Piotr Mazurowski
wsparć: 1 | założone: 1
Obserwuj (2)

Wcześniej, w latach 1998 - 2017, publikowałem swoje wiersze w wielu zbiorowych antologiach wydawanych wspólnie z grupą przyjaciół z mego regionu. W 2019 roku wydawnictwo Manufaktura Słów w Gdyni wydało mój pierwszy własny tom wierszy "Głosy Małego Morza", a wydanie zostało sfinansowane ze środków europejskich "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie" przy pomocy Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Obecnie pragnę zrealizować projekt wydania kolejnego tomu wierszy, który będzie zatytułowany "Z perspektywy czapli". Realizacja projektu wiąże się ze zgromadzeniem środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektu. Wydanie książki w nakładzie 400 egzemplarzy wiąże się z wydatkiem w wysokości ok. 4 500 PLN. I tutaj kieruję moją serdeczną prośbę do Państwa o wsparcie projektu. Można wesprzeć projekt dowolną, nawet niewielka, kwotą. Osoby, które zechcą wesprzeć projekt otrzymają nagrody.

  Rumia

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!