Hipo, hipo, hurra!

Hipo, hipo, hurra!

0%
185
z potrzebnych 30 000 zł = 0% celu
15 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (11)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Hipoterapia pomaga dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie nawiązać kontakt z otaczającym ich światem. Jest niezwykle ważną i efektywną metodą. Niestety, dostęp do tej form zajęć we Włocławku jest utrudniony. Zajęcia organizuje jedynie Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, który stosuje metodę hipoterapii wyłącznie dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych. Żadna publiczna placówka rehabilitacyjna nie stosuje hipoterapii, natomiast koszt indywidualnych prywatnych zajęć przekracza możliwości finansowe wielu rodzin, często niepełnych, w których rodzice są bezrobotni, utrzymujący się jedynie z zasiłków społecznych. Każde zajęcia hipoterapii są formą terapii indywidualnej, tzn. są dostosowane do potrzeb, umiejętności i możliwości dziecka i obejmują:- fizjoterapię na koniu – przywracanie sprawności fizycznej poprzez odpowiednią gimnastykę leczniczą wykonaną na koniu;- terapię ruchem konia – uczestnik, bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń poddawany jest ruchom konia;- psychopedagogiczną jazdę konną – zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego – na koniu i przy koniu;- terapię kontaktem z koniem – jej istotą jest emocjonalny kontakt uczestnika z koniem, sytuacja terapeutyczna, a nie sama jazda (uczestnik może w ogóle nie siedzieć na koniu). Efektem terapeutycznym jest poprawienie komunikacji uczestnika ze światem zewnętrznym; - rekreacyjną jazdę konną dla osób niepełnosprawnych – nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i ma aspekt terapeutyczny. Umożliwia aktywność sportową osobom niepełnosprawnym, wyrabia w nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody.Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, zakłada zakup 2 koni oraz niezbędnego wyposażenia koni (m.in. ogłowie, czaprak, uwiąz itp.) oraz pomocy dydaktycznych i akcesoriów do prowadzenia zajęć hipoterapii w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku. Obie instytucje współpracują ze sobą od wielu lat przede wszystkim z zakresie organizacji zajęć hipoterapii. Z zajęć korzystają więc nie tylko niepełnosprawni uczniowie tej szkoły ale także podopieczni stowarzyszeń i fundacji. Szkoła dysponuje odpowiednim zapleczem (padok, ujeżdżalnia itp.), jednak od kilku lat zajęcia prowadzone są na tych samych koniach, które ze względu na swój wiek i ciągłą pracę mają co raz mniej siły i liczba dzieci niepełnosprawnych, które mogą korzystać z terapii jest z roku na rok ograniczana. Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół nr 1 we Włocławku (szkoła podstawowa z zerówkami oraz gimnazjum)Czas realizacji projektu: Planuje się zakup koni i sprzętu w wakacje, tak aby od września nowe konie mogły być wdrażane i do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zakup odpowiednich koni nie jest jednak prostym zadaniem – nie można wejść do „sklepu” i wybrać konia z wystawy. Należy zatem przyjąć możliwość, że proces zakupu koni rozciągnie się w czasie do października 2017 r. i stopniowo konie będą wdrażane do pracy, aby odciążyć i z czasem zastąpić wysłużone zwierzęta. Rezultat projektu w postaci kontynuowania zajęć hipoterapii utrzyma się natomiast przez wiele lat.Planowane wydatki: 30 000 zł- 25 000 zł – 2 konie - 2 000 zł – komplet wyposażenia dla 2 koni ( min. ogłowie kompletne z wędzidłem, kantar, uwiąz, żel pod siodło, czaprak, pad)- 1 000 zł – transport koni- 2 000 zł – pomoce dydaktyczne i akcesoria do prowadzenia zajęć (min. kaski, kosze, gry, kręgle, hula-hop, piłki, makarony piankowe itp.) Dobry Człowieku, właśnie Ty który to czytasz, Papież Franciszek powiedział: „Jeśli nie dasz z siebie tego, co w Tobie najlepsze, świat nie będzie inny.” A my prosimy tylko o Twój głos, który zmieni świat dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i nie pozbawi ich szansy na terapię i rozwój.


O autorze / Zespół

Stowarzyszenie OLIGO realizuje swoje działania w czterech podstawowych płaszczyznach: rehabilitacji, terapii, szkoleń i wsparcia rodzin. Od 2005 r. prowadzi zajęcia kompleksowej rehabilitacji ruchowej (hydroterapia, hipoterapia, dogoterapia), w ramach zadań zleconych przez: Gminę Miasto Włocławek (l.2005-2016), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2010-2011); Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON (2008 r., 2014,2015), Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (2006 r.). Zajęcia arteterapii, teatralne i kulinarne, prowadzone są od września 2007 r., finansowane ze środków własnych i w ramach zadań zleconych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2010, 2013 2014 r.), Gminę Miasto Włocławek (l. 2011 - 2016). Organizowane są także różne formy spędzania czasu wolnego i letniego wypoczynku, takie jak: pikniki rodzinne, wycieczki, obchody Dni Matki i Dziecka, spotkania okolicznościowe. Od dziesięciu lat Stowarzyszenie organizuje Koncert Wielu Serc, w którym uczestniczy ok. 300 osób. Zajęcia arteterapii: plastyczne, teatralne, taneczne i kulinarne, prowadzone są od września 2007 r. początkowo ze środków pozyskanych od sponsorów. W 2010 r. realizowano projekt „Zabawa to też terapia”, współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obejmował on prowadzenie cyklicznych zajęć terapii przez sztukę, zajęć integracyjnych oraz organizację pleneru malarskiego. W 2013 r. i 2015 r. realizowano projekt „Bez barier – nowe umiejętności, nowe możliwości” także współfinansowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który pozwolił na organizację cyklicznych zajęć atreterapii, kulinarnych, integracyjnych oraz dogoterapii. Podopieczni Stowarzyszenia, w ramach warsztatów teatralnych przygotowują część artystyczną do corocznych Koncertów Wielu Serc.
Stowarzyszenie OLIGO od maja 2005 r. do chwili obecnej (z przerwą w 2012 r.) prowadzi systematycznie zajęcia hipoterapii ze środków finansowych uzyskanych w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez: Gminę Miasto Włocławek, Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, PFRON, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków pochodzących ze zbiórek pieniężnych, darowizn od włocławskich zakładów, firm i osób prywatnych, Fundacji PKN Orlen „Dar Serca”.
Stowarzyszenie OLIGO od maja 2005 r. prowadzi systematycznie zajęcia hydroterapii ze środków finansowych uzyskanych w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Gminę Miasto Włocławek. Stowarzyszenie było współorganizatorem zawodów w paraujeżdżeniu oraz pokazów hipoterapii. W maju 2011 r. zorganizowano Włocławskie Spotkania z Hipoterapią, była to otwarta impreza, której celem była prezentacja metody hipoterapii oraz pokaz umiejętności osób niepełnosprawnych. 6 grudnia 2008 r., 12 grudnia 2009 r. i 11 grudnia 2010 r. odbyły się kolejno I., II. i III. Włocławskie Pokazy Pływackie Osób Niepełnosprawnych „Delfinki”, których organizatorem było Stowarzyszenie OLIGO, a w październiku 2011 r. Stowarzyszenie współorganizowało II Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
11 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!