Uwolnij lasy od śmieci w całej Polsce!

Uwolnij lasy od śmieci w całej Polsce!

  Ekologia    Cała Polska
0%
2 265
z potrzebnych 894 200 zł = 0% celu
74 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 25.06.2020 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (3)
  • Projekt
  • Aktualizacje (3)
  • Wspierający (35)
  • Społeczność (2)

Kampania wzbudziła

137 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Kochani Wspierający,

dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie! Cel jest szczytny i wielki. Tak jak ogromna jest skala problemu dzikich wysypisk śmieci w Polsce!

Zróbmy to razem dla ratowania środowiska naturalnego! Prosimy o jak najszybsze wpłaty, ponieważ pula dopłat Innogy wkrótce się może wyczerpać.


Dziki pęd za postępem cywilizacyjnym człowieka - czy dążymy do samozagłady?

Czyste środowisko naturalne, krystalicznie czysta woda w morzach, żywa zieleń łąk i lasów. To wartości krytycznie zagrożone wyginięciem. W ciągu ostatnich 100 lat człowiek dokonał skokowego postępu technologicznego. W czasie krótszym niż jedna milionowa wieku ziemi polecieliśmy na Księżyc, nauczyliśmy się klonować organizmy, stworzyliśmy sztuczną inteligencję.

Jednak nie odbyło się to bez poważnych skutków ubocznych dla środowiska. Niebezpieczne ocieplenie klimatu spowodowane zwiększoną produkcją CO2, Wielka Plama Pacyficzna - pływająca wyspa śmieci o wielkości przekraczającej łączną powierzchnię Polski, Niemiec, Francji, Austrii, Słowacji i Czech, czy rakotwórcze promieniowanie powstałe w wyniku eksperymentów z bronią nuklearną. Kto wie, czy do listy "zasług" nie powinniśmy dopisać sobie powstania koronawirusa.

W dzikim pędzie za postępem zapomnieliśmy o swoich korzeniach, o tym, iż jesteśmy częścią przyrody, a nasz los tak bardzo zależy od Matki Ziemi. Nasz twórczy umysł zatracił świadomość tego, że sam jest wytworem biologii, materii organicznej, mózgu, który do życia potrzebuje tlenu, wody i innych czynników pochodzenia naturalnego. W szaleńczym biegu za postępem, zapomnieliśmy o ochronie warunków niezbędnych do własnego życia.

Czy ten galopujący postęp był warty swoich kosztów? Historia i nasi potomkowie ocenią nas sprawiedliwie.

Jedno jest pewno. Musimy zatrzymać się na chwilę, obejrzeć za siebie i spojrzeć w przyszłość. Uzmysłowić sobie, że jesteśmy tu tylko przez chwilę i mamy obowiązek zostawić Ziemię w stanie nie gorszym niż ją zastaliśmy. Dla kolejnych pokoleń.

Musimy przewartościować swoje życie i przywrócić szacunek dla środowiska naturalnego. Zanim będzie za późno.


W wyniku takich przemyśleń powstał

Greenback

Projekt skupiający grupę młodych zapaleńców, którzy chcą ratować świat przed degradacją przyrodniczą i zanieczyszczeniem.

Naszą misję zaczynamy od usunięcia dzikich wysypisk śmieci z lasów i łąk w całej Polsce!

Zrobimy to poprzez:

- stworzenie i spopularyzowanie ogólnopolskiego systemu do ujawniania i rejestracji nielegalnych składowisk odpadów oraz

- organizację i finansowanie sprzątania i wywozu śmieci w terenie.


System namierzania i ewidencji dzikich wysypisk śmieci

- Wysypiska będą lokalizowane i dokumentowane przez tysiące użytkowników za pomocą aplikacji komórkowej. Będą to grzybiarze, harcerze, weekendowi amatorzy wypadów za miasto.

- Zdjęcia i informacje na temat wysypisk trafią do bazy danych, na podstawie której powstanie interaktywna mapa dzikich wysypisk śmieci.

Organizowanie i finansowanie likwidacji wysypisk

- Posiadając precyzyjne informacje na temat wysypisk, będziemy mogli zająć się organizowaniem ich uprzątnięcia i likwidacji.

Będziemy działać wielotorowo:

- będziemy zgłaszać ujawnione wysypiska do urzędów gmin, które, w porozumieniu z Zakładami Gospodarki Komunalnej i PSZOK-ami - Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zajmą się wywozem i utylizacją odpadów.

- będziemy organizować akcje zbierania odpadów w lasach wśród uczniów szkół, zakupując worki i rękawiczki.

- będziemy organizować i finansować lokalne akcje wywozu i segregacji odpadów za pomocą miejscowych firm transportowych.

Niektóre śmietniska i typy odpadów uda się zlikwidować z pomocą instytucji państwowych bezpłatnie. Niektóre będą wymagały płatnej segregacji, wywozu i utylizacji (PSZOKi zazwyczaj nie przyjmują śmieci zmieszanych lub mają limity na przyjmowanie niektórych typów odpadów. Odpady, zanim trafią tutaj, będą musiały być posegregowane przez zatrudnione firmy).

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Dzięki wyżej opisanym akcjom ujawnione wysypiska śmieci będą znikać z mapy, zmieniając status na „zlikwidowane”.

Będziemy wspierać finansowo lokalne festyny organizowane w związku z udanymi akcjami likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Szkoły będą się prześcigać w konkursach na największą liczbę zlikwidowanych wysypisk! Atrakcyjne nagrody zapewniać będzie Greenback!

Liczba ujawnionych i zlikwidowanych wysypisk śmieci będzie miarą naszej skuteczności i wiarygodności.


Dzikie wysypiska śmieci: 1000-krotnie zaniżona skala problemu

Problem nielegalnych składowisk odpadów wydaje się błahy i mało istotny. Ale to tylko pozory i ignorancja. Żyjemy w błogiej nieświadomości co do skali zagrożenia. Ale ten cichy wróg powoli wylewa się na nas z leśnej głuszy!

Jest wielkie niedoszacowanie liczby śmietnisk. Oficjalne dane GUS mówią o 1,6 tys. dzikich wysypisk śmieci w Polsce. Jednak może ich być nawet 15 milionów! Przeczytaj ten artykuł i otwórz oczy. Przygotuj się na szok. 15 milionów wysypisk śmieci, które nie istnieją.

Dzikie wysypiska to nie tylko estetyka. To zabójczy azbest i mikroplastik, zatrute wody gruntowe, poranione i martwe zwierzęta, choroby i pożary. Siedzimy na bombie ekologicznej, która tyka tak cicho, że jej nawet nie słyszymy. Nie będzie ostrzeżenia, kiedy wybuchnie.

Przyczyny powstawania dzikich wysypisk śmieci:

- Brak powszechnego, zintegrowanego systemu ewidencji / dokumentowania wysypisk i wiedzy na temat ich lokalizacji, składu, wielkości i stopnia niebezpieczeństwa odpadów

- Postrzegana niska szkodliwość społeczna związana z wyrzucaniem śmieci do lasu i krótkowzroczność w zakresie ochrony przyrody

- Brak skutecznych przepisów i narzędzi do egzekwowania prawa związanego z ochroną terenów zielonych przed odpadami.

Niektóre gminy wprawdzie przyjmują zgłoszenia telefoniczne, czy mailowe dotyczące zidentyfikowanych dzikich wysypisk śmieci, jednak są to działania sporadyczne, a dane są często niekompletne. Nikt nie wie dokładnie ile jest i gdzie są zlokalizowane nielegalne składowiska odpadów. Starsze wysypiska są często porośnięte roślinnością lub ukryte w niedostępnych miejscach. Nikt nie chce się zajmować małymi wysypiskami.

Ludzie nie obawiają się kar za zaśmiecanie lasu, bo wiedzą, że w najgorszym razie może spotkać ich nagana lub niewielka grzywna. I to tylko w przypadku złapania na gorącym uczynku. Mało kto myśli w dalszej perspektywie niż czubek własnego nosa.

Przepisy chroniące przyrodę teoretycznie istnieją, ale na bazie łagodnego kodeksu wykroczeń (a nie karnego), jednak niezmiernie rzadko udaje się je wyegzekwować. Stwierdzone wysypiska to przerzucanie się odpowiedzialnością za ich likwidację pomiędzy właścicielem terenu a gminą. Sprawcy pozostają bezkarni.

Wszystko to doprowadziło do powstania milionów dzikich wysypisk śmieci, których nie pozbędziemy się zbierając śmieci do worka raz w roku. To nie wystarczy! Tu potrzeba pospolitego ruszenia! A przynajmniej powszechnego narzędzia...


I tu wkracza Aplikacja Greenback.
Pierwszy w Polsce mobilny system do ujawniania dzikich wysypisk śmieci i wspierania ich likwidacji. Aplikacja, która w znacznym stopniu może przyczynić się oczyszczenia terenów zielonych ze śmieci i odpadów.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu aplikacji, zajrzyj do opisu poniżej.


Dlaczego warto nam pomóc?

Tak naprawdę to nie my potrzebujemy pomocy. Potrzebuje jej przyroda. My tylko udostępnimy światu narzędzie, które jej pomoże.

Wspierając nasz projekt wspierasz naszą Planetę i działasz szlachetnie na rzecz następnych pokoleń. Czy to nie jest bezcenne i nie warte kilkudziesięciu złotych?


Greenback. Bring back the green.
Przywróćmy zieleń.


Dziękujemy, że doczytałeś (aś) do tego miejsca. Nawet jeśli nie zdecydujesz się wesprzeć naszego projektu, to i tak cieszymy się, że mieliśmy szansę Cię zainspirować i być może skłonić do zastanowienia nad przyszłością naszej Planety, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problem dzikich wysypisk śmieci.


Opis projektu

Efektami niniejszej kampanii będą:

- stworzenie Aplikacji Greenback i ogólnopolskiego systemu ewidencji nielegalnych wysypisk śmieci, które umożliwią ujawnianie i likwidację dzikich składowisk odpadów w całej Polski.

- organizowanie i finansowanie fizycznych akcji w terenie, takich jak zbiórka odpadów (zakup worków i rękawic), czy wywozu śmieci z lasu i ich utylizacji (zakup usług od lokalnych firm).


Aplikacja Greenback jest odpowiedzią na ogromny (choć bagatelizowany) problem dzikich wysypisk śmieci. Może być skutecznym narzędziem w walce ze zjawiskiem o wielomilionowej skali, z którego do dziś nie zdawano sobie nawet sprawy.

Aplikacja przeznaczona jest dla każdego, kto korzysta z lasów. Czy jesteś harcerzem, leśnikiem, czy zwykłym mieszczuchem wyjeżdżającym na weekendowy piknik za miasto, Aplikacja Greenback przyniesie Ci dumę i satysfakcję.

Dzięki niej w prosty sposób możesz przyczynić się do likwidacji milionów wysypisk w polskich lasach, bez konieczności osobistego sprzątania śmieci! Wystarczy, że odkryjesz i zarejestrujesz w aplikacji nowe składowisko odpadów.

Aplikacja zbuduje pro-ekologiczną społeczność, która z zaangażowaniem będzie tropić dzikie wysypiska śmieci, piętnować sprawców tego szkodliwego procederu i ostatecznie doprowadzać do usunięcia śmieci z lasu. Łapanie Pokemonów stanie się przy tym nudnym zajęciem ;) Nic nie będzie równać się z radością doprowadzenia śmietniska do likwidacji.

Posiadając udokumentowaną bazę danych wysypisk, zawierającą m.in. ich precyzyjną lokalizację i opis typów odpadów, będziemy mogli zająć się ich fizycznym zebraniem i wywozem.

W sytuacjach, kiedy gminy i inne instytucje samorządowe nie będą w stanie zająć się problemem, będziemy organizować i zlecać transport, segregację i utylizację odpadów lokalnym firmom.

Miejscowe społeczności, takie jak uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, będą uczestniczyć w zbiórce drobniejszych śmieci, przygotowując je w workach do zabrania przez opłacone firmy transportowe.

Dzięki takiej skoordynowanej akcji, śmieci zaczną znikać z map. Ich "pogromcy" - osoby, które namierzyły wysypisko wraz innymi uczestnikami sprzątania - staną się miejscowymi bohaterem ekologii!


Jak to działa?

Poniżej przedstawiliśmy projektowane screeny z aplikacji, tzw. mockupy - ostateczny wygląd i funkcjonalności aplikacji mogą się nieco różnić od przedstawionych.

Dzięki Aplikacji Greenback miliony użytkowników będą ujawniać dzikie wysypiska śmieci.

Korzystanie z niej będzie tak proste i przyjemne jak zrobienie zdjęcia, czy zbieranie grzybów.

Robisz fotkę wysypiska i jednym kliknięciem wysyłasz ją do bazy. System doda lokalizację i gotowe!

Możesz dodać film i inne informacje, aby odpowiednie służby sprawnie uprzątnęły teren.

Dzięki Twoim zgłoszeniom powstanie publiczny ranking wysypisk. Piętno i presja na odpowiedzialnych.

Twórz historię Twoich pro-ekologicznych akcji. Ujawniaj i likwiduj nielegalne wysypiska śmieci.


Precyzyjna mapa wysypisk umożliwi ich lokalizację i typowanie zarządców terenu.


Dzięki Greenback bezimienne hałdy śmieci znajdą odpowiedzialnych, którzy nie będą mogli stać bezczynnie.


Etap realizacji projektu - gdzie jesteśmy i jak spożytkujemy otrzymane środki?

Prace związane z system informatycznym

Mając za sobą etap definiowania projektu (wyznaczenie podstawowych założeń, celów, ogólnego zarysu projektu, zespołu, ról projektowych i wymagań technicznych), jesteśmy teraz na etapie planowania.

Opracowujemy szczegóły realizacyjne - harmonogram, szczegółowe kroki i zadania, dzięki którym dojdziemy do konkretnych celów. Planujemy pracować z przyjęciem tzw. zwinnych metodyk zarządzania projektami informatycznymi, które usprawniają realizację i umożliwiają redukcję błędów i zbędnych prac.

Z konkretnych dotychczasowych osiągnięć mamy zrealizowane logotypy i materiał wideo, zakupione odpowiednie domeny, założone konta w portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube).

Przeprowadziliśmy także wstępne rozeznanie rynkowe co do kosztów wykonania i utrzymania Aplikacji Greenback, obsługi projektu przez najbliższe lata oraz w zakresie promocji i działań marketingowych.

Przygotowanie, wdrożenie i przetestowanie aplikacji wiąże się kilkutygodniową pracą zespołu programistów i deweloperów.

Projekt zakłada także zakup odpowiedniej infrastruktury sprzętowej w serwerowni.

Kampania informacyjna

Po wykonaniu systemu i aplikacji przystąpimy do realizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjnej z użyciem kilku środków masowego przekazu.

Będziemy docierać do lokalnych społeczności i urzędów, zachęcając ich do oczyszczania środowiska z aplikacją Greenback.

Dodatkowym rezultatem będzie budowanie świadomości społecznej związanej z problemem dzikich wysypisk śmieci.

Fundusz na sprzątanie lasów

Pozostała zebrana kwota utworzy fundusz niezbędny do finansowania zakupu usług transportowych (wywóz śmieci z lasu), segregacji i utylizacji odpadów oraz niezbędnego osprzętu dla zbierających (worki i rękawice).

Cel projektu

Cele projektu

Podstawowym celem realizowanego projektu jest:

1. Zbudowanie Aplikacji Greenback służącej do ujawniania i ewidencji dzikich wysypisk śmieci, w celu ich likwidacji

2. Spopularyzowanie Aplikacji (ogólnopolska kampania informacyjna)

3. Utworzenie funduszu na finansowanie zbiórek, wywozu i utylizacji odpadów w terenie.

100% zakładanej kwoty pozwoli nam sfinansować:

Cel: 894 200 zł

Koszty i potrącenia
- Prowizja wspieram.to i operatora płatności: 11,00%
- Pozostała kwota po odjęciu prowizji: 795 838 zł
- Podatek dochodowy: 19,00%
Kwota do dyspozycji po potrąceniach: 644 629 zł
 
Koszty realizacji projektu: 344 629 zł
w tym:
- Aplikacja, system i infrastruktura informatyczna: 186 629 zł
- Roczne koszty zatrudnienia 2 osób do koordynacji projektu, organizowania zbiórek i wywozu odpadów (wynagrodzenie miesięczne 4500 zł brutto na osobę): 108 000 zł
- Ogólnopolska kampania informacyjna 50 000 zł

Pozostały fundusz na fizyczną likwidację wysypisk:
300 000 zł

Co można kupić za 300 000 zł?
- worki na śmieci (2 zł/szt.): 150 000 szt.
- rękawice (5 zł/komplet): 60 000 szt.
- transport odpadów z załadunkiem w lesie i wyładunkiem w legalnym punkcie selektywnego zbierania odpadów (300 zł za przyczepę): 1 000 szt.

Prezentujemy wykres pokazujący, jak przeznaczymy zebraną sumę pieniędzy. Po zapłaceniu podatku i prowizji sfinansowana będzie m.in. budowa aplikacji Greenback i zakup środków do wywozu i utylizacji odpadów z lasu.


Funkcjonalność Aplikacji Greenback

Funkcjonalność

Opis

Zgłoszenie wysypiska
z geolokalizacją

Umożliwia zgłoszenie w aplikacji wysypiska wraz z opisem i przyporządkowanymi koordynatami GPS

Dodawanie zdjęć
i video

Upload zdjęć i filmów

Ranking wysypisk

Umożliwia uszeregowanie wysypisk ze względu na takie parametry, jak stopień szkodliwości odpadów i wielkość wysypiska

Interaktywna mapa
z
przeglądaniem wysypisk

Wizualizacja wysypisk na mapie, ułatwiająca znalezienie wysypiska w terenie

Komentowanie wysypisk

Z integracją z portalami społecznościowymi

Moduł użytkownika

Pozwala użytkownikowi na założenie i prowadzenie konta w aplikacji (rejestracja, logowanie, wprowadzanie danych)

Moderacja zgłoszeń

Funkcja administracyjna zapewniająca rzetelność zgłoszeń

Zarządzanie użytkownikami

Jw.

Ranking użytkowników
i system odznaczeń

Motywacyjny system nagród za aktywną działalność (np. ze względu na liczbę zgłoszeń)

Wyszukiwanie miejsc

Wyszukiwarka wysypisk

W tle całej aplikacji będzie stała ogólnopolska baza danych dzikich wysypisk śmieci.

Oczekiwana kwota pozwoli nam także na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem projektu przez okres 1 roku.


Na co przeznaczymy środki, jeśli przekroczymy 100% celu?

Jeśli uzyskamy więcej środków niż oczekiwany cel, spożytkujemy je w następujący sposób:

1. Rozwój Aplikacji Greenback

- Przygotowanie aplikacji do współpracy z systemami zewnętrznymi (API), np. wykorzystywanymi przez wydziały odpowiedzialne za ochronę środowiska w gminach.

- Integrację z systemami mapowymi ułatwiającymi identyfikację właściciela terenu

- Badania i rozwój w kierunku rozbudowy systemu o możliwości bardziej precyzyjnej analizy rodzaju odpadów w celach służącym optymalizacji przepisów o recyklingu.

- Badania i rozwój w kierunku rozbudowy systemu o możliwości identyfikacji właściciela na podstawie cech charakterystycznych odpadów

- Integrację aplikacji z siecią fotopułapek GSM w newralgicznych punktach, zwiększających szansę na przyłapanie sprawców zanieczyszczania środowiska „na gorącym uczynku” (koszt zakupu fotopułapek to osobne zagadnienie)

- Dalszą promocję idei w mediach i w terenie poprzez organizację lokalnych sił wsparcia.

2. Zwiększenie funduszu na zakup niezbędnych usług i materiałów do fizycznej likwidacji wysypisk.

Nagrody

Długo zastanawialiśmy się, co mogłoby być nagrodą dla osób, które wesprą nasz projekt. W jego wyniku przecież nie powstanie gra komputerowa, maseczki przeciwbakteryjne, czy żaden handlowy towar. Skutkiem projektu Greenback mają być czystsze lasy, łąki i morza. Dla nas i następnych pokoleń. Czy to nie jest nagroda sama w sobie? Bezcenna?

Jednak chcielibyśmy wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich, którzy z troską patrzą na zanikającą zieleń przyczynią się do zbudowania aplikacji Greenback. Oferujemy następujące nagrody za wsparcie:

5 zł lub więcej
Oficjalnie podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających

Umieścimy Twoje imię i nazwisko na Liście Wspierających Greenback opublikowanej na Facebook’u.

Przewidywana dostawa: sierpień 2020


10 zł lub więcej
Unikatowy Certyfikat Wsparcia

Certyfikat zaświadczający o udziale Wspierającego w Projekcie ekologicznym Greenback w udostępniony w formie elektronicznej. Certyfikat opatrzony będzie niepowtarzalnym numerem zawierającym liczbę porządkową wpłaty na wspieram.to. (Np. certyfikat związany z pierwszą wpłatą będzie miał numer 1/liczba wpłat).

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających

Przewidywana dostawa: sierpień 2020


50 zł lub więcej
Specjalny status użytkownika w aplikacji Greenback

Specjalny, honorowy status użytkownika (odznaczenie „Założyciel”) w aplikacji Greenback.

W aplikacji Greenback będziesz mógł(a) zdobywać odznaczenia w zamian za swoją pro-ekologiczną aktywność, taką jak ujawnianie dzikich wysypisk śmieci.
Unikatowe odznaczenie "Założyciel" można zdobyć tylko teraz dzięki odpowiedniej wpłacie podczas niniejszej kampanii.

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających
- Unikatowy Certyfikat Wsparcia

Przewidywana dostawa: wrzesień 2020


200 zł lub więcej
Limitowana koszulka Greenback z hasłem "Założyciel" lub "Założycielka"

Koszulka dostępna będzie wyłącznie jako nagroda w zbiórce na Wspieram.to. Niedostępna w sprzedaży.

Wspierasz naszą akcję? Wyjdź i pochwal się, że to dzięki Tobie powstał projekt!


Uwaga: logotyp, jego wielkość i lokalizacja na koszulce może się zmienić.
Cena zawiera koszt wysyłki.
Konieczne będzie podanie rozmiaru koszulki (S-M-L-XL) i fasonu (damski / męski).

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających
- Unikatowy Certyfikat Wsparcia
- Specjalny status użytkownika w aplikacji Greenback

Limit: 300 szt.

Przewidywana dostawa: wrzesień 2020


500 zł lub więcej
Vourcher o wartości 3000 zł na ekologiczną instalację fotowoltaiczną

Voucher o wartości 3000 zł na zakup i instalację ekologicznych paneli fotowoltaicznych od https://pansolarny.pl/.

Voucher stanowi upust od cen instalacji podanych na stronie PanSolarny.pl.

Termin instalacji do uzgodnienia z PanSolarny.pl.

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających
- Unikatowy Certyfikat Wsparcia
- Specjalny status użytkownika w aplikacji Greenback
- Limitowana koszulka Greenback z hasłem "Założyciel" lub "Założycielka"


Uwaga: Wyjątkowa Nagroda Specjalna dla Najhojnieszego Wspierającego!

Dla osoby, która wesprze projekt Greenback największą kwotą wsparcia w czasie trwania kampanii mamy coś niepowtarzalnego!

Specjalnie namalowany na rzecz akcji Greenback obraz wybitnego polskiego Malarza i miłośnika przyrody - Alfonsa Kułakowskiego z dedykacją!

Prezentujemy aktualny wygląd obrazu - pełna drzew "Ulica w Ałma Acie", olej na płycie, w bardzo korzystnym wymiarze 65x75cm - który na pewno doda smaku w każdym gustownym wnętrzu. Malarz stale pracuje nad tym obrazem i może się on jeszcze zmienić (na lepsze!).
Podobno dzieła sztuki to najlepsza inwestycja, odporna na wszelkie kryzysy!

Nagroda jedyna w swoim rodzaju o ogromnej wartości symbolicznej i rynkowej!

Przewidywany termin dostawy: sierpień 2020

Alfons Kułakowski to wielokrotnie nagradzany artysta, posiadacz tytułu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Jego obrazy wystawiane były na całym świecie, a ponad 300 z nich wzbogaciło zbiory kolekcjonerów - od Południowej Korei i Japonii, po Francję i Stany Zjednoczone. To jeden z najstarszych żyjących i najbardziej aktywnych twórczo pejzarzystów, który po stracie ponad 6000 obrazów w pożarze, nadal tworzy jedne z najbardziej rozpoznawalnych dzieł na świecie.

"Alfons Kułakowski w swym malarstwie kontynuuje to, co najbardziej wartościowe i trwałe w sztuce - po prostu maluje prawdę o sobie i świecie.

Krajobraz jest dla Artysty inspiracją do duchowego wyznania o życiu - jest ukazaniem zobaczonego kawałka świata, lecz nade wszystko jest wyznaniem o przeżywaniu samego patrzenia na rzeczywistość, której znakami są domy, drzewa, kałuże, chmury, czyli po prostu świat, w jakim żyjemy.

Ale przecież jakość pokazania tego świata, siła przeżywania mroku, nocy czy słońca jest właśnie znakiem metafizycznego przeżywania świata, znakiem tego, co pozwala włączyć twórczość Kułakowskiego do tych dzieł, które mówią prawdę o życiu, o świecie. Te obrazy przetrwają, bo ich istotą jest prawda o miłości, podziw dla piękna świata, odczucie tego wszystkiego, co ważne dzisiaj, co ważne było i będzie zawsze.

Właśnie dlatego trzeba pracować nad upowszechnieniem twórczości Alfonsa Kułakowskiego - jednego z bardzo ważnych artystów polskiej sztuki współczesnej."

Stanisław Rodziński, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Kraków, 2016

fot. Krystyna Olechnowicz

Boska Przygoda, malarstwo - moja modlitwa
Jak dzień od dnia oddziela noc, tak dwa obrazy dzieli przepaść.
Każdy dzień ma swój początek, swoje oblicze, swoją pieśń...
Hymn istnienia - jedyny godny znak sztuki

- Alfons Kułakowski

O autorze / Zespół

Nazywam się Julia Brodowska, mam 18 lat. Jestem w klasie maturalnej i wybieram się na studia związane z naukami przyrodniczymi. Bardzo cenię sobie przyrodę i uważam, że człowiek w wielu przypadkach przekroczył już pewne granice kosztem natury. Zwłaszcza jeśli chodzi o generowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska.

Uwielbiam lasy i serce mi się kraje, kiedy widzę stertę śmieci szpecącą piękno leśnej polany. Nie mogę przeżyć, że ktoś w taki sposób możne robić z lasu wysypisko śmieci! Dlatego postanowiłam działać. To trzeba zatrzymać, dość tego! Stop ludzkiej bezmyślności i nieodpowiedzialności. Góry śmieci w oceanach, nielegalne składowiska odpadów, dzikie wysypiska w lasach. Przywróćmy zieleń! Aby to osiągnąć potrzebna jest edukacja i powszechny system wspierający oczyszczanie środowiska, taki jak Aplikacja Greenback.

Na pomysł Greenback wpadłam razem z moim tatą - Piotrem, który pracuje w branży wysokich technologii i obiecał mi pomóc ze sprawami technicznymi. Tata ma duże, 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i prowadzeniu różnych projektów, takich jak https://autoria.pl, czy givit. Tata też jest zagorzałym obrońcą przyrody. Do prowadzenia projektu od strony formalnej wykorzystamy firmę taty – Dotcom Projects. Wspiera mnie brat Szymon i przyjaciele.

Do wykonania aplikacji mobilnej i webowej planujemy zatrudnić szczecińską firmę informatyczną GammaSoft, która zaoferowała nam bardzo szybki termin realizacji – zamykający się w kilku tygodniach intensywnej pracy. Firmę tworzy ok. 10 programistów i deweloperów, a kierują nią Kamil Majewski i Tomasz Garbowski. Koledzy ci mają na koncie wiele udanych projektów informatycznych, w tym ekologicznych, takich jak http://ecobins.pl/ – inteligentne rozwiązanie do zarządzania zbiórkami i recyklingiem odpadów.

Za prowadzenie projektu od strony informatycznej odpowiada Kuba Sochacki, nasz Scrum Master.

Oprawę graficzną zapewnia Michał Bodych, wybitny grafik i amator weekendowych wypadów na łono natury.

Film promocyjny zrealizował Krzysztof Brodowski. Wykorzystaliśmy także prace fotograficzne Krzysztofa Kapicy / Polska Press.

Poniższy schemat podsumowuje role poszczególnych członków zespołu projektowego (nazwy pochodzą częściowo z nowoczesnych szkół zarządzania projektami).

Zespół Greenback


Kontakt z nami:

Julia Brodowska tel. +48 504 439 762

kontakt@greenback.org.pl
http://fb.com/greenbackorg

I speak English, Je parle français

Ryzyko

Wierzymy, że nasz projekt okaże się sukcesem, na którym skorzysta cała przyroda.

Jest to jednak złożony projekt informatyczny i medialny, więc jak zawsze w takich przypadkach nie da się całkowicie uniknąć ryzyka. Jednak nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i budowaniu aplikacji skutecznie powinno zminimalizować ryzyka projektowe.

Aplikację Greenback uważamy za bardzo potrzebną światu i liczymy, że podzielacie nasze zdanie. Historia uczy, że potrzebne rzeczy częściej uzasadniają swoje miejsce na Ziemi :)

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Miller64

3 lata temu
Świetny projekt, ale dobrze by było lepiej go reklamować w mediach społecznościowych. Fanpage na facebooku ma tydzień po starcie i kilku artykułach - 3 polubienia, w tym moje. Więcej osób było na filmiku reklamowym projektu, który też ma raptem 30 wyświetleń. Obawiam się, ze z takim marketingiem nazbieracie parę groszy. Ja deklaruję, ze jeśli nazbieracie 10% deklarowanej kwoty to podwajam swoje wsparcie. Ale zdecydowanie trzeba by było narobić wokół tego trochę rabanu, tym bardziej że temat jest nośny i ma potencjał nawet w dużych mediach. Sam newsletter "wspieram.to" to zdecydowanie za mało

Greenback

3 lata temu
Dziękujemy, Panie Marcinie. Staramy się wzbudzić zainteresowanie kilku ważnych osób i instytucji. Może ktoś podchwyci pomysł. Liczymy też na współorganizatora - Innogy.
  • Nagrody (5)

Oficjalnie podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających

5 zł lub więcej
0 wspierających
Umieścimy Twoje imię i nazwisko na Liście Wspierających Greenback opublikowanej na Facebook’u.
Przewidywana dostawa: sierpień 2020

Unikatowy Certyfikat Wsparcia

10 zł lub więcej
26 wspierających
Certyfikat zaświadczający o udziale Wspierającego w Projekcie ekologicznym Greenback w udostępniony w formie elektronicznej. Certyfikat opatrzony będzie niepowtarzalnym numerem zawierającym liczbę porządkową wpłaty na wspieram.to. Np. certyfikat związany z pierwszą wpłatą będzie miał numer 1/liczba wpłat).

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających.
Przewidywana dostawa: sierpień 2020

Specjalny status użytkownika w aplikacji Greenback

50 zł lub więcej
11 wspierających
Specjalny, honorowy status użytkownika (odznaczenie „Założyciel”) w aplikacji Greenback.
W aplikacji Greenback będziesz mógł zdobywać odznaczenia w zamian za swoją pro-ekologiczną aktywność, taką jak ujawnianie dzikich wysypisk śmieci.
Unikatowe odznaczenie "Założyciel" można zdobyć tylko teraz dzięki odpowiedniej wpłacie podczas niniejszej kampanii.

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających
- Unikatowy Certyfikat Wsparcia
Przewidywana dostawa: wrzesień 2020

Limitowana koszulka Greenback z hasłem "Założyciel" lub "Założycielka"

200 zł lub więcej
3 wspierających
Koszulka dostępna będzie wyłącznie jako nagroda w zbiórce na Wspieram.to. Niedostępna w sprzedaży.
Wspierasz naszą akcję? Wyjdź i pochwal się, że to dzięki Tobie powstał ten pro-ekologiczny projekt!

Uwaga: logotyp, jego wielkość i lokalizacja na koszulce może się zmienić.
Cena zawiera koszt wysyłki.
Konieczne będzie podanie rozmiaru koszulki (S-M-L-XL) i fasonu (damski / męski).

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających
- Unikatowy Certyfikat Wsparcia
- Specjalny status użytkownika w aplikacji Greenback
Nagroda limitowana. Pozostało 297/300
Przewidywana dostawa: wrzesień 2020

Vourcher o wartości 3000 zł na ekologiczną instalację fotowoltaiczną

500 zł lub więcej
1 wspierających
Voucher o wartości 3000 zł na zakup i instalację ekologicznych paneli fotowoltaicznych od https://pansolarny.pl/.
Voucher stanowi upust od cen instalacji podanych na stronie dostawcy.
Termin instalacji po uzgodnieniu z PanSolarny.pl.

Dodatkowo:
- Oficjalne podziękowanie i wzmianka na Liście Wspierających
- Unikatowy Certyfikat Wsparcia
- Specjalny status użytkownika w aplikacji Greenback
- Limitowana koszulka Greenback z hasłem "Założyciel" lub "Założycielka"
Nagroda limitowana. Pozostało 2/3
Przewidywana dostawa: sierpień 2020

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!