The Adekaem - The Great Lie, 3 płyta CD

The Adekaem - The Great Lie, 3 płyta CD

  Muzyka    Katowice
16%
1 640
z potrzebnych 10 000 zł = 16% celu
11 wpłat
8 dni do końca
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Projekt zakończy się dnia 16.03.2021, niezależnie od zgromadzonej kwoty wsparcia.
Obserwuj (1)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (11)
  • Społeczność

Kampania została udostępniona

28 razy

Udostępnij:

Wstęp


Nadszedł czas na trzecią płytę zespołu The Adekaem, zespołu który tworzą obecnie: Andrzej Bielas - instrumenty klawiszowe, Krzysztof Wala - gitary. Po ciepło przyjętych dwóch pierwszych płytach, po owocnej sesji nagraniowej, miksie i masteringu przystępujemy do wydania trzeciego albumu, którego premiera zaplanowana jest na 9 kwietnia tego roku. Płyta podobnie jak poprzednie będzie się mieniła wszystkimi kolorami Rocka Progresywnego. Biorąc udział w finansowaniu wydania albumu uzyskasz niepowtarzalną szansę stania się kimś wyjątkowym dla naszego zespołu. 

[WERSJA ANGIELSKA]

The time has come for the third album of The Adekaem, a band currently composed of: Andrzej Bielas - keyboards, Krzysztof Wala - guitars. After the warmly received first two albums, after a fruitful recording session, mixing and mastering, we proceed to the release of the third album, which premiere is scheduled for April 9 this year. The album, like the previous ones, will sparkle with all the colors of Progressive Rock. By taking part in the financing of the album's release, you will get a unique chance to become someone special for our band.

Opis projektu

Trzecia płyta została nagrana, wyprodukowana i będzie wydana w całości przez zespół The Adekaem, w skład którego, niezmiennie od wydania drugiej płyty „Sound Coloring” w 2017 roku, wchodzą: Andrzej Bielas - instrumenty klawiszowe oraz Krzysztof Stefan Wala – gitary, gitar synth. Wszystkie kompozycje na płycie będą autorstwa tej dwójki. 

Teksty napisał, wspólnie z zespołem przygotował mastering, brał udział w miksach, zaprojektował okładkę (wspólnie z ojcem Jackiem) - Jakub Basoń, krajan zespołu z Tychów, gdzie zespół The Adekaem komponuje, rejestruje (instrumenty klawiszowe, gitary, wokal), miksuje i wykonuje mastering w swoim Studio Nagraniowym. Tradycyjnie również dla szaty graficznej płyty swoich prac użyczył Artysta Malarz z Częstochowy – Krzysztof Żyngiel.

Zespół do udziału w sesji nagraniowej trzeciej płyty zaprosił zaprzyjaźnionych muzyków:

Tomasza Holewę, perkusja, (między innymi Chłopcy z Placu Broni), 

Marcina Staszek, wokal (między innymi Moonrise),

Krzysztofa Wyrwę, gitara basowa, (między innymi Millenium), 

Martynę Zygadło (ostatnio w finale Voice of Poland).

Nagrań ścieżek perkusji i gitary basowej dokonano w HOM Studio w Kłobucku w kwietniu i maju 2019 roku. Nagrań ścieżek instrumentów klawiszowych, gitar, wokalu (Sacred Geometry, chórki Still Constantly) dokonano w zespołowym studio nagraniowym w Tychach od lipca 2019 do marca 2020 roku. Wokal Marcina Staszek został zarejestrowany w domowym studio wokalisty w Warszawie w kwietniu 2020 roku.

https://fb.watch/3uiKlON6j5/

Płyta została poprzedzona EPką Exile wydaną w listopadzie 2020, na której znalazły się cztery utwory, których część znajdzie się również na długogrającej płycie

Na dokończenie projektu w postaci wydania tego niepowtarzalnego albumu potrzebujemy kilka tysięcy złotych. Dlatego prosimy Was w tych trudnych czasach o wsparcie. Każda złotówka będzie mile widziana. Z góry dziękujemy za zaangażowanie. W przypadku zebrania większej kwoty niż zakładana zostanie wydana na finansowanie produkcji clipu promującego wydawnictwo.

[WERSJA ANGIELSKA]

The third album was recorded, produced and will be released entirely by The Adekaem band, which, invariably since the release of the second album "Sound Coloring" in 2017, includes: Andrzej Bielas - keyboards and Krzysztof Stefan Wala - guitars, synth guitars. All the compositions on the album will be by these two. 

Jakub Basoń wrote the texts, prepared mastering with the band, took part in mixes, designed the cover (together with his father Jacek), a native of the band from Tychy, where The Adekaem band composes, records (keyboards, guitars, vocals), mixes and masters recordings in his Recording Studio. Traditionally, Krzysztof Żyngiel, the Artist Painter from Częstochowa, also lent his works for the artwork.

The band invited the following musicians to participate in the recording session of the third album:

Tomasz Holewa, drums, (also Chłopcy z Placu Broni),

Marcin Staszek, vocals (also Moonrise),

Krzysztof Wyrwa, bass guitar (also Millennium),

Martyna Zygadło (recently in the final of Voice of Poland).

Recordings of drums and bass guitar tracks were made at HOM Studio in Kłobuck in April and May 2019. Recordings of keyboard instrument tracks, guitars and vocals (Sacred Geometry, Still Constantly backing vocals) were made in the band recording studio in Tychy from July 2019 to March 2020. Marcin Staszek's vocal was recorded in the singer's home studio in Warsaw in April 2020.

https://fb.watch/3uiKlON6j5/

The album was preceded by the EP Exile released in November 2020, which includes four songs, some of which will also be on the longplay album

We need several thousand zlotys to complete the project in the form of the release of this unique album. That is why we are asking you for support in these difficult times. Every zloty will be appreciated. Thank you in advance for your commitment. If you collect more than expected, it will be spent on financing the production of the clip promoting the publishing house.

Cel projektu

Celem podstawowym projektu jest finansowanie wydania trzeciej płyty zespołu The Adekaem. Kolejnym korkiem będzie wszelkiego rodzaju reklama i promocja wydawnictwa w mediach społecznościowych, radio i telewizji, nagranie teledysku, koncerty, dotarcie do jak najszerszego grona słuchaczy.   

Wydawnictwo w formie DigiPack z co najmniej 16-stronicową wkładką okraszone będzie pracami przyjaciela zespołu Artysty Malarza z Częstochowy Krzysztofa Żyngiela.

Muzycznie płyta będzie kolejnym krokiem w rozwoju zespołu i będzie zawierała zdecydowanie dużo więcej nowych brzmień niż na poprzednich albumach mieszczących się w szeroko pojętej stylistyce Rocka Progresywnego.

Tekstowo zdecydowaliśmy się delikatnie skomentować nasze trudne czasy, a niektóre teksty, które powstały jeszcze przed pandemią, nawet tą rzeczywistość przewidziały.

W przypadku uzyskania większej kwoty niż zakładana nadwyżkę przeznaczymy na finansowania clipu promocyjnego promującego album.

[WERSJA ANGIELSKA]

The main goal of the project is to finance the release of the third album by The Adekaem. Another traffic jam will be all kinds of advertising and promotion of the publishing house in social media, radio and television, recording a music video, concerts, reaching the widest possible audience.

The publication in the form of DigiPack with at least a 16-page insert will be decorated with works by Krzysztof Żyngiel, the artist's friend from Częstochowa.

Musically, the album will be the next step in the band's development and will contain much more new sounds than on previous albums that fit into the broadly understood style of Progressive Rock.

In textual terms, we decided to delicately comment on our difficult times, and some texts that were written even before the pandemic even predicted this reality.

In the case of obtaining a greater amount than the assumed surplus, we will allocate the financing of the promotional clip promoting the album.

Nagrody

1. Osobiste podziękowania mailowe, 10 zł

2. Płyta wersja FLAC lub mp3, 20 zł

3. Płyta z autografami, 40 zł

4. Płyta z autografami z specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem wewnątrz wkładki - umieszczenie imienia i nazwiska wspierającego, 60 zł

5. Płyta z autografami, czapeczka, naszywka, 120 zł

6. Płyta z autografami, koszulka z reprodukcją okładki płyty, 120 zł

7. Płyta z autografami, pozostałe płyty zespołu - The Adekaem oraz Sound Coloring, EP Exile, wszystkie z autografami 150 zł

8. Płyta z autografami, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszywka, 200 zł

9. Płyta z autografami z specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem wewnątrz wkładki - umieszczenie imienia i nazwiska wspierającego, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszyfka, 220 zł

10. Płyta analogowa, z autografami, bardzo limitowana wersja 300 zł

11. Zaproszenie do siedziby, sali nagrań zespołu w Tychach oraz przedstawienie warszatu zespołu "od kuchni", wraz z poczęstunkiem, Płyta z autografami z specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem wewnątrz wkładki - umieszczenie imienia i nazwiska wspierającego, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszywka, pozostałe płyty zespołu - The Adekaem oraz Sound Coloring, EP Exile, wszystkie z autografami, 500 zł

12. Specjalny, prywatny koncert zespołu, w miarę możliwości z udziałem zaproszonych na płytę muzyków, z odtworzeniem repertuaru płyty, w dowolnym miejscu w Polsce, szczegóły do uzgodnienia z zainteresowanym, 10.000 zł

[WERSJA ANGIELSKA]

1. Personal thanks by e-mail, EUR 3

2. CD version FLAC or mp3, EUR 5

3. Signed album, EUR 15

4. Signed album with special personal thanks in the inlay - name and surname of a supporter, EUR 20

5. Signed album, cap, patch stripe, EUR 30

6. Signed album, t - shirt with the reproduction of album cover, EUR 30

7. Signed album, other band’s albums - The Adekaem, Sound Coloring, Exile EP (all signed), EUR 40

8. Signed album, t - shirt with the reproduction of album cover, cap, patch stripe, EUR 50

9. Signed album with special personal thanks in the inlay - name and surname of a supporter, t - shirt with the reproduction of album cover, cap, patch stripe, EUR 55

10. Signed Vinyl album (strictly limited), EUR 75

11. Invitation to band’s recording studio with catering, Signed album with special personal thanks in the inlay - name and surname of a supporter, t - shirt with the reproduction of album cover, cap, patch stripe, , other band’s albums - The Adekaem, Sound Coloring, Exile EP (all signed), EUR 125

12. Special, private gig, with guest musicians from the album if possible. Full album tracklist can be played in any place in Europe. Details to be established with the supporter, EUR 5,000

O autorze / Zespół

Krzysztof Stefan Wala

Ryzyko

Z przyczyn niezależnych od nas może się zdarzyć opóźnienie w wydaniu płyty - opóźnienie w tłoczni

Komentarze

  • Nagrody (12)

The Great Lie, płyta CD z autografami

40 zł lub więcej
2 wspierających
Płyta CD z autografami wszystkich członków Zespołu, mail z osobistymi podziękowaniami Zespołu + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

Osobiste podziękowania mailowe

10 zł lub więcej
2 wspierających
Osobiste podziękowania mailowe od Zespołu
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta wersja FLAC lub mp3

20 zł lub więcej
1 wspierających
Płyta w wersji elektronicznej mp3 lub FLAC do wyboru, osobiste podziękowania mailowe od Zespołu
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta CD z autografami, ze specjalnymi, osobistymi podziękowaniami

60 zł lub więcej
1 wspierających
Płyta CD z autografami, ze specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem wewnątrz wkładki - umieszczenie imienia i nazwiska wspierającego + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Nagroda limitowana. Pozostało 29/30
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta CD z autografami, czapeczka bejsbolówka, naszywka

120 zł lub więcej
1 wspierających
Płyta CD z autografami wszystkich członków Zespołu, mail z osobistymi podziękowaniami Zespołu, czapeczka bejsbolówka oraz naszywka z logiem The Adekaem + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta CD z autografami, koszulka z reprodukcją okładki płyty

120 zł lub więcej
0 wspierających
Płyta CD z autografami wszystkich członków Zespołu, mail z osobistymi podziękowaniami Zespołu, koszulka z reprodukcją okładki płyty + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta CD z autografami, pozostałe płyty zespołu

150 zł lub więcej
0 wspierających
Płyta CD z autografami wszystkich członków Zespołu, mail z osobistymi podziękowaniami Zespołu, pozostałe płyty zespołu - The Adekaem oraz Sound Coloring, EP Exile, wszystkie z autografami + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta CD z autografami, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszywka

200 zł lub więcej
0 wspierających
Płyta CD z autografami wszystkich członków Zespołu, mail z z osobistymi podziękowaniami Zespołu, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszywka + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta CD z autografami z specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem

220 zł lub więcej
1 wspierających
Płyta z autografami z specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem wewnątrz wkładki - umieszczenie imienia i nazwiska wspierającego, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszywka + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Nagroda limitowana. Pozostało 29/30
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, Płyta winylowa, z autografami, bardzo limitowana wersja

300 zł lub więcej
2 wspierających
The Great Lie, Płyta winylowa, z autografami, bardzo limitowana wersja, mail z osobistymi podziękowaniami Zespołu, + album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Nagroda limitowana. Pozostało 23/25
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

The Great Lie, płyta CD, zaproszenie do siedziby, sali nagrań zespołu w Tychach oraz przedstawienie warszatu zespołu "od kuchni"

500 zł lub więcej
1 wspierających
Zaproszenie do siedziby, sali nagrań zespołu w Tychach oraz przedstawienie warszatu zespołu "od kuchni", wraz z poczęstunkiem, Płyta z autografami z specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem wewnątrz wkładki - umieszczenie imienia i nazwiska wspierającego, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszywka, pozostałe płyty zespołu - The Adekaem oraz Sound Coloring, EP Exile, wszystkie z autografami, album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Nagroda limitowana. Pozostało 4/5
Przewidywana dostawa: kwiecień 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO

Specjalny, prywatny koncert zespołu

10000 zł lub więcej
0 wspierających
Specjalny, prywatny koncert zespołu, w miarę możliwości z udziałem zaproszonych na płytę muzyków, z częściowym odtworzeniem repertuaru płyty, w dowolnym miejscu w Polsce, szczegóły do uzgodnienia z zainteresowanym.
Płyta CD The Great Lie z autografami z specjalnymi, osobistymi podziękowaniami The Adekaem wewnątrz wkładki - umieszczenie imienia i nazwiska wspierającego, koszulka z reprodukcją okładki płyty, czapeczka, naszywka, pozostałe płyty zespołu - The Adekaem oraz Sound Coloring, EP Exile, wszystkie z autografami, album z pracami Krzysztofa Żyngiel z dedykacją i autografem
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: maj 2021
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Wybierz ilość

-
+
WSPIERAM TO
Jesteś firmą lub instytucją, która chce wesprzeć projekt? Wyślij swoją propozycje autorowi poprzez zgłoszenie mecenatu Profil Twojej firmy będzie widoczny dla społecznośći projektu.
Zaproponuj mecenat

Projekt w sieci

Wspieram.to

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!