STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA

STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca zostało założone w 1994 r. w Gdańsku przez grupę lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów. Szczeciński oddział Stowarzyszenia powstał w listopadzie 2008 r. Celem Stowarzyszenia jest walka o lepszy byt chorych na raka płuca i ich bliskich. Zwracamy również uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce, staramy się zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie.
W naszym Stowarzyszeniu spotkasz życzliwe Ci osoby, które służą informacjami na temat rozpoznania i leczenia, ale przede wszystkim dzielą się swoją wiedzą i udzielają wspar-cia w codziennym zmaganiu się z rakiem płuca.
Stowarzyszenie organizuje spotkania, wyjazdy integracyjne, szkolenia i terapię dla osób chorych i ich bliskich. Angażuje się również w inicjatywy na rzecz przeciwdziałania no-wotworom płuca m.in. w akcję „Strefy bez dymu”.
W latach 2010, 2011 i 2012 i 2013 przeprowadziliśmy w szczecińskich szkołach po-nadpodstawowych cykl prelekcji „ Nie zapraszaj raka, są milsi goście” dotyczących szkodliwo-ści palenia oraz propagujący zdrowy styl życia.
W roku 2013 byliśmy i nadal jesteśmy partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Rak. To się leczy”, której zadaniem jest walka ze społecznymi stereotypami na temat chorób
nowotworowych oraz zachęcenie Polaków do badań profilaktycznych. Na portalu facebook prowadzimy pod hasłem: „NIE RÓB DYMU” – propagującą rzucenie palenia oraz zachęcanie do badań profilaktycznych.
W siedzibie naszego Stowarzyszenia można skorzystać z sali rehabilitacyjnej i przyrzą-dów do ćwiczeń. Prowadzimy również akcję „Czwartek z ekspertem” podczas, której można skorzystać z porad pracownika MOPR, psychologa, prawnika i lekarza.
Do połowy roku 2013 prowadziliśmy terapię zajęciową dla członków naszego Stowarzyszenia i zaprzyjaźnionego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO.
Jak co roku wzięliśmy czynny udział w XIII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Poza-rządowych na Jasnych Błoniach.
Nasze Stowarzyszenie wspierało spotkanie edukacyjno - zdrowotne w ramach Forum Kobiet w czerwcu 2013 r.
W roku 2013 wydaliśmy broszurę edukacyjną dla pacjentów onkologicznych pt: „Daj sobie szansę”. Nie bój się badań!”
Jesteśmy koordynatorem kampanii „Pacjent Wykluczony” na terenie województwa zachodniopomorskiego.
O wszystkich naszych działaniach, zarówno tych co się odbyły jak i planowanych można dowiedzieć się na naszej stronie internetowej i na portalu społecznościowym facebook. Zachęcamy do przeglądania naszych stron.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!