Pomoc medyczna w Polsce i Ukrainie

Pomoc medyczna w Polsce i Ukrainie

910
łącznie zebrano
3 wpłaty
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka stała
Zbiórka stała - bezterminowe gromadzenia funduszy na bieżące potrzeby fundacji lub potrzebującego.
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (3)
  • Społeczność

Kampania wzbudziła

1680 reakcji

Udostępnij:

Opis projektu

NOZO Śląska Misja Medyczna jest organizacją prowadzącą działalność pomocową od 2010 roku. Przez siedem lat prowadziliśmy misje medyczne w Paragwaju, pracując wśród ubogich w slumsach. W Polsce wspomagamy pracę noclegowni i ośrodków dla bezdomnych niosąc pomoc medyczną podopiecznym. Od początku wojny na Ukrainie zaangażowaliśmy się w transport chorych i rannych. Ewakuowaliśmy ponad 300 dzieci ze szpitali onkologicznych z Ukrainy do Polski. Przywieźliśmy kilkuset żołnierzy i cywilów do Polski i Unii Europejskiej na leczenie.


W Polsce działamy jako jednostka wspierająca System Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nasze ambulanse pozostają w gotowości aby wspierać akcje ratunkowe w naszym kraju.
Obecnie pracujemy w linii przyfrontowej niosąc pomoc medyczną starszym osobom, które zamieszkują tereny objęte działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy w okolicy Charkowa i Zaporoża. Byliśmy także z pomocą w Chersoniu tuż po wysadzeniu tamy w Novej Kachovce.
Posiadamy dwie karetki przystosowane do transportu pacjentów wymagających intensywnego nadzoru medycznego. Niestety jedna z nich uległa na Ukrainie poważnej awarii silnika. Na ten moment sprowadziliśmy ją do Polski i próbujemy finansowo ogarnąć jej naprawę - to około 20.000 zł - gdyż potrzebujemy sprawnych karetek do ewakuacji medycznej ludzi z Ukrainy.

Nasz personel to wykwalifikowani ratownicy medyczni i pielęgniarka anestezjologiczna. Posiadamy NATOwskie uprawnienia ratownika pola walki i jako nieliczni w Polsce mamy ukończoną specjalizację medycyny CBRNE (czyli działań medycznych w razie zagrożenia wybuchu bomby biologicznej, chemiczne, radiacyjnej i nuklearnej).


Jesteśmy także w gotowości do działań jako jednostka współpracująca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego.

Jesteśmy w 100% organizacją pomocową. Nie prowadzimy działalności komercyjnej. Zebrane środki służą zaspokojeniu celów statutowych - paliwo do karetek (wyjazd jednej karetki na Ukrainę, na Zaporoże to koszt około 3500 zł. ), lekarstwa, koszty eksploatacji i naprawy ambulansów, koszty medycznego sprzętu jednorazowego.

O autorze / Zespół

Jesteśmy małżeństwem medyków - ratownik medyczny i pielęgniarka anestezjologiczna. Nasza historia wiedzie przez Paragwaj i prowadzi na Ukrainę. Kawał drogi :) Nasza historia to historia małżeństwa związanego pomocą medyczną. Basia - certyfikowany wolontariusz międzynarodowej pomocy medycznej, pielęgniarka anestezjologiczna, dyrektor Śląskiej Misji Medycznej KKN. Wojtek, koordynator projektu, ratownik medyczny, katolicki ksiądz proboszcz. Razem tworzą team karetkowy od początku marca 2022 na Ukrainie.
Dołaczyli do nich Mateusz, Łukasz, Michał, Bartek i Sławek - ratownicy medyczni. Wszyscy tworzą team Śląskiej Misji Medycznej w kooperacji z przyjaciółmi z Med Evacuation Poland i Fundacji Humanosh.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
3
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
0

prakoczy92

05.08.2023

Wspieracz Anonim

04.07.2023

Śląska Misja Medyczna KKN

26.06.2023

Komentarze

Pomóż teraz

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!