Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

Regionalna Fundacja Walki z Rakiem

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

To pierwszy kontakt potencjalnego wspierającego z Twoją inicjatywą.

Przekaż nam swój 1 %. 
 

Podatnicy mogą skorzystać z formularza PIT wypełnionego za nich przez Urząd Skarbowy. Jednak podatnicy mają możliwość zdecydowania, na jaką organizację pożytku publicznego przekażą swój 1% podatku. Automatycznie w formularzu PIT zostanie wskazana organizacja, której przekazany został 1% podatku rok wcześniej. Można jednak dokonać dowolnej zmiany. Robi się to w sposób następujący:

  • musisz wejść na stronę www.podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT.
  • musisz podać swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018)
  • możesz też zalogować się używając profilu zaufanego, nie podajesz żadnych dodatkowych informacji

 

Po zalogowaniu się, na głównym ekranie usługi widoczny będzie KRS organizacji, która w tym momencie wskazana jest jako odbiorca 1% podatku. Będzie tam można w prosty sposób zmienić wybraną organizację. 

 

0000116165‌   Regionalna‌ ‌Fundacja‌ ‌Walki‌ ‌z‌ ‌Rakiem    ‌

 

 Uwaga! W formularzu na stronie podatki.gov.pl w polu wybrana organizacja - nie wpisuj słowa KRS. 

REGIONALNA FUNDACJA WALKI Z RAKIEM  została ustanowiona przez pracowników Specjalistycznego Onkologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie) w drodze Aktu Notarialnego Nr 6826/90, sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie, dnia 25 października 1990 r.Obecnie w szeregach Fundacji, poza pracownikami szpitala, znajdują się osoby, którym bliskie są problemy schorzeń nowotworowych.

 FUNDACJA posiada osobowość prawną a nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Zdrowia.

 Siedzibą FUNDACJI jest miasto Szczecin – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22.

 Terenem działania FUNDACJI jest obszar województwa zachodniopomorskiego oraz obszar całego kraju.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!