Wspieraj Piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży

Wspieraj Piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży

0%
10
z potrzebnych 10 000 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 14.10.2017 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Wstęp

Ludowy Klub Sportowy "TORCIDA SMEREKOWIEC" - jesteśmy klubem sportowym, który zajmuję się rozwojem dzieci i młodzieży w dziedzinie Piłki Nożnej. Zarejestrowany został w strukturach PZPN w lipcu 2006 r. i tą datę uznaje się za oficjalną powstania klubu. Klub prowadzi drużynę Trampkarzy Starszych, która obecnie zajmuje I miejsce w III Lidze Trampkarzy.
Z racji zwiększenia zainteresowania wśród najmłodszych aktywnością fizyczną od września klub zakłada nową sekcje Młodzików. W ramach powstania nowej grupy klub potrzebuje doposażyć się w niezbędny sprzęt sportowy. 

Cel zadania to przede wszystkim:
- propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży.
- ukształtowanie umiejętności pożytecznego i twórczego zagospodarowania czasu wolnego, poprzez pobudzenie aspiracji poznawczych oraz propagowanie pozytywnych wzorców aktywnego wypoczynku.
-umożliwienie udziału dzieci i młodzieży o niskim statusie ekonomicznym poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego oraz treningów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- przyjęcie i wyszkolenie nowych zawodników.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji zajęć z zakresu piłki nożnej. Członkowie klubu posiadają wykształcenie i zainteresowania z zakresu wychowania fizycznego, oraz poświęcają swój prywatny czas na promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Prowadzimy działalność nieodpłatnie, czyli nie pobieramy żadnych opłat od uczestników. Posiadamy doświadczoną kadrę Trenerską z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Opis projektu

Klub obecnie prowadzi drużynę Trampkarzy Starszych,młodzików, która bierze udział w rozgrywkach PPN Gorlice. Obecnie zajmuje I miejsce w swojej grupie rozgrywkowej z dużą przewagą punktową. Jej największy sukces to 1 miejsce i awans z III ligi trampkarzy do II ligi trampkarzy z którego nie skorzystano z powodów finansowych. Obecnie na zajęcia w klubie uczęszcza 30 osób

Obecnie klub organizuje zawodnikom:                                                                                                              - uczestniczenie w rozgrywkach zgodnie z harmonogramem systemu współzawodnictwa sportowego i sparingach oraz turniejach halowych.          

- organizacja treningów trzy razy w tygodniu trwających trzy godziny od na boisku sportowym w Smerekowcu, Hali w Uściu Gorlickim i na Orliku w Wysowej-Zdrój,    

- zakup niezbędnego sprzętu sportowego.                                                                                                      - wycieczki na mecze 1 ligi Seniorów.                                                                                                               - wycieczki związane z innymi dziedzinami sportu np. ścianki wspinaczkowe, piłka siatkowa.                                                                                            

Od września otwieramy nową drożynę Młodzików.


Środki zebrane chcemy przeznaczyć głównie na zakup nowego sprzętu aby coraz bardziej uatrakcyjniać zajęcia, a także na remont starego sprzętu. Nowy sprzęt to m.in: Przyrząd do samodzielnego treningu SKLZ, Bramka przenośna POP-UP, Tyczka treningowa i slalomowa, Płotek treningowy koordynacyjny, guma do treningu siły dynamicznej, guma do treningu siły, drabinka koordynacyjna 3D, Piłki do piłki nożnej itp. Chcemy także zakupić nowe stroje piłkarskie i treningowe dla drużyny Młodzików.

     

                    


Cel projektu

Cel główny zadania: Wykształcenie wszechstronnie rozwiniętego człowieka, wyposażonego w zasób wiedzy, umiejętności i sprawności, które umożliwią stałą i wszechstronną aktywność w kulturze fizycznej. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Umożliwienie udziału dzieci i młodzieży o niskim statusie ekonomicznym poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego oraz treningów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Organizowanie atrakcyjnych treningów 3 razy w tygodniu.
Cele edukacyjne zajęć
1 Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej.
2. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
3. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki nożnej.
4. Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące: przepisów gry, sędziowania.
5. Dążenie do osiągnięcie mistrzostwa sportowego.
6. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

Nowo zakupiony sprzęt będzie przeznaczony do:
1. Uatrakcyjnienia zajęć,
2. Podniesienia umiejętności technicznych i taktycznych piłki nożnej,
3. Poprawy ogólnej sprawności fizycznej,
4. Rozwijanie i szerzenie pasji sportowych zawodnika,
5. Stosując formę gier i zabaw chcemy stopniowo wprowadzać nowych adeptów w tajniki piłki nożnej,
6. Dostarczenie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu.

Zadania ogólne zajęć:
Doskonalenie cech motorycznych: szybkości, zwinności, gibkości, skoczności, siły i wytrzymałości.
1. Ćwiczenia wpływające na kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
2. Nauka elementów techniki: poruszania się w obronie i ataku, strzały i podania, stałe fragmenty gry.
3. Nauka elementów dotyczących taktyki gry :atak szybki i pozycyjny.
4. Eliminowanie błędów dotyczących techniki.
5. Nauka współpracy w zespole.
6. Gry i zabawy z podstawowymi elementami gry w piłkę nożną
7. Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów piłki nożnej.
8. Zapoznanie z ogólnymi zasadami gry i sędziowania.
9. Opanowanie podstawowej terminologii dotyczącej piłki nożnej.
10. Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku.
11. Udział uczniów w zawodach sportowych.
12. Zapoznanie uczniów z zasadami regeneracji sił po wysiłku.

Na obecną chwile głównie potrzebujemy sprzętu Treningowego, ale jeżeli osiągniemy więcej niż 100% wpłat to chcemy również zorganizować obóz sportowy dla zawodników.

Nagrody

Wsparcie 10 - 50 zł List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening.

Wsparcie 51 - 150 zł List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening.

Wsparcie 151 - 300 zł List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Kubek ze zdjęciem Drużyny. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening

Wsparcie 301 - 500 zł List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Kubek ze zdjęciem Drużyny. Dla pierwszych 5 osób Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening

Wsparcie 501 - 800 zł List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny.  Kubek ze zdjęciem Drużyny. Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening.

Wsparcie od 801 zł List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Kubek ze zdjęciem Drużyny. Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening, Szalik Klubowy lub Koszulka.

Wszyscy bez względu na kwotę wsparcia będą wymienieni na tablicy dziękującej za wsparcie umieszczonej na boisku sportowym.

O autorze / Zespół

Adam Haluch, lat 28 Prezes Klubu, wykształcenie wyższe wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego, trener personalny, trener piłki nożnej UEFA C, ratownik wodny.

Konrad Piecuch, lat 27 Wiceprezes Klubu, technik elektronik, wykształcenie ekonomiczne, doradca klienta w firmie kredytowo-pożyczkowej.

Wojciech Szot, lat 34 członek Klubu, licencjat turystyka i rekreacja.

tel kontaktowy: 666062834 Konrad Piecuch

E-mail: konrad.piecuch@wp.pl                                                                                  torcidasmerekowiec@wp.pl

Ryzyko

Mamy nadzieje że jesteśmy godni waszego zaufania. Z pomocą czy bez, pomimo różnych przeszkód chcemy dać z siebie wszystko i dążyć do naszego celu.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

De Ka

09.09.2017

Komentarze

  • Nagrody (6)

Podziękowania

10 zł lub więcej
1 wspierających
List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Zdjęcie Drużyny

51 zł lub więcej
0 wspierających
List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Kubek ze zdjęciem Drużyny

151 zł lub więcej
0 wspierających
List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Kubek ze zdjęciem Drużyny. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Dla pierwszych 5 osób Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami

301 zł lub więcej
0 wspierających
List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Kubek ze zdjęciem Drużyny. Dla pierwszych 5 osób Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami

501 zł lub więcej
0 wspierających
List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Kubek ze zdjęciem Drużyny. Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Szalik lub Koszulka Klubowa

801 zł lub więcej
0 wspierających
List z podziękowaniami za pomoc niesioną klubowi wysłany pocztą tradycyjną. Zdjęcie Drużyny. Kubek ze zdjęciem Drużyny. Statuetka szklana z wygrawerowanymi podziękowaniami. Zaproszenie na mecz, wspólny Trening, Szalik Klubowy lub Koszulka.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!