Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki"

Stowarzyszenie "Nasze Wycieczki"

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a.) Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej poprzez prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym.

b.) Promocja aktywnego wypoczynku poprzez czytelne oznaczanie miejsc w dwóch językach : polskim i niemieckim

c.) Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa kulturowego.

d.) Rekultywacja i oznaczenie miejsc istotnych turystycznie, historycznie i kulturowo w woj.zachodniopomorskim i euroregionie pomerania.

e.) Inspirowanie społeczności lokalnych do działań ekoturystycznych, promocja ekoturystyki i aktywnego wypoczynku.

f.) Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej.

g.) Uświadamianie społecznościom lokalnym potencjału i znaczenia ich okolic.

h.) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pobudzanie aktywności ekoturystycznej w woj.zachodniopomorskim i euroregionie pomerania, kształtowanie zaangażowanych postaw społecznych.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!