Śląska Misja Medyczna KKN
wsparć: 2 | założone: 2
Obserwuj

Śląska Misja Medyczna jest organizacją prowadzącą działalność pomocową od 2010 roku. Przez siedem lat prowadziliśmy misje medyczne w Paragwaju, pracując wśród ubogich w slumsach. W Polsce wspomagamy pracę noclegowni i ośrodków dla bezdomnych niosąc pomoc medyczną podopiecznym. Od początku wojny na Ukrainie zaangażowaliśmy się w transport chorych i rannych. Ewakuowaliśmy ponad 300 dzieci ze szpitali onkologicznych z Ukrainy do Polsk ioraz kilkuset żołnierzy i cywilów do Polski i Unii Europejskiej na leczenie. Obecnie pracujemy w linii przyfrontowej niosąc pomoc medyczną starszym osobom, które zamieszkują tereny objęte działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy w okolicy Charkowa i Zaporoża. Byliśmy także z pomocą w Chersoniu tuż po wysadzeniu tamy w Novej Kachovce. Posiadamy dwie karetki przystosowane do transportu pacjentów wymagających intensywnego nadzoru medycznego. Niestety jedna z nich uległa na Ukrainie poważnej awarii silnika. Na ten moment sprowadziliśmy ją do Polski i próbujemy finansowo ogarnąć jej naprawę - to około 20.000 zł - gdyż potrzebujemy karetek do ewakuacji medycznej ludzi z Ukrainy. Nasz personel to wykwalifikowani ratownicy medyczni i pielęgniarka anestezjologiczna. Posiadamy NATOwskie uprawnienia ratownika pola walki i jako nieliczni w Polsce mamy ukończoną specjalizację medycyny CBRNE (czyli działań medycznych w razie zagrożenia wybuchu bomby biologicznej, chemiczne, radiacyjnej i nuklearnej). Jesteśmy także w gotowości do działań jako jednostka współpracująca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego. Jesteśmy w 100% organizacją pomocową. Nie prowadzimy działalności komercyjnej. Środki, które staramy się pozyskiwać poprzez usługi medyczne, kursy i transport medyczny służą zaspokojeniu celów statutowych - paliwo do karetek (wyjazd jednej karetki na Ukrainę, na Zaporoże to koszt około 3500 zł. ), lekarstwa, koszty eksploatacji i naprawy ambulansów, koszty medycznego sprzętu jednorazowego.

  Jankowice

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!