Postaw scenę na Tekach!

Postaw scenę na Tekach!

105%
5 873
z potrzebnych 5 600 zł = 105% celu
149 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Crowdfunding
Model: Wszystko albo nic
Dnia 17.05.2014 projekt zakończył się sukcesem, gdyż uzyskał pełne finansowanie.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje (2)
  • Wspierający (129)
  • Społeczność

Opis projektu

Wpłać piątaka i postaw scenę na Tekach!

Pomóż nam zorganizować koncert dla wrocławskich studentów i pokazać moc drzemiącą w muzyce!

 

Donate us paying 5zł and built the stage on Teki!

Help us to organise the concert for students from Wrocław and to show the power hidden in the music! 

 

 

 

Należymy do Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Akademickiej RAZEM. To właśnie nazwa naszej organizacji jest fundamentem wykonywanej przez nas pracy. Wszystko robimy razem, dla młodych ludzi, angażując ich do działania w środowiskach akademickich.

 

Od czterech lat organizujemy dla studentów Wrocławia i okolic Koncert na Tekach, na którym występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

 

Koncert realizujemy na początku października, nawiązując do tradycji zabawy w czwartki studenckie. KnT różni się jednak od typowych imprez masowych i klubowych – promujemy muzykę alternatywną, niosącą pozytywne wartości i zabawę wolną od dopalaczy.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, wstęp na koncert jest bezpłatny, a występujące na nim gwiazdy prezentują wysoki poziom muzyczny. Zagrali już u nas m.in. Luxtorpeda, ARMIA, Maleo Reggae Rockers oraz Bethel. Chcemy, aby w tym roku na koncercie zagrały równie wielkie zespoły.

 


 

We belong to the association called Centre of Academic Youth “Together”. The name of organization is essential about what we do. We make everything together for young people, engaging them to be active in academic community.

 

We have organised the Concert at Teki for students from Wroclaw for four years. Bands playing on these concerts are stars of Polish stage.

 

The Concert takes place at the beginning of October what corresponds to tradition of recreation at students’ Thursdays. Concert at Teki however differs from typical mass and club events – we promote alternative music with positive message and alcohol- and drugs free party.

 

To meet students expectations, entry for concert is free and stars playing on it present high musical level. Bands who have already played at Teki are for example: Luxtorpeda, Armia, Maleo Reaggae Rockers, Bethel. We wish this year played also such good bands.

 

 

 

Jesteśmy alternatywni.

 

Unikamy komercji. Nasze inicjatywy realizujemy własnymi siłami przy wsparciu szanowanych instytucji i ludzi dobrej woli, którzy doceniają nasz zapał i entuzjazm. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską oraz organizacjami uczelnianymi, dzięki czemu możemy spełnić wymagania studentów i przedstawić im możliwości zaangażowania się w organizację takich wydarzeń jak KnT. Włączenie się studentów (zwłaszcza pierwszego roku) wszystkich uczelni Wrocławia w twórcze środowiska akademickie zaowocuje rozwijaniem ich talentów, odkrywaniem własnej osobowości oraz umożliwi lepsze odnalezienie się na rynku pracy po zakończonych studiach.

 

Koncert realizowany jest przez dużą rzeszę wolontariuszy, którzy wykonują swoją pracę zupełnie ZA DARMO. Wszelkie środki, jakie udaje nam się pozyskać na wsparcie koncertu są przeznaczone na honoraria artystów, technikę sceniczną, zabezpieczenie imprezy i inne niezbędne do odbycia się koncertu koszty.

 

Mamy w swojej ekipie ludzi z pasją, chcących tworzyć coś dobrego, potrafiących profesjonalnie zorganizować duże wydarzenie kulturalne.

 

 


 

We are alternative.

 

We avoid commerce. We realize our initiatives with our own strengths and with help of respectful institution and people of good will who appreciate our zeal and enthusiasm. We cooparate with Wrocław University of Technology and academic organizations, so we can meet the needs of students and present them the opportunity to engage in the organization of events such as KnT. Joining the students (especially first year) of all universities of Wroclaw in creative academic environment will result in the development of their talents, discovering their own personality and enable them better start in the labor market after graduation.

 

The Concert is organized by big crowd of volunteers who are making their job TOTALLY FREE. All the money we manage to  get to support this event enables us to pay for artists honorariums, stage technique, event security and other necessary costs.

 

Our team is built by people full of passion, wanting to create something good and able to organize a big cultural event at professional level.

 

 

 

 

 

 

Chcemy, aby wrocławscy studenci dobrze rozpoczęli nowy rok akademicki. Chcemy pokazać im, że w muzyce drzemie coś więcej. Chcemy podzielić się z nimi wartościami, którymi żyjemy.

 

 

We wish Wroclaw students started new academic year well. We want to show them, that it’s something more about the music. We would like to share with them values we live.

 


 

Aby to się stało, potrzeba nam wsparcia z zewnątrz. Dzięki środkom zebranym w serwisie wspieram.to uda nam się zbudować scenę na Wittigowie i kontynuować nasze dzieło.

 

 

To make that happen help from outside is indispensable.  Thanks to money we will get in wspieram.to service we’ll manage to built the stage at Wittigowo and continue our work.

 

 

 

Postawiliśmy scenę na Tekach już 4 razy. Pomóż nam zrobić to po raz piąty!

Let’s five it! :)

 

 

We have managed to built the stage already 4 times. Help us to do it for the fifth time!

Let’s five it! :)

 

 

Sprawdź nas!
Look fot the details!

 

www.koncertnatekach.pl
facebook.com/koncertnatekach

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprawa wizualna projektu skomponowana przy współpracy z ParanormalStudio.com.

 

 

 

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
65
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
64

Wspieracz Anonim

17.05.2014

Łukasz Pater

15.05.2014

Wspieracz Anonim

15.05.2014

Marcin Kwieciński

13.05.2014

Hashedone

13.05.2014

Tomasz Łacina

13.05.2014

Paulina Gajewska

13.05.2014

Agata Korczak

13.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Olena Wdowicz

12.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Agata Wróbel

12.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Mateusz Matuszczak

12.05.2014

Daniel Kubrycz

12.05.2014

Wspieracz Anonim

12.05.2014

Joanna Kuk

12.05.2014

Marta Wojtaszek

12.05.2014

Wspieracz Anonim

11.05.2014

Paweł Głowacki

11.05.2014

Wspieracz Anonim

11.05.2014

Wspieracz Anonim

10.05.2014

Anna Niezgoda

10.05.2014

Łukasz Horak

09.05.2014

Michał Kotkowski

09.05.2014

Wacław Jacek

09.05.2014

Anna Wyrostek

08.05.2014

Wspieracz Anonim

08.05.2014

Wspieracz Anonim

07.05.2014

Marcin Gorczyca

06.05.2014

Aneta Fiskies

06.05.2014

Wspieracz Anonim

06.05.2014

Wspieracz Anonim

06.05.2014

Wspieracz Anonim

06.05.2014

Kamil Antos

04.05.2014

Wspieracz Anonim

04.05.2014

Wspieracz Anonim

04.05.2014

Marta Petelenz

03.05.2014

Katarzyna Żłobicka

02.05.2014

Wspieracz Anonim

01.05.2014

Dagmara Zając

30.04.2014

Wspieracz Anonim

30.04.2014

Iwona Jędrych

30.04.2014

Łukasz Porębski

29.04.2014

Wspieracz Anonim

29.04.2014

Wspieracz Anonim

29.04.2014
oraz 79 innych Wspierających.
Pokaż wszystkich.

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Nagrody (8)

5 zł lub więcej
45 wspierających
JESTEŚ SUPER! Otrzymujesz naszą wdzięczność oraz

imienne podziękowanie na naszej stronie www i FB +

Twoje zdjęcie umieszczone na zbiorowym screenie wspierających, który zostanie wyświetlony na telebimie Koncertu na Tekach (do "odbioru" w dniu koncertu :))
Przewidywana dostawa: lipiec 2014

15 zł lub więcej
33 wspierających
JESTEŚ WIELKI! Otrzymujesz naszą wdzięczność oraz

imienne podziękowanie na naszej stronie www i FB +

specjalny dyplom wspierającego +

Twoje zdjęcie umieszczone na zbiorowym screenie wspierających, który zostanie wyświetlony na telebimie Koncertu na Tekach (do "odbioru" w dniu koncertu :))
Przewidywana dostawa: lipiec 2014

25 zł lub więcej
38 wspierających
JESTEŚ EKSTRA! Otrzymujesz naszą wdzięczność oraz

imienne podziękowanie na naszej stronie www i FB +

materiał video ze wszystkich dotychczasowych edycji +

dyplom A4 Współorganizatora Koncertu na Tekach +

Twoje zdjęcie umieszczone na zbiorowym screenie wspierających, który zostanie wyświetlony na telebimie Koncertu na Tekach (do "odbioru" w dniu koncertu :))
Przewidywana dostawa: lipiec 2014

50 zł lub więcej
25 wspierających
JESTEŚ W DECHĘ! A nawet w 5 dych! :) Otrzymujesz naszą wdzięczność oraz

imienne podziękowanie na naszej stronie www i FB +

dyplom A3 Współorganizatora Koncertu na Tekach z podziękowaniami od twórców KnT +

materiał video ze wszystkich dotychczasowych edycji Koncertu na Tekach +

Twoje zdjęcie umieszczone na zbiorowym screenie wspierających, który zostanie wyświetlony na telebimie Koncertu na Tekach (do "odbioru" w dniu koncertu :))
Przewidywana dostawa: lipiec 2014

250 zł lub więcej
3 wspierających
JESTEŚ MEGA! Zaczyna się robić naprawdę nieźle! :) Otrzymujesz naszą wdzięczność oraz

imienne podziękowanie na naszej stronie www i FB +

specjalny dyplom wspierającego +

materiał video ze wszystkich dotychczasowych edycji Koncertu na Tekach +

Twoje zdjęcie umieszczone na zbiorowym screenie wspierających, który zostanie wyświetlony na telebimie Koncertu na Tekach +

zdjęcie z wybraną gwiazdą 5. koncertu na Tekach (do "odbioru" w dniu koncertu :))
Nagroda limitowana. Pozostało 2/5
Przewidywana dostawa: lipiec 2014

500 zł lub więcej
0 wspierających
JESTEŚ NIESAMOWITY!!! Cieszymy się, że istnieją tacy ludzie, jak Ty! :) Otrzymujesz naszą OGROMNĄ wdzięczność oraz

imienne podziękowanie na naszej stronie www i FB +

specjalny dyplom wspierającego +

materiał video ze wszystkich dotychczasowych edycji Koncertu na Tekach +

Twoje zdjęcie wyświetlone na telebimie Koncertu na Tekach opatrzone podpisem HONOROWY WSPIERAJĄCY +

zaproszenie na scenę 5. Koncertu na Tekach i wręczenie specjalnych podziękowań oraz godzinną wizytę za kulisami KnT (do "odbioru" w dniu koncertu :))
Nagroda limitowana. Pozostało 5/5
Przewidywana dostawa: lipiec 2014

1500 zł lub więcej
0 wspierających
(opcja dla firm/instytucji): - umieszczenie logotypu na naszej stronie www, FB oraz przy scenie Koncertu na Tekach; emisja logotypu sponsora na telebimie podczas trwania imprezy (min. 3-krotnie);
Przewidywana dostawa: grudzień 2014

100 zł lub więcej
5 wspierających
JESTEŚ KOZAK! Otrzymujesz naszą wdzięczność oraz

imienne podziękowanie na naszej stronie www i FB +

dyplom A3 Współorganizatora Koncertu na Tekach z podziękowaniami od gwiazd KnT +

materiał video ze wszystkich dotychczasowych edycji Koncertu na Tekach +

Twoje zdjęcie umieszczone na zbiorowym screenie wspierających, który zostanie wyświetlony na telebimie Koncertu na Tekach (do "odbioru" w dniu koncertu :))
Nagroda limitowana. Pozostało 0/5
Przewidywana dostawa: lipiec 2014

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!