Fundacja Militarny Instytut Historyczny Patrycja Wojtak
wsparć: 1 | założone: 0
Obserwuj

Fundacja Militarny Instytut Historyczny działa od roku 2013 i jest ukoronowaniem ponad 10-cio letnich działań i pasji historycznych jej założycieli. Głównym celem fundacji jest nauka młodzieży oraz propagowanie wartości historycznych oraz obywatelskich . Fundacja Militarny Instytut Historyczny która za najważniejszy cel stawia sobie edukacyjne wsparcie polskich dzieci i młodzieży. Odbywa się to poprzez fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych (w tym dla młodzieży z rejonów zaniedbanych kulturowo), wyposażanie szkół w przedmioty niezbędne w nauce, jak również pogłębianie rozwoju intelektualno-artystycznego. Wspieramy i organizujemy zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz organizujemy przedsięwzięcia promując zdrowie oraz aktywność fizyczną. Fundacja również realizuje wiele działań ze szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych. Zajmujemy się również organizacją wszelkiego rodzaju festynów, eventów, pikników, warsztatów, obozów etc W swej działalności chcemy promować szczytne idee, do których zaliczamy filantropię i aktywny udział młodzieży w interesujących projektach, mających na celu rozwój edukacyjny, ale przede wszystkim pogłębienie wrażliwości empatycznej   Poprzez „Żywe lekcje historii” kształtujemy postawy patriotyczne i prowadzimy aktywną działalność . Popularyzujemy oraz ułatwiamy społeczeństwu dostęp do wiedzy historycznej, wojskowej oraz edukacyjnej. Promujemy region i jego walory edukacyjne, kulturalne , turystyczne oraz sportowe.    Do zadań Fundacji należą również: upowszechnianie literatury z tego zakresu, wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, w tym w szczególności dotyczących edukacji historycznej i wojskowej. Popularyzowanie wartości patriotycznych oraz wspierania dziedzictwa narodowego jak również organizacja imprez w miejscach zapomnianych bitew i wydarzeń z udziałem Żołnierza Polskiego.   Współpracujemy z uczelniami i szkołami  , muzeami oraz organizacjami i stowarzyszeniami które wspólnie mogą realizować działania statutowe fundacji. 

  Bielsko Biała

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!