BlizaTeam
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj

Misją klubu BLIZA jest stworzenie przestrzeni, w której dziewczyny będą mogły się wszechstronnie rozwinąć, nawiązać nowe przyjaźnie i pożytecznie spędzić czas, zdobywając nowe umiejętności. Inicjatywę tworzymy wspólnie z rodzicami, by byli spokojni o bezpieczeństwo i rozwój talentów swoich nastoletnich córek. NAUKA I ROZWÓJ Pomagamy dziewczętom odkrywać nowe horyzonty, zdolności i zainteresowania. Poprzez pracę nad ich rozwojem osobistym inspirujemy do budowania fundamentów pod realizację ich własnych marzeń i aspiracji. W ramach projektów specjalnych uczymy lepszej organizacji czasu pracy, nauki i wypoczynku. W ramach cotygodniowych zajęć zachęcamy do odkrywania nowych zainteresowań, rozbudzania kreatywności, rozwijania indywidualnych zdolności. RELACJE Staramy się uczyć odważnego stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata, m.in. rozsądnego korzystania z narzędzi wirtualnego świata. Dążymy do budowania postaw głębokich przyjacielskich relacji i rozwiązywania towarzyskich problemów nastolatek. To dlatego w naszym klubie opiekę nad dziewczętami przejmują starsze koleżanki – licealistki i studentki – które rozmawiają, inspirują, słuchają i rozumieją …jak starsze siostry. ZABAWA Naszym celem jest stworzenie w klubie atmosfery otwartości i radości poprzez wspólne spędzanie czasu. Chcemy zarażać naszym entuzjazmem inne dziewczyny i zachęcać je do przyłączenia się do naszego projektu. WARTOŚCI Naszym klubowiczkom zapewniamy możliwość rozwoju osobistego w ramach doktryny Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Odpowiedzialność za formację duchową w klubie BLIZA przyjmuje Opus Dei. Opieka duchowa przejawia się m.in. w regularnych spotkaniach z księdzem, który prowadzi dla dziewcząt lekcje i udziela im sakramentu Spowiedzi Świętej. Zarówno spotkania z księdzem, jak i rozmowy prowadzone z opiekunkami mają służyć pobudzaniu do refleksyjnego i empatycznego myślenia, kształtowaniu postawy szacunku i zaufania do innych oraz do samego siebie, wzrastaniu w cnotach. SPOŁECZNICTWO Organizowane przez nas różne formy wolontariatu mają służyć pokazaniu klubowiczkom potrzeby pomagania innym. Chcemy, by dziewczyny zobaczyły, że nie warto koncentrować się wyłącznie na swoich potrzebach, a pomaganie innym może sprawiać dużo radości. W ramach zajęć dziewczęta pomagają starszym osobom i opiekują się małymi dziećmi.

  Gdańsk

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!