Liga Ochrony Przyrody Szczecin

Liga Ochrony Przyrody Szczecin

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Stowarzyszenie, którego głównym celem statutowym jest społecznie działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego poprzez m. in. edukację ekologiczną, działalność interwencyjną, ekspercką i opiniodawczą

Formy edukacji ekologicznej realizowane przez LOP Okręg w Szczecinie
1. „Warsztaty ekologiczne” dla dzieci, młodzieży i studentów w parkach narodowych, krajobrazowych lub w ich bliskości, w postaci kolonii szkoleniowych, spływów kajakowych, obozów wędrownych i rowerowych - często o charakterze badawczym. Co roku warsztaty organizowane są także w formie dwutygodniowych letnich kolonii w polskich górach.
2. Konkursy i przyrodnicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i wyższych uczelniach – wystawy nagrodzonych prac
3. Prelekcje dla młodzieży szkolnej w postaci wykładów w szkołach oraz prelekcji
w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach
4. Edukacja ekologiczna w ramach działalności Przedszkolnych, Szkolnych
i Akademickich Kół LOP
5. Wyjazdy szkoleniowe do parków narodowych, krajobrazowych i innych ciekawych przyrodniczo miejsc Pomorza Zachodniego dla członków, jak i opiekunów Szkolnych i Akademickich Kół LOP
6. Projektowanie i realizacja przez Radę Młodzieżową LOP ścieżek dydaktyczno – edukacyjnych
7. Konferencje i seminaria naukowe poświęcone tematyce ochrony środowiska
w wymiarze globalnym i regionalnym
8. Akcje ekologiczne związane z obchodami tzw. kalendarzowych świąt ekologicznych, (np. Dzień Ziemi, Święto Polskiej Niezapominajki, Dzień Ochrony Środowiska), jak
i poruszające aktualne problemy środowiska w regionie i świecie
9. Działalność wydawnicza i propagandowa (albumy, broszury, foldery, plakaty, kalendarze i informatory przyrodnicze, miesięcznik „Przyroda polska”, itd.) propagująca kulturę i etykę ekologiczną oraz wyrabiająca wśród czytelników wrażliwość na problemy związane z ochroną środowiska przyrodniczego
10. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą w „Zielonej Klasie” – Ośrodku Edukacji Przyrodniczej LOP w Szczecinie


Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!