Etykieta i netykieta, czyli trening czyni Mistrza!

Etykieta i netykieta, czyli trening czyni Mistrza!

0%
150
z potrzebnych 50 000 zł = 0% celu
5 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (4)
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Fundacja Pomóżmy Dzieciom od 19 lat współpracuje z ogniskami wychowawczymi, świetlicami środowiskowym, przedszkolami niepublicznymi, które na co dzień wspierają dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz niewydolnych wychowawczo. Obecnie współpracujemy z 10 ośrodkami tzw. dziennego wsparcia, które zapewniają opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, w Warszawie i okolicach oraz w Przemyślu, Radomiu i na Mazurach. Do tych placówek uczęszcza łącznie około 500 dzieci. Nasze doświadczenie pokazało, że zajęcia w formie wyjść do miejsc atrakcyjnych dla dzieci, a na co dzień dla nich niedostępnych, takich jak teatr, kino, wystawa, muzeum, centrum edukacyjne, sala koncertowa, restauracja czy po prostu wyjście w tzw. przestrzeń publiczną typu park, ogród oraz środki komunikacji – uczą dzieci prawidłowego zachowania się w każdej sytuacji. Dzieci, pod opieką wychowawców i opiekunów, poznają przyjęte zwyczaje, uczą się zasad savoir vivre oraz prawidłowych relacji z dorosłymi oraz rówieśnikami. Ważne, że mogą to przetestować w warunkach naturalnych, a nie tylko uczyć się o tym wszystkim w teorii. Dodatkowo, wyjścia te są znakomitą okazją do doskonalenia samodyscypliny i samodzielności, a także odpowiedzialności za siebie oraz drugą osobę. Z kolei sytuacje trudniejsze i różne niespodziewane oraz nietypowe dla dzieci wyzwania motywują je do pracy nad zmianą niewłaściwego zachowania, jeśli takie wystąpi. Ostatnio, do realnej przestrzeni publicznej dochodzi od lat i w coraz większym wymiarze świat wirtualny wraz ze swoimi możliwościami i zagrożeniami. Podopieczni naszych ośrodków również i w tym zakresie raczej nie wynoszą ze swoich rodzin pozytywnych wzorców, dlatego chcemy aby program profilaktyki objął także naukę zasad bezpiecznego poruszania się po internecie i komunikowania się za jego pomocą. Bez dodatkowego wsparcia finansowego, ośrodki te nie mają własnych funduszy na zorganizowanie ani wyjść treningowo – profilaktycznych w tzw. realu czyli poza placówkę, ani na zorganizowania dodatkowych zajęć o tzw. netykiecie. Regularne wsparcie takich placówek stypendium wychowawczo-dydaktycznym (wypłacanym raz na semestr) pozwala im na zaplanowanie działań i wyjść profilaktycznych, zakup biletów do kina, teatru czy na wystawę, zaproszenie dzieci do restauracji, a czasem także zakup odzieży, żeby dzieci mogły poczuć się ubrane stosownie do okoliczności. W przypadku zajęć dotyczących netykiety niezbędne jest czasem doposażenie danego ośrodka w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i dostęp do internetu. Z naszego doświadczenia wynika, że aby program edukacji i profilaktyki „Etykieta i netykieta, czyli potrafimy i chcemy się zachować” był skuteczny, stypendium roczne przypadające na 1 dziecko w palcówce musi wynieść minimum 100 zł na bilety wstępu, posiłek itp., co oznacza 50000 zł na 500 dzieci znajdujących się pod opieką naszych placówek na kolejny rok szkolny. W przypadku mniejszej ilości uczestników, program będzie mógł być uatrakcyjniony, a kwota zwiększona. Decyzją danej placówki środki te mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu, żeby dzieci uczyły się zachowania i poruszania po internecie. Pomóżmy dzieciakom znaleźć się i odnaleźć w realu i wirtualu – niech dzięki nam dzieci przestaną się czuć gorsze od swoich rówieśników, tylko dlatego, że nie miały okazji czegoś doświadczyć i dotknąć. Niech dzięki nam poczują się w pełni wartościowe i będą mogły świadomie powiedzieć swoim kolegom: tak, byłem, widziałem i lubię, albo tak, znam, widziałam i już wiem jak wygląda. Bo przecież tylko trening czyni Mistrza!

O autorze / Zespół

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom”, organizacja pożytku publicznego, KRS 0000130515, działa nieprzerwanie od 1998 r.
Jej głównym celem Fundacji jest pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.

Fundacja działa poprzez udzielanie wsparcia finansowego placówkom i instytucjom, które na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi i młodzieżą pokrzywdzoną przez los. W wielu ośrodkach, budżety wystarczają jedynie na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb dzieci. Dzięki dotacjom Fundacji udało się wyposażyć i wyremontować kilka szczególnie potrzebujących tego placówek i choć trochę w ten sposób podnieść jakość życia dzieci.
Fundacja sponsoruje także stypendia naukowe, finansuje wypoczynek letni i zimowy oraz wspiera, gdy potrzebna jest nowa odzież i podręczniki. Obdarowane w ten sposób dzieci same zaczynają udzielać pomocy innym potrzebującym, np. pomagając słabszym uczniom w nauce, działając w hospicjach i innych ośrodkach pomocy.
Fundacja finansuje także m.in. zakup sprzętu medycznego wspomagającego leczenie i ratującego życie najmniejszym pacjentom – noworodkom i wcześniakom.
Nasi podopieczni pochodzą z rodzin ubogich, często z rejonów dużego bezrobocia. Zdarza się nierzadko, że dzieci są niedożywione, nie stać je na bilety autobusowe, buty ani nawet na zakup książek oraz innego wyposażenia niezbędnego do szkoły.
Pomoc finansowa Fundacji pozwala wnieść w ich życie trochę radości i nadziei oraz zachęcić do zdobycia solidnego wykształcenia dającego szansę na lepsze życie.
Fundacja jest prywatną organizacją charytatywną i organizacją pożytku publicznego, prowadzoną honorowo i bez wynagrodzenia. Fundacja ponosi jedynie podstawowe minimalne koszty administracyjne takie jak obsługa księgowa, opłaty licencyjne czy za domenę internetową oraz opłaty. Koszty administracyjne Fundacji wynoszą ok. 4 % łącznej kwoty otrzymanych darowizn - pozostałe środki 96 % przeznaczane jest na działalność statutową Fundacji, czyli na pomoc dzieciom i młodzieży.

Szczegółowy opis działalności Fundacji na stronie http://pomozmy-dzieciom.org.pl oraz na www.facebook.com/FundacjaPomozmyDzieciom

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
2
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
2

Tomasz Kołacz

12.06.2017

Justyna Dydycz

01.06.2017

Wspieracz Anonim

26.05.2017

Agnieszka Dydycz

23.05.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
5 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!