Stowarzyszenie Polites

Stowarzyszenie Polites

0
łącznie zebrano
0 wpłat
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający
  • Społeczność

Udostępnij tę Kampanię

Bądź pierwszy!

Udostępnij:

Opis projektu

Pamiętaj o nas przy rozliczeniu rocznym!: KRS 0000134083

Poznajmy się

Misją Stowarzyszenia POLITES jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu, edukację pozaformalną oraz stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku a swą nazwę zaczerpnęło od greckiego słowa "polites", które można tłumaczyć jako "obywatel".

W ramach realizacji naszej misji zapraszamy do korzystania z następujących możliwości:

Regionalne Centrum Wolontariatu
Prowadzimy biuro pośrednictwa wolontariatu, w ramach którego pomagamy zarówno przyszłym wolontariuszom znaleźć miejsce do działania, jak i organizacjom oraz instytucjom znaleźć wolontariuszy, którzy chcieliby wesprzeć swoimi umiejętnościami ich pracę. Ponadto prowadzimy warsztaty i szkolenia nt. wolontariatu oraz samorozwojowe by lepiej poznać siebie i zdobyć nową wiedzę. Zapraszamy do współpracy szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje.

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3
Rozwijamy potencjał już istniejących i wzmacniamy proces powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych w Szczecinie. Wspieramy organizacje pozarządowe z terenu Szczecina i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, ale nie obce są nam telefony z całego kraju i zagranicy. Aktywni obywatele mają możliwość zapoznania się z nowymi formami działania a swoje pomysły przekuć w działanie. Oferta jest zawsze dostosowana do potrzeb i obejmuje m. in. warsztaty, szkolenia, coaching, doradztwo zindywidualizowane i eksperckie, porady z zakresu księgowość, finansów, zarządzania, PR i promocji i z tego czego dusza organizacji pozarządowej zapragnie. Sektor3 - trzeci stopień wtajemniczenia. Nad funkcjonowaniem Centrum pieczę sprawuje Fundacja Sektor3, której Stowarzyszenie POLITES jest współfundatorem.

Program Starszy Brat - Starsza Siostra
Pomagamy dzieciom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności tym z rodzin niepełnych. Wspieramy ich dzięki zaangażowaniu dorosłych wolontariuszy (czyli "starszych braci" lub "starszych sióstr"), którzy co najmniej przez rok opiekują się młodszymi od siebie dziećmi.

Program Pierwsza Pomoc w Lekcjach
Wspieramy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mają problemy w nauce – nie potrafią rozwiązać zadania domowego, mają kłopot w zapamiętaniu zasad gramatyki, tabliczki mnożenia, lub po prostu w siebie nie wierzą. Staramy się stwarzać możliwości i narzędzia do odpowiedniej nauki, której często brakuje w warunkach domowych.

Programy na rzecz zwiększania aktywności mieszkańców regionu
Wierzymy w siłę obywateli. Uczymy mieszkańców Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, jak mogą wpływać na to, co dzieje się w ich miejscowościach.

Programy współpracy międzynarodowej Umożliwiamy mieszkańcom Szczecina i regionu wyjazdy na wolontariat do większości krajów europejskich, udział w międzynarodowych szkoleniach, seminariach i stażach, uczestnictwo w projektach dotyczących poprawy jakości pracy z młodzieżą oraz udział w działaniach na rzecz zwiększenia uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym.

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!