostanie wysłana natychmiast po wpłacie i przysłaniu adresu osoby wspierającej, a druga bezpośrednio po wydrukowaniu, a jeszcze przed jej ukazaniem się w sprzedaży.
Przewidywana dostawa: grudzień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

2 egzemplarze książki „Z perspektywy czapli” z dedykacjami i autografami autora

55 zł lub więcej
14 wspierających
2 egzemplarze książki „Z perspektywy czapli” z dedykacjami i autografami autora.
Przewidywana dostawa: styczeń 2022
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Spotkanie autorskie plus książka "Z perspektywy czapli" z dedykacją i autografem autora

250 zł lub więcej
7 wspierających
Dla wspierających z Województwa Pomorskiego – spotkanie w dowolnym miejscu województwa z autorem przy kawie, na którym autor osobiście wręczy egzemplarz wraz dedykacją i autografem. Spotkanie przewidziane na dwie godziny.
Przewidywana dostawa: styczeń 2022
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!