MapaKultury.pl Ilość artykułów na temat Wspieram.to: 1

Pomóż sztuce - II Teka Drzeworytów Jana Wałacha

To projekt, którego celem jest zebranie pieniędzy na wydanie teki drzeworytów w roku jubileuszu 130 rocznicy urodzin artysty Jana Wałacha. Prace zostaną wybrane przez córkę Barbarę Wałach, która opiekuje się spuścizną ojca w Istebnej-Andziołówce. Będzie to zbiór mało znanych drzeworytów, różnorodnych tematycznie.

Zobacz artykuł na Mapakultury.pl 

6 lat temu | 2014-01-29

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!