Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt

Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt

106%
21 785
z potrzebnych 20 500 zł = 106% celu
194 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 11.11.2017 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (9)
 • Projekt
 • Aktualizacje (9)
 • Wspierający (187)
 • Społeczność

Kampania wzbudziła

1775 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Oburza Cię sposób traktowania zwierząt? Dziwi Cię fakt, że gdy mówimy o prawach zwierząt, tak naprawdę myślimy wyłącznie o tym, jak nam, ludziom, postępować ze zwierzętami nie wolno? Sądzisz, że relacje ludzko-zwierzęce mogłyby wyglądać inaczej?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/eś twierdząco - jesteś we właściwym miejscu.

Celem naszej akcji jest zebranie funduszy na pierwsze polskie wydanie książki Sue Donaldson i Willa Kymlicki zatytułowanej Zoopolis. Teoria polityczna praw zwierząt – jednej z najważniejszych, najbardziej inspirujących i najczęściej komentowanych prac o prawach zwierząt, jakie powstały w ostatnich dwudziestu albo i trzydziestu latach.

Naszym zdaniem – książki absolutnie najważniejszej.

W opinii większości specjalistów – książki rewolucyjnej, oznaczającej przełom w rozwoju myśli prozwierzęcej.

Opis projektu

Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights – bo tak brzmi tytuł oryginalny książki Sue Donaldson i Willa Kymlicki – ukazało się nakładem Oxford University Press w 2011 roku i niemal natychmiast zostało uznane za dzieło wyjątkowe. Książka wzbudziła szeroki odzew zarówno w świecie akademickim, jak i wśród aktywistów działających na rzecz zwierząt. Była wielokrotnie omawiana i cytowana. W 2013 roku zdobyła Canadian Philosophical Association Biennial Book Prize, jedną z najbardziej prestiżowych nagród filozoficznych na świecie.

Zoopolis zostało już przetłumaczone na francuski, niemiecki, japoński i turecki. Niebawem ukaże się również w języku hiszpańskim.

Na czym polega wyjątkowość tej książki?

To proste. Sue Donaldson i Will Kymlicka przenoszą dyskusję na temat stosunków ludzko-zwierzęcych ze sfery moralności do sfery teorii praw obywatelskich. Zoopolis to nie kolejna książka o prawach istot pozaludzkich. To projekt gruntownej przemiany kulturowej, której wymiernym efektem mógłby być definitywny koniec eksploatacji zwierząt.

Zoopolis wprowadza nową kategoryzację zwierząt ze względu na ich relacje z ludźmi: podział na zwierzęta udomowione, dzikie i liminalne, czyli żyjące na terenach zamieszkanych przez ludzi, ale pozostające z nimi w luźnych związkach, jak np. fauna miejska.

Zoopolis tworzy zręby teorii pozaludzkiego obywatelstwa: postuluje nadanie obywatelstwa zwierzętom udomowionym, statusu suwerenów zwierzętom dzikim i rezydentury zwierzętom liminalnym (niedzikim, lecz i nieudomowionym).

Zoopolis przynosi propozycję zupełnie nowych relacji między ludźmi a światem zwierzęcym.

Zapoznaj się z opiniami ekspertów:

Andrzej Elżanowski *:

Donaldson i Kymlicka postulują zastosowanie do zwierząt liberalnej teorii obywatelstwa - jest to propozycja prima facie rewolucyjna, a jednocześnie wychodząca spod pióra poważnego uczonego zajmującego się właśnie tym zagadnieniem. Zastosowanie koncepcji obywatelstwa do pozaludzkich podmiotów okazało się możliwe w oparciu o dwie zasadnicze przesłanki. Po pierwsze obywatelstwo spełnia przynajmniej trzy funkcje: (1) przyporządkowanie indywidualnych podmiotów do państwowości, (2) nadanie im statusu suwerenów (popular sovereignty) legitymizujących władzę państwa, nawet jeżeli jest to państwo autokratyczne, oraz (3) egzekwowanie statusu suwerenów poprzez demokratyczne polityczne sprawstwo czy aktywność, polegające przede wszystkim na korzystaniu z praw wyborczych. Autorzy przekonywająco dowodzą, że podmioty pozaludzkie nie tylko spełniają kryteria (1) i (2), ale również ich status suwerenów może być pośrednio egzekwowany na zasadzie sprawstwa zależnego (dependent agency) jak w przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo.

Osobiście nie wydaje mi się, aby w przewidywalnej przyszłości można było realistycznie oczekiwać prawnej implementacji proponowanego przez autorów trójpodziału na zwierzęta udomowione jako współobywateli, dzikie jako niezależnych suwerenów na swoich terytoriach, i synantropijne (liminalne) jako współmieszkańców, bowiem już samo przyjęcie jakiejkolwiek podmiotowości prawnej zwierząt stanowi dla większości prawników barierę trudną do pokonania. Jednak rewolucyjne znaczenie Zoopolis polega przede wszystkim na tym, że jest próbą dostosowania postulowanych norm przyszłego współistnienia do potrzeb i możliwości wszystkich zainteresowanych i przez to rozpoczyna nową epokę w dyskusji o przyszłości podmiotów pozaludzkich po latach impasu, jaki osiągnęła dyskusja między zwolennikami przyznania zwierzętom praw i bardziej konserwatywnymi zwolennikami poprawiania ich losu w zastanym porządku moralnym.

* Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski - zoolog, paleontolog i etyk; pracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, wykładowca akademicki, przewodniczący Sekcji Dobrostanu Zwierząt Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Dariusz Gzyra *:

Zoopolis jest książką, której znaczenie wykracza poza obszar relacji człowieka z innymi zwierzętami. Jej nowatorstwo, redefiniujące zarówno zasady domestykacji zwierząt, a także pojęcia wspólnoty, obywatelstwa, suwerenności i rezydentury w kontekście zwierząt jest niekwestionowane. Jednak jest to też ważny i potrzebny głos w szerszej dyskusji w ramach filozofii politycznej. Rozszerzenie dyskusji o relacje międzygatunkowe, określenie problemów, zagrożeń i nadziei w tym zakresie, każe bowiem patrzeć inaczej również na problematykę relacji międzyludzkich. Jest to jeszcze jeden przykład, w jaki sposób obecność zwierząt, z ich odmiennością i podobieństwami do ludzi, może wzbogacić nas samych.

* Dariusz Gzyra - działacz społeczny, publicysta, wykładowca akademicki; członek Polskiego Towarzystwa Etycznego, współzałożyciel Stowarzyszenia Empatia.

Patronat nad naszą akcją zbierania funduszy na wydanie książki, a także nad książkową edycją Zoopolis. Teorii politycznej praw zwierząt Sue Donaldson i Willa Kymlicki objęły Stowarzyszenie Otwarte Klatki oraz Stowarzyszenie Empatia.

Uważamy, że polskie wydanie Zoopolis może zapoczątkować istotną debatę o przyszłości relacji między ludźmi a światem zwierzęcym.

Jesteśmy pewni, że nasza edycja Zoopolis odmieni polski dyskurs prozwierzęcy na dobre.

Brakuje nam tylko Twojego wsparcia!

Cel projektu

Nad projektem pierwszego polskiego wydania Zoopolis Sue Donaldson i Willa Kymlicki pracujemy już długo.

Co zrobiliśmy?

 • zawarliśmy umowę licencyjną z Oxford Uniwersity Press i przekazaliśmy OUP połowę honorarium należnego z tytułu praw autorskich do dzieła;
 • sfinansowaliśmy tłumaczenie Zoopolis (przekład jest już gotowy);
 • wzięliśmy na siebie redakcję tekstu (prace dobiegają końca) i jego korektę.

Na co zbieramy?

 • na opłacenie drugiej połowy honorarium autorskiego;
 • na opłacenie konsultacji merytorycznej tekstu;
 • na oprawę graficzną i skład;
 • na druk książki.

Tak, gotowe tłumaczenie zamierzamy dodatkowo poddać rzetelnej konsultacji merytorycznej. Wydaje się to konieczne nie tyle z powodu obecności fachowej terminologii, którą autorzy Zoopolis stosują niezwykle oszczędnie i nigdy nie pozostawiają bez objaśnień, ile z potrzeby weryfikacji przełożonego tekstu pod względem zgodności z filozoficznymi podstawami idei praw zwierząt oraz z zasadami etyki środowiskowej.

Gwarantujemy, że rezultatem naszego projektu będzie książka prezentująca wysoki poziom edytorski i redaktorski, wyróżniająca się oryginalną oprawą graficzną i typografią.

Książka będzie dostępna zarówno w dużych sieciach księgarskich i księgarniach internetowych, jak i w kameralnych księgarniach, które cenimy najbardziej :)

A jeśli zbierzemy więcej?

Jeśli uda nam się uzyskać nieco więcej środków niż 100% zbieranej kwoty - zgodnie ze statutem Fundacji Oficyna 21 - przeznaczymy je na realizację innych zdań statutowych fundacji, w tym też na pewno na nowe projekty prozwierzęce.

Jeśli nasza kampania uzyska 150% zakładanej kwoty - pozyskamy od Oxford University Press prawa do elektronicznego wydania dzieła Sue Donaldson i Willa Kymlicki. W niedługim czasie wydamy Zoopolis w postaci e-booka (w formatach mobi i e-Pub).

Jeśli uda nam się zebrać 200% zakładanej kwoty - zobowiązujemy się sprowadzić autorów Zoopolis do Polski!

Wszystkim wspierającym naszą akcję gwarantujemy pisemne zaproszenia na spotkanie autorskie.

Nagrody

Każda wpłata jest ważna! Przekazując nam nawet niewielką kwotę, przyczyniasz się do pierwszego polskiego wydania Zoopolis Sue Donaldson i Willa Kymlicki.

Dla każdej osoby i instytucji, która zdecyduje się wesprzeć naszą akcję, przewidzieliśmy specjalne nagrody:

9 zł lub więcej

Otrzymasz imienne podziękowanie mailowe.

29 zł lub więcej

Otrzymasz od nas imienne podziękowanie na Facebooku i gwarancję zakupu naszej książki przed jej oficjalną premierą.

49 zł lub więcej

Otrzymasz od nas imienne podziękowanie na Facebooku i egzemplarz Zoopolis - co najmniej dwa tygodnie przed oficjalną premierą książki w księgarniach.

99 zł lub więcej

Otrzymasz od nas imienne podziękowanie na Facebooku i 2 egzemplarze Zoopolis - co najmniej dwa tygodnie przed oficjalną premierą książki w księgarniach.

199 zł lub więcej

Otrzymasz imienne podziękowanie na Facebooku, 3 egzemplarze Zoopolis i jeden wybrany przez Ciebie tytuł spośród książek wydanych wcześniej przez Fundację Oficyna 21. To w sumie podziękowania i 4 książki!

499 zł lub więcej

Otrzymasz od nas podziękowanie na Facebooku, 5 egzemplarzy Zoopolis i jeden wybrany przez Ciebie tytuł spośród książek wydanych wcześniej przez Fundację Oficyna 21. To w sumie podziękowania i 6 książek!

799 zł lub więcej

Otrzymasz 5 egzemplarzy Zoopolis i zostaniesz oficjalnym mecenasem pierwszego polskiego wydania pracy Sue Donaldson i Willa Kymlicki. Informację o Twoim mecenacie (wraz z Twoim logo) zamieścimy we wszystkich materiałach promujących naszą edycję książki.

Uwaga! Nagroda limitowana.

1999 zł lub więcej

Otrzymasz 7 egzemplarzy Zoopolis i zostaniesz oficjalnym sponsorem pierwszego polskiego wydania pracy Sue Donaldson i Willa Kymlicki. Twoje logo wraz z informacją o Twoim wsparciu zamieścimy w książce.

Uwaga! Nagroda limitowana.

O autorze / Zespół

Autorzy

Sue Donaldson – kanadyjska pisarka, filozofka, aktywistka, pracowniczka Katedry Animals in Philosophy, Politics, Law & Ethics (A.P.P.L.E) działającej na Queen’s University w Kingston; autorka kilkudziesięciu prac nt. praw zwierząt, opowiadań, powieści, a także poczytnej książki kucharskiej Foods That Don't Bite Back (Potrawy, które się nie odgryzą, 2000). Więcej: Wikipedia EN

Will Kymlicka – jeden z najbardziej znanych kanadyjskich intelektualistów, a zarazem jeden z najważniejszych filozofów politycznych; profesor Queen’s University; ceniony specjalista w dziedzinie praw politycznych i wielokulturowości; autor ponad dwustu artykułów i ośmiu monografii, w tym m. in. dwukrotnie wydanej w Polsce Współczesnej filozofii politycznej. Więcej: Wikipedia EN; skromniej: Wikipedia PL

Zespół

Tłumaczenie / Maria Wańkowicz - absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczka z wieloletnim doświadczeniem i najwyższymi kompetencjami językowymi; autorka kilkudziesięciu tłumaczeń prac naukowych i popularnonaukowych wykonanych dla Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji im. Stefana Kuryłowicza i Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

Redakcja / Michał Stefański - dr nauk humanistycznych, literaturoznawca, edytor, redaktor z kilkunastoletnim stażem; prezes zarządu Fundacji Oficyna 21; współpracownik Instytutu Badań Literackich PAN; autor kilkudziesięciu prac nt. literatury polskiej i czeskiej, w tym dwóch monografii naukowych.

Korekta / Małgorzata Staniewicz - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, polonistka; wieloletnia redaktorka; założycielka wydawnictwa Oficyna 21, członkini zarządu Fundacji Oficyna 21; w latach 2013-2014 prezeska Związku Małych Oficyn Wydawniczych z Ambicjami ZMOWA.

Opracowanie graficzne i typografia / Magda Małczyńska-Umeda - dr sztuk plastycznych, graficzka, dizajnerka, konsultantka w dziedzinie komunikacji wizualnej; stypendystka Urzędu m.st. Warszawy; w latach 2000-2009 współtworzyła Studio Bakalie; współzałożycielka Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej; wielokrotna uczestniczka wystaw w Instytucie Wzornictwa, Muzeum Plakatu w Warszawie i w Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie; jurorka wielu konkursów graficznych, wykładowca w Miami Ad School Warsaw i na Podyplomowych Studiach Marketingu Kultury na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydawca

Priorytetem Fundacji Oficyna 21 jest wydawanie literatury współczesnej i najwartościowszych opracowań z zakresu humanistyki. W tym celu powołaliśmy nawet do życia serię wydawniczą o nazwie Żywa Humanistyka. Pragniemy w niej prezentować prace podejmujące nowe tematy w badaniach humanistycznych, w tym zwłaszcza studia imagologiczne oraz dzieła wyrosłe z idei humanistyki nieantropocentrycznej - książki, które przełamują stereotypy funkcjonujące w badaniach kulturoznawczych, literaturoznawczych, socjologicznych i politologicznych. Właśnie takie jak Zoopolis.

Wydawaniem książek zajmujemy się od kilkunastu lat. Dzięki starannemu doborowi tytułów już dawno zdobyliśmy uznanie czytelników, krytyków literackich i przedstawicieli nauk humanistycznych. Nasze publikacje mają zawsze doskonałe recenzje. Otrzymują też nominacje do ważnych polskich nagród, np. Nagrody Literackiej Nike i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą. Korzystaliśmy m. in. ze wsparcia: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Goethego, Fundacji dla Kultury Pro Helvetia, białoruskiego PEN Clubu oraz Next Page Foundation. Nieraz udanie kooperowaliśmy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, Domem Literatury w Warszawie i Programem 2 Polskiego Radia.

Więcej o naszych dotychczasowych dokonaniach piszemy na stronie Fundacji: www.oficyna21.pl

Ryzyko

Niestety, ryzyko jest ogromne. Mamy już gotowe tłumaczenie książki. Właśnie dobiegają końca prace redakcyjne nad tekstem. Nasza graficzka czeka jedynie na nasz sygnał. Już nawet umówiliśmy się wstępnie z drukarnią. Jeśli nasza zbiórka nie osiągnie 100%, nie uda nam się jednak wydać Zoopolis. Nie uda się w ogóle. A to może oznaczać, że rewelacyjna książka Sue Donaldson i Willa Kymlicki nigdy nie ukaże się w polskim przekładzie.

Bardzo liczymy na Twoje wsparcie!

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Nagrody (8)

PODZIĘKOWANIE

9 zł lub więcej
17 wspierających
Otrzymasz imienne podziękowanie mailowe.
Przewidywana dostawa: grudzień 2017

PODZIĘKOWANIE FB

29 zł lub więcej
11 wspierających
Otrzymasz od nas imienne podziękowanie na Facebooku i gwarancję zakupu naszej książki przed jej oficjalną premierą.
Przewidywana dostawa: grudzień 2017

PAKIET 1

49 zł lub więcej
135 wspierających
Otrzymasz od nas imienne podziękowanie na Facebooku i egzemplarz Zoopolis - co najmniej dwa tygodnie przed oficjalną premierą książki w księgarniach.
Przewidywana dostawa: maj 2018

PAKIET 2

99 zł lub więcej
18 wspierających
Otrzymasz od nas imienne podziękowanie na Facebooku i 2 egzemplarze Zoopolis - co najmniej dwa tygodnie przed oficjalną premierą książki w księgarniach.
Przewidywana dostawa: maj 2018

PAKIET 4

199 zł lub więcej
3 wspierających
Otrzymasz imienne podziękowanie na Facebooku, 3 egzemplarze Zoopolis i jeden wybrany przez Ciebie tytuł spośród książek wydanych wcześniej przez Fundację Oficyna 21. To w sumie podziękowania i 4 książki!
Przewidywana dostawa: maj 2018

PAKIET 5

499 zł lub więcej
0 wspierających
Otrzymasz od nas podziękowanie na Facebooku, 5 egzemplarzy Zoopolis i jeden wybrany przez Ciebie tytuł spośród książek wydanych wcześniej przez Fundację Oficyna 21. To w sumie podziękowania i 6 książek!
Przewidywana dostawa: maj 2018

NAGRODA SPECJALNA

799 zł lub więcej
1 wspierających
Otrzymasz 5 egzemplarzy Zoopolis i zostaniesz oficjalnym mecenasem pierwszego polskiego wydania pracy Sue Donaldson i Willa Kymlicki. Informację o Twoim mecenacie (wraz z Twoim logo) zamieścimy we wszystkich materiałach promujących naszą edycję książki.
Nagroda limitowana. Pozostało 6/7
Przewidywana dostawa: maj 2018

NAGRODA SPONSORSKA

1999 zł lub więcej
2 wspierających
Otrzymasz 7 egzemplarzy Zoopolis i zostaniesz oficjalnym sponsorem pierwszego polskiego wydania pracy Sue Donaldson i Willa Kymlicki. Twoje logo wraz z informacją o Twoim wsparciu zamieścimy w książce.
Nagroda limitowana. Pozostało 2/4
Przewidywana dostawa: maj 2018

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!