Fundacja Urban Forms
wsparć: 0 | założone: 1
Obserwuj

Fundacja Urban Forms powstała w 2009 roku. Nasze działania ogniskujemy wokół szeroko pojętej kultury miejskiej, koncentrując się na organizacji, promocji i wspieraniu niezależnych inicjatyw artystycznych, sportowych i społecznych. Pragniemy promować „żywą” kulturę i sztukę, bezpośrednio w stronę społeczeństwa, umożliwiając mu czynny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. Propagujemy wszelką działalność w ikonosferze miejskiej, która jest przejawem artystycznej kreatywności, ale też narzędziem rewitalizacji społecznej. Naszą podstawową misją jest nasycenie łódzkiej tkanki miejskiej, kreatywną, wielowymiarową, nowoczesną sztuką, która pozwoliłaby znacznie poprawić wizerunek Łodzi, nadając jej prawdziwie artystyczny i oryginalny walor. Głównym narzędziem do realizacji tego celu jest wielkoformatowe malarstwo, tworzone bezpośrednio na elewacjach budynków, które w permanentny sposób zmienia oblicze danej przestrzeni.

  Łódź

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!