Biebrza - Podaruj Parkowi

Biebrza - Podaruj Parkowi

10%
1 085
z potrzebnych 10 000 zł = 10% celu
17 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 27.05.2020. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (17)
  • Społeczność

Opis projektu

Biebrzański Parka Narodowy w ostatnich dniach walczył z największym tego typu pożarem w historii Polski, wskutek czego tysiące zwierząt straciło życie. Wiele gatunków utraciło siedliska, w tak ważnym dla siebie okresie lęgowym. Ogień strawił hektary bagien i trzęsawisk razem ponad 5280 ha. Trwa szacowanie strat. Ekolodzy i leśnicy biją na alarm. Zagrożonych wyginięciem na tym terenie jest szereg gatunków m.in  populacja cietrzewi i orlika grubodziobego, spaleniu uległy m.in. siedliska wodniczki, ptaka, który jest zagrożony wyginięciem. Straty przyrodnicze jakie ponieśliśmy są ogromne.

Pożar był bardzo trudny do opanowania jednak, dzięki wysiłkom wielu ludzi, Strażaków, leśników, ekologów oraz miejscowej ludności udało się zatrzymać się żywioł, w skutek czego nie uległy zapaleniu cenne torfowiska. Cały czas trwa jeszcze dogaszanie miejsc, w których tli się ogień.

Pożar już za nami, ale skutki dla gatunków zwierząt roślin i eko systemu będą odczuwalne jeszcze długo. 

na podstawie art. 8h ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity), jednym ze źródeł dochodu parków narodowych, mogą być darowizny.

Biebrzański Park Narodowy uruchomił specjalne konto bankowe na które przyjmują darowizny wspomagające Park. Darowizny te mogą być kierowane na konkretne działania.

Naszą zbiórkę chcielibyśmy przeznaczyć na:

  • ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt
  • ochronę siedlisk przyrodniczych

Pamiętajmy, podejmując działania na przyszłość  jesteśmy w stanie uchronić nasze przyrodnicze dziedzictwo narodowe i przekazać je następnym pokoleniom.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia zbiórki, niejednokrotnie udowodniliśmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną, wrażliwą na potrzeby innych. Wystarczy, że każdy z nas znajdzie chwilę na wykonanie przelewu, a nawet najmniejsza będzie darem z serca.

Organizujemy zbiórkę jako firma z potrzeby serca i wszystkie zgromadzone środki przelejemy na wskazany przez Park pomocowy numer konta.

Pamiętajmy, że przyroda będzie nam wdzięczna a dobro do nas wróci.

Biebrza - Naszą Australią

 


O autorze / Zespół

Kasia, od roku w AXA TFI. Zbiórkę zainicjowałam w naszej firmie wspólnie z Mariuszem. Tworzymy razem mały Klub Sympatyków Biebrzy :)

Co robię w AXA? Wpieram Sprzedawców w życiu codziennym :) jako Specjalista d.s Wsparcia.

Urodzona na Mazowszu sercem związana z Podlasiem.

Propagatorka przysłowia: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Od kilku lat przemierzam szlaki Podlasia, każdą wolną chwilę spędzam na poznawaniu przyrody. Moją wielka pasją są żubry.

Nie mogę przejść obojętnie obok obecnej sytuacji, gdyż doskonale wiem jakie straty na setki lat ona niesie. Ile trudu należy podjąć w celu odtworzenie ekosystemów BPN. Możemy stracić bezpowrotnie wiele gatunków ptaków, motyli, bezkręgowców, które dzięki Biebrzy znalazły swoje miejsce na ziemi.

Zachęcam wszystkich do wsparcia inicjatywy oraz do poszerzania swojej wiedzy o naszej polskiej florze i faunie ma ona tak wiele do zaoferowania.


Ocena

Brak ocen

Komentarze

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!