ŻYWA PRZYSZŁOŚĆ
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj

Stowarzyszenie ŻYWA PRZYSZŁOŚĆ jest organizacją non-profit. Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym. Działamy na polu edukacji związanej ze zdrowiem człowieka oraz z roślinami i ekosystemami. Stowarzyszenie zrzesza osoby działające na rzecz społeczności lokalnej organizując wykłady, warsztaty oraz inne działania z zakresu ekologii, ochrony środowiska, zdrowego stylu życia oraz budowaniu ekologicznych postaw społeczeństwie. Odbiorcami naszych działań są osoby w różnym wieku z różnych grup społecznych bez wykluczeń. Realizujemy różne projekty z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup wiekowych, społecznych w odpowiedzi na zapotrzebowanie oparte o diagnozę. Podstawową ideą naszego stowarzyszenia jest „Żyć długo i zdrowo szanując każdą żywą istotę, wykorzystując w świadomy i zrównoważony sposób ekosystemy, w których przyszło nam żyć”. W ostatnim czasie skupiamy się na edukacji o roślinach dziko rosnących i uprawowych oraz ich zastosowaniu w celu poprawy jakości życia człowieka. Preferujemy spotkania na żywo z w formie wykładów bądź warsztatów, najchętniej w bezpośrednim kontakcie z naturą. Często terenem naszych działań są lasy, pola i łąki, ale również sale wykładowe oraz małe spotkania w kameralnym gronie. https://zywaprzyszlosc.pl/o-nas/

  Pruszków

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!