Zgryzota - powieść weird fiction

Zgryzota - powieść weird fiction

3%
504
z potrzebnych 14 500 zł = 3% celu
9 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Bierzesz ile zbierzesz
Dnia 14.10.2023 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (2)
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (9)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Wstęp

Projekt "Zgryzota" to niezwykle zróżnicowana opowieść, łącząca w sobie elementy fantastyki, thrillera psychologicznego i horroru. To literacka podróż do świata tajemnic, mistyki oraz walki z własnymi demonami.

[WERSJA ANGIELSKA]

"The Worry" project presents a diverse narrative, blending elements of fantasy, psychological thriller, and horror, offering a literary journey into mystery, mysticism, and the battle against personal demons.


Opis projektu

Otrzymałem pozytywną odpowiedź od polskich wydawnictw z chęcią wydania mojej książki, jednak z uwagi na to, że jest to mój debiut, zaproponowano mi formę subsydiowaną, a więc taką w której muszę pokryć finansowo część procesu wydawniczego. 

Środki zostaną przeznaczone na proces wydawniczy, w tym redakcję, korektę, projekt okładki oraz druk. Promocja książki, a więc reklama online, udział w targach książki i spotkania autorskie, także będzie stanowiła część budżetu. Planowany harmonogram promocji obejmuje zarówno okres przed wydaniem, jak i po nim. Przed wydaniem, skupimy się na budowaniu napięcia i zainteresowania poprzez teasery, fragmenty tekstu i wizualizacje związane z fabułą. Po wydaniu, przeprowadzimy kampanię promocyjną, z recenzjami, wywiadami autora i akcjami promocyjnymi.

Książka "Zgryzota" jest skierowana do miłośników kryminałów oraz nadprzyrodzonych historii. Osoby, które cenią sobie intrygujące zagadki, dynamiczne śledztwa i elementy mistycznego, słowiańskiego świata, znajdą w tej książce wciągającą lekturę.

Planujemy promować książkę za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram), strony internetowej wydawnictwa, blogów literackich, recenzji na platformach księgarskich oraz udziału w wydarzeniach. Współpraca z recenzentami i blogerami literackimi pomoże dotrzeć do szerokiego kręgu czytelników.

"Zgryzota" to opowieść, która porusza wiele tematów, w tym słowiańskie wierzenia, demoniczne siły i walkę ze swoimi wewnętrznymi upiornymi wizjami. Główny bohater, detektyw Grzegorz Grabarski, stanowi mocny punkt opowieści - jego przeszłość, zdolności psychologiczne i nietuzinkowy towarzysz, pies Hypnos, wnoszą unikalne elementy w narrację. Fani prac H. P. Lovecrafta, Stefana Grabińskiego czy Edgara Allana Poe, na pewno znajdą w niej coś dla siebie.

Cieszę się na możliwość współpracy i podzielenia się tą opowieścią z czytelnikami.

[WERSJA ANGIELSKA]

While I have received an offer from a publishing house, being a debut author, I was proposed a subsidized approach, necessitating financial contributions for the publishing process. 

These funds will cover editing, proofreading, cover design, and printing. A budget allocation for book promotion—online advertisements, book fair participation, and author events—will also be a crucial part. Our promotional schedule encompasses both pre- and post-release periods. Prior to release, we will build anticipation through teasers, text excerpts, and visuals tied to the narrative. Post-release, an active promotional campaign with reviews, author interviews, and promotional activities will ensue.

"The Worry" is intended for fans of crime fiction and supernatural tales. Individuals who appreciate engaging mysteries, dynamic investigations, and elements of the mystical realm will find this book a captivating read.

Our promotional strategy involves leveraging social media platforms (Facebook, Instagram), the publisher's website, literary blogs, reviews on bookstore platforms, and event participation. Collaborations with literary reviewers and bloggers will aid in reaching a wide readership.

"The Worry" is a tale that explores various themes, including Slavic beliefs, demonic forces, and the battle against inner eerie visions. The central character, Detective Grzegorz Grabarski, stands as a strong narrative anchor - his past, psychological abilities, and unique companion, the dog Hypnos, contribute distinctive elements to the storyline. Fans of the works of H.P. Lovecraft, Stefan Grabiński, or Edgar Allan Poe will surely find something appealing within.

I look forward to the opportunity of collaboration and sharing this tale with readers.Cel projektu

Celem tego projektu jest wydanie mojej debiutanckiej - ale drugiej z rzędu ukończonej - powieści "Zgryzota", która zaintryguje czytelników kombinacją kryminalnej intrygi oraz nadprzyrodzonych elementów. Historia detektywa Grabarskiego oraz jego walka z wewnętrznymi i zewnętrznymi demonami, stanowi centralny punkt tej historii.

[WERSJA ANGIELSKA]

The aim of this project is to publish my debut - albeit my second completed - novel, "The Worry," which will captivate readers with a blend of criminal intrigue and supernatural elements. The story of Detective Grabarski and his struggle against inner and external demons constitutes the core of this narrative.

Nagrody

W ramach nagrody chciałbym zaoferować:

Przy wpłacie w wysokości 50 zł - egzemplarz z dedykacją

Przy wpłacie w wysokości 1000 zł - zamieszczenie imienia i nazwiska wpłacającego na stronie z podziękowaniami

Przy wpłacie w wysokości 2500 zł - spotkanie na żywo lub online i wysłuchanie prawdziwej historii, którą będzie chciał przedstawić wpłacający. Jeżeli mnie zaciekawi i będzie miała potencjał, chętnie wykorzystam ją do stworzenia kolejnej książki. Warunkiem jest to, że przedstawiane zdarzenia muszą lawirować w sferze grozy i tajemnicy. Tak na przykład powstała książka „Szczelina” Josefa Kariki.

[WERSJA ANGIELSKA]

As part of the reward, I would like to offer:

For a donation of 50 PLN - a copy with a dedication

For a donation of 1000 PLN - inclusion of the donor's name on the website with acknowledgments

For a donation of 2500 PLN - a live or online meeting and the chance to share a true story that the donor would like to present. If it captivates me and holds potential, I would gladly use it to create another book. The condition is that the events shared must revolve around the realms of horror and mystery. Just as with the book "The Rift" by Josef Karika.


O autorze / Zespół

Powieść "Zgryzota" to moja druga pełnoprawna książka. Inspirację czerpałem z autentycznych wydarzeń, słowiańskiej mitologii oraz osobistych doświadczeń. Książka ukształtowała się z fragmentu opowiadania, które napisałem kilka lat temu. To mocno rozbudowany i przekształcony pomysł, który znalazł swoje miejsce w nowej, głębszej fabule.

Z wykształcenia jestem kryminologiem. Po studiach pracowałem jednak w pomocy zwierzętom, np. w przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu. Sztuką interesuję się od najmłodszych lat. Czerpię przyjemność z pisania prozy i poezji. Uwielbiam czytać powieści grozy głównie starszych już autorów. Jestem zagorzałym fanem polskiego zespołu Coma, który prezentuje mój ulubiony styl muzyczny jakim jest poezja śpiewana połączona z rockiem alternatywnym. Moim debiutem była publikacja wierszy w Internetowym Magazynie „Helikopter”. W 2021 roku ukazały się tam „Jądro”, „Miłosna sztuka” i „Zagadka”, a w 2022 „Druga zero, minut dwanaście” i „Głuchoniemy”. Tak samo jak w prozie, poezję którą piszę również utrzymuję w mrocznych klimatach.

[WERSJA ANGIELSKA]

The novel "The Worry" is my second full-fledged book. I drew inspiration from authentic events, Slavic mythology, and personal experiences. The book evolved from a fragment of a story I wrote several years ago. It's a significantly expanded and transformed idea that found its place in a new and deeper plot.

I have an academic background in criminology. However, after my studies, I worked in animal welfare, such as at a veterinary clinic in Wrocław. I've been interested in art since a young age. Writing prose and poetry brings me joy. I have a penchant for reading horror novels, especially those by older authors. I'm an ardent fan of the Polish band Coma, which represents my favorite music style, combining sung poetry with alternative rock. My debut was the publication of poems in the online magazine "Helikopter." In 2021, they published "Jądro," "Miłosna sztuka," and "Zagadka," and in 2022, "Druga zero, minut dwanaście" and "Głuchoniemy." Just like in my prose, the poetry I write also maintains dark atmospheres.


Ryzyko

Aktualnie ryzyko jest niewielkie, ponieważ powieść jest ukończona, a ja dostałem już kilka propozycji od wydawnictw. Wybrałem jedno, którego oferta najbardziej mi odpowiada. Czas jaki mniej więcej zajmie wprowadzenie książki na rynek od podpisania umowy to 7 miesięcy, ale wszystkim będzie zajmowało się wydawnictwo. Ten termin to czas z przewidzianymi, ewentualnymi opóźnieniami.

[WERSJA ANGIELSKA]

Currently, the risk is minimal as the novel is completed, and I have already received several offers from publishers. I have chosen one that aligns best with my preferences. The estimated time from signing the contract to the book's market introduction is around 7 months, with all aspects being handled by the publishing house. This timeframe accounts for potential delays.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (4)

Wsparcie

1 zł lub więcej
1 wspierających
Wpłata bez dodatkowej nagrody dla wpłacającego.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2024

Egzemplarz z dedykacją

50 zł lub więcej
8 wspierających
Przy wpłacie w wysokości 50 zł, osoba wpłacająca dostanie egzemplarz książki wraz z dedykacją.
Nagroda limitowana. Pozostało 32/40
Przewidywana dostawa: czerwiec 2024
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Ujęcie w podziękowaniach

1000 zł lub więcej
0 wspierających
Przy wpłacie w wysokości 1000 zł, imię i nazwisko wpłacającego pojawi się na stronie z podziękowaniami.
Przewidywana dostawa: czerwiec 2024

Historia, która może stać się powieścią

2500 zł lub więcej
0 wspierających
Przy wpłacie w wysokości 2500 zł - spotkanie na żywo lub online i wysłuchanie prawdziwej historii, którą będzie chciał przedstawić wpłacający. Jeżeli mnie zaciekawi i będzie miała potencjał, chętnie wykorzystam ją do stworzenia kolejnej książki. Warunkiem jest to, że przedstawiane zdarzenia muszą lawirować w sferze grozy i tajemnicy. Tak na przykład powstała książka „Szczelina” Josefa Kariki.
Przewidywana dostawa: lipiec 2024

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!