Pogodni Szczecin

Pogodni Szczecin

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

     Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy przy placu Jakuba Wujka 6 w Szczecinie został powołany decyzją Wojewody w 1991 roku jako placówka opiekuńcza dla osób z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego, u których występują również: niesprawność ruchowa, wady wzroku i słuchu, zaburzenia kontaktu i mowy, zaburzenia neurologiczne i różnego rodzaju choroby somatyczne. W ramach pilotażu placówka została przekazana miastu i od 1994 roku funkcjonuje jako wydzielona jednostka organizacyjna miasta. Wielkość i zakres zadań Ośrodka określa corocznie Zarząd Miasta stosownie do uchwał i wytycznych Rady Miasta oraz zabezpieczonych na ten cel środków finansowych z budżetu miasta. Początkowo placówka funkcjonowała pod nazwą Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży. Dopiero w 2005 roku na mocy Uchwały Rady Miasta placówka zmieniła nazwę na Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

     Ośrodek mieści się w dwupiętrowym, wolnostojącym budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich, usytuowanym w dzielnicy Pogodno, otoczonym - pięknym ogrodem. 

     Placówka funkcjonuje pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.00. Ośrodek przeznaczony jest dla czterdziestu podopiecznych z terenu miasta Szczecina.

     Placówka posiada własny środek transportu dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!