rok temu

Seria “Okiem Stażysty” -Crowdfunding a psychologia

JAKUB DZIUBAK

Co łączy crowdfunding i psychologię?

Crowdfunding - rozumiany jako finansowanie społecznościowe stanowi nowoczesny model pozyskiwania środków na realizację kreatywnych i nowatorskich pomysłów z wykorzystaniem wsparcia społeczności. To właśnie zbiorowość odgrywa najważniejszą rolę w powodzeniu kampanii crowdfundingowej.

image

Zgodnie z założeniami psychologii poznawczej (nurt psychologii współczesnej koncentrujący się na roli procesów poznawczych człowieka, takich jak spostrzeganie, myślenie czy zapamiętywanie, na podstawie której tworzy się reprezentacja regulująca zachowania) w procesie podejmowania decyzji w finansowaniu społecznościowym kluczową rolę odgrywają czynniki kognitywne (poznawcze) i afektywne (emocjonalne). Zatem im większa jest dana kampania, tym jej realizacja inicjuje bardziej złożony proces pozyskiwania środków, co bezpośrednio przekłada się na większą liczbę czynników poznawczych. Okazuje się więc, że kluczową rolę w kampanii crowdfundingowej odgrywa proces poznawczy na linii autor - adresat, a pozyskiwanie środków finansowych dowodzi już o zachodzącej korelacji pomiędzy dwoma tymi podmiotami.

Motywacja wewnętrzna

Zachowania wspierających można definiować w oparciu o paradygmat behawioralny i wartości, które składają się na ogólną chęć uczestnictwa w projektach crowdfundingowych. Poniżej przedstawionych zostało siedem czynników (wartości) o podłożu poznawczym i emocjonalnym mających zasadniczy wpływ na proces podejmowania decyzji u wspierającego.

Wartość finansowa

Wynika z projektu i można ją postrzegać przez pryzmat zwrotu z inwestycji lub ogólnie poprzez zwrot pieniężny projektu. Przykładowo: “Spodziewam się, że to co otrzymam w zamian za udzielone przeze mnie wsparcie pokryje koszty, które poniosłem, zakładając, że projekt, który wspierałem zakończy się sukcesem. Wspierając ten projekt mogę zdobyć coś o dużej wartości materialnej małym nakładem pieniężnym ze swojej strony”.

image

Wartość funkcjonalna

Odnosi się do zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych, jakie daje nam zrealizowana kampania, na przykład chcę wesprzeć kampanię nowatorskich ładowarek do smartfonów, ponieważ jestem przekonany, że przedmiot ten będzie dla mnie bardzo użyteczny i będę z niego korzystał na co dzień.

Wartość informacyjna

Pochodzi prosto z treści projektu i jest bardzo istotna w osiągnięciu sukcesu, a same informacje muszą być podawane w zrozumiałej i wiarygodnej formie. Warto zadbać o możliwie najlepsze relacje ze wspierającymi poprzez czynności takie jak odpowiadanie na ich zapytania w sprawie projektu oraz systematyczne publikowanie aktualizacji, które dostarczają odbiorcom projektu informacji na temat jego obecnego stanu. Komunikaty wysyłane przez autora wpływają na to, jak adresat postrzega projekt i stanowią swoiste drogowskazy dla wspierającego.

image

Wartość emocjonalna

Objawia się poprzez rozbudzanie pozytywnych uczuć u wspierających, którzy czerpią radość i przyjemność z możliwości udzielenia pomocy autorowi projektu. Dobre doświadczenia wyzwalają u nich afirmację projektu i pozwalają docenić wkład twórcy.

Wartość społeczna

Wartość ta odnosi się do możliwości samopoznania jakie stwarza projekt. Przykładowo: “Wsparcie tego projektu będzie skutkowało akceptacją społeczną ze strony środowiska, w którym się obracam i wpłynie na to jak jestem postrzegany przez innych”.

Wartość estetyczna

Jest bezpośrednio związana z estetyką kampanii i jej wizualnym przedstawieniem. Dbałość o wygląd kampanii jest niezwykle istotna, ponieważ dobrze stworzony projekt graficzny  jest jednym z gwarantów sukcesu. Kampania w sieci to Twoja wizytówka, dla odwiedzających stronę, dlatego warto zadbać o to, by zawsze prezentowała się wyśmienicie.

image

Wartość odkrywcza

Objawia się wówczas, gdy projekt rozbudza w adresacie ciekawość i wyzwala w nim chęć zaspokojenia pragnienia wiedzy. Wiąże się również z zupełnie nowymi możliwościami i doświadczeniami oraz szansą na naukę nowych umiejętności. Uczestnictwo w takich projektach motywuje do eksploracji świata.

Crowdfunding = procesy poznawcze?

Jak widać crowdfunding i psychologię wiąże o wiele więcej niż na pierwszy rzut oka się może wydawać. Finansowanie społecznościowe jest bardzo silnie związane z procesami poznawczymi, które dokonują się praktycznie na każdym kroku w trakcie realizacji kampanii. Procesy kognitywne i emocjonalne angażują różne czynniki, których obecność dowodzi, że crowdfunding łączy się zarówno z kreatywnością, emocjami, jak i odkrywaniem świata, można zatem powiedzieć, że finansowanie społecznościowe i psychologia poznawcza przenikają się i tworzą spójną jedność.

Wpis powstał w ramach programu stażowego Wspieram.to

Dzięki Kuba za nowe spojrzenie!

Powrót

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!