Mój doktorat - Twoja przedsiębiorczość i innowacja.

Mój doktorat - Twoja przedsiębiorczość i innowacja.

  Wydarzenie    Lębork, Trójmiasto, Polska, Europa,Świat
101%
32 940
z potrzebnych 32 500 zł = 101% celu
430 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 30.06.2016 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (3)
  • Projekt
  • Aktualizacje (2)
  • Wspierający (69)
  • Społeczność (5)

Kampania wzbudziła

281 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

              Jako, że moją misją jest kreowanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych u studentów oraz pomoc młodym, startującym na rynku firmom w rozwoju i skutecznym konkurowaniu, obrona napisanej przeze mnie rozprawy doktorskiej to nie tylko wyjaśnienie luki badawczej i mój wkład w nauki o zarządzaniu, ale przede wszystkim wymierne korzyści dla studentów oraz stale wspieranych przeze mnie "starterów" i firm sektora: mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw (MMSP).

              Może to wychowanie lub przejęty sposób postępowania spowodował, iż uznałem wysiłek napisania doktoratu i zbadania pewnej rzeczywistości naukowej w tym okresie życia za sensowny, bo tworzący nową, dodatkową dla mnie wartość, a przy tym bezcenną jakość. Jeśli zwieńczeniem kilkudziesięcioletnich doświadczeń i praktyki doradczej jest ujęcie w karby naukowe oraz wyciągnięcie prawidłowości i wniosków z szeroko rozumianego rozwoju wspomnianego sektora najbardziej napędzającego gospodarkę, to będę mniej lub bardziej panował nad całością usługi doradczej realizowanej dla ludzi i firm. Będę bardziej go „rozumiał”. To nie ma być nobilitacja czy splendor, ale dodanie autorytetu czy wzmocnienie skutku i jakości usługi doradczej. Powinno też nastąpić sprzężenie zwrotne, gdyż doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie wieloletnich realizacji usług doradczych i treningowych pozwoliło mi znaleźć kilka wyraźnych i słabo zdefiniowanych (lub w ogóle) luk rynkowych. To niesamowite doświadczenie, kiedy codziennej rzeczywistości gospodarczej przydaje się ramy badawcze z przynależnymi im wnioskami, a własne przemyślenia konfrontuje ze światowymi (w tym polskimi) ekspertyzami w tej dziedzinie. 

               Tak jak w całym moim życiu, tak i przy tym opracowaniu motorem napędowym i największą motywacją były moje dzieciaki. Niesamowite, wspaniałe, z których zawsze będę bardzo dumny. Napawają mnie szczęściem i każą walczyć o najwyższe cele.  Im właśnie: Piotrowi, Ani i Magdzie, ten projekt dedykuję. Dla nich jestem gotowy do największych wyzwań i pracy, nie oczekując niczego w zamian, ponieważ już wszystko, co najważniejsze w życiu, dzięki nim otrzymałem. 

...córki nabierające sił do pracy projektowej...
                     
 ...córki nabierające sił do pracy projektowej...bieżące moje wsparcie i krytyczny nadzór..

               Będzie to również start do nowej acz bardzo ważnej aktywności po 50-ce. To pokazanie, że po 50-ce można a wręcz powinno się nadal rozwijać i zdobywać kolejne szczyty. To nie tylko samorealizacja, ale przede wszystkim wymierne korzyści dla osób z bliższego i dalszego otoczenia.

Opis projektu

Mój doktorat… 

Swoje zamierzenie uzyskania stopnia doktora realizuję sukcesywnie, już od kilku lat. W efekcie moich działań, w 2015 roku, ukończyłem Seminarium Doktoranckie:  Metodyka badań w naukach o zarządzaniu na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz zakończyłem badania i pisanie rozprawy doktorskiej pt.: „Koncepcja wsparcia zarządzania przedsiębiorstwami przez instytucje otoczenia biznesu (IOB)”, której promotorem jest Pani dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. 


..korpus delicti: mojego Dyplomu na ocenę bardzo dobrą i  i Uchwała Rady Wydziału
       
..corpus delicti mojego dyplomu na ocenę bardzo dobrą ....


Co zatem muszę jeszcze zrobić, by móc osiągnąć mój cel? Otóż wziąć udział w seminariach i konferencjach naukowych, wydać obligatoryjne publikacje i referaty naukowe, wydrukować i oprawić pracę. Do tego dochodzi jeszcze trochę formalności oraz opłaty wydziałowe i administracyjne.

              To właśnie aby podjąć te działania potrzebuję Twojej pomocy!

Kiedy nam się uda, zostanie mi już tylko publiczna obrona mojego doktoratu (a może chciałbyś w niej uczestniczyć?).

 

...z  beneficjentami w projekcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
                                 ...z beneficjentami w projekcie z Europejskiego Funduszu Społecznego......


Twój innowacyjny rozwój...

Jako trener, doradca i ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, strategii innowacji i zarządzania oraz pracownik akademicki z wieloletnim stażem, stale pracuję nad podnoszeniem jakości oferowanego przeze mnie wsparcia.

Obrona napisanej rozprawy doktorskiej sprawi, że będę mógł działać jeszcze skuteczniej i znacznie poszerzę zakres świadczonych usług. 

Z wybitnym kolarzem, vice mistrzem Świata i Olimpijskim- Czesławem Langiem, we wspólnym projekcie!
               
 ..Wybitny kolarz, vice mistrz Świata i Olimpijski - Czesław Lang podczas realizacji wspólnego projektu!...

Właśnie dla Ciebie:

 uzyskam status eksperta, a dzięki temu będę mógł wykonać ekspertyzę naukową do projektu typu B+R, dla Twojej firmy (myślałeś kiedyś o takim projekcie? Naprawdę warto!),
 wprowadzę nowe, zbadane przeze mnie praktyki do zarządzania w Twojej firmie,
 będę mógł koordynować projekty wdrażające do firm innowacyjne rozwiązania (Twoją firmę lub tę w której pracujesz chętnie zaproszę do udziału!),
 jeśli jesteś Studentem poprowadzę Twoją pracę licencjacką lub magisterską (obiecuję, że będzie nowoczesna i innowacyjna!),
 wzmocnię skutek i jakość usługi doradczej (jeśli dotychczas nie myślałeś o samozatrudnieniu, postaram się zachęcić Cię do założenia Twojej własnej firmy! Im bardziej będzie innowacyjna, tym większą masz szansę na dobry start na rynku!),
 dodatkowo – udowodnię Tobie, Twoim Rodzicom i Dziadkom, że życie nie kończy się po 50-tce! Wręcz przeciwnie! W tym wieku można, a wręcz powinno się, nadal rozwijać i zdobywać kolejne szczyty! Popatrz na mnie!

                                                                                                             

..Szkolenie dla przedsiębiorców w Gdańskim Parku Technologicznym!
                             ..Szkolenie dla przedsiębiorców w Gdańskim Parku Technologicznym!....

Cel projektu

Celem mojego Projektu jest zebranie funduszy, które pozwolą mi na obronę napisanej przeze mnie rozprawy doktorskiej. Jeśli Projekt się powiedzie, przed końcem wakacji pochwalę się dyplomem!

Jakiej zatem sumy potrzebuję? Razem z opłatami, prowizjami i podatkiem- 32 500 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące koszty, niezbędne do realizacji celu:

 koszty udziału w seminariach i konferencjach naukowych,
 koszty publikacji referatów naukowych oraz wynagrodzenie recenzentów,
 koszty wydziałowe i administracyjne Społecznej Akademii Nauk,
 wynagrodzenie Promotora,
 koszty publicznej obrony, wydruku pracy i jej skórzanej oprawy (7 egz. x 300 stron),
 koszty archiwizacji oraz tłumaczeń,
 koszty prowizji i podatkowe.

Ewentualną nadwyżkę finansową przeznaczę na sfinalizowanie badań nad problemem tzw. „dominującej logiki”  w zarządzaniu przedsiębiorstwem w pełnym aspekcie i całym kraju, w celu optymalizowania procesu zarządzania oraz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności sektora przedsiębiorstw.

 Dlatego, aby podjąć kolejne kroki i osiągnąć cel potrzebuję Twojego wsparcia.
 Pamiętaj, że kampania zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy uzyskam 100 %                   zakładanej kwoty.
 Pełną kwotę muszę zebrać w dwa miesiące: od 1-go maja do 30 –go czerwca br.
 Dlatego tak bardzo liczę właśnie na Ciebie!
   

A dodatkowo: realizacja projektu i uzyskanie stopnia doktora pozwoli na osiągnięcie następujących pozostałych celów, („stretch goals”) :                                                                                                                             

 wzmocnienie autorytetu wsparcia i uzyskanie statusu eksperta
 wprowadzenie nowych, zbadanych przeze mnie praktyk do zarządzania firmami,
 prowadzanie ekspertyz naukowych dla firm, obowiązkowych w projektach typu B+R,
 możliwość samodzielnego prowadzenia projektów, w tym wprowadzających do firm           innowacyjne rozwiązania,
 wzmocnienie skutku i jakości usługi doradczej,
 możliwość prowadzenia prac licencjackich i magisterskich studentów uczelni wyższych     bardziej nowoczesnych i innowacyjnych.


Na pewno zastanawia Cię, dlaczego zdecydowałem się wystartować z kampanią crowdfudingową.

Otóż wszystkie etapy tworzenia i obrony doktoratu wymagają znacznych nakładów finansowych. Dużą część z nich już zrealizowałem: ukończyłem seminarium doktoranckie, zrobiłem badania, napisałem pracę i uzyskałem recenzje. Nie mam niestety możliwości skorzystania z grantów i projektów skierowanych do młodych naukowców.

Nagrody

W ramach podziękowania za okazane wsparcie przygotowałem nagrody:
1. Wpłata 10 zł lub więcej: imienne podziękowanie w mailu lub na portalu
społecznościowym;
2. Wpłata 50 zł lub więcej: min.4 godziny specjalistycznego doradztwa dla Ciebie lub
Twojej firmy, w zakresie powstawania i rozwoju firmy oraz pozyskiwania środków z tzw. źródeł zewnętrznych;
3. Wpłata 100 zł lub więcej: min. 8 godzin specjalistycznego doradztwa dla
Ciebie lub Twojej firmy, w zakresie powstawania i rozwoju firmy oraz
pozyskiwania środków z tzw. źródeł zewnętrznych;
4. Wpłata 200 zł lub więcej: min.16 godzin specjalistycznego doradztwa dla Ciebie lub
Twojej firmy, w zakresie powstawania i rozwoju firmy oraz pozyskiwania środków z
tzw. źródeł zewnętrznych;
5. Wpłata 300 zł lub więcej: udział w prowadzonym przeze mnie, specjalistycznym
szkoleniu (do wyboru):
# Zarządzanie przez Innowacje
# Strategia Błękitnego Oceanu (BOS);
6. Wpłata 500 zł lub więcej: zaproszenie na spotkanie integracyjne lub bal myśliwski
połączone z degustacją pieczonej dziczyzny, według ceremoniału;
7. Wpłata 1000 zł lub więcej: zaproszenie na uroczysty obiad z osoba towarzyszącą po
moim powrocie z obrony rozprawy doktorskiej;
8. Wpłata 2500 zł lub więcej: zaproszenie na publiczną obronę mojej rozprawy
doktorskiej, do Łodzi (wraz z przejazdem z i do Trójmiasta oraz uroczystym
poczęstunkiem) – będziesz mi towarzyszył w tym najważniejszym dniu!

Uwaga! Na pierwszych 10 wpłacających czeka nagroda specjalna: zaproszenie na spotkanie integracyjne połączone z degustacją pieczonej dziczyzny według ceremoniału -już przy wpłacie 350 zł!


     ABY WESPRZEĆ MÓJ PROJEKT WYBIERZ KWOTĘ, KTÓRĄ CHCESZ MI                                  PRZEKAZAĆ I NAJEDŹ NA NIĄ KURSOREM MYSZKI.                                                            Dalej poprowadzi Cię system płatności.


W razie pytań – napisz do mnie na adres:  as_co@wp.pl


O autorze: 

                                   …najlepsze projekty rodzą się wśród ludzi…          

              Jestem trenerem, doradcą i ekspertem w dziedzinie przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, strategii innowacji i zarządzania oraz pracownikiem akademickim z wieloletnim stażem.

Ukończyłem Studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Menedżerskie Studia  Podyplomowe Gdańskiej Fundacji  Kształcenia Menedżerów. Obecnie pracuję w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz, niezmiennie od ponad 20 lat, w organizacji pozarządowej non profit, specjalizującej się w usługach konsultingowych i szkoleniowych. W latach 1993 – 2015 prowadziłem i zrealizowałem ponad  400 szkoleń, kursów i seminariów, dla łącznej liczby ponad 5 tys. uczestników - beneficjentów. Przeprowadziłem dodatkowo ponad 25 tys. godzin doradztwa/coachingu. Oceniłem ponad  6 tys. pomysłów biznesowych oraz przygotowałem i wdrożyłem ok 600 szt. biznesplanów, wniosków inwestycyjnych i finansowych. Jestem człowiekiem o duszy wrażliwego społecznika, otwartego na ludzi i ich problemy. Pomimo zaangażowania zawodowego aktywnie wspieram wszelakie inicjatywy społeczne i sportowe a wszelkie rezerwy czasowe przeznaczam na realizacje swoich wielkich pasji i miłości: ukochane dzieci, sport, myślistwo, brydż i to koniecznie w tej kolejności.            

                          Pełna charakterystyka mojej osoby oraz aktywności na stronie:  

                                                    www.andrzejsulkowski.pl

O autorze / Zespół

    A oto członkowie mojego zespołu i role, jakie                  odegrali w procesie tworzenia projektu:

 

Piotr – syn - nadzór formalny i merytoryczny oraz promocja


Magdalena copywriting i promocja


 Krystian –stworzenie filmu promocyjnego i promocja


  Córki: Anna i Magda - promocja i logistyka projektu.


Katarzyna - Mecenat projektu- redaktor naczelna periodyków:                                                          „Manhattan Business” i „Radość Życia”.

Ryzyko

Ryzyko

Jedyne ryzyko, jakie przychodzi mi do głowy to to, iż mógłbym mojej pracy nie obronić.

Zatem umówmy się – ryzyka nie ma!

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
45
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
24

Iga Karolina Dawid

30.06.2016

Wiola Walburg

30.06.2016

Kamil Taz

30.06.2016

Marcin Stasiński

30.06.2016

Robert Dulęba

30.06.2016

Wspieracz Anonim

30.06.2016

Joanna Łukasik

29.06.2016

Marcin Wcisła

28.06.2016

Ewa Joanna

25.06.2016

Wspieracz Anonim

23.06.2016

Łukasz Pierożek

23.06.2016

Sylwia Nieciecka

22.06.2016

JAROSLAW IGNATIUK

21.06.2016

Wspieracz Anonim

18.06.2016

Andrzej Syldatk

17.06.2016

Wspieracz Anonim

17.06.2016

Tomasz Soroka

15.06.2016

Grażyna Butler

14.06.2016

Gosia pazda-pozorska

13.06.2016

Wspieracz Anonim

13.06.2016

Hanna Błencka

13.06.2016

Wspieracz Anonim

13.06.2016

Natalia Wojciechowska

12.06.2016

Marta Derkowska

12.06.2016

Asia Asia

12.06.2016

Wspieracz Anonim

12.06.2016

Aleksandra Taraśkiewicz

07.06.2016

Zbigniew Świerczewski

07.06.2016

Cezary Bartoszek

17.05.2016

Wspieracz Anonim

17.05.2016

Michał Nowotyński

16.05.2016

Wspieracz Anonim

16.05.2016

jgrebasz@post.pl Grebasz

15.05.2016

Ryszard Stus

14.05.2016

Wspieracz Anonim

12.05.2016

Magdalena Krall

12.05.2016

Mirela Gorczyca

10.05.2016

Wspieracz Anonim

10.05.2016

Wspieracz Anonim

10.05.2016

Anna Anna

10.05.2016

Anna Suła

08.05.2016

Wspieracz Anonim

07.05.2016

Wspieracz Anonim

06.05.2016

Krzysztof Falcman

05.05.2016

Patrycja Witulska

05.05.2016

Dorota Starosciak

04.05.2016

Wspieracz Anonim

04.05.2016

Wspieracz Anonim

04.05.2016

Wspieracz Anonim

04.05.2016
oraz 20 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


Anonim

8 lat temu
Szybko i sprawnie: klik na kwote -> klik na zarejestruj przez fb -> klik (lub nie) na wplate anonimowa-> klik na blik lub swoj bank -> wplata i gotowe

Magdalena P

8 lat temu
Osoby ceniące prywatność zapraszamy do wpłat anonimowych - jedynie Autor będzie znał dane wpłacającego :)

Anonim

8 lat temu
...spróbujemy dzisiaj "dociągnąć" 1 600 zł- Co Wy na to?!

Kamil Tandek

8 lat temu
Popieram, sensowny projekt - Powodzenia 3mam kciuki :)

Andrzej Sułkowski

8 lat temu
...powolutku się rozkręca... zaczyna się długi weekend, który powinien być udany, bo pogoda zapowiada się pyszna:))! Namawiać nawet na drobne wpłaty a nie na zakupy na grilla - to chyba nieprzyzwoite, ale ja spróbuję:)) Miłego dnia i następnych!
  • Nagrody (9)

10 zł lub więcej
230 wspierających
Imienne podziękowanie w mailu lub na portalu społecznościowym;
Przewidywana dostawa: lipiec 2016

50 zł lub więcej
17 wspierających
4 godziny specjalistycznego doradztwa dla Ciebie lub Twojej firmy, w zakresie powstawania i rozwoju firmy oraz pozyskiwania środków z tzw. źródeł zewnętrznych
Przewidywana dostawa: wrzesień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

100 zł lub więcej
7 wspierających
8 godzin specjalistycznego doradztwa dla Ciebie lub Twojej firmy, w zakresie powstawania i rozwoju firmy oraz pozyskiwania środków z tzw. źródeł zewnętrznych
Przewidywana dostawa: grudzień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

200 zł lub więcej
1 wspierających
16 godzin specjalistycznego doradztwa dla Ciebie lub Twojej firmy, w zakresie powstawania i rozwoju firmy oraz pozyskiwania środków z tzw. źródeł zewnętrznych
Przewidywana dostawa: marzec 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

300 zł lub więcej
0 wspierających
Udział w prowadzonym przeze mnie, specjalistycznym szkoleniu (do wyboru):
# Zarządzanie przez Innowacje
# Strategia Błękitnego Oceanu (BOS);
Nagroda limitowana. Pozostało 20/20
Przewidywana dostawa: kwiecień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

350 zł lub więcej
0 wspierających
Dla pierwszych 10-u osób- Na pierwszych 10 wpłacających czeka nagroda specjalna: zaproszenie na spotkanie integracyjne połączone z degustacją pieczonej dziczyzny według ceremoniału -już przy wpłacie 300 zł!
Nagroda limitowana. Pozostało 10/10
Przewidywana dostawa: kwiecień 2017

500 zł lub więcej
2 wspierających
Zaproszenie na spotkanie integracyjne lub bal myśliwski, połączone z degustacją pieczonej dziczyzny, według ceremoniału z noclegiem.
Nagroda limitowana. Pozostało 4/6
Przewidywana dostawa: kwiecień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

1000 zł lub więcej
4 wspierających
Zaproszenie na uroczysty obiad z osoba towarzyszącą po moim powrocie z obrony rozprawy doktorskiej
Przewidywana dostawa: wrzesień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

2500 zł lub więcej
6 wspierających
Zaproszenie na publiczną obronę mojej rozprawy doktorskiej, do Łodzi (wraz z przejazdem z i do Trójmiasta oraz uroczystym poczęstunkiem) – będziesz mi towarzyszył w tym najważniejszym dniu!
Nagroda limitowana. Pozostało 9/15
Przewidywana dostawa: sierpień 2016
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Mecenas projektu

J. Invest Nieruchomości

Wycena oraz obrót nieruchomościami.

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!