„Wspomnienia z trzech światów” – książka Noacha Lasmana

„Wspomnienia z trzech światów” – książka Noacha Lasmana

100%
164%
28 042
z potrzebnych 17 000 zł = 164% celu
155 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 03.03.2018 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (2)
  • Projekt
  • Aktualizacje (3)
  • Wspierający (145)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

582 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

„Wspomnienia z trzech światów” – to roboczy tytuł książki Noacha Lasmana, poznańskiego Żyda i izraelskiego pisarza. Książki, którą będzie można porównać do tak znakomitych tytułów z żydowskiej literatury wspomnieniowej, jak „Spowiedź” Caleka Perechodnika czy „Dotknięcie anioła” Henryka Schönkera. 

Książka ma już wydawcę, Wydawnictwo Miejskie Posnania w Poznaniu, który gwarantuje publikację jeszcze w 2018 roku. Brakuje jednak pieniędzy na kwerendę w poszukiwaniu materiałów, opracowywanie ich, spotkania ze świadkami historii, poszukiwania ikonografii - działania czasochłonne i wymagające podjęcia licznych podróży, żeby tę książkę pod względem merytorycznym, tekstowym i ikonograficznym uczynić najwyższej jakości. 

Chcielibyśmy, żebyście nam w tej przygotowawczej pracy nad książką pomogli.

Dziękujemy i zbieramy dalej - na listy Bauman-Lasman!

Dziękujemy bardzo! Dzięki Wam w ekspresowym tempie zebraliśmy dużo ponad 100 procent sumy na przygotowanie książki Noacha Lasmana do druku! Jesteśmy waszymi dłużnikami i postaramy się, żeby książka została przygotowana starannie edytorsko, bogata w zdjęcia i zaopatrzona w kompetentne przypisy.

Andrzej Niziołek – nie chcąc tracić czasu na zakończenie zbiórki – jest już w Jerozolimie i rozpoczął przegladanie archiwum Noacha Lasmana. Znalazł m.in. nowy, nieznany fragment wspomnień – obejmujący wrzesień i październik 1939 roku (rękopis jest niepełny, trwa szukanie jego dalszych części). Odkrywa także cenne zdjęcia.

Faktem a nie przypuszczeniem stała się zażyła korespondencja pomiędzy Lasmanem a Zygmuntem Baumanem, głośnym na Zachodzie i w Polsce socjologiem i filozofem. Wśród papierów pana Noacha Andrzej Niziołek znalazł już ponad 30 ich listów, w zdecydowanej od Baumana. Dwaj przedwojenni koledzy z gimnazjum Bergera, rzuceni w świat poznańscy Żydzi piszą dowcipnie i z mądrym dystansem.

Kontunujemy zbiórkę – tym razem na będący rozwinięciem obecnego nowy projekt: poszukanie i opracowanie korespondencji Lasman-Bauman. Celem jest uzbieranie 5 tys zł. – do kwoty 30 tys. zł. Suma ta pozwoli na wyjazd do Leeds i kwerendę w archiwum tamtejszego uniwersytetu, które przejęło przed rokiem ogromne ilości papierów po zmarłym socjologu. Jeśli zostaną znalezione kolejne listy Niziołek przygotuje tę korespondencję do druku, napisze wprowadzenie do listów i poszuka wydawcy. Ten dwugłos między dwoma poznaniakami, emigrantami i  mądrymi ludźmi zapowiada się jako fascynujaca lektura. 

Fragmenty korespondencji Zygmunta Baumana i Noacha Lasmana - w Gazecie Wyborczej Poznań: http://poznan.wyborcza.pl/pozn...

[WERSJA ANGIELSKA]

Support publishing the book "Memories from Three Worlds" - edited by Andrzej Nisiolek from the writings and archives of Noach Lasman

"The Memories of Three Worlds"- is the working title of the book by Noach Lasman, a Jew originally from Poznan and an Israeli writer. This book can  be compared with known titles of Jewish memoirs such as " Spowiedz" by Caleka Prechodnika and Henrik Shonker's  "Touching the Angels".

The book  has a publisher: Wydawnictwo Miejskie Posnania in Poznan that guaranties the publishing of the book in 2018. However, there is not enough money for  research and editing to put together a book of the highest quality. 

We would like you to help us with the preparation of the book. 

Opis projektu

O czym będzie ta książka?

Raczej należałoby zapytać, o czym ta książka nie będzie, tyle się we wspomnieniach Noacha Lasmana dzieje. 

Tekst zaczyna się od opisania dzieciństwa autora na przełomie lat 20. i 30. XX wieku w świecie przedwojennych poznańskich Żydów (w Polsce niemal w ogóle nie znanego). A potem pisarz opowiada o byciu niemieckim niewolnikiem w Łosicach na Podlasiu, dokąd uciekła jego rodzina, oraz w obozie pracy w Siedlcach. O swojej ucieczce na siedlecki umschlagplatz w czasie likwidacji tamtejszych gett, gdzie szukał rodziny i o niezwykłym uratowaniu go z transportu do Treblinki. Opisuje, jak prawie dwa lata ukrywał się leśnej ziemiance, jak ujęty przez Armię Krajową został jej więźniem i znów uciekł. A także jak walczył z Niemcami jako żołnierz 2 Armii Wojska Polskiego, do której wstąpił by pomścić rodzinę. Będzie to także opowieść o powojennej tułaczce ocaleńca z Holokaustu – przez Polskę, Niemcy i Włochy – oraz ostatecznej decyzji, by wrócić do kraju i spróbować ułożyć sobie życie w rodzinnym Poznaniu. A także o tym, dlaczego była to próba nieudana i zakończyła się emigracją do Izraela w 1957 roku.

Dotąd nie została wydana książka, która opisuje żydowski los w czasie wojny w Polsce z perspektywy poznańskiego Żyda. 

Fragment książki Noacha Lasmana oraz więcej o nim i projekcie - w "Gazecie Wyborczej Poznań": http://poznan.wyborcza.pl/pozn...

Wesprzyj tę książkę, to od Ciebie zależy, czy uda się ją wydać!

Noach Lasman przed drzwiami budynku Gminy Żydowskiej w Poznaniu, 2006 rok


Patronat nad projektem objęli:


Kim jest Noach Lasman?

Noach Lasman ma 94 lata, jest poznańskim Żydem, żyje w Jerozolimie. Poznański Żyd był przed wojną inny niż większość Żydów II RP: mówił po polsku albo po niemiecku, rzadko znał hebrajski, jeszcze rzadziej jidysz, był mało religijny, żył i ubierał się jak chrześcijanie.

Lasman w 1957 roku wyjechał do Izraela. Był geologiem, pracował m.in. w Afryce i Ameryce Południowej. Śmiał się zawsze, że jest ucieleśnieniem marzeń endeków, bo jako geolog był polskim Żydem na Madagaskarze. Pisać zaczął na emeryturze, ale myślał o tym już po wojnie. Pisał po polsku, napisał siedem książek, w większości wspomnieniowych, z których w Polsce ukazały się dwie, m.in. powieść "50 kilometrów od Treblinki". Jego wspomnienia są u nas niemal kompletnie nieznane.

Tak dużo straszliwych wydarzeń, zagrożeń śmierci i cudownych ocaleń jest w jego wspomnieniach, że czyta się je po trochu jak książki przygodowe. A zarazem te teksty są do bólu prawdziwe. I mądre swoim dystansem.Jaka będzie to książka?

Nie chcemy wydać w Polsce wszystkich książek Noacha Lasmana osobno. Andrzej Niziołek zaproponował stworzenie z nich książki jakościowo nowej, przynoszącej wspomnienia od razu pełne, całościowe. Dlatego celem jest dokonanie obszernego wyboru z książek pana Lasmana i ułożenie je w jedną spójną publikację, która pozwoli czytelnikowi zanurzyć się po czubek głowy w jego przeżyciach, przygodach i przemyśleniach. Bo teksty Lasmana wciągają, to na pewno.Kontynuacja „Firy”

Dla Andrzeja Niziołka książka Noacha Lasmana jest kontynuacją książki-albumu „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z 2014 roku (więcej o niej w jej internetowej części, na stronie www.fira1915.pl). Była to opowieść młodej Firy Mełamedzon o świecie przedwojennego żydowskiego Poznania, która kończyła się tuż przed wybuchem II wojny. Wspomnienia Noacha podejmują wspomnienia Firy i są świadectwem losów poznańskich Żydów podczas wojny oraz końca ich wielowiekowej historii.

Tak jedna jak druga książka przywracają Poznaniowi bezpośrednią i żywą żydowską pamięć. A czytelnikowi ogólnopolskiemu dają barwny i wciągający obraz wydarzeń i ludzi, którzy należeli do najmniej znanej społeczności wśród polskich Żydów.


Niektóre w książek Noacha Lasmana wydanych w Izraelu, Polsce i Niemczech 


Dlaczego trzeba wydać tę książkę?

Bo książki opisującej żydowski los w czasie wojny w Polsce z perspektywy poznańskiego Żyda dotąd nie ma. 

Bo to rzadki wypadek, kiedy wspomnienia jednego człowieka tworzą tak szeroką panoramę losów na tle trzech kompletnie różnych okresów w historii: przedwojennej, wojennej i powojennej Polski.

Bo Noach Lasman w sposób daleki od stereotypu opisuje Polaków, Niemców i Żydów oraz ich wzajemne relacje. Właściwie nie pisze o nich – tylko o człowieku i jego naturze. O dobru i złu, które nie wybierają sobie narodowości ani religii.

Bo książki Lasmana są świetnie napisane. Autor posługuje się bardzo dobrym polskim językiem, ma zwięzły styl, opisuje konkret, kondensuje swoje emocje i refleksje. Patrzy na ludzi trzeźwo, ale potrafi być także ciepły, ironiczny czy autoironiczny.

To po prostu wciągająca opowieść i dobra literatura.


Noach Lasman oprowadza poznaniaków po miejscach swojej młodości, dawnej dzielnicy żydowskiej w Poznaniu, 2006 rok

[WERSJA ANGIELSKA]

What will the book be about?

The memoir begins with the author's childhood in the twenties and thirties  in the pre-war world of Poznan Jews, continues with his  many and difficult experiences during the war. fought the his time as a soldier in the Polish Second Army It continues with the remarkable story of the his post war exile as a  survivor of the Holocaust and a decision to return to Poland to try to make a family life for himself in his Poznan.

It is  about the failure of this attempt which ended with his immigration to Israel in 1957.

Noach Lasman in front of the Jewish Community building in Poznan, 2006

Support the book. It is up to you to enable us to publish this story!

Who is Noach Lasman?

Noach Lasman is 94 years old. He was a Poznan Jew who now lives in Jerusalem. 

It is important to understand that Poznan Jews were different from most of the Jews that lived under the second Polish R: He spoke in Polish and German. He was not very religious, and in everyday life lived like the Poles.

Lasman left for Israel in 1957. He was a geologist, whose ambition was to write after the war, but he also wanted to secure a safe future for himself and his family. As a Polish philosopher he would never find a job anywhere in the world: as a geologist everywhere. After  retiring he began to write novels and memoirs of subjects and events almost completely unknown  in Poland. They read like an adventure story. But these texts are true to the events of the time, with the perspective and wisdom of a remarkable man.

What will the book be like?

I do not want to publish all Noach Lasman's books separately. I want to write a book bringing back memories that are full and comprehensive. That is why I intend to make choices from Mr. Lasman's writings to create a coherent work that will allow the reader to immerse himself in his experiences, adventures and reflections.

Continuation of "Fira"

Noach Lasman's book is a continuation of my (and Ksenia Kosakowska) book-album "Fira. Poznań Jews. A Tale of Life" from 2014, the story of a  young girl Fira Melamedzon  in pre-war Jewish Poznań. It ends shortly before the outbreak of World War II with her departure to Palestine. Noach’s memories compliment those of Fira.

Both books, restore the living testimonies of Jewish memory to Poznań and it’s demise.

Why do you need to publish this book?

Because a book describing the Jewish fate during the war in Poland from the perspective of the Poznań Jew does not exist.

Because the memories of one man create such a panoramic vision of three completely different periods in history: pre, post and wartime Poland.

Because Noach Lasman's books are well-written. He has a concise style. He looks at people honestly and soberly, but  can also be warm, ironic or self-mocking.

It's  a captivating story and good literature. 

Cel projektu

Czego potrzeba książce?

Celem projektu jest wysokie jakościowo przygotowanie książki Lasmana do druku. 

Jest wydawca, który zamierza opublikować książkę w 2018 roku. To Wydawnictwo Miejskie Posnania w Poznaniu, które zapewnia wydawniczą obsługę książki. Ale oprócz tego potrzeba środków na kwerendę w poszukiwaniu materiałów, opracowanie ich, prace redakcyjne, spotkania ze świadkami przeszłości, poszukiwanie ikonografi. Celem jest jak najstaranniejsze edytorskie przygotowanie książki do druku. Prace te potrwają sześć miesięcy.

W pierwszym, wymagającym czasu etapie redaktor musi dokonać wyboru tekstów z książek, artykułów i maszynopisu Noacha Lasmana, opracować ten materiał i stworzyć z niego nową, spójną i dobrze się czytającą książkę

Książka może być z korzyścią dla czytelnika zilustrowana. Fotografie obrazujące to, co Noach Lasman opisuje, znajdują się m.in. w archiwach, muzeach, kolekcjach prywatnych czy bibliotekach w Poznaniu, Łosicach, Siedlcach, Warszawie i Jerozolimie. Trzeba w nich przeprowadzić kwerendy i wybrać najlepsze zdjęcia.

Trzeba pojechać do Jerozolimy i przejrzeć prywatne, obszerne archiwum pana Lasmana. W maju ub. roku Andrzej Niziołek znalazł w nim maszynopis ostatniej książki pisarza, opisujący Poznań po zajęciu miasta przez Niemców w 1939 roku, przenosiny i życie Lasmanów na Podlasiu. Może uda się znaleźć w tych papierach nowe, nieznane teksty i zdjęcia? To miejsce trzeba po prostu przebadać.

Trzeba także napisać posłowie, w którym losy grupy poznańskich Żydów opisane przez Noacha Lasmana zostaną dopełnione zróżnicowaną historią reszty tej społeczności podczas wojny. W posłowiu warto też dopowiedzieć dalsze, ciekawe losy autora wspomnień po wyjeździe z Polski w 1957 roku.

Po wykonaniu tych prac książka pojawi się w księgarniach jesienią 2018 roku.

Noach Lasman (pierwszy z prawej) jako żołnierz II Armii Wojska Polskiego z żydowskimi przyjaciółmi, Łosice 1944


[WERSJA ANGIELSKA]

What does the book need?

The aim of the project is to prepare a high quality book for printing. The Posnania City Publishing House in Poznań,  will provide full publishing service for the book: the final editing, proofreading, composition, printing and distribution.

The publishing house is small and is not able to provide adequate funds for the substantive work that will prepare the book for printing.

I will choose texts from Noach Lasman's books, articles and manuscripts, edit them and  create a new, coherent book. The book will be illustrated with photographs depicting  the most dramatic moments of this story chosen from archives, museums, private collections and libraries in Poznań, Łosice, Siedlce, Warsaw and Jerusalem I will spend time in  Jerusalem,  and elsewhere  to  research  additional material.

Whatare you going to do if we collect more money?

Iwould like to use this money to start a new project about the  connection of Noach Lasman and  Zygmunt Bauman, an outstanding, well-knownsociologist and philosopher. They knew each other as children and renewed  contact after the war.

Last year, while researching Noach's archives,I found very interesting letters from Zygmunt Bauman and his wife Janina. Iwould like to look for letters from Noach Lasman in the archives of Bauman. Itmay be possible to create a post-war duet between an outstanding thinker and ageologist/writer.

Lasman'spapers also include numerous letters written by other Poznań Jews, such asZalusia and Borys Mordkowicz from New York. An interesting book could becreated based on them: the post-war experiences of these world-wide survivors.

Iwill  return your money in the form ofmore books.


Nagrody

Każda wpłata jest dla nas ważna!

Przygotowaliśmy dla Was następujące nagrody:

 

10 zł lub więcej

Pocztówka z poznańskimi Żydami

Otrzymasz pocztą pocztówkę przedstawiającą przedwojennych poznańskich Żydów sfotografowanych na tle Poznania, jakiego nie zobaczysz na żadnym innym ujęciu.

15 zł lub więcej

Zakładka z Noachem Lasmanem

Otrzymasz pocztą atrakcyjnie opracowaną zakładkę do książki Noacha Lasmana z motywami żydowskiego Poznania.

30 zł lub więcej

Książka Lasmana jako e-book

Otrzymasz książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana w postaci e-booka. Termin: jesień 2018 roku.

55 zł lub więcej

Książka Noacha Lasmana

Otrzymasz pocztą opublikowaną książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana.  Termin wydania książki: jesień 2018 roku.

65 zł lub więcej

Książka Noacha Lasmana z zakładką i pocztówką

Otrzymasz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką i pocztówką. Termin wydania książki: jesień 2018 roku.

75 zł lub więcej

„Fira” z dedykacją

Otrzymasz pocztą egzemplarz książki-albumu „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora i pocztówką.

135 zł lub więcej

„Fira” z grupową wycieczką po żydowskim Poznaniu

Otrzymasz pocztą egzemplarz książki-albumu „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora plus wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu, którą poprowadzi Andrzej Niziołek (wycieczka  w kilkunastoosobowej grupie, w ustalonym z uczestnikami terminie). Wycieczka trwa ok. trzy godziny. Terminy wycieczek: od maja do września.

135 zł lub więcej

Dwie książki: „Fira” oraz wspomnienia Noacha Lasmana

Otrzymasz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku.

220 zł lub więcej

„Fira” z indywidualną wycieczką po żydowskim Poznaniu

Otrzymasz pocztą egzemplarz książki-albumu „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora plus wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu tylko dla Ciebie i osób, które zabierzesz ze sobą. Wycieczka trwa ok. trzy godziny, poprowadzi ją Andrzej Niziołek. Terminy wycieczki: od maja do września - do wspólnego ustalenia.

270 zł lub więcej

Dwie książki i grupowa wycieczka

Otrzymasz pocztą książkę Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora. do tego wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu, którą poprowadzi Andrzej Niziołek (wycieczka w kilkunastoosobowej grupie, w ustalonym z uczestnikami terminie). Wycieczka trwa ok. trzy godziny. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku. Terminy wycieczek: od maja do września.

350 zł lub więcej

Dwie książki i indywidualna wycieczka

Otrzymasz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora, plus wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu tylko dla Ciebie i osób, które zabierzesz ze sobą. Wycieczka trwa ok. trzy godziny, poprowadzi ją Andrzej Niziołek. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku. Terminy wycieczki: od maja do września - do wspólnego ustalenia.

750 zł lub więcej

Spotkanie w kawiarni

Spotkamy się z Tobą w kawiarni i będziemy gotowi do długiej rozmowy na interesujące Cię tematy. W spotkaniu – w ustalonym wspólnie miejscu oraz o ustalonej dacie w Polsce albo w Izraelu – wezmą udział córka pisarza Hana Lasman oraz redaktor książki Andrzej Niziołek. Dostaniesz także książkę Noacha Lasmana po jej ukazaniu się.

1500 zł lub więcej

Kolacja u Lasmanów w Jerozolimie

Jeśli planujesz wybrać się turystycznie do Izraela zostaniesz zaproszony (także z rodziną) na klimatyczną kolację i rozmowę do domu Noacha i Hany Lasman w Jerozolimie. Dostaniesz także książkę Noacha Lasmana po jej ukazaniu się. Termin do wspólnego ustalenia.

Uwaga! Nagroda limitowana.

3000 zł lub więcej

Gdy zostaniesz sponsorem

Jeśli zostaniesz sponsorem książki Noacha Lasmana, twoje logo lub nazwisko zostaną zamieszczone w książce. Dostaniesz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora. Do tego wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu tylko dla Ciebie i osób, które zabierzesz ze sobą. Wycieczka trwa ok. trzy godziny, poprowadzi ją Andrzej Niziołek. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku. Termin wycieczki: do wspólnego ustalenia.

3000 zł lub więcej

Pobyt u Lasmanów w Jerozolimie

Otrzymasz możliwość pięciodniowego darmowego pobytu w osobnym mieszkaniu (http://www.jeruplace.com) w domu Noacha i Hany Lasman w Jerozolimie. Dogodny dla obu stron termin pobytu do ustalenia z gospodarzami. Dostaniesz także książkę Noacha Lasmana po jej ukazaniu się.

Uwaga! Nagroda limitowana.


[WERSJA ANGIELSKA]

We have prepared the following rewards for you.

Each payment is valid!

PLN 55 or more

Noach Lasman's book published

You will receive the book "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman with the bookmark.

PLN 75 or more

"Fira" with dedication

You will receive a copy of the book "Fira. Poznań Jews. A Tale of Life "with the author's dedication and a postcard.

PLN 10 or more

Postcard with Poznan Jews

You will receive a postcard posting pre-war Poznań Jews against the background of the city.

PLN 15 or more

Bookmark with Noach Lasman

You will receive a postcard with Noach Lasman and motifs of Jewish Poznań.

PLN 30 or more

Lasman's book as an e-book

You will receive the book "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman in the form of an e-book.

PLN 65 or more

Noach Lasman's book with a bookmark and a postcard

You will receive the book "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman with a bookmark and a postcard.

100 PLN or more

"Fira" with a group tour of Jewish Poznan

You will receive a copy of the book "Fira. Poznań Jews. The story of life "with the dedication of the author, plus a tour in the footsteps of Jews around Poznań, which will be hosted by Andrzej Niziołek (a trip in a group of a dozen or so in a date agreed with the participants). The trip lasts three hours. Tour dates: from May to September.

130 PLN or more

Two books: "Fira" and the memories of Noach Lasman

You will receive the book "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman with the bookmark and the book "Fira. Poznań Jews. A Tale of Life "with the author's dedication. Deadline for sending Fira in May 2018, deadline for sending the Lasman book: Fall 2018.

PLN 220 or more

"Fira" with an individual tour of Jewish Poznan

You will receive a copy of the book "Fira. Poznań Jews. A Tale of Life "with the author's dedication plus a tour of the traces of the Jews of Poznań only for you and the people you will take with you, which will be hosted by Andrzej Niziołek. The trip lasts three hours. Possible dates of the trip: from May to September - date to be agreed together.

270 PLN or more

Two books and a group trip

You will receive a Noach Lasman book with a bookmark and a book "Fira. Poznań Jews. The story of life "with the dedication of the author, plus a tour in the footsteps of Jews around Poznań, which will be led by Andrzej Niziołek (a trip in a group of a dozen or so people in a date agreed with the participants). The trip lasts three hours. Deadline for sending Fira in May 2018, deadline for sending the Lasman book: Fall 2018. Tour dates: from May to September.

PLN 350 or more

Two books and an individual trip

You will receive the book "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman with a bookmark and a book - the album "Fira. Poznań Jews. The story of life "with the dedication of the author and a set of postcards, plus a tour of the traces of Jews around Poznan only for you and the people you take with you, which will be hosted by Andrzej Niziołek (date to be agreed together). The trip lasts three hours. Deadline for sending Fira in May 2018, deadline for sending the Lasman book: Fall 2018. Tour dates: from May to September.

750 PLN or more

Meeting in a cafe

We will meet with you at the cafe and we will be ready for a long conversation on topics that interest you. The meeting will be attended by the daughter of the writer Han Lasman and the editor of the book Andrzej Niziołek in a jointly agreed place and on a fixed date in Poland or Israel. You will also get Noach Lasman's book after it appears.

PLN 1,500 or more

Dinner at the Lasman in Jerusalem

If you plan to go to Israel for tourism, you will be invited (also with your family) for a climatic dinner and a conversation to the home of Noah and Hana Lasman in Jerusalem. You will also get Noach Lasman's book after it appears. The deadline for joint determination.

Limited prize. 3/3 left

3000 PLN or more

When you become a sponsor

If you sponsor Noach Lasman's book, your logo or name will be included in the book. You will also receive the book "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman with the bookmark and the book-album "Fira. Poznań Jews. A Tale of Life "with the author's dedication, plus a tour of the traces of Jews around Poznan only for you and the people you take with you. The trip will be led by Andrzej Niziołek, it lasts three hours. Deadline for sending Fira in May 2018, deadline for sending the Lasman book: Fall 2018. Date of the trip: to be agreed jointly.

3000 PLN or more

Stay at Lasman’s in Jerusalem

You will get the possibility of a five-day free stay in a separate apartment (http://www.jeruplace.com) in the home of Noach and Hana Lasman in Jerusalem. Convenient for both parties date of stay to be agreed with the hosts. You will also get Noach Lasman's book after it appears.

Limited prize. 2/2 left

O autorze / Zespół

Andrzej Niziołek

Były dziennikarz, autor własnych i redaktor pisanych przez innych książek. Poza tym oprowadza wycieczki, czasem robi wystawy (np. w 2000 roku „Zatrzymani wspojrzeniu. Wielkopolan album rodzinny – fotografie do roku 1919”). Jego książki, albo książki, które redagował, często były nagradzane.

Tematyką żydowską zajmuje się od prawie 20 lat. W 2014 roku opublikował książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” (z Ksenią Kosakowską), która dostała Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza za najlepszą książkę o Poznaniu. W tym roku chce wydać książkę o Towie Berlinski, nestorce izraelskich malarzy urodzonej w Oświęcimiu oraz o tym mieście, Auschwitz iJerozolimie.

W 2017 roku w ramach konkursu Centrum Warte Poznania oprowadzał wycieczki śladami Żydów po Poznaniu (700 uczestników podczas 10 wycieczek). Ich klimat jest na fanpage’uFira1915.

Książka Noacha Lasmana jest jego najnowszą inicjatywą, w którą zaangażowało się Wydawnictwo Miejskie Posnania, a przy crowdfundingu pomaga Fundacja Synagoga Nowa – Centrum Dialogu.

 Fundacja Synagoga Nowa – Centrum Dialogu 

Powstała w Poznaniu w 2008 roku założona przez Alicję Kobus, przewodniczącą poznańskiego Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Wspiera przedsięwzięcia kulturalne w Poznaniu o tematyce żydowskiej, m.in. brała udział w organizowaniu „Święta ulicy Żydowskiej” czy wydaniu książki „Fira”.

[WERSJA ANGIELSKA]

Andrzej Niziołek

I am a former journalist. I have since been working as author and editor of other books, many about Poznań artists.

I have been involved in art exhibitions - eg in 2000 "Detainees in a gaze. Wielkopolanie family album - photographs until 1919 "in the Town Hall - Museum of the History of the City of Poznań.

I have been dealing with Jewish topics since leaving journalism. In 2014, I published the aforementioned book "Fira. Poznań Jews. The Tale of Life ", which won the  Józef Łukaszewicz prize for the best book about Poznań in 2014. This year, I intend to publish a book about Tova Berlinski, an Israeli painter who is over one hundred years old, born in  Oswienzim (Auschwitz).

Noach Lasman's book is my latest initiative I am being helped with crowd funding by the Synagogue Nowa Foundation - Dialogue Center.


The Foundation of Synagogue now a - A Dialogue Centre in Poznan

The Foundation now known as The Dialogue Centre in Poznan was  founded in 2008. The Foundation supports different kinds of cultural events on Jewish themes. It took part in organizing "The World of the Jewish Street" and helped  support the publishing of the Album Book dedicated to the life of the Jews between the first and second World Wars. "Fira. The Jews of Poznan- A Tale  Life".Ryzyko

Ryzyko, że nie dojdzie do wydania książki praktycznie nie istnieje. Podpisane są stosowne umowy pomiędzy Wydawnictwem Miejskim Posnania a rodziną Noacha Lasmana oraz wydawnictwem a Andrzejem Niziołkiem jako redaktorem książki. Wydawnictwo ma zabezpieczone finanse na ten rok na publikację tytułu. Kwestią są tylko środki potrzebne na opracowanie publikacji.

Istnieje inne ryzyko: wieku i stanu zdrowia Noacha Lasmana. Z tego powodu nie należy pracy nad książką przedłużać. Chcemy zrobić wszystko, żeby jeszcze w tym roku gotowa książka trafiła do rąk pisarza, a równocześnie do rąk polskich czytelników.

[WERSJA ANGIELSKA]

Agreements have been signed between the Poznan Municipal Publishing House and Noach Lasman's family as well as between the publishing house and Andrzej Niziołek as  editor of the book. The publishing house has secured finances for this year for the publication of the title. Risk of the book not being published, if needed resources are found for development, does not exist.

The age and health of Noach Lasman is a good reason not to prolong the work so that the published book may be placed in the hands of the author.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (15)

Książka Noacha Lasmana

55 zł lub więcej
63 wspierających
Otrzymasz pocztą opublikowaną książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana. Termin wydania książki: jesień 2018 roku.
/ENG/ Noach Lasman's book published
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

„Fira” z dedykacją

75 zł lub więcej
8 wspierających
Otrzymasz pocztą egzemplarz książki-albumu „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora i pocztówką.
/ENG/"Fira" with dedication
Przewidywana dostawa: kwiecień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pocztówka z poznańskimi Żydami

10 zł lub więcej
7 wspierających
Otrzymasz pocztą pocztówkę przedstawiającą przedwojennych poznańskich Żydów sfotografowanych na tle Poznania, jakiego nie zobaczysz na żadnym innym ujęciu.
Przewidywana dostawa: kwiecień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zakładka z Noachem Lasmanem

15 zł lub więcej
3 wspierających
Otrzymasz pocztą atrakcyjnie opracowaną zakładkę do książki Noacha Lasmana z motywami żydowskiego Poznania.
/ENG/Bookmark with Noach Lasman
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Książka Lasmana jako e-book

30 zł lub więcej
11 wspierających
Otrzymasz książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana w postaci e-booka. Termin: jesień 2018 roku.
/ENG/ Lasman's book as an e-book
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Książka Noacha Lasmana z zakładką i pocztówką

65 zł lub więcej
17 wspierających
Otrzymasz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką i pocztówką. Termin wydania książki: jesień 2018 roku.
/ENG/ Noach Lasman's book with a bookmark and a postcard
Przewidywana dostawa: październik 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

„Fira” z grupową wycieczką po żydowskim Poznaniu

100 zł lub więcej
5 wspierających
Otrzymasz pocztą egzemplarz książki-albumu „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora, plus wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu, którą poprowadzi Andrzej Niziołek (wycieczka w kilkunastoosobowej grupie, w ustalonym z uczestnikami terminie). Wycieczka trwa ok. trzy godziny. Terminy wycieczek: od maja do września.
/ENG/ "Fira" with a group tour of Jewish Poznan
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dwie książki: „Fira” oraz wspomnienia Noacha Lasmana

130 zł lub więcej
15 wspierających
Otrzymasz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku.
/ENG/ Two books: "Fira" and the memories of Noach Lasman
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

„Fira” z indywidualną wycieczką po żydowskim Poznaniu

220 zł lub więcej
6 wspierających
Otrzymasz pocztą egzemplarz książki-albumu „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora plus wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu tylko dla Ciebie i osób, które zabierzesz ze sobą. Wycieczka trwa ok. trzy godziny, poprowadzi ją Andrzej Niziołek. Terminy wycieczki: od maja do września - do wspólnego ustalenia.
/ENG/ "Fira" with an individual tour of Jewish Poznan
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dwie książki i grupowa wycieczka

270 zł lub więcej
6 wspierających
Otrzymasz pocztą książkę Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora, do tego wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu, którą poprowadzi Andrzej Niziołek (wycieczka w kilkunastoosobowej grupie, w ustalonym z uczestnikami terminie). Wycieczka trwa ok. trzy godziny. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku. Terminy wycieczek: od maja do września.
/ENG/ Two books and a group trip
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dwie książki i indywidualna wycieczka

350 zł lub więcej
9 wspierających
Otrzymasz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora, plus wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu tylko dla Ciebie i osób, które zabierzesz ze sobą. Wycieczka trwa ok. trzy godziny, poprowadzi ją Andrzej Niziołek. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku. Terminy wycieczki: od maja do września - do wspólnego ustalenia.
/ENG/Two books and an individual trip "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman + the album "Fira. Poznań Jews. The story of life" plus a tour of the traces of Jews around Poznan only for you and the people you take with you
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Spotkanie w kawiarni

750 zł lub więcej
1 wspierających
Spotkamy się z Tobą w kawiarni i będziemy gotowi do długiej rozmowy na interesujące Cię tematy. W spotkaniu – w ustalonym wspólnie miejscu oraz o ustalonej dacie w Polsce albo w Izraelu – wezmą udział córka pisarza Hana Lasman oraz redaktor książki Andrzej Niziołek. Dostaniesz także książkę Noacha Lasmana po jej ukazaniu się.
/ENG/ Meeting in a cafe
We will meet with you at the cafe and we will be ready for a long conversation on topics that interest you. The meeting will be attended by the daughter of the writer Han Lasman and the editor of the book Andrzej Niziołek in a jointly agreed place and on a fixed date in Poland or Israel. You will also get Noach Lasman's book after it appears.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Kolacja u Lasmanów w Jerozolimie

1500 zł lub więcej
0 wspierających
Jeśli planujesz wybrać się turystycznie do Izraela zostaniesz zaproszony (także z rodziną) na klimatyczną kolację i rozmowę do domu Noacha i Hany Lasman w Jerozolimie. Dostaniesz także książkę Noacha Lasmana po jej ukazaniu się. Termin do wspólnego ustalenia.
/ENG/ Dinner at the Lasman in Jerusalem
If you plan to go to Israel for tourism, you will be invited (also with your family) for a climatic dinner and a conversation to the home of Noah and Hana Lasman in Jerusalem. You will also get Noach Lasman's book after it appears. The deadline for joint determination.
Limited prize.
Nagroda limitowana. Pozostało 3/3
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Gdy zostaniesz sponsorem

3000 zł lub więcej
3 wspierających
Jeśli zostaniesz sponsorem książki Noacha Lasmana, twoje logo lub nazwisko zostaną zamieszczone w książce. Dostaniesz pocztą książkę „Wspomnienia z trzech światów” Noacha Lasmana z zakładką oraz książkę-album „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu” z dedykacją autora. Do tego wycieczkę śladami Żydów po Poznaniu tylko dla Ciebie i osób, które zabierzesz ze sobą. Wycieczka trwa ok. trzy godziny, poprowadzi ją Andrzej Niziołek. Termin przesłania „Firy” maj 2018 roku, termin przesłania książki Lasmana: jesień 2018 roku. Termin wycieczki: do wspólnego ustalenia.
/ENG/ When you become a sponsor
If you sponsor Noach Lasman's book, your logo or name will be included in the book. You will also receive the book "Memories of the Three Worlds" by Noach Lasman with the bookmark and the book-album "Fira. Poznań Jews. A Tale of Life "with the author's dedication, plus a tour of the traces of Jews around Poznan only for you and the people you take with you. The trip will be led by Andrzej Niziołek, it lasts three hours. Deadline for sending Fira in May 2018, deadline for sending the Lasman book: Fall 2018. Date of the trip: to be agreed jointly.
Przewidywana dostawa: maj 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Pobyt u Lasmanów w Jerozolimie

3000 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymasz możliwość pięciodniowego darmowego pobytu w osobnym mieszkaniu (http://www.jeruplace.com) w domu Noacha i Hany Lasman w Jerozolimie. Dogodny dla obu stron termin pobytu do ustalenia z gospodarzami. Dostaniesz także książkę Noacha Lasmana po jej ukazaniu się.
/ENG/ Stay at Lasman’s in Jerusalem
You will get the possibility of a five-day free stay in a separate apartment (http://www.jeruplace.com) in the home of Noach and Hana Lasman in Jerusalem. Convenient for both parties date of stay to be agreed with the hosts. You will also get Noach Lasman's book after it appears.
Limited prize.
Nagroda limitowana. Pozostało 1/2
Przewidywana dostawa: kwiecień 2018
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!