SPWR
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest placówką niepubliczną, ale bezpłatną. Istnieje od września 2004 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że nasze programy edukacyjne, kwalifikacje kadry i świadectwa są zgodne z przepisami prawa oświatowego i traktowane na równi ze szkołami publicznymi. Szkoła prowadzona jest przez Fundację Wspierania Rozwoju Dziecka. Placówka przeznaczona jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Ma charakter terapeutyczny i służy dzieciom, które wymagają specjalnych oddziaływań edukacyjnych, które są trudno dostępne w systemie szkół publicznych i niepublicznych. W naszych klasach uczy się maksymalnie 10 osób, a na każdej lekcji obecnych jest dwóch nauczycieli. Szkoła realizuje cele i treści edukacyjne zgodnie z Podstawą Kształcenia Ogólnego dla klas I-VIII szkoły podstawowej. Nasz zespół nauczycieli i terapeutów opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjny w zależności jego potrzeb, tj. zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach pedagogiczno-psychologicznych, na podstawie obserwacji funkcjonowania dziecka w szkole, na podstawie wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju, w standardowy plan lekcji wplecione są indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczno-korekcyjne, dzięki czemu rodzice naszych uczniów po pracy mogą się skupiać na życiu rodzinnym.

  Warszawa

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!