Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"
wsparć: 1 | założone: 1
Obserwuj

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” zostało założone w 2005 r. przez społeczników związanych z ogólnopolskim kwartalnikiem „Obywatel”. Założycielom organizacji od samego początku przyświecały wartości ujęte w spisanym w 2009 r. manifeście a w szczególności samorządność, aktywność obywatelska, solidarność i sprawiedliwość społeczna. Celem, do którego dążymy, jest państwo, społeczeństwo i kultura zorganizowane wokół idei sprawiedliwości społecznej. Naszą wizję realizujemy poprzez działania praktyczne, publicystykę i „sianie ideowego fermentu”. Członkami organizacji są aktywiści od lat zaangażowani w działania społeczne na różnych polach – publicyści, naukowcy, dziennikarze, aktywiści ekologiczni, działacze kulturalni. Zadania, które stawiamy przed sobą to przede wszystkim: - rozbudzanie aktywności obywatelskiej i zaangażowania obywateli w życie publiczne, - tworzenie wiarygodnych i niezależnych mediów obywatelskich, - ochrona i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, - przestrzeganie praw i obowiązków obywatelskich. Staramy się równoważyć „powagę” idei z dobrą zabawą i aktywnym spędzaniem czasu nakierowanym na prowokowanie, pobudzanie do myślenia i zachęcanie obywateli do aktywnego odzyskiwania wpływu na własne życie. Inspiracją dla naszych działań jest spuścizna wielu działaczy społecznych. Szczególnie istotne jest dla nas odkrywanie i promowanie polskich korzeni idei prospołecznych i demokratycznych. Wzorami do naśladowania są dla nas takie postacie jak Edward Abramowski, Romuald Mielczarski, Stanisław Brzozowski, Maria Dąbrowska, Stanisław Wojciechowski, Stefan Żeromski, Stanisław Thugutt czy Maria Orsetti. Wyzwaniem i motywacją do działania jest panujący powszechnie społeczny darwinizm, erozja tkanki społecznej, egoizm oraz wartościowanie wszystkich aspektów życia w „policzalnych wskaźnikach ekonomicznych”, prowadzących do coraz większego uprzedmiotowiania ludzi, sprowadzania człowieka do kategorii „zasobu ludzkiego”. Wierzymy, że dla wielu z Was hasła braterstwo, solidarność, współpraca nie są pustymi sloganami i „śpiewem przeszłości” a dążenie do realizacji tych idei jest wartością samą w sobie i zapłatą za wysiłek odbudowywania społecznego kapitału. Dlatego warto odzyskiwać każdy kawałek naszej rzeczywistości, nie tylko w imię „budowania lepszego świata”, ale ze świadomością godnego i wartościowego życia na co dzień.

  Łódź

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!