Fundacja "Wychowanie bez porażek"

Fundacja "Wychowanie bez porażek"

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający
 • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Wraz z rozpoczęciem każdego Nowego Roku rozliczamy się w Urzędach Skarbowych za poprzedni rok kalendarzowy.

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, wypełniając swój PIT wpiszcie: Fundacja „Wychowanie bez porażek” KRS 0000261181.

Przekaż nam swój 1% podatku. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, aby nas wspomóc w realizacji naszej misji.

Szacunek, miłość i pokój w relacjach międzyludzkich jest naszym celem nadrzędnym. Pragniemy zwrócić uwagę na wagę tego co ważne i niezmienne, że każdy akt zwracania się do dziecka stanowi fundament tego co zagości w jego sercu i umyśle, procentując w jego przyszłości.

Twój indywidualny wkład może zmieniać klimat w wielu rodzinach, wspierając je w budowaniu relacji w oparciu o troskę i pokojowe rozwiązywanie konfliktów oraz pozytywny wpływ dorosłych zamiast władzy.

Uzyskane środki z 1% przekazane na konto Fundacji zostaną przeznaczone na:

 • pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży;
 • wsparcie psychologiczne dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi;
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin niewydolnych wychowawczo;
 • profilaktykę uzależnień poprzez edukację zdrowotną, szkolenia, wykłady, prelekcje;
 • szkolenie rodziców w ramach podnoszenia ich kompetencji wychowawczych;
 • wspieranie działań i projektów służących rozwijaniu empatii, szacunku, akceptacji i pokoju we wszyskich relacjach;
 • dofinansowanie zajęć dla rodziców i nauczycieli w ramach programów: „Zmieniamy świat budując relacje” i „Metoda Gordona w służbie nauczycieli” ;
 • organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży, które pomagają w nabywaniu lepszych kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych.

Wszystkim, którzy przekażą swój 1% dla Fundacji „Wychowanie bez porażek” i tym którzy już zrobili to w latach poprzednich, mówimy po prostu: „Bardzo, ale  to bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie, zaufanie i wiarę w wartości, które realizujemy poprzez zadania statutowe, na które w całości przekazujemy otrzymane pieniądze."Ideą, która jest fundamentem naszej Fundacji jest prawo do życia w oparciu o wartości ludzkie, takie jak szacunek, akceptacja, pokój, jasna komunikacja i postępowanie bez uciekania się do siły, agresji i przemocy psychicznej, fizycznej i słownej w relacjach międzyludzkich. 

Głównym celem Fundacji jest przekuwanie idei w praktyczne umiejętności, by nie  pozostała jedynie w świadomości ludzi. Pragniemy wzbudzić chęć do realizowana jej w relacjach z innymi każdego dnia.

Szczególnie pochylamy się nad relacjami dorośli - dzieci i rodzinnymi. Pomagamy, aby uczestnicy naszych programów nauczyli się metod, które podnoszą jakość ich relacji i wzmacniają więzi w rodzinie. Jesteśmy głęboko przekonani, że dobre relacje z bliskimi sprawiają, że ludzie są zdrowi i szczęśliwi. 
Swoje założenia oparliśmy o model wychowawczy dr. Thomasa Gordona, trzykrotnie nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla. 
Przeprowadzone badania skuteczności tego programu, potwierdziły jego efekty. Dzięki modelowi Gordona możliwe są naprawdę bliskie, oparte na szacunku i zrozumieniu, pełne ciepła relacje w rodzinach, szkołach i na podwórkach.

Ponadto nasza Fundacja prowadzi działalność promującą zdrowie, w tym profilaktykę i edukację zdrowotną, profilaktykę uzależnień, działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo oraz mające na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!