Rozmowy z księdzem dialogującym

Rozmowy z księdzem dialogującym

0%
100
z potrzebnych 17 500 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 13.06.2019 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj (2)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

37 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Jesteśmy zespołem Fundacji "Szacunek Autentyczność Dialog" powołanej przez Huberta Boczara w 2018 roku, by kultywować dorobek intelektualny i duchowy ks. Profesora Janusza Tarnowskiego. Fundacja to nowoczesna izba pamięci, aktywnie promująca i rozpowszechniająca dorobek Profesora. Hubert Boczar realizuje tym samym zobowiązanie, które nałożył na niego Profesor w testamencie powierzając mu pod opiekę swoje wszystkie publikacje i przekazując prawa autorskie do nich. Unikatowa, mentorska relacja jaka łączyła Huberta Boczara z ks. Profesorem Januszem Tarnowskim jest silnikiem Fundacji.

Chcemy wydać książkę pt. "Być z dziećmi i młodzieżą - rozmowy z księdzem dialogującym, prof. Januszem Tarnowskim".

Książka jest już napisana. Powstała dzięki zespołowej pracy wielu przyjaciół Profesora, spośród których największy wkład wnieśli: Hubert Boczar, Ewa Sobczak, Edyta Łyszkowska, Kazimierz Maliszewski, Dorota Jankowska, prof. Bogusław Śliwerski, Jadwiga Bińczycka, Monika Figiel, Józef Placha, Tomasz Dołęgowski. Autorem książki jest Maciej Gliński.

Chcemy wydać ją w profesjonalnym wydawnictwie i dostarczyć czytelnikom.

"Być z dziećmi i młodzieżą" opowiada o płaszczyznach dialogu z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, o radości przyjaźni i poznawania prawdy o charakterach. Zawiera myśli, rady, oraz postawy promowane przez Księdza. Książka może zainteresować wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy, tutorzy, księża, studenci, klerycy i katecheci znajdą w niej zarówno metody dialogu jak i przykłady konkretnych inicjatyw wychowawczych, opisy, wspomnienia i wypowiedzi – niegdyś dzieci, a dziś już ludzi dorosłych – ukazujące w barwny sposób różne sytuacje, które mogą też stanowić impuls do własnych analiz, działań i przemyśleń. 

Budujmy razem porozumienie ponad podziałami w szacunku, autentyczności i w dialogu; w trosce o przyszłe pokolenia.

Opis projektu

„W dniu dzisiejszym zmarł wybitny profesor pedagogiki, ksiądz, wyjątkowy przyjaciel dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, autor znakomitych rozpraw w dziedzinie nauk humanistycznych i teologicznych, niepowtarzalna osobowość XX i pocz. XXI wieku, uwielbiany przez swoich wiernych, słuchaczy, studentów, nauczycieli akademickich, twórca polskiej pedagogiki egzystencjalno-personalistycznej” – napisał o księdzu Januszu Tarnowskim w dniu 23 października 2012 roku na swoim blogu prof. dr hab. Bogusław Śliwerski. 

Ksiądz Janusz zmarł w dziewięćdziesiątym trzecim roku swego pracowitego życia. Stając u kresu ziemskiego bytowania, postanowił dać potomnym „ściągawkę” ze swego dorobku, aby jego dociekania naukowe i zdobyte doświadczenia mogły być przez innych kontynuowane. Traktował tę wiedzę jak „pałeczkę w sztafecie” i chciał zadbać, aby jego następcy mogli ją podjąć i dalej rozwijać.

W wywiadzie, który jest osią książki "Być z dziećmi i młodzieżą" na licznych przykładach, pokazano „warsztat” Księdza Profesora, czyli sposób, w jaki zmierzał on do wychowania słowem i czynem.

Prace merytoryczne nad książką zakończono. Wolontarystycznym wysiłkiem przyjaciół księdza.

Aktualnie brakuje środków na wydanie książki - na jej korektę, adiustację, skład i wydruk. Planujemy nakład 500 egzemplarzy. Zebrane środki posłużą właśnie na pokrycie tych wydatków.

Gdy ksiądz Janusz Tarnowski zaproponował Maciejowi Glińskiemu napisanie wywiadu rzeki, przyświecała mu intencja by powstała książka, która zgodnie z jego wizją miała zawierać między innymi opis ciekawszych wycinków z jego życia, krytyczną ocenę różnych metod wychowawczych, relację o dialogu z grupami młodzieży i z kontaktów indywidualnych, spotkań z wierzącymi i niewierzącymi, przypomnienie działalności wydawniczej, współpracy z Telewizją Polską. Chciał ukazać stosowane przez siebie sposoby nawiązywania kontaktu i przyjaźni z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, udostępnić wyniki swej działalności naukowej oraz przekazać czytelnikom swą pasję służby Bogu i ludziom.

Mamy przekonanie, że książka "Być z dziećmi i młodzieżą" wypełnia te pierwotne założenia. Zachęcamy do osobistego sprawdzenia. 

Cel projektu

Przyświeca nam jeden cel - wydanie książki pt. "Być z dziećmi".

Treść książki przybliża spis rozdziałów, który pewnie niejednemu sympatykowi księdza da wyobrażenie o klimacie książki. Poniżej zamieszczamy tytuły rozdziałów:

Wprowadzenie, Lata młodzieńcze, „Staszic” przeciw „Batoremu”, Odbierz papiery, Migawka z pierwszej parafii, W służbie Powstania Warszawskiego, Wędrówki księdza wikariusza, Ocena metod wychowawczych, zagrożona kariera naukowa?, Zderzenie z antypedagogiką, Czym nie jest wychowanie, Pedagogika z „nerwem” dialogu, W „warsztacie” księdza Tarnowskiego, Dialog z grupami młodzieży, Ministranci, „Cwaniaczki”, Nasz Krąg (Grupa Niedzielna), Dwa wyjazdy na wieś. Rekolekcje we Franciszkowie, Spotkania ze Świadkami Jehowy, Warunki szczęśliwego małżeństwa, pożycie przed ślubem, Grupa Starsza (rozmowy otwarte), Wierzący z niewierzącymi, Kontakty indywidualne, Na drodze rozwoju typów osobowości, Poszukiwanie nowych relacji między nauczycielem a uczniem,  W oczach i pod opieką bezpieki, Działalność wydawnicza, Książki pisane z dziećmi, Ryby i dzieci głosu nie mają? T. I–V, Homilie ze znakiem zapytania, Kto pyta – nie błądzi: w kościele, w szkole, w rodzinie: rok A, B, C, Weź – czytaj. Słowo Boże na niedziele i święta roku B, Współpraca z Telewizją Polską, Tele-Salomon radzi. Szukającym prawdy, Relacje z kontaktów z grupami, Próby dialogu z młodymi: prekatecheza egzystencjalna, Rozmowy o wierze i życiu, Siedem lat dialogu, Problemy pedagogiczne,  Jak wychowywać, Jak wychowywać? T. I–V, Barykada czy dialog? oraz Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi, Postać Janusza Korczaka, Janusz Korczak dzisiaj, Inne, Dylematy etyczne, Biblioteka młodego kapłana nr 2. Dylematy, Działalność naukowa, Nowy Janusz Korczak?, Cechy Starego Doktora, Korczak w sutannie?, Posłowie, Piśmiennictwo,Piśmiennictwo Janusza Tarnowskiego, Piśmiennictwo innych autorów, ANEKS I. Myśli, zalecenia i rady ks. prof. dr. hab. Janusza Tarnowskiego.

Jeżeli wsparcie na wydanie książki przekroczy nasze oczekiwania i zbierzemy 150% kwoty planujemy organizację spotkań promocyjnych książkę.

W przypadku zebrania 200% kwoty planujemy stworzenie elektronicznej wersji książki i aplikacji do ściągania e-booka ze strony naszej Fundacji. 

Jeżeli zbierzemy 300% kwoty zorganizujemy spotkanie upamiętniającego 100 urodziny ks. Profesora Janusza Tarnowskiego jesienią 2019 roku. Uczestnikami tego wydarzenia będzie szeroka rzesza sympatyków, przyjaciół ks. Profesora Janusza Tarnowskiego, osób, które wspierał i pomagał im; a także jeszcze większa grupa osób dla których pedagogika dialogu jest ważnym elementem życia i pracy zawodowej (nauczyciele, edukatorzy, księża, klerycy, opiekunowie zwierząt, mówcy, aktywiści, działacze społeczni, tutorzy i inni). Promowanie pedagogiki dialogu wpisuje się w budowanie integracji społecznej, demokratyzacji życia społecznego i publicznego, a także działalność pokojową. Spotkanie upamiętniające 100 urodziny ks. Profesora Janusza Tarnowskiego zaplanowane jest jako wydarzenie międzynarodowe, przyciągające licznych sympatyków ks. Profesora Janusza Tarnowskiego oraz samej pedagogiki dialogu w tym reprezentantów zagranicznych uczelni, na których ks.Profesora Janusz Tarnowski wykładał i z którymi współpracował, badacze dzieł ks. Profesora, reprezentanci kurii, politycy, działacze, obrońcy praw dziecka, obrońcy praw zwierząt, ekolodzy. By skutecznie zaprosić te osoby konieczne jest dofinasowanie zawartości merytorycznej wydarzenia oraz sfinansowanie kosztów dojazdu i noclegu.

Nagrody

Każdy kto wesprze zbiórkę na kwotę powyżej 100 zł otrzyma egzemplarz książki pt. "Być z dziećmi i młodzieżą - rozmowy z księdzem dialogującym, prof. Januszem Tarnowskim".

Każdy kto wesprze zbiórkę na kwotę powyżej 1000 zł zostanie wymieniony imiennie w podziękowaniach na stronach książki.

Ponad to pierwszych 10 osób, które wesprą kampanię na kwotę powyżej 300 zł otrzyma pakiet książek autorstwa ks. Profesora Janusza Tarnowskiego.

Wszystkie książki dotrą do wspierających do końca sierpnia 2019.

O autorze / Zespół

Realizatorem projektu jest zespół Fundacji "Szacunek Autentyczność Dialog" powołana przez Huberta Boczara w 2018 roku, by kultywować dorobek intelektualny i duchowy ks. Profesora Janusza Tarnowskiego. Fundacja spełnia funkcję nowoczesnej izby pamięci, aktywnie promującej i rozpowszechniającej ów dorobek. Hubert Boczar realizuje tym samym zobowiązanie, które nałożył na niego ks. Profesor Janusz Tarnowski w testamencie powierzając mu równocześnie pod opiekę swoje wszystkie publikacje i przekazując prawa autorskie do nich. Unikatowa, mentorska relacja jaka łączyła Huberta Boczara z ks. Profesorem Januszem Tarnowskim jest silnikiem Fundacji.

Dokładnie w 6 rocznicę śmierci Ks. prof. Janusza Tarnowskiego tj. 23.10.2018 r została zorganizowana I Ogólnopolska Konferencja pn.: "Ryby i dzieci głosu nie mają? Humanistyczne wyzwanie pedagogiki dialogu ks. Janusza Tarnowskiego w praktyce i nie tylko" Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wójcickiego 1/3. Zgromadziła liczne grono zainteresowanych, było to jedno z pierwszych działań Fundacji.

Ważnym zasobem Fundacji jest jej Rada Programowa, której przewodniczy Mariusz Budzyński, a współtworzą ją członkowie: Piotr Mioduszewski, dr Józef Placha oraz prof. Bogusław Śliwerski.

Fundacja współpracuje z następującymi organizacjami: Towarzystwo Edukacji Otwartej, Tramwaje Warszawskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kuria Archidiecezji Warszawskiej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Iwonickie Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia", Warszawska Szkoła Filmowa, Gutek Film.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.fundacjasad.pl/ oraz fanpage`a https://www.facebook.com/fundacjasad/

Zachęcamy też do nawiązania kontaktu via mail biuro@fundacjasad.pl, lub tel. 48602520433.

Ryzyko

Książka jest już gotowa, zakończono prace merytoryczne nad tekstem.

Nawiązaliśmy kontakt z profesjonalnym zespołem, który wykona prace związane z redakcją, korektą, składem książki. Podjęliśmy rozmowy z wydawnictwami i mamy od nich kilka ofert.

Niestety, ryzyko występuje w każdym projekcie. Największym zagrożeniem tego działania stanowi fakt, iż cały proces produkcji zostanie zlecony firmom zewnętrznym. W związku z tym istnieje szansa niewywiązania się z obietnicy dotyczącej terminu dostarczenia nagród do Wspierających. 

Aby to ryzyko zmniejszyć zdecydowaliśmy się ustalić termin dostarczenia nagród na końca sierpnia 2019 roku. 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1
oraz 1 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Komentarze

  • Nagrody (3)

Egzemplarz książki

100 zł lub więcej
1 wspierających
Egzemplarz książki pt. "Być z dziećmi i młodzieżą - rozmowy z księdzem dialogującym, prof. Januszem Tarnowskim"
Przewidywana dostawa: sierpień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pakiet książek

300 zł lub więcej
0 wspierających
Pierwszych 10 osób, które wesprą kampanię na kwotę powyżej 300 zł otrzyma pakiet książek autorstwa ks. Profesora Janusza Tarnowskiego.
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: sierpień 2019
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Podziękowania na stronach książki

1000 zł lub więcej
0 wspierających
Każdy kto wesprze zbiórkę na kwotę powyżej 1000 zł zostanie wymieniony imiennie w podziękowaniach na stronach książki.
Przewidywana dostawa: sierpień 2019

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!