Upadłe Miasto

Upadłe Miasto

10%
1 730
z potrzebnych 16 000 zł = 10% celu
15 wpłat

Zakończono
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 14.08.2017 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj (1)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (13)
  • Społeczność

Wstęp

GRUPATARTAK 

Nie jesteśmy teatrem. 

Jesteśmy warsztatem sztuki. 

Tworzymy. 

Zadajemy pytania. 

Dajemy Wam wybór. 

Tworzymy spektakle w intensywnym tempie.

Każdy projekt jest autonomiczny i jest połączeniem nowych energii i inspiracji. Chcemy podjąć wyzwanie cyklicznego wystawiania premier. 

Chcemy tworzyć, nie odtwarzać. 

GRUPATARTAK powstała z inicjatywy Dagmary Mrowiec-Matuszak i Rafała Matuszaka.[WERSJA ANGIELSKA]

GRUPATARTAK

We are not a theater.

We are an art workshop.

We create.

We ask questions.

We are giving you a choice.

We are creating performances at an intense tempo.

Every project is autonomous and is connected with new energy and inspiration.  We have undertaken the challenge of presenting cyclical premiers.

We want to create, not reproduce.

The GRUPATARTAK is an initiative of Dagmara Mrowiec-Matuszak and Rafal Matuszak.


Opis projektu

Punktem wyjścia do spektaklu Upadłe miasto, produkcji GRUPATARTAK, jest historia Detroit - amerykańskiego miasta-legendy, będącego symbolem przemysłowego rozkwitu jak również spektakularnego upadku. Klęska tego miejsca doprowadziła do skażenia środowiska, a ludziom odebrała możliwość normalnego bytu. Zostawieni sami sobie, bez pomocy, potraktowani przez polityków jak część zepsutego miasta. Miejsce powstawania sztuki jest w tym wypadku bardzo symboliczne. Łódź,  miasto które  jest często porównywane do Detroit, ponieważ  przeszło niemal analogiczną drogę. Słuchamy natury, która chce wypowiedzieć się na temat ciągłego dewastowania jej. Staramy się zwrócić uwagę na ekspansywność ludzkich siedlisk i zadawać pytania o etyczne prawo do eksploatacji środowiska i granice pomiędzy korzystaniem a nadużywaniem ziemskich zasobów. Te pozornie fragmentaryczne zagadnienia przenosimy w otwartą demokratyczną przestrzeń. Opowiadamy o miastach, które tworzymy i które formują naszą rzeczywistość. Czy dla każdego z nas jest to inne miasto, a może globalna metropolia?

[WERSJA ANGIELSKA]

Description of the project:

The roots of the production “Fallen City,” by Tartak, is the history of the legendary American city Detroit.  It is the symbol of an industrial boom and a dramatic decline. The defeat of this place lead to contamination of the environment and this took away the possibility normal living. Left alone, without help, treated by politicians as a broken city. Uprising art is in this case, very symbolic. Lodz is a city that was sometimes compared to Detroit because its history rise and fall was analogous. In the performance we are allowing the residents to express themselves because everyday they are ignored in the public discourse. We’re listening to nature and its desire to comment on its continual devastation. We are trying to return the focus to the expansion of human habitats and ask questions of the ethical right to exploit the environment and the border between use and abuse of natural resources. We are moving these seemingly fragmented issues are into an open democratic space. We are speaking of cities that we create and which form our reality.  Do we inhabit different cities, or is it one global metropolis?

Cel projektu

Celem jest stworzenie spektaklu „Upadłe Miasto”. Biorąc pod uwagę nasze założenie o tworzeniu sztuki w krótkim czasie, premierę datujemy na 1 lipca 2017. Zostało mało czasu, ale o to w tym wszystkim chodzi, aby praca była wartka i warsztatowa. W warstwie artystycznej dopinamy wszystko na ostatni guzik, ale do zrealizowania  bardzo istotnej technicznej części potrzebujemy waszego wsparcia. Aby finalny efekt był zadawalający, potrzebujemy stworzyć scenografię i kostiumy. Postarać się o dobre oświetlenie,  nagłośnienie oraz obsługę techniczną. Pieniądze które zbieramy są tylko częścią kwoty jaką potrzebujemy na produkcję spektaklu. Resztę chcemy sfinansować ze sprzedaży biletów i zasobów własnych.

[WERSJA ANGIELSKA]

Goal of the project:

The aim is to create the  production "Fallen City". Taking into consideration our approach of creating art in a short period of time, we will premiere on July 1, 2017. This leaves us very little time, yet this is our modus operandi, that our work be quick and collaborative.  In the artistic realm we contribute all down to the last detail, but in the  salient technical aspect we need your support.  For the final satisfactory effect, we need to create the scenography and costumes.  Good lighting, sound system and technical support is also important.  The money we raise is only part of the amount we need to produce this work.  The rest of the funding will come from ticket sales and our own financial resources.

Nagrody

10PLN -  DZIĘKI ŻE JESTEŚCIE Z NAMI! - podziękowania na FB

20PLN – VIDEO UŚCISK – podziękowania na FB,  krótkie wideo podziękowania wysłane na maila

50PLN -  PLAKAT – podziękowania na FB,  krótkie wideo podziękowania wysłane na maila, plakat z autografami od artystów

100PLN – ZDJĘCIE – podziękowania na FB,  krótkie wideo podziękowania wysłane na maila, plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami

200PLN  - PŁYTA – podziękowania na FB,  krótkie wideo podziękowania wysłane na maila, plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami, płyta z muzyką ze spektaklu

300PLN – KOSZULKA – podziękowania na FB,  krótkie wideo podziękowania wysłane na maila, plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami, płyta z muzyką ze spektaklu,  koszulka

500PLN  – SCENARIUSZ – podziękowania na FB,  krótkie wideo podziękowania wysłane na maila, plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami, płyta z muzyką ze spektaklu,  koszulka,  scenariusz

2000PLN – KOLACJA – podziękowania na FB,  krótkie wideo podziękowania wysłane na maila, plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami, płyta z muzyką ze spektaklu,  koszulka,  scenariusz,  kolacja z twórcami

10000PLN – SPEKTAKL – oferta dla sponsorów – dodatkowy spektakl w terminie do ustalenia

[WERSJA ANGIELSKA]

Awards:

10PLN - THANK YOU THAT JOUR ARE WITH US!- A Facebook thank you

20PLN - VIDEO SQUEEZE- A Facebook thank you,  a short thank you video on email

50PLN - POSTER - A Facebook thank you,  a short thank you video on email, Autographed poster from the artists

100PLN - PHOTO - A Facebook thank you,  a short thank you video on email, Autographed poster from the artists,  Autographed photo from the artists

200PLN - DISC - A Facebook thank you,  a short thank you video on email, Autographed poster from the artists,  Autographed photo from the artists,  A CD of music from the performance

300PLN – SHIRT - A Facebook thank you,  a short thank you video on email, Autographed poster from the artists,  Autographed photo from the artists,  A CD of music from the performance, t-shirt

500PLN - SCREENPLAY - A Facebook thank you,  a short thank you video on email, Autographed poster from the artists,  Autographed photo from the artists,  A CD of music from the performance, t-shirt, screenplay

2000PLN - DINNER-  A Facebook thank you,  a short thank you video on email, Autographed poster from the artists,  Autographed photo from the artists,  A CD of music from the performance, t-shirt, screenplay,  dinner with the creators

10000PLN – PERFORMANCE - Performance - offer for sponsors - an additional performance with date and time to be determined

O autorze / Zespół

Dagmara Mrowiec-Matuszak - producent/aktorka

Rafał Matuszak - producent/muzyka

Jacek Jabrzyk - reżyser

Amadeusz Nosal - tekst

Urszula Gryczewska - aktorka

Paweł Paczesny - aktor

Tomasz Kocuj - aktor

Milena Czarnik - choreografia

Mirek Kaczmarek - scenografia/kostiumy

Adrianna Mrowiec - Creative Writing Production

Ryzyko

Jesteśmy zdeterminowani i nie dopuszczamy takiej myśli. Jeśli jednak tak się zdarzy, pieniądze zostaną wam zwrócone.

[WERSJA ANGIELSKA]

Risk:

We are determined and will not allow such thoughts, yet in a worse case scenario all proceeds will be returned to contributors.


Komentarze

  • Nagrody (9)

DZIĘKI ŻE JESTEŚCIE Z NAMI! / THANK YOU THAT JOUR ARE WITH US!

10 zł lub więcej
2 wspierających
- podziękowania na FB

- Facebook thank you
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

VIDEO UŚCISK / VIDEO SQUEEZE

20 zł lub więcej
2 wspierających
–podziękowania na FB, krótkie wideo podziękowania wysłane na maila

- Facebook thank you, a short thank you video on email
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

PLAKAT / POSTER

50 zł lub więcej
3 wspierających
– podziękowania na FB, krótkie wideo podziękowania wysłane na maila,
plakat z autografami od artystów

- Facebook thank you, a short thank you video on email, Autographed poster from the artists
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

ZDJĘCIE / PHOTO

100 zł lub więcej
3 wspierających
–podziękowania na FB, krótkie wideo podziękowania wysłane na maila,
plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami

- Facebook thank you, a short thank you video on email, Autographed poster from the artists, Autographed photo from the artists
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

PŁYTA / CD

200 zł lub więcej
1 wspierających
–podziękowania na FB, krótkie wideo podziękowania wysłane na maila,
plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami,
płyta z muzyką ze spektaklu

- Facebook thank you, a short thank you video on email, Autographed poster from the artists, Autographed photo from the artists, A CD of music from the performance
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

KOSZULKA / SHIRT

300 zł lub więcej
0 wspierających
– podziękowania na FB, krótkie wideo podziękowania wysłane na maila,
plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami,
płyta z muzyką ze spektaklu, koszulka

- Facebook thank you, a short thank you video on email, Autographed poster from the artists, Autographed photo from the artists, A CD of music from the performance, t-shirt
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

SCENARIUSZ / SCREENPLAY

500 zł lub więcej
2 wspierających
– podziękowania na FB, krótkie wideo podziękowania wysłane na maila,
plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami,
płyta z muzyką ze spektaklu, koszulka, kopia scenariusza

- Facebook thank you, a short thank you video on email, Autographed poster from the artists, Autographed photo from the artists, A CD of music from the performance, t-shirt, copy of screenplay
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

KOLACJA / DINNER

2000 zł lub więcej
0 wspierających
– podziękowania na FB, krótkie wideo podziękowania wysłane na maila,
plakat z autografami od artystów, zdjęcie artystów z autografami,
płyta z muzyką ze spektaklu, koszulka, kopia scenariusza, kolacja z twórcami termin do ustalenia

- Facebook thank you, a short thank you video on email, Autographed poster from the artists, Autographed photo from the artists, A CD of music from the performance, t-shirt, copy of screenplay, Dinner with the creators and time to be determined
Przewidywana dostawa: sierpień 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

SPEKTAKL / PERFORMANCE

10000 zł lub więcej
0 wspierających
– oferta dla sponsorów – dodatkowy spektakl w terminie do ustalenia

- offer for sponsors - an additional performance with date and time to be determined
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!