Wtyczka QGIS migrująca SIIS do PIT

Wtyczka QGIS migrująca SIIS do PIT

  Muzyka    Warszawa
0%
9
z potrzebnych 12 000 zł = 0% celu
9 wpłat

Zakończono
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Projekt nie został zrealizowany, gdyż do dnia 17.03.2023 nie uzyskał pełnego finansowania.
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (1)
 • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Wstęp

W ramach projektu powstanie otwarte, darmowe narzędzie w postaci wtyczki do programu QGIS, które pozwoli na import danych w starym standardzie SIIP struktury danych PIT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.


Opis projektu

Narzędzie przeznaczone będzie dla przedstawicieli podmiotów z branży telekomunikacyjnej, na których ciąży obowiązek przekazywania od 2023 roku danych do UKE.

Narzędzie pozwoli automatycznie uzupełnić wzorcowy projekt QGIS przygotowany przez UKE na podstawie danych z pliku CSV w standardzie SIIP. Zostaną przepisane odpowiednie wartości, oraz tam gdzie to możliwe, wprowadzone geometrie obiektów przestrzennych.

Czas realizacji projektu szacowany jest na 1 tydzień.

Założone funkcjonalności:

 • użytkownik wrzuca plik csv z danymi z SIIS i na tej podstawie zasila warstwy z projektu wzorcowego od UKE przy okazji geokodując adresy.
 • Przy ręcznym rysowaniu obiektów będą uzupełniały się automatycznie niektóre atrybuty (np. TERC)
 • Powstałe warstwy będą bezpośrednio gotowe do zaimportowania w systemie PIT

Cel projektu

Wykonać użyteczne narzędzie, pozwalające na zautomatyzowanie pracy w branży telekomunikacyjnej przed datą składania przez nich raportu do UKE.

Jeżeli uda się zebrać więcej środków, wykonane zostaną dodatkowe funkcjonalności usprawniające ręczną pracę nad danymi do PIT oraz dodatkowe ułatwienia przy eksportach danych.

Nagrody

Narzędzie zostanie opublikowane w otwartym oficjalnym repozytorium wtyczek QGIS, a kod źródłowy będzie dostępny w repozytorium GitHub.
Narzędzie zostanie opublikowane na otwartej licencji GNU General Public License v3

O autorze / Zespół

Michał Włoga developer GIS i członek zarządu EnviroSolutions Sp. z o.o.

Ryzyko

Czasu jest niewiele. Do 28.02.2023r. trzeba wysłać do PIT UKE pierwsze dane.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
0
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Mariusz Krupa

13.02.2023

Komentarze

 • Nagrody (1)

Możliwość korzystania z narzędzia

1 zł lub więcej
9 wspierających
Narzędzie będzie dostępne dla wszystkich bezpłatnie.
Przewidywana dostawa: luty 2023

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!