Harevis - Nowy album! - "Calling of the Black Jaguar"

Harevis - Nowy album! - "Calling of the Black Jaguar"

  Muzyka    Katowice
105%
5 905
z potrzebnych 5 600 zł = 105% celu
55 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 01.01.2017 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (2)
  • Projekt
  • Aktualizacje (1)
  • Wspierający (42)
  • Społeczność (4)

Kampania wzbudziła

287 reakcji

Udostępnij:

Wstęp

[ENGLISH VERSION BELOW]

CZEŚĆ!

Nagrywam kolejny album solowy inspirowany rdzennymi tradycjami świata. Za sprawą magii etnicznych fletów, bębnów i śpiewów zabiorę Cię wgłąb dżungli i...

i.. nie tylko!

Od 6 lat podróżuję po świecie (już 20 krajów), zbieram oryginalne etniczne instrumenty, koncertuję i nagrywam swoją muzykę. Dziś zabieram się za nagranie melodii natchnionych wyprawami do dżungli Gwatemali i na pustynię Meksyku. 

Spotykając się z rdzennymi przedstawicielami tradycji indiańskich i krocząc po ich ziemi nabieram wiele inspiracji do tworzenia muzycznych kompozycji. Nagrywając płytę gram na bębnach, fletach etnicznych pochodzących z całego świata, śpiewam i wykorzystuję odgłosy natury.

Najnowszym albumem "Calling of the Black Jaguar" chcę się podzielić z Wami muzyczną wizją, która tworzyła się we mnie przez cały ten rok.

Aby przekonać się o jakości płyty, którą zamierzam stworzyć, posłuchajcie przykładowych próbek dźwiękowych z moich poprzednich albumów:


(FLUTE STORIES - 2013)

(THE FOUR SHAMANS - 2015)

Po więcej moich albumów zapraszam na stronę www.harevis.com i na profil www.youtube.com/harevis

[ENGLISH]

HELLO!

I'm recording my next solo album inspired by world native traditions. By the magic of ethnic flutes, drums and songs I will take you deep into the jungle and...

.... and not only!

For the last 6 years I'm traveling around the world (already 20 countries), collecting original ethnic instruments, playing concerts and recording my music. Today I'm starting to record melodies inspired by journeys to Guatemala and Mexican desert.

By meeting with native representatives of American Indian traditions and walking on their earth I'm gaining lot of inspirations to create music compositions. When I'm recording album I play the drums, ethnic flutes from all over the world, singing and using nature sounds.

The newest album "Calling of the Black Jaguar" will be my way to share with you music vision, that has been creating within me for this entire year.

To check the quality of my music I invite you to check out samples of my previous albums and to visit my youtube profile :) 

Opis projektu

Tak jak większość moich albumów, "Calling of the Black Jaguar" zostanie nagrany z użyciem mnóstwa instrumentów etnicznych, na których w większości, albo i w zupełności sam zagram. To znaczy, że metodą nagrywania kolejnych śladów gram na bębnach, grzechotkach, instrumentach archaicznych, fletach, dodając głosy i odgłosy. W ten sposób powstają całe kompozycje. Dzięki temu, że nagrywam przy użyciu domowego studio, mam największy możliwy wkład w realizację swojej muzycznej wizji. Sam dopracowuję każde brzmienie i jestem pewien tego, czym chcę się podzielić ze światem. 

Na albumie zagram m.in. na takich instrumentach, jak: Flety Indian Północnoamerykańskich (pojedyncze, podwójne i potrójne), Duduk, Flauto de los Abuelos (andyjski flet alikwotowy), Flauto del cielo i de la tierra (Quechua'ński flet nieba i ziemi), Fletnie Pana, Flet Egipski, Ney, Hulusi, Futujara, Didgeridoo, Drumle, Bansuri, Bębny obręczowe. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nagrań i wyprodukowanie egzemplarzy płyt, które mam nadzieję, trafią również w Twoje ręce. 

[ENGLISH]

Like most of my albums, "Calling of the Black Jaguar" will be recorded with use of many ethnic instruments, which most, or all of them I will play by my own. It means, that by recording track by track, I play the drums, shakers, archaic instruments, flutes, adding voices and sounds. That way whole compositions are being created. Thanks to that, that I'm recording in my home studio, I have the most possible influence in realisation of my musical vision. By my own I can tune each sound and I'm sure about what I want to share with world.

At this album I'll play among other instruments: Native American Flutes (single, double and triples), Duduk, Flauto de los Abuelos (Andean overtone flute), Flauto del cielo i de la tierra (Quechua's flute of heaven and earth), Panpipes, Egyptian flute, Ney, Hulusi, Futujara, Didgeridoo, Jaw's harps, Bansuri, frame drums. 

Donations will be used to cover costs of recording and producing CD copies, which I hope will also get to your own hands.


Cel projektu

Wizja albumu "Zawołanie Czarnego Jaguara" zawiera również graficzną stronę projektu. Wraz z sukcesem kampanii zebrania funduszy, zatrudniona zostanie rysowniczka, która stworzy zachwycającą okładkę i krótkie scenki komiksowe.

Wraz z przebiegiem kampanii na stronie projektu publikowane będą grafiki, aktualizacje i postępy w nagraniach.

STRETCH GOALS

Jeżeli zebrana kwota przekroczy minimalne 100% i dobije 150%, wówczas do wydanych płyt zostanie dołączona książeczka, a w niej napisane przeze mnie historie związane z każdym utworem, tło kulturowe, symbolika stojąca za nazwami itp. 

Jeżeli zebrana kwota dobije 200%, wówczas wszyscy wspierający od kwoty 30zł+ otrzymają darmowe jednorazowe wejście na dowolny z moich koncertów w Polsce lub za granicą (do wykorzystania bezterminowo). Również zostanie wylosowana (w uczciwym, publicznym losowaniu) jedna osoba, która otrzyma całą moją dotychczasową dyskografię (w wydaniu fizycznym).

[ENGLISH]

Vision of album "Calling of the Black Jaguar" contains as well graphic side of that project. Together with success of this fundraising campaign, I will hire a drawing artist, who will create amazing front cover and short comic stories.

During process of this campaign at this projects website I will continue publishing graphics, news and progress of recordings.

STRETCH GOALS

If the collected amount of donations will extend minimum 100% and gets to 150% I will include printed small book to each CD, containing written by me stories about each song, cultural background, symbolism behind the names, and so on.

If the collected amount of donations will get to 200%, then all supporters from 10$+ will get free one-use entry for any of my concert in Poland or abroad (to use forever). As well will be drawn at random (at fair, public drawing) one person, who will get my full discography (physical copies).

Nagrody

- Główną nagrodą w zamian za wsparcie będzie oczywiście egzemplarz ukończonej płyty "Calling of the Black Jaguar" w formacie mp3 lub w formie fizycznej. 

[ENG] Main prize for your support will be of course copy of finished album "Calling of the Black Jaguar" in mp3 format or physical edition.

- Będą to zawsze również szczere podziękowania, publiczne i osobiste. 

[ENG] As well always you'll receive honest gratitude, publicly and personally.

- Jest to także dobra okazja, by wspierając nowy album wyposażyć się w poprzednie nagrania w wersjach mp3. A może by tak całą dyskografię? ;-)

[ENG] It is also great occasion by supporting my new album to get for yourself all of previous releases in mp3. Maybe you'd like to have the whole discography? ;-)


- Oferuję również naukę gry na fletach indiańskich oraz naukę tradycyjnych indiańskich pieśni. (Online lub na żywo)

[ENG] I am offering Native American Flute lessons and teachings of traditional Native American songs. (Online or live)


- Korzystając z mojej wiedzy i honorowej funkcji w tradycji plemiennej Indian Tz'utujil, mogę również przeprowadzić dla Ciebie profesjonalną analizę twojego znaku urodzeniowego w odniesieniu do tej tradycji.

[ENG] Using my knowledge and honour function of the Maya Tz'utujil tradition, I could also share with you professional consultation of your birth sign according to that tradition.

- Z przyjemnością nagram dla Ciebie specjalną kompozycję, pod reklamę, do filmu, na wybrane potrzeby z użyciem mojego sprzętu i umiejętności. Szczegóły do ustalenia.

[ENG] With pleasure I could record for you special composition for advertisement, movie score, for chosen necessaries, using my gear and skills. Details to be discussed.


- Oferuję zagranie prywatnego koncertu w wybranym przez Ciebie miejscu w Polsce lub za granicą, a wszelkie szczegóły do uzgodnienia.
[ENG] I offer to play a private concert for your place of choice in Poland or abroad, and all the details to be discussed. 

- Istnieje również możliwość zakupu dwóch instrumentów - Duduk z tradycji ormiańskiej. Więcej na jego temat na stronie: www.harevis.com/duduk 

[ENG] There is also possibility to purchase two instruments - Duduk from Armenian tradition. More about that instrument at my website: www.harevis.com/duduk 

Każda z nagród realizowana/ wysyłana będzie po sukcesie zbiórki i z każdą osobą indywidualnie ustalamy szczegóły, aby wszystkim było dogodnie ;-)

[ENG] Each of prizes will be realised/sent after success of collecting donations and with each person individually details will be discusses, so everyone is comfortable ;-) 

O autorze / Zespół

TOMMY HAREVIS (Tomasz Czyba)

Jestem muzykiem, flecistą, kompozytorem. Od 6 lat podróżuję, koncertuję i nagrywam muzykę. Jestem również "Strażnikiem Dnia" honorowo inicjowanym przez majańską starszyznę Tz’utujil z plemion K'iche - Tatę Pedro Cruz oraz Nan Shuni Giron znad jeziora Atitlan w Gwatemali. Od kilku lat intensywnie zgłębiam wiedzę zawartą w przekazach tradycji plemion obu Ameryk. Uczestniczę w licznych ceremoniach i rytuałach prowadzonych przez starszyznę. Korzystając z etnicznych instrumentów pochodzących z całego świata komponuje muzykę i wydaję płyty. Występuję w Polsce i za granicą, łącząc koncerty z legendami, opowieściami. Na swojej drodze miałem już zaszczyt spotkać takich mistrzów muzycznych jak Kitaro i Tito La Rosa. Jestem również terapeutą i dziecięcym Etnoanimatorem. Prowadzę stronę www.kalendarzmajow.pl oraz www.harevis.com

Zapraszam do kontaktu, korespondencji. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania dotyczące projektu i nie tylko.

Liczę na Was i trzymam kciuki! ;-)

Tommy

Ryzyko

W tym miejscu powinienem opisać, jak wygląda ryzyko nie powodzenia projektu. Autorzy portalu sugerują, że mogłaby nastąpić np niemoc twórcza. 

Przez ostatnie 6 lat gram nieustannie i nagrywam muzykę, jak tylko mogę. Wydawanie kolejnego albumu jest możliwością zapisania dawki przeżywanych wrażeń (najczęściej z podróży) i zrobienia miejsca dla kolejnych melodii. 

Niemoc twórcza raczej nie nastąpi. Jeżeli z jakichkolwiek powodów niezależnych ode mnie nagrania musiałyby się opóźnić, to na pewno nie zostaną odwołane, a jedynie przeniesione w najbliższym możliwym czasie.

Głęboko życzę sobie, aby udało się zrealizować ten projekt, właśnie teraz, więc liczę na Was, wszyscy wspierający! :-) 

[ENG] At this place i should write down how does the risk of project's failure looks like. Authors of this portal suggests that the writer's block could happen to me. 

For the last 6 years I am continuously playing music and recording whenever I can. Releasing my next album is a possibility to write down portion of experiences (mostly from travels) and making space for new melodies to come.

Writer's block should not happen. If for any independent from me reasons, recordings would have to be postponed, then they would not be cancelled, but finished as soon as possible. 

Deeply I wish myself to realise this project right now, so I'm counting on you, all of you supporters! :-) 

Ocena

Brak ocen

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.


MaxiLager

6 lat temu
Czy Jaguar jest już w drodze?

Harevis

6 lat temu
Taaak! :) Płyty został już stworzone. Ja w tym momencie jestem w Gwatemali i zawożę tutaj ich część starszyźnie majańskiej i do dżungli. W Polsce zostawiłem płyty do wysyłki i staram się to koordynować. Osobom, które podały swój adres przy wsparciu będą wysłane w ciagu kilku dni. Innym pisałem maile o podanie adresu, więc jak dostanę odpowiedź, to również pójdą. Tak więc kilka dni i chętnie przeczytam opinie o płycie :) Pozdrowienia znad jeziora Atitlan. Tommy

MaxiLager

6 lat temu
Jaguar już na dobre rozgościł się w moich czterech ścianach. Z każdym nowym utworem magia zaczyna wypełniać otoczenie. Jestem pod wrażeniem pięknie połączonej całości. Mojemu wydaniu brakuje jedynie spersonalizowanej dedykacji i autografu twórcy, być może nie do końca udało się oswoić tego potężnego drapieżnika? Tommy, w jaki sposób mogę dostać twój autograf i dedykacje? Brakuje ich na krążku i w pudełku.

Harevis

5 lat temu
Hej Maxi. Cieszę się, że płyta się podoba :) Przyleciałem właśnie z Gwatemali. Wybacz brak autografu i dedykacji. Myślę, że mogę to naprawić osobiście, kiedy uda nam się spotkać. Jesteś we Wrocławiu, prawda?
  • Nagrody (11)

Podziękowanie / Thanks

15 zł lub więcej
4 wspierających
Imienne podziękowanie na mojej stronie internetowej, mailowe, na FB oraz w nagranym filmie z podziękowaniami.
[ENG] Registered thanks at my website, by e-mail, at FB and in recorder thanksgiving video.
Przewidywana dostawa: styczeń 2017

Jedna z poprzednich płyt mojej twórczości (mp3)

30 zł lub więcej
5 wspierających
Otrzymasz dowolny album z listy w formacie mp3:
-Cosmic Whisper
-Flute Stories
-Kokopelli
-The 20 Mayan Naguales - Maltiox Project
-The Four Shamans

[ENG] You will receive one of chosen mp3 albums from the list:
-Cosmic Whisper
-Flute Stories
-Kokopelli
-The 20 Mayan Naguales - Maltiox Project
-The Four Shamans
Przewidywana dostawa: styczeń 2017

Płyta (mp3) "Calling of the Black Jaguar"

35 zł lub więcej
8 wspierających
Otrzymasz wersję mp3 ukończonej płyty
[ENG] You'll receive finished mp3 album.
Przewidywana dostawa: luty 2017

CD z autografem - "Calling of the Black Jaguar"

40 zł lub więcej
15 wspierających
Otrzymasz ukończony album CD z autografem i dedykacją.
[ENG] You'll receive finished signed CD album with dedication.
Przewidywana dostawa: luty 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Krótki komiks Ty i Harevis + Album

80 zł lub więcej
2 wspierających
Artystka narysuje krótki wycinek komiksowy z Twoją podobizną o spotkaniu z Harevisem + Album w wersji CD.
[ENG] Artists will draw short comic with your character meeting Harevis + CD copy of Album.
Przewidywana dostawa: luty 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

3 Lekcje gry na fletach indiańskich

100 zł lub więcej
5 wspierających
3 Lekcje gry na fletach indiańskich:
Otrzymasz 3, 45 minutowe lekcje gry na indiańskich fletach ze mną, podczas której nauczę Cię jak oddychać, jak używać rozmaitych ornamentacji, grać tradycyjne melodie indiańskie i tworzyć własne melodie.

[ENG] 3 lessons on Native American flutes:
You get 3, 45 minutes long lessons on Native American flute with me, during which I'll teach you how to breathe, how to use a variety of ornamentation, play traditional Native melodies and create your own melodies.
Przewidywana dostawa: luty 2017

Paczka moich albumów w formacie mp3

120 zł lub więcej
5 wspierających
W tej paczce otrzymasz albumy:
Cosmic Whisper, Flute Stories, Kokopelli, Maltiox Project "The 20 Mayan Naguales", The Four Shamans.
5 albumów w jednej paczce, w formacie mp3. + egzemplarz nowego albumu "Calling of the Black Jaguar".

[ENG] Package of my 5 mp3 albums:
Cosmic Whisper, Flute Stories, Kokopelli, Maltiox Project "The 20 Mayan Naguales", The Four Shamans.
5 albums in one package, mp3 format. + mp3 of new album "Calling of the Black Jaguar".
Przewidywana dostawa: luty 2017

Majańska Analiza Urodzeniowa

200 zł lub więcej
9 wspierających
Majańska analiza na podstawie Twojej daty urodzenia:
O majańskich analizach urodzeniowych przeczytasz tutaj: http://kalendarzmajow.weebly.com/analizy.html
[ENG]Mayan birth analysis:
You'll get full description of Your Mayan birthsign with explainations of Your gifts, challanges, conception, destiny, trecena, tone, etc.
Przewidywana dostawa: luty 2017

Stworzenie muzyki dla Twoich potrzeb

500 zł lub więcej
0 wspierających
Muzyka skomponowana przeze mnie na Twoje potrzeby:
Dysponuję możliwością skomponowania i nagrania dla Ciebie muzyki w zależności od potrzeb. Może być to podkład muzyczny do Twojej reklamy, filmu, identyfikacja dźwiękowa itp. Szczegóły do ustalenia.
[ENG]Music composed by me for your needs:
I have the possibility of composing and recording music for you depending on your needs. This may be a soundtrack to your advertising, film, sound identification, etc. Details to be determined.
Przewidywana dostawa: kwiecień 2017

Instrument DUDUK

500 zł lub więcej
1 wspierających
Instrument Duduk w kluczu G i A
[ENG] Duduk instrument in key of G and A
Nagroda limitowana. Pozostało 1/2
Przewidywana dostawa: luty 2017
Zakup wymaga podania adresu dostarczenia

Prywatny półtoragodzinny koncert

1000 zł lub więcej
1 wspierających
Zagram dla Ciebie w wybranym przez Ciebie miejscu w Polsce półtora godzinny koncert z wykorzystaniem rozmaitych instrumentów pochodzących z całego świata.
[ENG] Private concert
I'll play for you at your chosen place in Poland one and a half hour concert using various instruments from around the world. For abroad concerts details to be discussed.
Przewidywana dostawa: kwiecień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!