6 lat temu

Stanowisko ws. konsultacji MAiC

 • Czy Komisja właściwie identyfikuje bariery i szanse dla rozwoju crowdfundingu w UE?

Wspieram.To: Generalnie Komisja prawidłowo zdiagnozowała bariery i szanse, z kilkoma zastrzeżeniami. Przede wszystkim należy stwierdzić, iż obecny system ochrony praw własności intelektualnej jest wystarczający i dalece korzystniejszy ze względów finansowych niż planowany system tzw. patentu jednolitego. Obecnie wystarczy uprzednio, tj. przed opublikowaniem projektu na platformie operatora crowdfundingowego, zgłosić do ochrony patentowej rozwiązanie w jednym tylko kraju, tak aby mieć dalszy komfort rozszerzania tej ochrony przez kolejne 12 miesięcy, który to okres znacznie przekracza czas  jakiejkolwiek kampanii crowdfundingowej. Poza tym, zdiagnozowanie problemów prawnych i finansowych powoduje, iż można przejść od razu do działań „naprawczych”, gdyż nie jest konieczne oczekiwanie na zakończenie okresu monitorowania – bariery są znane już na dzień dzisiejszy, należy jedynie rozważyć sposób ich usunięcia.


 • Czy zaproponowane przez Komisję działania są odpowiednie na obecnym etapie rozwoju crowdfundingu?

Wspieram.To: Zaproponowane przez Komisję Europejską działania są w naszej ocenie rozplanowane na zbyt długi czas i mogłyby być bardziej konkretne. Obecny stan rozwoju crowdfundingu można uznać za zaawansowany i należy jak najszybciej rozpocząć działania dostosowawcze. Poza przepisami dedykowanymi dla tej branży, które ujednolicałyby na poziomie europejskim standardy w obszarze podatkowym, przepływów finansowych, rozliczeń i prowadzenia działalności gospodarczej, warto podjąć próbę odciążenia projektodawców od spełniania wszystkich wymogów prawnych wskazanych przez Komisję (w szczególności w zakresie e-handlu i wdrażanej obecnie w krajach członkowskich nowej dyrektywy konsumenckiej). Nie wydaje się to bowiem wielokrotnie zasadne i bezpieczne. Dobrym sygnałem jest to, że Komisja odróżnia konieczność odmiennego podejścia do operatorów serwisów crowdfundingowych od podejścia do projektodawców czy podmiotów finansujących. 


 • Czy istnieją bariery prawne dla rozwoju crowdfundingu w Polsce – zarówno udziałowego jak i bezudziałowego?

Wspieram.To: Tak, można zasygnalizować takie bariery. Przede wszystkim interwencji wymaga ujednolicenie kwestii podatkowych, tak aby crowdfunding bezudziałowy mógł być od strony księgowej i podatkowej kwalifikowany jako przedsprzedaż lub darowizna. Pomimo interpretacji podatkowych nadal można spotkać różne podejścia w tym obszarze, spowodowane tym, że przepisy nie są do końca jasne. Jednoznacznego rozstrzygniecia wymagałby także status operatorów platform crowdfundingowych w kontekście ustawy o usługach płatniczych, szczególnie w przypadkach, gdy środki finansowe gromadzone są przez zewnętrzne serwisy obsługujące płatności (np. PayPal, PayU, Transferu.pl itp.). W tym ostatnim aspekcie należy również jednoznacznie doprecyzować status podatkowy tak gromadzonych środków.

W zakresie crowdfundingu udziałowego warto rozważyć umożliwienie rozwoju tego rodzaju finansowania społecznościowego poprzez dopuszczenie możliwości obejmowania akcji w spółkach akcyjnych, bez wszystkich wiążących się z tym obostrzeniami i rygorami rynku kapitałowego.

Niezależnie od rodzaju crowdfundingu, warto doprecyzować status osób nie prowadzących działalności gospodarczej, których status po realizacji projektu może się diametralnie zmienić.


 • Czy na tym etapie rozwoju crowdfunding wymaga dodatkowych regulacji prawnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze?

Wspieram.To: Dodatkowych regulacji prawnych wymaga obszar traktowania osób nie prowadzących działalności gospodarczej, których status po realizacji projektu może się diametralnie zmienić (jw.). Dotyczy to przede wszystkim aspektów podatkowych. W pozostałym zakresie należy doprecyzować już istniejące rozwiązania.


 • Czy istnieją specyficzne bariery dla crowdfundingu w wymiarze transgranicznym w UE?

Wspieram.to: Różne podejście do interpretacji przepisów podatkowych, ustalenie miejsca spełnienia świadczenia, różne podejście interpretacyjne (niejednoznaczności) w zakresie przepisów dot. prania brudnych pieniędzy i transferów transgranicznych.


Stanowisko zostało opracowane przez Prezesa Grupa Wspieram.to sp.z o.o. Marcina Galickiego oraz mecenasa Rafałem Malujde [http://www.malujda.pl] 
 
   

 • Czy Komisja właściwie identyfikuje bariery i szanse dla rozwoju crowdfundingu w UE?

Wspieram.To: Generalnie Komisja prawidłowo zdiagnozowała bariery i szanse, z kilkoma zastrzeżeniami. Przede wszystkim należy stwierdzić, iż obecny system ochrony praw własności intelektualnej jest wystarczający i dalece korzystniejszy ze względów finansowych niż planowany system tzw. patentu jednolitego. Obecnie wystarczy uprzednio, tj. przed opublikowaniem projektu na platformie operatora crowdfundingowego, zgłosić do ochrony patentowej rozwiązanie w jednym tylko kraju, tak aby mieć dalszy komfort rozszerzania tej ochrony przez kolejne 12 miesięcy, który to okres znacznie przekracza czas  jakiejkolwiek kampanii crowdfundingowej. Poza tym, zdiagnozowanie problemów prawnych i finansowych powoduje, iż można przejść od razu do działań „naprawczych”, gdyż nie jest konieczne oczekiwanie na zakończenie okresu monitorowania – bariery są znane już na dzień dzisiejszy, należy jedynie rozważyć sposób ich usunięcia.


 • Czy zaproponowane przez Komisję działania są odpowiednie na obecnym etapie rozwoju crowdfundingu?

Wspieram.To: Zaproponowane przez Komisję Europejską działania są w naszej ocenie rozplanowane na zbyt długi czas i mogłyby być bardziej konkretne. Obecny stan rozwoju crowdfundingu można uznać za zaawansowany i należy jak najszybciej rozpocząć działania dostosowawcze. Poza przepisami dedykowanymi dla tej branży, które ujednolicałyby na poziomie europejskim standardy w obszarze podatkowym, przepływów finansowych, rozliczeń i prowadzenia działalności gospodarczej, warto podjąć próbę odciążenia projektodawców od spełniania wszystkich wymogów prawnych wskazanych przez Komisję (w szczególności w zakresie e-handlu i wdrażanej obecnie w krajach członkowskich nowej dyrektywy konsumenckiej). Nie wydaje się to bowiem wielokrotnie zasadne i bezpieczne. Dobrym sygnałem jest to, że Komisja odróżnia konieczność odmiennego podejścia do operatorów serwisów crowdfundingowych od podejścia do projektodawców czy podmiotów finansujących. 


 • Czy istnieją bariery prawne dla rozwoju crowdfundingu w Polsce – zarówno udziałowego jak i bezudziałowego?

Wspieram.To: Tak, można zasygnalizować takie bariery. Przede wszystkim interwencji wymaga ujednolicenie kwestii podatkowych, tak aby crowdfunding bezudziałowy mógł być od strony księgowej i podatkowej kwalifikowany jako przedsprzedaż lub darowizna. Pomimo interpretacji podatkowych nadal można spotkać różne podejścia w tym obszarze, spowodowane tym, że przepisy nie są do końca jasne. Jednoznacznego rozstrzygniecia wymagałby także status operatorów platform crowdfundingowych w kontekście ustawy o usługach płatniczych, szczególnie w przypadkach, gdy środki finansowe gromadzone są przez zewnętrzne serwisy obsługujące płatności (np. PayPal, PayU, Transferu.pl itp.). W tym ostatnim aspekcie należy również jednoznacznie doprecyzować status podatkowy tak gromadzonych środków.

W zakresie crowdfundingu udziałowego warto rozważyć umożliwienie rozwoju tego rodzaju finansowania społecznościowego poprzez dopuszczenie możliwości obejmowania akcji w spółkach akcyjnych, bez wszystkich wiążących się z tym obostrzeniami i rygorami rynku kapitałowego.

Niezależnie od rodzaju crowdfundingu, warto doprecyzować status osób nie prowadzących działalności gospodarczej, których status po realizacji projektu może się diametralnie zmienić.


 • Czy na tym etapie rozwoju crowdfunding wymaga dodatkowych regulacji prawnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze?

Wspieram.To: Dodatkowych regulacji prawnych wymaga obszar traktowania osób nie prowadzących działalności gospodarczej, których status po realizacji projektu może się diametralnie zmienić (jw.). Dotyczy to przede wszystkim aspektów podatkowych. W pozostałym zakresie należy doprecyzować już istniejące rozwiązania.


 • Czy istnieją specyficzne bariery dla crowdfundingu w wymiarze transgranicznym w UE?

Wspieram.to: Różne podejście do interpretacji przepisów podatkowych, ustalenie miejsca spełnienia świadczenia, różne podejście interpretacyjne (niejednoznaczności) w zakresie przepisów dot. prania brudnych pieniędzy i transferów transgranicznych.


Stanowisko zostało opracowane przez Prezesa Grupa Wspieram.to sp.z o.o. Marcina Galickiego oraz mecenasa Rafałem Malujde [http://www.malujda.pl] 
 
   

Powrót

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!