Edukacja o laktacji zamiast reklamy

Edukacja o laktacji zamiast reklamy

5 454
łącznie zebrano
109 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj (2)
  • Projekt
  • Aktualizacje (8)
  • Wspierający (101)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

169 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

FUNDACJA MLEKIEM MAMY
DZIAŁA NA RZECZ KARMIENIA NATURALNEGO

wspierając kobiety i rodziny, upowszechniając wiedzę o świadomym odżywianiu i rodzicielstwie oraz monitorując przestrzeganie praw kobiet w okresie okołoporodowym, a także współpracując z innymi podmiotami. 

CO CHCEMY ZROBIĆ?

Chcemy wydać “Kalendarz Mlekiem Mamy” na rok 2023 i przekazać go bezpłatnie jak największej liczbie publicznych podmiotów leczniczych, aby każda kobieta w okresie okołoporodowym, przychodząca na wizytę do gabinetu lekarskiego miała dostęp do rzetelnej wiedzy zamiast reklamy tzw. mleka modyfikowanego.

Dlatego Kalendarz promujemy hasłem #edukacjazamiastreklamy. Zamiast REKLAMY zapewnimy kobietom w okresie okołoporodowym, przychodzącym na oddział szpitalny profesjonalną wiedzę na temat zalet karmienia naturalnego i ewentualnych problemów w laktacji. “Kalendarz Mlekiem Mamy” ma za zadanie normalizować i promować karmienie naturalne (piersią lub odciągniętym mlekiem) małych dzieci.

CZEMU TO JEST WAŻNE?

Instytucje rządowe nie wspierają laktacji, choć mają taki obowiązek.

Promocja karmienia piersią powinna być realizowana przez polski rząd i choć jest ona jednym z zadań w Celu 1. Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa), to w 2021 roku Ministerstwo Zdrowia nie podjęło żadnych działań w tym kierunku.

W latach 2012-2016, kwota jaką wydał Skarb Państwa, na refundację powszechnie stosowanych preparatów do żywienia niemowląt, wyniosła 532.849.891 złotych. Natomiast w tym samym okresie, wydatki poniesione na promocję karmienia piersią i wsparcie laktacyjne osiągnęły kwotę 80.297 złotych, co stanowi 0,015 % kosztów karmienia sztucznego.

Tymczasem w 6. tygodniu życia aż 54% polskich niemowląt jest karmionych sztucznie, natomiast w 9. miesiącu tylko 17% niemowląt otrzymuje mleko matki. [GUS, 2014] Na taki stan rzeczy mają wpływ między innymi reklamy preparatów do żywienia niemowląt (materiały promocyjne, np. gadżety i kalendarze), które są powszechne w przestrzeni publicznej, w tym w placówkach ochrony zdrowia.

CHCEMY TO ZMIENIĆ!

Pomóż nam wydać edukacyjny kalendarz laktacyjny

Nasz cel charytatywny: Chcemy zastąpić w min. 150 publicznych szpitalach kalendarze z logotypami tzw. mleka modyfikowanego edukacyjnymi kalendarzami laktacyjnymi (na ile pozwolą nam zebrane środki finansowe). Dostęp do rzetelnej wiedzy w pierwszych dniach po porodzie ułatwi kobietom dokonać wyboru co do sposobu karmienia dzieci i zapewni lepszy start w laktacji.

DLACZEGO NASZ KALENDARZ JEST WYJĄTKOWY?

Edukuje, promuje, wspiera, buduje społeczność.

WIEDZA - Kalendarz jest pełen merytorycznej wiedzy dotyczącej laktacji, którą opracowały specjalnie na tę okazję polskie ekspertki w dziedzinie laktacji. Dodatkowo na każdej karcie znajdzie się link do serwisu internetowego z pogłębieniem tematu miesiąca. Zamierzamy w nim podjąć tematy takie jak: żywienie wcześniaków, pierwszy kontakt po porodzie, właściwości siary, dieta mamy karmiącej, kolki i inne kryzysy, stymulacja laktacji, odciąganie mleka, dopajanie i rozszerzanie diety, karmienie w czasie choroby, emocje i bliskość w karmieniu, skład mleka i inne.

SESJA - Na każdej karcie kalendarza znajdzie się piękna fotografia przedstawiająca akt karmienia dziecka w naturalnym otoczeniu przyrody. Zdjęcia wykonała Zuzanna Kruschewska Photography.

HISTORIE - Uczestniczki sesji fotograficznej podzieliły się swoimi doświadczeniami laktacyjnymi. Historie możesz przeczytać na stronie mlekiemmamy.org. 

CZEGO NAM BRAKUJE?

Pieniędzy!

Aby zrealizować projekt #edukacjazamiastreklamy potrzebujemy środków finansowych, a od ich wysokości będzie uzależniona liczba publicznych placówek, które otrzymają kalendarze na rok 2023. Szacunkowy koszt projektu to 22.500 złotych uwzględniający koszty stałe (projekt, skład, wysyłka w tym koszty przewoźnika i opakowania, obsługa wysyłek, prowizje związane z prowadzeniem zbiórki) oraz zmienne (np. druk). Koszt realizacji projektu #edukacjazamiastreklamy będzie zależał m.in. od liczby wydrukowanych kalendarzy oraz wysyłek do wskazanych placówek. A przede wszystkim od ilości zebranych pieniędzy.

W Polsce jest ok. 400 oddziałów ginekologiczno - położniczych, 234 szpitali powiatowych. To od Ciebie będzie zależało, które z nich otrzymają Kalendarze i ile ich Pacjentek z nich skorzysta. O wszystkich wytypowanych placówkach opieki zdrowotnej poinformujemy na stronie zbiórki i na naszej stronie internetowej.

WPŁAĆ ILE CHCESZ!

2, 5, 10, 15… - 49 złotych.

Kwota poniżej 50 zł zasila zbiórkę. Otrzymasz nasze podziękowanie. Możesz też wybrać obdarowywaną placówkę medyczną - zapytamy Cię o to po uzbieraniu potrzebnej kwoty.

"KALENDARZ MLEKIEM MAMY"

na rok 2023

Możesz mieć również dla siebie!

Wszystkie osoby, które wpłacą 50 zł i więcej otrzymają “Kalendarz Mlekiem Mamy” na rok 2023 i podziękowanie od Fundacji Mlekiem Mamy. Skontaktujemy się z Tobą osobiście. Damy Ci możliwość wyboru obdarowywanej publicznej placówki medycznej oraz poprosimy o opłacenie dodatkowo wysyłki kalendarza do Ciebie (wpłata 15 zł na konto Fundacji). Każda wielokrotność 50 zł to kolejny kalendarz dla Darczyńcy. Jeśli nie potrzebujesz Kalendarza możesz przekazać swój egzemplarz wskazanej placówce bez ponoszenia dodatkowych wydatków.

Uwaga: W przypadku wielokrotnego wskazania tej samej placówki przez Darczyńców - Fundacja rezerwuje sobie prawo obdarowania innego szpitala niż wskazany przez Darczyńcę.

MECENAT

Zaproponuj formę wsparcia.

Możesz zaproponować mecenat dla projektu #edukacjazamistreklamy w formie wsparcia: finansowego, medialnego, w realizacji lub w inny dogodny dla siebie sposób.

Musisz jednak spełniać poniższe warunki:

  • Nie współpracujesz z producentami preparatów do żywienia niemowląt, ani podmiotami od nich zależnymi lub finansowanymi przez tychże.
  • Nie reklamujesz i nie prowadzisz sprzedaży preparatów do żywienia niemowląt.

RYZYKO

Planowałyśmy wydać Kalendarz na 2022 rok wspólnie z Partnerami - innymi organizacjami wspierającymi laktację. Choć wydawało nam się, że zgromadzenie potrzebnej kwoty nie będzie trudne, to jednak nie osiągnęłyśmy założonego celu. Otrzymałyśmy wiele sygnałów, że projekt jest ważny i potrzebny dlatego podjęłyśmy kolejną próbę jego realizacji.

Wiemy, że obecnie na świecie, w Europie, jak i w samej Polsce, mają miejsce dramatyczne wydarzenia. Zagadnienie laktacji można uznać za mało istotne i tak jest traktowane przez nasz rząd, choć jest ono bardzo ważne dla zdrowia publicznego. Dlatego ufamy, że mimo wszystko są w Polsce osoby, którym zależy na zdrowiu kobiet i najmłodszych obywateli, a w efekcie na zdrowiu całego naszego społeczeństwa.

Wierzymy w powodzenie inicjatyw społecznych. Dlatego też mamy nadzieję, że mimo wielu trudności wspólnie osiągniemy cel i zapoczątkujemy zmianę w postrzeganiu potrzeb kobiet i małych dzieci, szczególnie w obliczu konfliktów politycznych zaburzających bezpieczeństwo i pogarszających jakość ich życia.


O autorze / Zespół

Fundacja Mlekiem Mamy

05-077 Warszawa – Wesoła,
ul. Jana Pawła II 31 lok. 3.
Telefon: 536 292 700

https://fundacja.mlekiemmamy.org

Kontakt: fundacja@mlekiemmamy.org

KONTO BANKOWE
mBank: 13 1140 2004 0000 3002 7743 1381

REGON: 369327005, NIP: 9522173483, KRS: 0000714216.

MARLENA ŚWIRK I ELA MALINOWSKA

Fundatorki i Prezeski Fundacji “Mlekiem Mamy”, doule (Stowarzyszenie “Doula w Polsce”), Promotorki Karmienia Piersią (Centrum Nauki o Laktacji). Od 2015 roku wspierają kobiety w okresie okołoporodowym podczas warsztatów oraz indywidualnie, a od stycznia 2018 roku działają w ramach Fundacji. Dzieci były ich największą inspiracją i motywacją do zmian w życiu zawodowym. Własne doświadczenia sprawiły, że podjęły wyzwanie wpływu na poprawę jakości opieki okołoporodowej, w tym laktacyjnej, zapewnienia kobietom ogólnodostępnej edukacji okołoporodowej na najwyższym poziomie oraz poszanowania ich praw (np. standardy opieki okołoporodowej, ochrona praw pracownic karmiących naturalnie). 

Pomysłodawczynie projektu, odpowiadają za plan działania, koordynację, dystrybucję, finanse, czyli za większość czynności - od pomysłu do przekazania kalendarza do rąk Darczyńców i placówek ochrony zdrowia.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!