Wsparcie organizacji konferencji dla niepełnosprawnych

Wsparcie organizacji konferencji dla niepełnosprawnych

2%
145
z potrzebnych 5 600 zł = 2% celu
8 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 15.04.2016 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj (1)
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (7)
 • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Wstęp

W ciągu dwóch dni konferencji zorganizujemy kilkadziesiąt wykładów, podzielonych na sześć sesji tematycznych:

 • SESJA I - O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie;
 • SESJA II - Diagnoza niepełnosprawności - ujęcie prawne i medyczne;
 • SESJA III - Specyfika funkcjonowania osób niepełnosprawnych - rodzina, szkoła, środowisko pracy, otoczenie;
 • SESJA IV - O rozmiarach niepełnosprawności w polskim społeczeństwie;
 • SESJA V - Pomiar jakości życia;
 • SESJA VI - Znaczenie innowacji społeczno-technologicznych w dążeniu do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Oprócz tego zorganizowane zostaną targi pracy dla osób niepełnosprawnych oraz spotkania z urzędnikami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas których osoby niepełnosprawne będą mogły dowiedzieć się jakie działania pomocowe prowadzone są przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe. 

Opis projektu

W dniach 9-10 czerwca 2016 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych w XXI wieku.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane innowacje społeczno-technologiczne, których celem jest poprawa jakości życia osób z różnymi dysfunkcjami. Ponadto, zaproszeni prelegenci odniosą się do przepisów i regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, jak również przedstawią działania wspierające podejmowane przez instytucje pomocowe.

Adresatami konferencji są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób niepełnosprawnych, pracownicy centrów pomocy rodzinie i ośrodków wspierania rodziny, przedstawiciele instytucji samorządowych zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych oraz środowisko akademickie zawodowo związane z problematyką niepełnosprawnych. 

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Nie widzę problemu - jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, która odbyła się 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie qol.disabled.uni.wroc.pl.

Cel projektu

Założeniem organizatorów jest identyfikacja i prezentacja podstawowych problemów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz propozycja ich konkretnych rozwiązań. Wiele uwagi zostanie poświęcone problematyce wykluczenia i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Tematyka konferencji budzi szerokie zainteresowanie wśród osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, organizatorzy nie są w stanie sfinansować uczestnictwa wszystkich zainteresowanych konferencją. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wsparcie. Wpłaty pozwolą pokryć koszty dojazdu osób niepełnosprawnych na konferencję, opieki asystentów oraz wyżywienia podczas konferencji.

Dyskusja dotycząca specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych w rodzinie, szkole, środowisku pracy i otoczeniu nie może odbywać się bez osób bezpośrednio zainteresowanych.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i każdą wpłaconą kwotę.

Nagrody

5 zł lub więcej

 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.

10 zł lub więcej

 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.

20 zł lub więcej

 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
 • Podziękowania podczas konferencji.

33 zł lub więcej

 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
 • Podziękowania podczas konferencji.
 • Smycz WPAE.

50 zł lub więcej

 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
 • Podziękowania podczas konferencji.
 • Smycz WPAE.
 • Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).

75 zł lub więcej

 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
 • Podziękowania podczas konferencji.
 • Smycz WPAE.
 • Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
 • Kubek UWr.

115 zł lub więcej

 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
 • Podziękowania podczas konferencji.
 • Smycz WPAE.
 • Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
 • Kubek UWr.
 • Koszulka UWr.

500 zł lub więcej

 • Tytuł sponsora – umieszczenie logo na stronie internetowej konferencji 
 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
 • Podziękowania podczas konferencji.
 • Smycz WPAE.
 • Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
 • Kubek UWr.
 • Koszulka UWr.

nagroda limitowana – 5 sztuk

1000 zł lub więcej

 • Tytuł sponsora – umieszczenie logo na stornie internetowej konferencji, materiałach promocyjnych (plakaty), a także umieszczenie rollupu reklamowego w miejscu organizacji konferencji 
 • Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
 • Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
 • Podziękowania podczas konferencji.
 • Smycz WPAE.
 • Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
 • Kubek UWr.
 • Koszulka UWr.

nagroda limitowana – 5 sztuk


Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

Jeżeli nie możecie nas Państwo wesprzeć finansowo – rozumiemy.

Prosimy Państwa o poinformowanie o naszej akcji znajomych.

Dziękujemy!

O autorze / Zespół

dr hab. Katarzyna Szalonka – Uniwersytet Wrocławski – przewodnicząca

dr Wioletta Nowak – Uniwersytet Wrocławski – v-ce przewodnicząca

dr Urszula Banaszczak-Soroka – Uniwersytet Wrocławski – sekretarz, koordynator ds. finansowych

mgr Halina Woźniak – Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

dr Magdalena Homa – Uniwersytet Wrocławski

dr Elżbieta Stańczyk, mgr Agnieszka Ilczuk, mgr Hanna Korpalska-Golec, mgr Danuta Komarowska, Leszek Łukasiewicz– Urząd Statystyczny we Wrocławiu

mgr Adam Włodarczyk – Fundacja Nie Widzę Problemu

Natalia Duda – SKN Rising Business Leaders – Uniwersytet Wrocławski

Maciej Świderski – SKN Rising Business Leaders – Uniwersytet Wrocławski

Ryzyko

Jedyne co ryzykujemy to brak możliwości zapewnienia wszystkim zainteresowanym pokrycia kosztów dojazdu, opieki asystenta oraz wyżywienia. 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
6

Tomasz Kołacz

27.03.2016

Wspieracz Anonim

14.03.2016

Wspieracz Anonim

29.02.2016

Ilona Dusza Kowalska

25.02.2016

Natalia Duda

24.02.2016
oraz 2 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Komentarze

 • Nagrody (9)

5 zł lub więcej
1 wspierających
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

10 zł lub więcej
2 wspierających
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

20 zł lub więcej
5 wspierających
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Podziękowania podczas konferencji.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

33 zł lub więcej
0 wspierających
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Podziękowania podczas konferencji.
Smycz WPAE.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

50 zł lub więcej
0 wspierających
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Podziękowania podczas konferencji.
Smycz WPAE.
Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

75 zł lub więcej
0 wspierających
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Podziękowania podczas konferencji.
Smycz WPAE.
Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
Kubek UWr.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

115 zł lub więcej
0 wspierających
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Podziękowania podczas konferencji.
Smycz WPAE.
Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
Kubek UWr.
Koszulka UWr.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

500 zł lub więcej
0 wspierających
TYTUŁ SPONSORA – umieszczenie logo na stronie internetowej konferencji.
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Podziękowania podczas konferencji.
Smycz WPAE.
Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
Kubek UWr.
Koszulka UWr.
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

1000 zł lub więcej
0 wspierających
TYTUŁ SPONSORA – umieszczenie logo na stornie internetowej konferencji, materiałach promocyjnych (plakaty), a także umieszczenie rollupu reklamowego w miejscu organizacji konferencji.
Imienne podziękowania przesłane darczyńcy drogą mailową.
Umieszczenie darczyńcy na liście darczyńców projektu publikowanej na stronie konferencji.
Podziękowania podczas konferencji.
Smycz WPAE.
Zestaw konferencyjny (długopis, teczka, blok).
Kubek UWr.
Koszulka UWr.
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: czerwiec 2016

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!