Fundusz edukacyjny #MYZWAMI

Fundusz edukacyjny #MYZWAMI

50
łącznie zebrano
3 wpłaty
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (3)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

8 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Pro Humanum od 16 lat prowadzi szereg projektów w obszarze praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, edukacji obywatelskiej i poradnictwa społecznego. Od 2017 roku jesteśmy operatorami Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Jest to niezwykłe miejsce, drugi dom dla osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, miejsce dialogu i spotkań otwarte na wszystkich. Centrum jest  miejscem gdzie nie tylko migranci otrzymują wsparcie (porady prawne, psychologiczne, zawodowe i przede wszystkim – nauka języka polskiego) i jeśli tego chcą mogą zaprezentować swoją kulturę, ale także Polacy mają szansę poznać bogactwo zmieniającej się, wielokulturowej Warszawy.

Co się stało 24 lutego …

… wszyscy wiemy. A co to oznaczało dla nas, Centrum Wielokulturowego? Natychmiast zorganizowaliśmy Warszawski Punkt Informacyjny i infolinię dla osób, które musiały opuścić ogarniętą wojną Ukrainę. Poza funkcją informacyjną organizowaliśmy także doraźną pomoc rzeczową zarówno dla osób, które przyjechały, jak i tych, które musiały lub chciały pozostać w Ukrainie. Od 25 lutego do maja z tego wsparcia skorzystało blisko 20 tysięcy osób, a nasza infolinia odebrała blisko 50 tysięcy telefonów.

Fundusz #MYZWAMI – czemu powstał?

Pomoc doraźna była i jest niezwykle ważna, jednak rozmawiając z przybyłymi osobami, poznając ich potrzeby i plany rozumiemy, że kluczowe jest dla ich sytuacji to, co można zaoferować długofalowo. Kobiety, które zwracały się do nas z prośbą o wsparcie podkreślały najważniejsze dla nich potrzeby – szybkiego usamodzielnienia się, nauki języka, znalezienia pracy i zapewnienia swoim dzieciom kontynuacji edukacji. Dlatego 8 marca, w Dzień Kobiet, powołaliśmy Fundusz pomocowo-integracyjny #MYZWAMI, by długofalowo wspierać kobiety z Ukrainy w obszarze rynku pracy i edukacji.

#MYZWAMI – na co przeznaczymy zebrane środki?

Zaangażowanie Polaków w pomoc osobom z Ukrainy w pierwszych tygodniach wojny było niezwykłe i bezprecedensowe. Jednak z czasem wszyscy obserwujemy, że „moce przerobowe” się po prostu kończą, wolontariusze są wycieńczeni, a możliwości wsparcia maleją. Zmieniają się także potrzeby przybywających. Kiedy już zadbają o swoje biologiczne przetrwanie, bardzo szybko chcą zacząć „normalnie żyć”, odbudować w miarę możliwości swoje życie w nowym miejscu. Na tym etapie niezwykle ważne jest wsparcie na rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji, podnoszenie kompetencji językowych i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, które z dnia na dzień musiały opuścić swoje szkoły, kolegów, podwórka, ojców, dziadków. Dlatego środki w ramach Funduszu #MYZWAMI przeznaczamy na:

 - przedsięwzięcia edukacyjne: szkoły, szkolenia, kursy, korepetycje, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, wyjazdy edukacyjne, - zakup materiałów edukacyjnych: podręczniki, książki, słowniki, art. papiernicze, etc. - zakup sprzętu komputerowego służącego edukacji

- integrację kulturalno – oświatowa w formie: dopłat do biletów (karnetów) wstępu do kin, teatrów, muzeów, na imprezy artystyczne, udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, imprezach integracyjnych, koloniach, obozach, zimowiskach.

 

Dzięki Waszemu wsparciu poprzez platformę wspieram.to będziemy mogli planować i realizować dobrze zaprojektowane działania odpowiadające potrzebom osób, które chcą z Polską związać swoją przyszłość. 

O autorze / Zespół

Fundusz obsługujemy w oparciu o działania Centrum Wielokulturowego w Warszawie - zapoznaj się z nimi zaglądając na nasz fanpage na FB. 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
3
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
0

Wspieracz Anonim

03.06.2022

Wspieracz Anonim

03.06.2022

Wspieracz Anonim

03.06.2022

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!