Maciej Neumann
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj (7)

Historyk, publicysta i społecznik. Od kilku lat zajmuje się problematyką infrastruktury miejskiej. Opublikował wiele artykułów w lokalnej prasie, w których zwracał uwagę władz na niewłaściwe projekty i opracowania dotyczące rozwiązań komunikacyjnych miasta. Brał także udział w konsultacjach społecznych. Działacz studencki, członek Zrzeszenia Studentów Polskich, współzałożyciel i przewodniczący Komisji Komiksu przy ZSP na UMK. W tym czasie zorganizował w Toruniu kilka giełd komiksów i spotkań z twórcami tego gatunku. Do niedawna działacz Asocjacji Komiksu w Toruniu i redaktor naczelny zinu AKT. Obecnie współorganizator festiwalu DwuTakt oraz współtwórca programu festiwau fantastyki Copernicon. Autor dwóch książek: popularnego opracowania o historii III Rzeszy oraz naukowego o Polskiej Marynarce Wojennej. Także autor kilkunastu artykułów popularnonaukowych publikowanych w ogólnopolskich pismach i portalach internetowych.

  Toruń

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!