Elektryczny Maluch

Elektryczny Maluch

102%
9 790
z potrzebnych 9 570 zł = 102% celu
79 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 31.03.2018 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje (2)
  • Wspierający (51)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

792 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Przerabiamy malucha na pojazd elektryczny! 

Mamy już:
- Fiata 126p z 1997 roku 
- 128 żelowych akumulatorów 12V o pojemności 7,2ah każdy, w sumie ponad 270kg. 

Brakuje nam:
- silnika i regulatora obrotów tego silnika :)

[WERSJA ANGIELSKA]

We are converting a Polski Fiat 126p (so called “Maluch”) into an electric car!

What we already have:
- The Maluch, year 1997
- 128 sealed lead-acid batteries, 12V 7.2Ah each, total weight over 270kg (600lbs)

What we still need:
- an electric motor and a controller for it

Opis projektu

Pierwszym etapem projektu będzie zamontowanie akumulatorów w maluchu. Auto jest już przygotowane, usunięty został silnik, bak i wszystkie zbędne instalacje. Skrzynia biegów przechodzi mały przegląd i wróci na swoje miejsce z nowymi półosiami, olejem i uszczelkami.

Następnie chcemy przygotować wszystkie instrumenty kontrolne. Termometry do kontroli temperatury silnika, baterii oraz sterownika, amperomierz i woltomierz zarówno na 12V jak i 120V. Ostatnim etapem będzie montaż silnika oraz połączenie wszystkich instalacji: zasilania silnika (120V), zasilania elektroniki (12V) i ładowania.

Cały projekt chcemy zakończyć przed wakacjami - tj. do końca czerwca 2018. Pierwsze testy planujemy w maju. 

Po udanej transformacji postaramy się o zmianę wpisów w dowodzie rejestracyjnym, a następnie poddam malucha ekstrymalnym testom i wystartuję w rajdzie KJS. Czy będzie to pierwszy pojazd elektryczny startujący w takiej imprezie w Polsce?

Określiliśmy wstępnie techniczne założenia naszego projektu. Postaramy się ich trzymać, ale nie wykluczamy zmian :) Poniżej garść szczegółów. Jeśli jednak masz jakiekolwiek pytanie techniczne lub nietechniczne postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Zapraszamy do komentowania w zakładce "Społeczność" lub na www.facebook.com/elektrycznymaluch

Napęd

Pojazd będzie napędzany silnikiem elektrycznym podłączonym do oryginalnej skrzyni biegów za pomocą specjalnej flanszy. Napęd przenoszony będzie przy użyciu oryginalnego sprzęgła. Koło zamachowe zostanie zmodyfikowane w celu obniżenia masy. Zmiana biegów będzie nadal możliwa, nie wiemy jednak czy będzie potrzebna :)

Silnik - tego nam brakuje

Chcemy zakupić silnik szczotkowy prądu stałego. Będzie on zasilany napięciem 120V dzięki czemu powinien osiągnąć maksymalną moc 32kW (ok 43KM) - jest to więcej niż oryginalny silnik fiata 126p. Maksymalny moment obrotowy to 120Nm

Baterie

Mamy 128 żelowych akumulatorów o napięciu 12V. Każdy waży ok. 2,2 kg. Nie wiemy jeszcze ile dokładnie akumulatorów uda nam się zmieścić w maluchu. Potencjalnie mamy możliwość połączyć je w 12 bateri 120V, razem dałoby to pojemność około 86ah czyli ponad 10kWh - jak daleko na tym zajedziemy? :)

Planowane miejsca montażu:
- przedni bagażnik
- pod tylną kanapą (miejsce baku i symetrycznie po drugiej stronie)
- w komorze silnika (silnik elektryczny będzie znacznie mniejszy)

Pojazd

Maluch jest całkowicie sprawny :) zarejestrowany, ubezpieczony i posiada aktualne badanie techniczne. Został odchudzony, usunąłem z niego wszystko co zbędne aby obniżyć wagę. Dywanik jest wyprany i ostatecznie wróci do malucha, jednak nikt nie wie ile wtedy będzie ważył. Z oryginalnym silnikiem spalinowym, pełnym bakiem i gotowy do jazdy ważył około 660 kg.
Fiat ma już za sobą jeden start w imprezie KJS - Rajd Żarnowiecki 2017. Jak sobie radził możesz zobaczyć tutaj: https://youtu.be/a1-n_ftE3KY

[WERSJA ANGIELSKA]

The first step will be to mount the batteries inside the Maluch. The car is ready, original combustion engine has been removed, gas tank and all unnecessary installations as well. The gear box is under a small renovation and will come back with new half-axles, new oil and gaskets.

Next, we want to get all the control instrumentation ready. Thermometers for the motor, battery and the controller, ammeter and voltmeter for both 120V and 12V rails.

The last step will be the motor installation and connecting all systems together: 120V motor power, 12V electronics power, and charging system.

We want to be finished before summer holidays, i.e. by the end of June 2018. The first test drives are planned for May.

After successful conversion of the car we will try to clean up the registration paperwork and then perform proper tests in extreme conditions, followed by participation in KJS car race (open car racing event in Poland). Will this be the first electric car taking part in this event in Poland?

We have established the initial technical assumptions for this project and we will try to stick to them, but we do not exclude the possibility for some changes. Below you can find some details. In case you have any further questions, technical or not, we will try to answer them as soon as we can. We encourage you to write some comments here or at facebook: 
www.facebook.com/elektrycznymaluch

Drive train

The car will be powered by an electric motor connected to the original gear box with a special flange. The original clutch will still be used. The flywheel will be modified in order to reduce its mass. It will be possible to switch the gears when driving, but we are not sure whether it will be required to do so :)

The motor (this we are still missing)

We want to buy a brush DC motor. It will be powered with 120V which should allow it to reach maximum power of 32kW (43HP). This is more than the original combustion engine of Maluch. The maximum torque is estimated to be 120Nm.

Batteries

We already have 128 gel lead-acid 12V batteries. Each battery weighs 2.2kg. We are not sure how many will fit into the Maluch. The batteries can be connected such that the entire battery pack has 120V output voltage and capacity of 86Ah (10kWh of energy). How far can we drive on this? :)

We plan to mount the batteries inside:
- the front trunk
- under rear seat (in the space previously occupied by the fuel tank)
- in the engine compartment (the electric motor is smaller than the original one, so there will be some space)

Information about the car

Maluch is in perfectly good mechanical condition, it has valid registration, is insured and the technical inspection allowing it in traffic is up to date. The car has been optimized for weight, everything that is unnecessary has been removed. The floor mats are freshly washed :) Nobody really knows how much will the car weigh after the conversion is complete. With the original combustion engine and full tank it was about 660kg.

The car has already participated in one KJS race – Rajd Żarnowiecki 2017. You can watch a short video from the start on youtube under this link: https://youtu.be/a1-n_ftE3KY

Cel projektu

Głównym celem naszego projektu jest zebranie środków, które pozwolą nam na zakup silnika elektrycznego wraz z odpowiednią jednostką sterującą:

- elektryczny silnik szczotkowy 32kW - 4059 zł. http://www.into.pl/silniki/#si...
- regulator obrotów 57kW - 4428 zł. http://www.into.pl/silniki/#2r...


Jeśli uda nam się zebrać więcej niż 100% przeznaczymy je na:

- Ładowarkę 120V - 340 USD
- przewody elektryczne główne + zaciski - ok. 250 zł
- zaciskarka do kabli 50mm2 - ok. 100 zł
- przewody do baterii, konektorki, przełączniki itp. - ok. 200 zł
- Profile aluminionwe do mocowania baterii - ok. 220 zł
- Transformator 120V do 12V - 47 USD
- Dodatkowy urządzenia pomiarowe (temperatura, napięcie, prąd) - ok. 250 zł
- Flansza między silnikiem a skrzynią - koszt jeszcze nieznany
- Adapter koła zamachowego - koszt jeszcze nieznany
- inne jeszcze nieujawnione ;)

Rozważamy również wymianę przedniego układu hamulcowego na tarczowy (taki jak w cinquecento) oraz spodziewamy się, że niezbędne będzie podniesienie zawieszenia - szczególnie, że aktualnie zawieszenie w maluchu jest obniżone względem seryjnego.

[WERSJA ANGIELSKA]

The main goal is to gather the funds for buying the electric motor with a controller for it:
- brush DC motor 32kW – 4059 PLN http://www.into.pl/silniki/#si... 
- motor controller 57kW – 4428 PLN http://www.into.pl/silniki/#2r...

In case we receive more than 100% of the required funding, we will spend it on (estimated costs):

- 120V charger (340 USD)
- main power bus wires and connectors (250 PLN)
- connector crimping tool (100 PLN)
- battery connections wires, smaller connectors, switches etc. (200 PLN)
- aluminum profiles for mounting the batteries in the car (220 PLN)
- DC-DC converter 120V-to-12V (47 USD)
- additional measurement/system monitoring devices (temperature, current, etc.)
- gear box flange
- flywheel adapter
- other stuff (not clear yet)

We are also considering an exchange of the front brakes for a disc brake system (as in Fiat Cinquecento) and we expect that the suspension will need to be lifted, especially that currently the suspension in our Maluch is lowered from the original setting.

Nagrody

Dla każdego

1. Wielkie podziękowania dla każdego wspierającego
2. Gdy pojazd będzie gotowy zorganizuję na terenie trójmiasta spotkanie/prezentację i każdy będzie mógł z bliska obejrzeć efekt :)
3. Pamiątkowe zdjęcie w formie elektronicznej

Nagrody specjalne

Przejażdżka! Dla 5 najhojniej wspierających zorganizuję przejażdżkę. Termin i miejsce zostanie ustalone jak już pojazd będzie gotów i sprawny. 

Przykręć z nami śrubkę! Zostań częścią projektu od strony praktycznej. W wybranym przez nas terminie udostępnimy Ci malucha wraz z niezbędnymi narzędziami abyś mógł/mogła przykręcić jedną śrubkę (ewentualnie nakrętkę). Postaramy się zaproponować kilka terminów, jeśli jednak żaden nie będzie odpowiedni możesz wskazać dowolną osobę, która w Twoim imieniu wykona to zadanie. Możesz również poprosić Marcin lub Dymitra - przykręcenie Twojej śrubki zostanie udokumentowane fotograficznie.

[WERSJA ANGIELSKA]

For everyonecontributing:

1. A huge “thank you” :)
2. Once the car is ready, there will be a meeting/presentation somewhere in the three-city in Poland, everyone will be able to have a look at the results of the project
3. A photo (electronic version).

Special prizes

A ride! For five topcontributors there will be a ride. Date and place is to be determined later.

Become a part of the team! On a day that we will set later you can come to our workshop and install a one screw in our Maluch. We will do our best to organize a few different days like that. In case none of the dates suits you, you can send a friend to install the screw for you. You can also ask Marcin or Dymitr to do it and document the process with pictures which you will then receive as a proof :)

O autorze / Zespół

Marcin Welz
inż. Marcin Welz - właściciel malucha, główny konstruktor i pomysłodawca

Dymitr Juszczuk
mgr inż. Dymitr Juszczuk - Automation and Control System Specialist

Karol Łuszcz
dr inż. Karol Łuszcz - Electrical Engineer, lubi lasery i roboty


dr inż. Jarosław Łuszcz - Starszy wykładowca Politechniki Gdańskiej

[WERSJA ANGIELSKA]

Marcin Welz
Marcin Welz, BSc – the owner of the car, lead mechanic and the initiator of the project

Dymitr Juszczuk
Dymitr Juszczuk MSc – Automation and Control System Specialist

Karol Łuszcz
Karol Łuszcz, PhD - Electrical Engineer, he likes lasers and robots


Jarosław Łuszcz, PhD – Assistant professor at the Gdansk Univ. of Technology

Ryzyko

Jesteśmy zdeterminowani i konsekwentni - nie przewidujemy porażki :) Mimo wszystko ryzyko zawsze istnieje. Udało nam się zidentyfikować poniższe zagrożenia:

1. Nieprzewidziane trudności - założyliśmy już, że nieprzewidziane trudności wystąpią, jednak jeśli będzie ich bardzo dużo ostateczny termin może się przesunąć.

2. Coś pójdzie nie tak... i wszystko się spali - mamy gaśnicę, a nawet dwie :)
Safety is number one priority.

3. Uszkodzimy coś - każdy etap prac będziemy testować, aby sprawdzić czy działa. Jeśli jednak nie będzie działa dobrze to może się coś zepsuć. To również może spowodować opóźnienie.

[WERSJA ANGIELSKA]

We are very motivated and consistent in our work, so we do not anticipate a failure. However, some risk always exists. We can think of the following obstacles in the project:

1. Unexpected difficulties – we assume something unexpected will occur and have taken this into consideration. In case of the difficulties are more severe than we thought, the finishing of the project may be delayed, but we will not give up!

2. Something goes wrong… and everything burns down – well, we have a fire extinguisher (even two)so we should be able to react on time :)

3. We will break some components – at every larger milestone of the project we plan to perform tests and check that everything is fine in order to avoid damage to the components. In case something gets broken anyways, we will attempt to fix it but it may lead to some delays.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (6)

Wirtualne piwko

10 zł lub więcej
8 wspierających
Jeśli chcesz nas wesprzeć i postawisz 'wirtualne piwo' na nasz projekt to będzie super :) W zamian wielkie podziękowanie i pamiątkowe zdjęcie w formie elektronicznej. Zaprosimy Cię również na prezentację pojazdu.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2018

Coś więcej niż tylko piwko

25 zł lub więcej
39 wspierających
Stawiam wirtualną flaszkę na ten projekt. :) W zamian wielkie podziękowanie i pamiątkowe zdjęcie w formie elektronicznej. Zaprosimy Cię również na prezentację pojazdu.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2018

Wspieram100

100 zł lub więcej
17 wspierających
W zamian wielkie podziękowanie i pamiątkowe zdjęcie w formie elektronicznej. Zaprosimy Cię również na prezentację pojazdu.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2018

Wspieram500

500 zł lub więcej
3 wspierających
W zamian wielkie podziękowanie i pamiątkowe zdjęcie w formie elektronicznej. Zaprosimy Cię również na prezentację pojazdu.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2018

Wspieram1000

1000 zł lub więcej
2 wspierających
W zamian wielkie podziękowanie i pamiątkowe zdjęcie w formie elektronicznej. Zaprosimy Cię również na prezentację pojazdu.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2018

Przykręć śrubkę

200 zł lub więcej
10 wspierających
Chcesz być częścią projektu także od strony technicznej? To przykręć z nami śrubkę :) udostępnimy Ci malucha wraz z narzędziami, albo możesz wybrać kto ma w Twoim imieniu przykręcić śrubkę :) W zamian wielkie podziękowanie i pamiątkowe zdjęcie w formie elektronicznej oraz zdjęcie śrubki, którą przykręcisz. Zaprosimy Cię również na prezentację pojazdu.
Nagroda limitowana. Pozostało 0/10
Przewidywana dostawa: czerwiec 2018

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!