Takiej Ekonomii jeszcze nie znacie...

Takiej Ekonomii jeszcze nie znacie...

100%
8 500
z potrzebnych 8 500 zł = 100% celu
74 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 24.10.2013 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje (4)
  • Wspierający (67)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

GOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONEGO DOBROBYTU

Christian Felber

                                                    "Nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od jednego kroku"

                                                                                                                          Lao Tsy


 


 

 


Dlaczego gospodarka zrównoważonego dobrobytu?

 

 

Współczesny system gospodarczy bazuje na dwóch głównych zasadach -  konkurencji i bezwzględnym pomnażaniu zysków. Zdominowany jest przez gigantyczne korporacje i instytucje finansowe, które zamiast rozwoju i pozytywnej ewolucji okazują się być podmiotami blokującymi rozwiązywanie globalnych problemów – dewastacja środowiska, rabunkowa eksploatacja zasobów Ziemi rosnące nierówności społeczne itp

 

Czy jest wyjście z tej sytuacji? Na pewno nie mogą to być kosmetyczne zmiany w ramach dotychczasowych mechanizmów.

 

Od dawna istnieją pewne praktyki, w których stwarzanie humanitarnych warunków pracy, nastawienie na kooperację oraz przeorientowanie na dobro ogółu stawiane jest ponad tzw "wyścig szczurów", gospodarkę nastawioną tylko na zyski i bezwzględną konkurencję. Przykładami takich działań są różnego rodzaju fundacje, demokratyczne banki oraz wspólnoty gospodarcze (spółdzielnie). Z różnych jednak względów - głównie braku wsparcia ze strony rządów, polityków oraz świata biznesu - ich wkład w światową gospodarkę nie jest duży.

 

Odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata może stać się NOWA EKONOMIA opracowana przez austriackiego politologa, ekonomistę i socjologa Christiana Felbera tzw Gospodarka Zrównoważonego Dobrobytu, pokazująca model gospodarki przyszłości jako alternatywy zarówno dla kapitalizmu gospodarki rynkowej, jak i gospodarki centralnie planowanej.

 

 

        

 

 

Krótki film z polskim tłumaczeniem na którym Christian Felber omawia zasady Gospodarki Zrównoważonego Dobrobytu. Polecam obejrzeć tutaj

 

      

Pozycja ta nie jest zbiorem pobożnych życzeń czy utopijnych idei, które nie mając szans na odzwierciedlenie w rzeczywistości tylko grają na emocjach odbiorców. Książka przedstawia realistycznie przedstawione mechanizmy – już działające w kilkuset przedsiębiorstwach na świecie - które bazując na pozytywnych aspektach ludzkiej psychiki wyniesionych ze zdrowych relacji międzyludzkich znajdują swoje odzwierciedlenie również w gospodarce i biznesie.

 

Rdzeniem całego procesu jest stworzenie specjalnego systemu zalet rynkowych, które mają służyć rozwojowi przedsiębiorczości oraz bazować na takich wartościach jak godność ludzka, zaufanie, lojalność, uczciwość, współpraca i szacunek dla partnerów w miejsce dzikiej konkurencji, zysków za wszelką cenę czy wrogiego przejmowania innych przedsiębiorstw tej samej branży. Takie narzędzia to na przykład obniżanie lub zwalnianie z podatków, korzystne kredyty udzielane przez specjalnie stworzone banki, uzyskiwanie popularności dzięki mediom oraz pozytywnym opiniom klientów czy zatrudnionych pracowników.

 

Gospodarka Zrównoważonego Dobrobytu oparta jest na prywatnych inicjatywach, w których przedsiębiorstwa nie konkurują ze sobą w pogoni za zyskiem, ale kooperują i współpracują w wielu dziedzinach.

 

 

Kto już działa na rzecz ruchu GZD?

- 18 państw, w tym Polska

- około 60ciu polityków z całego świata

-1300 przedsiębiorstw

- 166 organizacji

- 4000 osób prywatnych

 

 

Gospodarka Zrównoważonego Dobrobytu jest dogłębną odpowiedzią na kryzys obecnego świata – krach finansowy, bezrobocie, ubóstwo, zmiany klimatyczne oraz negatywne aspekty globalizacji.

Przyłączcie się do tego projektu. Dzięki zebranym środkom książka o Nowej Ekonomii Christiana Felbera trafi do polskich czytelników – przedsiębiorców, polityków, ludzi biznesu i wszystkich tych, którym leży na sercu nowy, lepszy świat. 

 

Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup licencji (prawo autorskie) pozwalającej opublikować książkę w Polsce oraz częściowo pokryją koszty przekładu. Wszystkie pozostałe koszty publikacji Wydawnictwo pokryje ze środków własnych.

 

Gorąco zachęcam do wspierania projektu!!!!!

 

Wszystkie zmiany rozpoczynają się od zmian w świadomości. Pozwólmy im zaistnieć.

                                                                 

 

Na zdjęciu autor książki - Christian Felber


 

Wywiad z Mirą Machnicki - z zawodu inżynierem środowiska, od 20 lat zajmującym się doradztwem z zakresu zrównoważonego rozwoju. Właścicielka własnej firmy consultingowej Sudemm (Sustainable Development), która zajmuje się aspektami etyki ekologiczno-socjalnej oraz wcielaniem ekonomicznych, ekologicznych i socjalnych aspektów w strategię działalności firmy.    Od 27 lat działa na arenie międzynarodowej, w tym 21 lat w Niemczech i 6 lat w Brazylii, realizując wiele projektów z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju. Obecnie koordynuje ruch Gospodarki Zrównoważonego Dobrobytu w Polsce.

 

 


 

Strona internetowa Gospodarki Zrównoważonego Dobrobytu  z polskim tłumaczeniem (kliknij)

 


               

Gospodarka Zrównoważonego Dobrobytu na świecie
Inicjatywa procesu GZD , wspierana przez różne organizacje, polityków, osoby prywatne i przedsiębiorstwa, zastartowała w październiku 2010 roku. Od tego czasu ruch stale się rozrasta. Ponad 50 Przedsiębiorstw – Pionierów sporządziło w 2011 roku swój pierwszy Bilans GZD. W ponad 20 regionalnych Strefach Aktywności koncepcja GZD zostaje stale wdrażana w życie, propagowana i rozwijana. W taki sposób, z otwartego na wyniki i zmiany Ruchu tworzy się lokalny, stale rosnący proces o globalnym zasięgu. 
W chwili obecnej idea Nowej Ekonomii Christiana Felbera jest obecna już w 20 państwach -  Austria, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Portugalia, Grecja, Norwegia, Lichtenstein, Słowacja, Wielka Brytania, Polska, Argentyna, Peru, Honduras, Meksyk, Chile, Wenezuela, USA

 

20 podstawowych założeń GZD (kliknij)

 


 

 

Przykłady przedsiębiorstw działających według wytycznych GZD

 

Sekem (Egipt)

Egipska Kooperacja Fair-Trade-Kooperative, położona 60 km na południe od Kairu, została założona w roku 1977 roky. Dzisiaj 7 przedsiębiorstw zatrudnia 2000 ludzi. Swoimi biodynamicznymi technikami rolnictwa Sekem zamienił pustynię w kwitnący krajobraz i oprócz bio-żywności, produkuje również produkty zdrowotne i ekologiczną odzież. Sekem oznacza „Siła życia ze słońca“ i wspomaga intensywnie Fair Trade. Założyciel Ibrahim Abouleish został w roku 2003 roku nagrodzony alternatywną nagrodą Nobla.

www.sekem.com

 

„Bogini Szczęścia“ i  Craft Aid (Mauritius/Austria)

„Bogini Szczęścia“ jest  pierwszą austriacką firmą produkującą odzież w duchu ekonomicznej sprawiedliwości. Celem założonego przez cztery plastyczki przedsiębiorstwa w dziedzinie mody, było uszczęśliwienie swoich klientów, kooperujących przedsiębiorców i całej planety.  Odzież szyta jest na Mauritiusie w firmie Craft Aid (CA). CA posiada certyfikat Fair-Trade. Zatrudnia 180 ludzi w zakresie produkcji cukru, kwiatów i odzieży, połowa z nich to ludzie „o szczególnych potrzebach”. Zyski inwestowane są w rozwój firmy oraz przekazywane na cele dobroczynne.

www.goettindesgluecks.com

 

Semco (Brazylia)

Semco jest brazylijskim koncernem, posiadającym wyjątkową kulturę przedsiębiorstwa. Od 2003 roku zatrudnionych jest ok. 3000 pracowników, pracujących najczęściej w małych zespołach. Nie ma żadnych wewnętrznych przepisów, poza jedną książką obrazkową „na przetrwanie”, dużo samoorganizacji i wysoki stopień współdecydowania zatrudnionych. Pracownicy mogą sami wybierać kierownictwo, sami decydują o ilości godzin pracy i wysokości zarobków, każdy może brać udział w każdym zebraniu i współdecydować.  Istotnym regulatorem są przejrzystość oraz widoczne  rezultaty pracy zespołów. Zarobki muszą być kolegialnie uzasadnione i samodzielnie wypracowane. Istnieje wysoki stopień przejrzystości liczb, faktów i decyzji oraz bardzo wysoki poziom innowacji pracy. Semco jest bardzo prężny gospodarczo, roczny wzrost leży pomiędzy 25% i 40%, przyrost zysków w latach 1993 – 2004 wzrósł z 35  do 220 milionów dolarów.

www.semco.com.br

 


 

Gospodarka Zrównoważonego Dobrobytu w Polsce

 

W Polsce ruch jest bardzo młody, w okresie formowania się pierwszych stref aktywności w Łodzi, Krakowie i Szczecinie. Program wdrożenia GZD w Polsce, jaki założyło sobie Stowarzyszenie Rytm Ziemi jest następujący:

 

1. Zakładanie Stref Aktywności, czyli grup regionalnych 

2. Organizacja Akademii GZD, przygotowującej Doradców i Audytorów 

3. Wdrażanie GZD w zakładach pracy. 

4. Comiesięczne szkolenia z zakresu GZD - począwszy od października 2013 roku

5. Przygotowanie Konferencji prasowej GZD w kwietniu 2014 roku

 

ISTOTNYM CELEM WDRAŻANIA ZAŁOŻEŃ NOWEJ EKONOMII GZD W POLSCE JEST WYDANIE KSIĄŻKI TWÓRCY TEGO MODELU – CHRISTIANA FELBERA. BARDZO UŁATWI TO PRZEKAZYWANIE WIEDZY PRZEDSIEBIORCOM, POLITYKOM, DECYDENTOM, PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM. TYLKO WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ ALTERNATYWNYCH ŚCIEŻEK ROZWOJU GOSPODARKI MOŻE PRZENIEŚĆ JĄ NA ZUPEŁNIE NOWE TORY Z KORZYŚCIĄ DLA NAS WSZYSTKICH.

 


                 KILKA SŁÓW O POMYODAWCY PROJEKTU                    


 

 

 

    Tutaj odwiedzisz stronę wydawnictwo

Twórców Wydawnictwa połączyła pasja tworzenia oraz niezwykłe zamiłowanie do książek jako uniwersalnego i ponadczasowego środka dzielenia się osobistymi doświadczeniami, odczuciami i myślami.

Właściciel oraz osoby współpracujące z firmą interesują się wszystkim tym, co jest związane z osobistym rozwojem człowieka, nowymi horyzontami we wszystkich aspektach działalności człowieka  i poszerzaniem świadomości.

Chcemy, aby książki, które za naszym pośrednictwem trafiają do polskiego czytelnika budziły radość i pasję tworzenia. Chcemy, aby były dla wszystkich pomocą w codziennych wyzwaniach, by dodawały siły, poprawiały jakość osobistych przeżyć i przynosiły nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Głęboko wierzymy że świat i ludzkość pomimo zewnętrznego chaosu są na najlepszej drodze do nieznanego dotąd wymiaru życia, a Ziemia już niedługo pokaże zupełnie nowe, piękne oblicze.

Zapraszamy na naszą stronę internetową - www.bialywiatr.com

 

 

.

 

 

 

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (10)

5 zł lub więcej
5 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe
Przewidywana dostawa: maj 2014

20 zł lub więcej
6 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe oraz podziękowanie na stronie Wydawnictwa
Przewidywana dostawa: maj 2014

50 zł lub więcej
48 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe, podziękowanie na stronie Wydawnictwa oraz1 egzemplarz wydanej książki wraz z wliczonymi kosztami wysyłki w Polsce
Przewidywana dostawa: maj 2014

100 zł lub więcej
8 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe, podziękowanie na stronie Wydawnictwa oraz 1 egzemplarz wydanej książki plus dowolny tytuł z oferty Wydawnictwa wraz z kosztami wysyłki w Polsce
Przewidywana dostawa: maj 2014

150 zł lub więcej
2 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe, podziękowanie na stronie Wydawnictwa oraz 1 egzemplarz wydanej książki plus dwa wybrane tytuły z oferty Wydawnictwa wraz z kosztami wysyłki w Polsce.
Przewidywana dostawa: maj 2014

200 zł lub więcej
1 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe, podziękowanie na stronie Wydawnictwa oraz 1 egzemplarz wydanej książki plus trzy wybrane tytuły z oferty Wydawnictwa wraz z kosztami wysyłki w Polsce.
Przewidywana dostawa: maj 2014

250 zł lub więcej
1 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe, podziękowanie na stronie Wydawnictwa oraz 1 egzemplarz wydanej książki plus cztery wybrane tytuły z oferty Wydawnictwa wraz z kosztami wysyłki w Polsce.
Przewidywana dostawa: maj 2014

300 zł lub więcej
0 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe, podziękowanie na stronie Wydawnictwa oraz 1 egzemplarz wydanej książki plus pięć wybranych tytułów z oferty Wydawnictwa wraz z kosztami wysyłki w Polsce.
Przewidywana dostawa: maj 2014

350 zł lub więcej
1 wspierających
Imienne podziękowanie mailowe, podziękowanie na stronie Wydawnictwa oraz 1 egzemplarz wydanej książki plus sześć wybranych tytułów z oferty Wydawnictwa wraz z kosztami wysyłki w Polsce.
Przewidywana dostawa: maj 2014

600 zł lub więcej
1 wspierających
1 egzemplarz wydanej książki plus pakiet wszystkich 12 aktualnie wydanych książek z oferty Wydawnictwa wraz z wliczonymi kosztami wysyłki w Polsce
Przewidywana dostawa: maj 2014

Mecenas projektu

Wspieram.to

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!