Fenomen graficzny Nyczki

Fenomen graficzny Nyczki

2%
420
z potrzebnych 20 000 zł = 2% celu
9 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 31.05.2016 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj (3)
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (7)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

89 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość działa na terenie pogranicza polsko-niemieckiego od ponad 10 lat, organizując akcje dla społeczności lokalnej, aktywizując ją i wspomagając przeróżnymi pomysłami i działaniami. W tym czasie zorganizowaliśmy ponad setkę przeróżnych dyskusji, debat, promocji, wernisaży. Wydaliśmy ponad 20 bogato ilustrowanych książek i katalogów, opowiadających o historii Szczecina i okolic. Zajęliśmy się zarówno dzielnicami Szczecina, takimi jak Szczecin-Pogodno, Szczecin-Skolwin, czy Szczecin-Grabowo, jak i innymi miejscowościami regionu zachodniopomorskiego: Policami, Nowym Warpnem, Stolcem, Rzędzinami, Łęgami, Swobnicą czy Dobrą Szczecińską. Mamy duże doświadczenie w wydawaniu publikacji i zawsze dbamy o wysoki poziom edytorski. 


Seria Bałtyk Odra Szczecin

W czasie II wojny światowej naród polski poniósł wielkie straty, nie tylko materialne, ale te najcenniejsze - ludzkie. Straciliśmy wielu ludzi obdarzonych talentem, mogących stworzyć dzieła na miarę nowych czasów. Naszą rolą jest przypominać dokonania tych, którzy przybyli po II wojnie światowej na Pomorze Zachodnie, tworząc materialne i duchowe życie tych ziem. Dlatego też w 2010 roku CPT powołało do życia nową serię wydawniczą pod nazwą BOS. Skrót odwołuje się do najważniejszych elementów przyrody i kultury regionu: BOS – Bałtyk, Odra, Szczecin. Pierwszy tom poświęciliśmy znanemu artyście malarzowi Erazmowi Kalwaryjskiemu, który budował środowisko artystyczne w Szczecinie od lat 70.  XX w. Tytułem – pokazujemy, że ludzi można utożsamiać z miejscem, w którym żyją i działają.

Drugi planowany tom serii BOS poświęcony będzie artyście wcześniejszego pokolenia, grafikowi Marianowi Nyczce, który przybył do Szczecina w latach 50. XX w. Wraz z innymi młodymi artystami tworzył tzw. Grupę Sopocką, która ukształtowała powojenną kulturę plastyczną Szczecina. Fenomen prac graficznych Mariana Nyczki, ich odrębność i artyzm, ze wszech miar godne są utrwalenia w formie monograficznego albumu.

Jednak przygotowanie wydawnictwa nastręcza liczne trudności, z których największą jest rozproszenie prac artysty w zbiorach państwowych i prywatnych, zarówno w Polsce, jak i poza nią. Zgromadzenie reprezentatywnego zbioru dzieł Mariana Nyczki to czasami praca przypominająca działania detektywa, żmudna i pracochłonna. Zebraniem i opracowaniem dorobku artysty zajmie się zaproszony historyk sztuki - Maria Łopuch.

Projekt jest wart wsparcia, gdyż poszerzy naszą wiedzę o powojennej historii i kulturze Pomorza Zachodniego, o ludziach tworzących w Szczecinie i naszym regionie. Inwestowanie, poprzez wpłaty na przedstawiony projekt wydawniczy, pozwoli wzmocnić naszą regionalną tożsamość i będzie znakiem uznania dla wartości kultury w życiu społecznym.Opis projektu

Fenomen Nyczki

Stowarzyszanie Czas Przestrzeń Tożsamość tworzy zespół ludzi, którzy chcą budować tożsamość Pomorza Zachodniego. Odpowiedzialni za region, pragniemy godnie pokazać tutejszych twórców. Czujemy się depozytariuszami dzieła i pamięci artystów Szczecina i Pomorza Zachodniego. 

W tym roku chcemy promować twórczość Mariana Nyczki – jednego z najlepszych polskich grafików drugiej połowy XX w. i w ramach naszej akcji Fenomen graficzny Nyczki planujemy wydać album, serię pocztówek oraz, o ile uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, wyprodukować film dokumentalny temu poświęcony.

Marian Nyczka (1925-1986) szczeciński grafik i malarz.

W środowisku szczecińskim w początkowym okresie artysta pozostawał odosobniony w swoich poczynaniach w dziedzinie grafiki, utrzymywał jednakże bliskie kontakty z twórcami innych ośrodków, śledził też z uwagą wydarzenia artystyczne w kraju i na świecie. Za swego mistrza obrał Picassa. Bogactwo interpretacji grafiki wielkiego twórcy stało się dla Nyczki przedmiotem dociekliwych analiz i studiów, przyswajania zabiegów warsztatowych, sposobu rozczłonkowywania i zespalania formy i jak się okazało, także akceptowania postkubistycznych idei. Z wielorakich poczynań Picassa w grafice Nyczka skupiał uwagę tylko na niektórych, tych przydatnych do wypracowania i formułowania własnego stylu.

Prosimy o wsparcie

Zebraliśmy już większość materiałów do albumy i część pieniędzy na druk. Prosimy Was o wsparcie naszego dziania by profesjonalnie i godnie podsumować twórczość Mariana Nyczki.

Album z Serii BOS 

Album: objętość ok. 150 stron, format A-4, oprawa twarda; teksty w języku polskim i niemieckim, reprodukcje prac Mariana Nyczki na papierze kredowym. 

Film - jeżeli uda się nam zebrać 29 000 zł.

Film dokumentalny o twórczości Mariana Nyczki, gdzie wypowiadać się będą zaproszeni historycy sztuki, malarze i graficy. 

Bądźmy wspólnie odpowiedzialni za Nasz region BOS - Bałtyk Odra Szczecin. Kreatywnie. Wspólnie.

Cel projektu

Dzięki Waszemu wsparciu mamy nadzieję nie tylko wydać album, ale też wyprodukować film dokumentalny:

Cel - Album - potrzebne 20 000 zł

Naszym celem jest zebranie kwoty 20 000 zł, która pozwoli wydrukować album o Marianie Nyczce w nakładzie 500 szt. 

Cel - Album i Film - potrzebne  29 000 zł

Jeżeli dzięki Waszej szczodrości uda się nam zebrać 29 000 zł oprócz albumu powstanie film dokumentalny, w którym wypowiadać się będą zaproszeni historycy sztuki, malarze i graficy. 

Co dalej?

Każda złotówka ponad wyznaczony cel zostanie wykorzystana przy planowanym trzecim albumie z serii BOS.

Nagrody

 • 5 zł podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila.
 • 25 zł podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówka z grafiką Mariana Nyczki.
 • 55 zł podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, album Mariana Nyczki - nagroda limitowana 500 szt.
 • 110 zł i więcej - podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki, oraz, jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD.
 • 250 zł i więcej - podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki, jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD, umieszczenie nazwiska i imienia jako sponsora w albumie i filmie - nagroda limitowana 100 szt.
 • 500 zł i więcej - podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki,  jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD., album Erazm ze Szczecina, umieszczenie nazwiska i imienia jako sponsora w albumie i filmie - nagroda limitowana 40 szt.
 • 5000 zł – tyłu Mecenasa Projektu – tytuł wręczony w trakcie spotkania promocyjnego albumu, umieszczenie i formacji o mecenacie albumie i filmie oraz pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki, jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD, album Erazm ze Szczecina, nagroda limitowana 1 szt.

O autorze / Zespół

Jak nas znaleźć

Wszelkie wątpliwości i pytania rozwiejemy - zapraszamy do kontaktu:

 • e-mailowego: cpt.country@gmail.com
 • telefonicznego: Andrzej Łazowski - 601 738 038
 • osobistego: chętnie spotkamy się w Szczecinie w pracowni przy ul. Lenartowicza 3-4 lub biurze przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 4

Kto i co

Andrzej Łazowski - koordynator akcji

Ukończył studia w Szkole Fotografii Profesjonalnej Akademii Sztuk Pięknych (Poznań) w pracowni prof. Stefana Wojneckiego. W latach 1997–2000 studiował w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, zdobywając dyplom w pracowniach ad. Krzysztofa J. Baranowskiego, aneks w pracowni ad. Andrzeja Florkowskiego.
Działacz społeczny i kulturalny. Pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, prezes zarządu od 2004 r. Zorganizował ponad 50 wystaw indywidualnych w Polsce i Niemczech. Otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecina za rok 1995. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą (Austria, Brazylia, Iran, Hongkong, Szwecja).
Od lat również tworzy wydawnictwo przy Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość, wydające książki historyczne, które promują Szczecin i region. Najbardziej znana seria – „Czas Przestrzeń Tożsamość” – składa się z ponad 10 tomików. Inne serie wydawnicze to Wehikuł czasu, BOS – Bałtyk Odra Szczecin czy Na pograniczu.
Współautor albumu Police i okolice na starej fotografii wraz z dr. Bogdanem Frankiewiczem, z którym wydał też monografię o szczecińskich cmentarzach ze swoimi zdjęciami. Inicjator akcji „Drzewka Pamięci” – corocznie na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie sadzone są dęby, upamiętniające wybitne postaci z regionu.
Współtwórca Festivwalu KuKuKa odbywającego się w portach wokół Zalewu Szczecińskiego. Tworzy wioski tematyczne, m.in.: Swobnica – Wioska Mozaikowa, Trzebież – Koza-Art. Współtwórca marki gminy „Cedynia na okrągło” i „Nowa Amerika”.

Maria Łopuch - odpowiedzialna za merytoryczną treść albumu

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka i historia sztuki). Pracowała najpierw w Warszawie (Zamek Królewski 1981-1982), a następnie w Szczecinie (Pracownie Konserwacji Zabytków 1982–1989, Muzeum Narodowe 1989–2008, Galeria Kapitańska 2010). Autorka prac o kulturze i sztuce Szczecina („Szczecińska Hellada”, Dziesięć przypadków szczecińskich pomników”, „Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa w Szczecinie”, „Szczecińskie szkoły tysiąclatki”) oraz monografii „Wały Chrobrego – Hakenterrasse” w niniejszej serii wydawniczej. Popularyzuje historię sztuki i dzieje artystyczne Szczecina poprzez liczne artykuły prasowe, wykłady, debaty oraz programy radiowe i telewizyjne. 

Mieszkanka pogranicza Śródmieścia i Pogodna. 

Dominik Sienkiewicz - odpowiedzialny z produkcję filmu

Dokładny i kreatywny młody twórca filmowy. Zrealizował z nami kilka filmów w tym o akcji posadzenia drzewek pamięci.Polecamy nasz profil na youtubie, tam też można podziwiać zdjęcia filmowe w wykonaniu Dominika Sienkiewicza.

Ryzyko

Zawsze jest ryzyko. Jednak działając przez ponad 10 lat zyskujemy doświadczenie, aby przewidywać niemiłe niespodzianki. Nasz cel to wydanie albumu w czerwcu i zrobimy to. Liczymy na Wasze/Państwa wiarę w naszą kreatywną pracę.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
3
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
4

Arkadiusz Mielczarek

23.05.2016

Małgorzata Olejniczak

10.05.2016
oraz 5 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Komentarze

 • Nagrody (7)

5 zł lub więcej
1 wspierających
podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila.
Przewidywana dostawa: lipiec 2016

25 zł lub więcej
3 wspierających
podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówka z grafiką Mariana Nyczki.
Przewidywana dostawa: lipiec 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

55 zł lub więcej
2 wspierających
podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, album Mariana Nyczki.
Nagroda limitowana. Pozostało 498/500
Przewidywana dostawa: sierpień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

110 zł lub więcej
2 wspierających
podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki, oraz, jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD.
Nagroda limitowana. Pozostało 498/500
Przewidywana dostawa: sierpień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

250 zł lub więcej
0 wspierających
podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki, jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD oraz umieszczenie nazwiska i imienia jako sponsora w albumie i filmie.
Nagroda limitowana. Pozostało 100/100
Przewidywana dostawa: sierpień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

500 zł lub więcej
0 wspierających
podziękowania od Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość przesłane na maila, pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki, jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD, album Erazm ze Szczecina, umieszczenie nazwiska i imienia jako sponsora w albumie i filmie
Nagroda limitowana. Pozostało 40/40
Przewidywana dostawa: sierpień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

5000 zł lub więcej
0 wspierających
5000 zł i więcej – tyłu Mecenasa Projektu – tytuł wręczony w trakcie spotkania promocyjnego albumu, umieszczenie i formacji o mecenacie albumie i filmie oraz , pocztówki z grafiką Mariana Nyczki (5 sztuk), album Mariana Nyczki, jeżeli uda nam się zebrać wystarczającą ilość środków, film o Marianie Nyczce na płycie DVD, album Erazm ze Szczecina
Nagroda limitowana. Pozostało 1/1
Przewidywana dostawa: sierpień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!