Apokalipsa pamięci - tomik poezji

Apokalipsa pamięci - tomik poezji

100%
3 525
z potrzebnych 3 500 zł = 100% celu
76 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 11.12.2017 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
5 / 5 (1 głosy). Zobacz opinie (1)
Obserwuj (4)
  • Projekt
  • Aktualizacje (5)
  • Wspierający (46)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

168 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

Apokalipsa pamięci jest tomikiem poezji poświęconym ludobójstwu Ormian w Turcji w 1915 roku, które określa się mianem „pierwszego ludobójstwa XX wieku”. Może dla przeciętnego Polaka temat ten wydaje się odległy, lecz faktycznie jest uniwersalny i dotyczy każdego z nas, a także pośrednio odnosi się do naszej przeszłościi narodowych doświadczeń. Apokalipsa, która dotknęła Ormian całe stulecie temu nie była tylko eksterminacją ludności ale też procesem wymazywania pamięci o zbrodni i ofiarach przez sprawców, jak też zapominania o niej przez świat. Są to tematy na tyle trudne i nam współczesnym obce, że na co dzień nie sięga się do nich, omija, a nawet świadomie od nich ucieka. I z trudnością się o nich mówi. Najlepszym narzędziem do tego wydała mi się sztuka. Wybrałem krótką formę literacką – wiersze. Powstały one w okresie ostatnich czterech lat.


[WERSJA ANGIELSKA]The Apocalypse of Memory is a collection of poems dedicated to the genocide of Armenians in Turkey in 1915, which is called "the first genocide of the 20th century". Maybe for an average person this topic seems distant, but in fact it is universal and concerns all of us, and also indirectly it is close to the Polish history and national experiences. Apocalypse, which affected the Armenians a century ago was not only the extermination of the population but also the process of erasing the memory of crimes and victims by perpetrators, as well as forgetting about it by the world. For us today these topics are difficult and alien. We usually avoid its. And it's hard to talk about its. The bast way for this seems to me art. I have chosen a short literary form - poems. The poems have been created in the last four years.

Opis projektu

Przedmiotem aukcji jest wydanie mojego debiutanckiego tomiku wierszy pt. „Apokalipsa pamięci”, zawierającego dwadzieścia wierszy (powstałych w latach 2014-2017) oraz specjalnych zakładek promujących tomik.

Poniżej jeden z wierszy przewidzianych w tomiku.


[WERSJA ANGIELSKA]The subject of the auction is the publication of my debut book of poems entitled "Apocalypse of Memory", containing twenty poems (created in the years 2014-2017) and special booklets promoting the volume.

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu jest pokrycie kosztów druku tomiku wierszy (min. 200 egz.) i jego promocji.

Książka ma trafić na rynek i być dostępna w sprzedaży internetowej, ale wspierający może otrzymać ją przed premierą!

Zachęcam jednak do jak największego wsparcia, gdyż zebranie większej kwoty niż wskazana pozwoli na wzbogacenie wydania o ilustracje i lepszą promocję. Natomiast zebranie zaś dużo większej kwoty pozwoliłoby mi na opłacenia profesjonalnego tłumaczenia wierszy na język angielski, a tym samym na wydanie tomika w wersji dwujęzycznej.

[WERSJA ANGIELSKA]The immediate objective of the project is to cover the costs of printing the book and its promotion. 

However, I encourage you to support as much as possible, because collecting more money will allow me to translate the poem into English in a professional manner, and thus to publish a bilingual version.

Nagrody

Dla każdej osoby wspierającej przewidziana jest nagroda.

Może nią być specjalne podziękowanie, tomik wierszy, tomik wierszy ze specjalną dedykacją, spotkanie z autorem.

[WERSJA ANGIELSKA]For each support person, a reward is provided.

It may be a special thanks, a book of poems, a book of poems with a special dedication, a meeting with the author.

O autorze / Zespół

Nazywam się Paweł Nieczuja-Ostrowski. Jestem doktorem nauk o polityce i naukowo zajmuję się problematyką ormiańską. Od wczesnej młodości moimi pasjami są malarstwo i poezja. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z moim poetyckim blogiem: www.wierszoatak.com

Kontakt: pawel.nieczuja@onet.eu

[WERSJA ANGIELSKA]My name is Paweł Nieczuja-Ostrowski. I am a PhD in political science and for many years I specialize in Armenian studies. Since my youth, my passion is painting and poetry. I invite you to read my poetry blog: www.wierszoatak.com

Contact: pawel.nieczuja@onet.eu


Ryzyko

Ryzyko jest praktycznie żadne. Całość jest koncepcyjnie przygotowana, nie wymaga jakiejś specjalnej redakcji czy korekty, tak więc czas wydania powinien być krótki.

W przypadku zebrania istotnie większej kwoty może on się jednak niewiele wydłużyć ze względu na plan wzbogacenia wydania o ilustracje i wersję anglojęzyczną wierszy.

Co się tyczy spotkań to musimy najpierw umówić się tak by zgrać nasze terminy i zdolności mobilne (kto wie dokąd przyjdzie mi jechać).

[WERSJA ANGIELSKA]The risk is practically none. The whole book is conceptually prepared.

Ocena 5 / 5 (1 głosów)

Daniel Wach

6 lat temu
Pozytywnie :))
Komunikacja
Projekt
Dostawa
Nagroda

Komentarze

  • Nagrody (8)

Imienne podziękowanie

5 zł lub więcej
8 wspierających
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Przewidywana dostawa: grudzień 2017

Tomik poezji

20 zł lub więcej
12 wspierających
- egzemplarz tomiku wierszy „Apokalipsa pamięci” (wysyłka pocztą)
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Przewidywana dostawa: marzec 2018

Tomik poezji z dedykacją

30 zł lub więcej
20 wspierających
- egzemplarz tomiku wierszy „Apokalipsa pamięci”
- imienna dedykacja w tomiku
- promocyjna zakładka (wysyłka pocztą)
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Przewidywana dostawa: marzec 2018

Dwa tomiki poezji

40 zł lub więcej
9 wspierających
- dwa egzemplarze tomiku wierszy „Apokalipsa pamięci” (wysyłka pocztą)
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Przewidywana dostawa: marzec 2018

Dwa tomiki poezji z dedykacjami

55 zł lub więcej
26 wspierających
- dwa egzemplarze tomiku wierszy „Apokalipsa pamięci”
- autograf/dedykacja (według uznania) w tomiku
- dwie zakładki promocyjne (wysyłka pocztą)
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Przewidywana dostawa: marzec 2018

Spotkanie z autorem (Pomorze)

250 zł lub więcej
1 wspierających
- indywidualne spotkanie autorskie przy kawie na terenie Pomorza (do dwóch godzin)
- egzemplarz tomiku wierszy „Apokalipsa pamięci” wraz z dedykacją (wręczony osobiście)
- zakładka promocyjna (wręczony osobiście)
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Przewidywana dostawa: marzec 2018

Spotkanie z autorem (Polska)

500 zł lub więcej
0 wspierających
- indywidualne spotkanie autorskie przy kawie na terenie całej Polski
- egzemplarz tomiku wierszy „Apokalipsa pamięci” wraz z dedykacją (wręczony osobiście)
- zakładka promocyjna (wręczony osobiście)
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Przewidywana dostawa: marzec 2018

Specjalne podziękowanie na kartach tomiku

1000 zł lub więcej
0 wspierających
- zawartość tomiku (całego wydania!) zostanie wzbogacona o stronę z imiennym podziękowaniem za hojne wsparcie i sfinansowanie publikacji
oraz
- indywidualne spotkanie autorskie przy kawie na terenie całej Polski
- egzemplarz tomiku wierszy „Apokalipsa pamięci” wraz z dedykacją (wręczony osobiście)
- zakładka promocyjna (wręczony osobiście)
- imienne podziękowanie na mojej stronie www.wierszoatak.com
- imienne podziękowanie na profilach fb: wierszoatak oraz Paweł Nieczuja-Ostrowski
Nagroda limitowana. Pozostało 3/3
Przewidywana dostawa: marzec 2018

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!