Operacja Tosia - biegniemy z pomocą

Operacja Tosia - biegniemy z pomocą

100%
192%
19 216
z potrzebnych 10 000 zł = 192% celu
204 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 11.11.2018. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Obserwuj (6)
 • Projekt
 • Aktualizacje
 • Wspierający (192)
 • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej - Tosia powstało w 2015 r. Od samego początku naszym celem było finansowe wsparcie prawidłowego rozwoju, leczenia rehablilitacji dziecka. Poprzez różnego rodzaju działania, akcje oraz zbiórki publiczne udało nam się pozyskać środki na pokrycie kosztów związanych z dotychczasową rehabilitacją i leczeniem.
Nasz kolejny cel dotyczy przyszłości Tośki  - zebranie środków na bieżące potrzeby oraz operację w USA. 


Długi bieg po zdrowie Tosi Olszewskiej ropoczął się już w dniu jej urodzin, we wrześniu 2014 r. Wtedy na świat przyszła wspaniała, pogodna i rezolutna dziewczynka, która już od pierwszych dni musiała się zmierzyć z bardzo rzadkim, uwarunkowanym genetycznie zespołem wad wrodzonych - zwanym zespołem Pfeiffera. Towarzyszy mu kraniokinostoza - zarośnięte szwy czaszki nie pozwalają rosnąć główce Tosi i powodują jej zniekształcenie. Dziewczynka wymaga stałej pomocy, co kosztuje ogromne pieniądze. Przed nami docelowa operacja, którą przeprowadzić można w USA
i kosztować będzie około 300 tys. USD. To jest główny cel naszej zbiórki, wspomaganej przez przyjaciół, znajomych i współpracowników matki dziewczynki.
POZNAJ TOSIĘ - czteroletnią Iskierkę

Zrośnięte szwy czaszki powodują zniekształcenie główki Tosi, ale dziewczynka od początku cierpliwie walczy o zdrowie i znosi liczne operacje. Do 2 roku życia przeszła już 3 poważne zabiegi chirurgiczne czaszki. Kolejny ważny krok na drodze do docelowej operacji przed nami - na początku grudnia Tosi zostaną wszczepione dystraktory, celem jest stworzenie przestrzeni na rosnący mózg. Dzięki szybkiej interwencji wspaniałych lekarzy ze szczecińskiego szpitala Zdroje (prof. L. Sagana oraz dr M. Lickendorfa) Tosia rozwija się znakomicie, a dzięki ogromnej życzliwości przyjaciół i ludzi dobrej woli możliwe było przeprowadzenie długiej i intensywnej rehabilitacji oraz nieustanne wspomaganie rozwoju naszej wojowniczki. Tosia, swoją pogodą ducha i pięknym uśmiechem, przyciąga ludzi dobrej woli. Jej optymizm i chęć życia sprawiają, że na jej drodze stale pojawiają się nowi, wspaniali ludzie, spieszący z pomocą oraz niezastąpieni lekarze.


Tosia z rodzicami


O autorze / Zespół

Organizatorem zbiórki jest „Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej - Tosia”, które od lat koordynuje proces leczenia swojej podopiecznej. W tym roku do akcji włączyli się współpracownicy mamy Tosi z agencji ubezpieczeniowej DUAL oraz firmy brokerskiej Donoria i Howden, którzy zdecydowali, że całą kwotę zbiórki swojej akcji charytatywnej przeznaczą na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli po prostu na leczenie Tosi.

Pracownicy w tym roku wezmą udział w Biegach Niepodległości na terenie całego kraju w koszulkach #OperacjaTosia. W ten sposób, świętując 100. rocznicę uzyskania niepodległości, będą dodatkowo promować zbiórkę. DUAL, Donoria oraz Howden dodatkowo będą aktywnie promować akcję wśród swoich partnerów biznesowych
i klientów. Ważne jest, aby ta informacja dotarła do jak największej grupy osób dobrej woli.

Bieganie nie jest obowiązkowe. Kto nie biega, może po prostu pojawić się na trasie 
w specjalnie koszulce akcji, by dopingować kolegów i promować zbiórkę. 

Mamy też deklarację Donorii i Howden, że obie te firmy przeznaczą specjalną dotację na rzecz Tosi. Im więcej osób weźmie udział w biegu i im więcej uda nam się zebrać, tym większa będzie ta dotacja.

Zgłoszenia chętnych do Biegu Niepodległości w koszulce #OperacjaTosia  przyjmowane są przez Prezesa Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej - Tosia - Martę Licznerską na adres mailowy stowarzyszenie.tosia@gmail.com. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń jak najszybciej,  abyśmy wiedzieli ilu jest chętnych i zdążyli przygotować dla wszystkich koszulki.

Dane do zgłoszenia
1. Imię i nazwisko
2. Miasto, w którym bierzesz udział w aktywności sportowej
3. Ilość planowanych do przebycia kilometrów
4. Numer startowy (jeśli jest nadany)

Marta Licznerska - osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszeń


[WERSJA ANGIELSKA]

Operation ‘Tosia’ – running with help

Project description

Our long run for Tosia Olszewska health began on her birthday in September 2014. Then, a wonderful, cheerful and dexterous girl came to the world, who from the first days had to face a very rare, genetically determined syndrome of congenital defects - called the Pfeiffer syndrome. The main feature is called “kraniokinostoza” – overgrown cranial sutures, which cause distortion of the head, while the middle part of the face is underdeveloped. Tosia requires constant help, which costs a huge amount of money. The girl is waiting for the final surgery, which can be carried out in the USA, but its cost reaches about 300 thousand dollars. This surgery is the main goal of our fundraiser which is supported by friends and workmates. Craniofacial surgery is possible in the Specialist Hospital in Philadelphia. 

Get to know Tosia

Overgrown cranial sutures cause distortion of Tosia’s head, but from the very beginning, the girl patiently fights for health and endures numerous surgeries. During the first two years of life, Tosia has already undergone three major surgical procedures of the skull. The other important step on the way to the final surgery is ahead us – at the beginning of December Tosia will undergo the surgery of separation the lobes of the skull, in order to  increase its size for growing brain. Thanks to quick intervention of doctors, Tosia develops perfectly, and thanks to the great kindness of friends and people of good will it was possible to carry out long and intensive rehabilitation and to continually support the development of our warrior. Tosia, with her cheerfulness and a beautiful smile, attracts people of good will. Her optimism and the desire to live bring new, wonderful people as well as indispensable doctors in her life.

Campaign organizers 

The fundraise is organized by Association: ‘Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej – Tosia’, which for years coordinates Tosia’s treatment process. This year also Tosia’s mother workmates from insurance agency DUAL as well as insurance broker Donoria and Howden joined the charity fundraising and decided that the whole amount of raised money would spend for statutory purposes of the Association, that is for Tosia treatment. 

The employees will take part in the Independence Run throughout the country wearing  t-shirts #OperationTosia. In such way, they will celebrate 100th anniversary of Polish independence and at the same time they will promote the fundraising. DUAL, Donoria and Howden will additionally actively promote the campaign among the business partners and clients. It is important that this information reaches as many people of good will as possible. 

Running is not obligatory. Who does not run, may simply appear on the run’s tour in #OperationTosia t-shirt, cheering for friends and promoting the campaign. Additionally, Donoria and Howden made a declaration that they will donate special subsidy for Tosia. More people takes part in the run, higher subsidy goes to Tosia. 

Applications for Independence Run, of those who want to support #OperationTosia are accepted by President of the Association – Marta Licznerska and shall be sent to stowarzyszenie.tosia@gmail.com. Please send us your application as soon as possible so that we know how many T-shirts prepare.

Information required for application:

 1. Name and last name
 2. City of the Run
 3. Number of planned kilometers to be run
 4. Start number Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
153
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
39

Wspieracz Anonim

11.11.2018

Wspieracz Anonim

11.11.2018

Wspieracz Anonim

11.11.2018

Wspieracz Anonim

11.11.2018

iwo.licznerski

11.11.2018

Justyna Ziemkiewicz

11.11.2018

Wspieracz Anonim

11.11.2018

Jarek Sepioło

11.11.2018

Izabela Iska

11.11.2018

Wspieracz Anonim

11.11.2018

Marta Zając

11.11.2018

Wspieracz Anonim

11.11.2018

Wspieracz Anonim

10.11.2018

Wspieracz Anonim

10.11.2018

Wspieracz Anonim

10.11.2018

Wspieracz Anonim

10.11.2018

violetta-deleszek

10.11.2018

wydzgowska_justyna

10.11.2018

Łukasz Sawina

10.11.2018

kuba.grabowski

10.11.2018

Wspieracz Anonim

10.11.2018

Maciej Wiaderek

10.11.2018

Wspieracz Anonim

10.11.2018

aurbaniak

09.11.2018

Hubert Seliwiak

09.11.2018

Michal Korol

09.11.2018

Wspieracz Anonim

09.11.2018

Dawid Plenzler

08.11.2018

Małgorzata Jachimczyk

08.11.2018

magosowska

08.11.2018

Karolina Chojnacka

08.11.2018

Łukasz Winiarski

08.11.2018

pwturek

07.11.2018

dorota.turek

07.11.2018

natalia_turek

07.11.2018

irek310184

07.11.2018

Eliza Jaśkiewicz

07.11.2018

Marek Lipiński

07.11.2018

Wspieracz Anonim

06.11.2018

Wspieracz Anonim

06.11.2018

Wspieracz Anonim

06.11.2018

Hubert Kowalewski

06.11.2018

Małgorzata Pierzchalska

06.11.2018

igorpaciorkowski

06.11.2018

wieslawpaciorkowski

06.11.2018

beatapaciorkowska

06.11.2018

mariusz23123

06.11.2018

paulapac

06.11.2018

Wspieracz Anonim

06.11.2018

aleksander.madrzyk

06.11.2018
oraz 142 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

 • Pomóż

1 zł lub więcej
203 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: lipiec 2015

Mecenas projektu

Setler

Firma deweloperska

Projekt w sieci

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!