Kreatywna Przestrzeń - świetlice tematyczne w gminie Miło

Kreatywna Przestrzeń - świetlice tematyczne w gminie Miło

0%
44
z potrzebnych 50 000 zł = 0% celu
10 wpłat

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (4)
  • Społeczność

Opis projektu

Skąd i kim jesteśmy?                 Gmina
Miłoradz jest niewielką gminą rolniczą położoną na Żuławach liczącą 3500
mieszkańców. Nasz samorząd jest najbiedniejszą gminą w powiecie malborskim oraz
jedną z najbiedniejszych gmin popegeerowskich  na Pomorzu.  W gminie funkcjonuje ośrodek kultury, który
prowadzi 6 świetlic wiejskich.  Pomimo
trudnej sytuacji budżetowej samorządu, GOKIS stara się podejmować szereg
inicjatyw społecznych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, a
także stwarzania im podstawowych warunków do rozwoju oraz dostępu do szeroko
rozumianych dóbr kultury. Jesteśmy grupą młodych, dynamicznie działających
osób, które wyznają zasadę, że nie ma
rzeczy niemożliwych, potrzeba na nie tylko więcej czasu...Autorami projektu są Anna
Celiowska-Nietrzebka oraz Marcin Szesza. Skąd pojawił się pomysł na realizację projektu?                 Projekt
"Kreatywna Przestrzeń - świetlice tematyczne w gminie Miłoradz"
zrodził się w głowach inicjatywnej grupy mieszkańców oraz pracowników lokalnego
ośrodka kultury. Jeszcze dwa lata temu, większość świetlic  wiejskich była w bardzo złym stanie
technicznym, część z nich nie spełniała podstawowych wymogów sanitarnych.
Pierwszym krokiem do rozwoju tych miejsc była konieczność przeprowadzenia gruntownych
remontów. Początkiem tej drogi był udział w III edycji programu społecznego
Fundacji AVIVA, w którym to udało nam się znaleźć w gronie 12 laureatów i
zdobyć grant na remont i częściowe wyposażenie dwóch z nich. Nasza aktywność
związana z udziałem w konkursie była zauważona w całym  regionie. Dzięki dobrej współpracy z
samorządem i sołtysami oraz darczyńcami, a także ogromnemu zaangażowaniu nowego
dyrektora ośrodka kultury oraz jego pracowników, udało nam się od tego czasu
pozyskać dodatkowe środki na prace modernizacyjne w kolejnych świetlicach.
Dzisiaj stajemy przed innym dylematem... Wydatki związane z ratowaniem naszych
świetlic przerosły możliwości finansowe jednostki oraz naszego samorządu.
Pomimo tego, że udało nam się poprawić znacznie stan techniczny samych świetlic
i nie doprowadzić do ich zamknięcia, niestety w dalszym ciągu dysponujemy
bardzo ubogim wyposażeniem, które mogłoby służyć lokalnej społeczności.                 Skoro
udało nam się zbudować zespół, znaleźć liderów społecznych, wolontariuszy oraz
zdobyć poparcie wielu mieszkańców, postanowiliśmy ponownie spróbować swoich sił
w konkursie inicjatyw społecznych AVIVA i kontynuować wcześniej rozpoczęte
dzieło. Uważamy, iż poprzez realizację innowacyjnych zajęć, które udałoby nam
się zorganizować przy wykorzystaniu zakupionych w ramach projektu narzędzi,
nasze świetlice staną się atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem spotkań dla
najmłodszej części lokalnej społeczności. Jaki jest cel projektu?                Celem
projektu jest stworzenie kreatywnych przestrzeni w świetlicach wiejskich na
terenie gminy Miłoradz, poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt
multimedialny oraz utworzenie tzw. świetlic tematycznych, w których oprócz
zabawy najmłodsi mieszkańcy gminy będą mieli możliwość rozwijania swoich
talentów i pasji. Chcemy aby świetlice wiejskie spełniały swoją rolę edukacyjno-integracyjną,
aby stały się miejscem spotkań nie tylko na rodzinne imprezy okolicznościowe,
ale także ciekawą alternatywą na spędzenie czasu wolnego dla najmłodszych.Komu ma służyć projekt?                Główną
grupę docelową naszych działań stanowić będzie 560 dzieci w wieku do 13 roku
życia zamieszkujących na terenie naszej gminy . Dzięki objęciu projektem
wszystkich świetlic wiejskich w 6 sołectwach, każdy będzie miał równy dostęp do
nowej oferty ośrodka, którą będziemy mogli zaproponować mieszkańcom doposażając
naszą jednostkę w nowy sprzęt pozwalający na stworzenie nowoczesnej i
kreatywnej oferty zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców. Na jakie lokalne potrzeby odpowiada nasz projekt?                Projekt
odpowiada na wiele potrzeb lokalnej społeczności związanych z ograniczonym
dostępem do działań edukacyjno-integracyjnych na obszarze wiejskim. Mieszkańcy
na co dzień borykają się z szeregiem problemów tj. brak dostępu do nowoczesnych
urządzeń multimedialnych, brak Internetu, brak środków finansowych na udział w
rozrywce czy zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci, co jest  w dużej mierze spowodowane ograniczeniami
finansowymi (koszty zajęć, koszty dojazdu). Dużym problemem w gminie jest brak
alternatywy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży co często w
perspektywie czasu przejawia się nasilaniem zachowań niepożądanych wśród
dorastającej młodzieży (brak odpowiednich atrakcji, które mogłyby
"wyciągnąć" dzieci z domów, brak odpowiedniej bazy i narzędzi do
stworzenia innowacyjnej i ciekawej oferty spędzania czasu wolnego). Brak tych i
innych możliwości spowodowany jest wieloma czynnikami demograficznymi, położeniem
gminy w oddali od dużych ośrodków miejskich oraz często niewielkim wskaźnikiem
zamożności zarówno samego samorządu jak i jego mieszkańców, co w efekcie
przekłada się na brak integracji społecznej wśród dzieci i młodzieży oraz
skutkuje ograniczonymi możliwościami rozwoju dla młodego pokolenia w stosunku
do ich rówieśników zamieszkujących w większych miejscowościach.                  Realizacja
projektu pozwoli na zwiększenia jakości oferty GOKIS oraz przyczyni się do uatrakcyjnienia
czasu wolnego dzieciom na wsi, które poprzez zabawę będą mogły nie tylko miło i
przyjemnie spędzić czas pod okiem instruktorów w świetlicach wiejskich, ale
także nabyć szereg nowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zapewnienie im
lepszego startu w przyszłość. Obok walorów edukacyjnych pozwalających na
wszechstronny rozwój młodego pokolenia, znajdzie się również czas na zabawę i
integrację w gronie rówieśników. Jakie działania planujemy w ramach projektu?Po pierwsze...                W
ramach projektu planujemy wyposażenie 5 świetlic wiejskich w gminie Miłoradz
(Mątowy Wielkie, Bystrze, Kończewice, Stara Kościelnica,  Pogorzała Wieś) w podstawowy sprzęt
komputerowy (laptop wraz z oprogramowaniem) oraz rzutnik multimedialny. Obecnie
takim sprzętem dysponuje jedynie świetlica wiejska w Miłoradzu, będąca siedzibą
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Po drugie...                 Planujemy
wyposażenie istniejących świetlic w sprzęt multimedialny typu X BOX Kinect,
który umożliwi przeprowadzanie kreatywnych zajęć ruchowych przy wykorzystaniu
nowych technologii. (sprzęt pojawi się w tych świetlicach w których go jeszcze nie ma). Dzięki zainstalowaniu w sali sensorów ruchu (typu kinect) uczestnicy
zajęć będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach indywidualnych jak i
grupowych tj. wirtualny turniej na kręgielni, czy rozgrywki w popularnych
dyscyplinach sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, hokej itp. a to
wszystko na wielkim ekranie w świetlicy wiejskiej. Ponadto przy wykorzystaniu
konsoli oraz programów planujemy organizację wirtualnych zajęć tj. nauka
śpiewu, gra na instrumentach czy wirtualny kurs tańca. Zastosowanie multimedialnych
rozwiązań pozwoli nam na zapewnienie ciekawej oferty sportowej. Po trzecie...                Planujemy
przeprowadzenie remontu i zaaranżowanie jednego z pomieszczeń gospodarczych w siedzibie
GOKIS w Miłoradzu na salę spotkań Gminnego Klubu Młodzieżowego. Oprócz podstawowych
prac modernizacyjnych pomieszczenie to zostanie wyposażone w stół bilardowy
oraz stół z piłkarzykami. Będzie to miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży, w
którym dokumentowane będą wszystkie działania na rzecz najmłodszego pokolenia
mieszkańców gminy Miłoradz, które z czasem stanie się "izbą pamięci
pokoleń". Po czwarte...                 We
wszystkich świetlicach wiejskich planujemy stworzenie różnych sekcji
zainteresowań tj.: „Mały olimpijczyk”, „Mały odkrywca”, „Mały artysta”, „Mały
naukowiec”, „Mały kucharz”, „Mały aktor”. Dzięki zastosowaniu tego typu
rozwiązań każda ze świetlic posiadać będzie swój główny profil działalności. Dzieci
będą miały możliwość na co dzień korzystać ze sprzętu zakupionego pod kątem
profilu działalności danej świetlicy, jak również korzystania z oferty innych
świetlic (wycieczki rowerowe pomiędzy świetlicami, przenikanie się zajęć,
organizacja półkolonii i półzimowisk we wszystkich świetlicach). Otwarcie
każdej świetlicy tematycznej połączone zostanie z kreatywnymi zajęciami prowadzonymi
przez profesjonalistów w danej dziedzinie (sportowiec, archeolog,
fotograf,  biolog, piekarz, garncarz). Na co przeznaczymy grant otrzymany od Fundacji?Grant otrzymany od Fundacji
zostanie przekazany w pierwszej kolejności na wykonanie planowanych prac
remontowych, zakup podstawowego sprzętu multimedialnego (laptopy, rzutniki)
oraz wyposażenie świetlic wiejskich w urządzenia kreatywne typu X BOX Kinect
wraz z programami tematycznymi. Po zakupie fundamentalnych akcesoriów
wyposażenia świetlic utworzone zostaną kolejno świetlice tematyczne, do których
zakupiony zostanie profesjonalny sprzęt pod kątem profilu działalności danej
świetlicy. Świetlica o profilu olimpijskim „Mały
olimpijczyk” otrzyma m.in. stół do bilarda, piłkarzyki, trampoliny, darta, stymulator
lotów, stymulator jazdy samochodem i szachy,. Dzieci z
jednej strony będą miały ciekawą rozrywkę na co dzień, z drugiej  przygotowywane będą do turniejów
tematycznych.Świetlica o profilu odkrywczym „Mały
odkrywca” otrzyma m.in. tablety, które umożliwią przeprowadzanie edukacyjnych gier
terenowych dzięki dostępowi do sieci wifi i opracowaniu szeregu zadań do
rozwiązania; ponadto zakupione będą edukacyjne gry multimedialne i stacjonarne
(planszowe)Świetlica o profilu artystycznym „Mały
artysta” w niej utworzone zostanie mini studio fotograficzne z możliwością
wykonywania profesjonalnych zdjęć oraz automatycznego ich wywoływania na
miejscu; ponadto świetlica doposażona zostanie w sztalugi wraz z zestawami
malarskimi. Zarówno fotografia jak i malarstwo cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci zamieszkujących teren naszej gminy. Biorą one udział w wielu
konkursach tematycznych, niestety do tej pory nie miały gdzie rozwijać swoich
pasji. Utworzenie świetlicy o takim profilu ma wyjść naprzeciw oczekiwań dzieci
i ich rodziców.Świetlica o profilu naukowym „Mały
naukowiec” wyposażona zostanie m.in. w profesjonalne mikroskopy oraz wizualizer
3D wraz z zestawem do przeprowadzania eksperymentów. Całość  pozwoli dzieciom na poznawanie otaczającego ich
świata w innowacyjny sposób nie tylko poprzez oglądanie ilustracji ale poprzez
własnoręczne przeprowadzanie doświadczeń.Świetlica o profilu kucharskim „Mały
kucharz” istniejąca kuchnia wyposażona zostanie w sprzęt dostosowany do potrzeb
najmłodszych uczestników. Dzięki temu będą mogły one rozwijać swoje pasje
związane z gotowaniem pod okiem instruktorów.Świetlica o profilu aktorskim  „Mały aktor” wyposażona zostanie w sprzęt,
który umożliwi dzieciom przygotowywanie profesjonalnych spektakli teatralnych
tj. parawany, mikrofony bezprzewodowe, zestaw podkładek konferansjerskich,
gotowe elementy dekoracji, kostiumyCzas i miejsce realizacji

Projekt zostanie zrealizowany we
wszystkich 6 świetlicach wiejskich na terenie gminy Miłoradz.  Zakupy zostaną dokonane do końca sierpnia br.
a otwarcie świetlic profilowych oraz gminnego klubu młodzieżowego nastąpi we
wrześniu br. Zakupione wyposażenie wykorzystywane będzie nieodpłatnie w codziennej
pracy GOKIS przez kolejne lata. O autorze / Zespół

Skąd i kim jesteśmy?

Gmina Miłoradz jest niewielką gminą rolniczą położoną na Żuławach liczącą 3500 mieszkańców. Nasz samorząd jest najbiedniejszą gminą w powiecie malborskim oraz jedną z najbiedniejszych gmin popegeerowskich na Pomorzu. W gminie funkcjonuje ośrodek kultury, który prowadzi 6 świetlic wiejskich. Pomimo trudnej sytuacji budżetowej samorządu, GOKIS stara się podejmować szereg inicjatyw społecznych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców, a także stwarzania im podstawowych warunków do rozwoju oraz dostępu do szeroko rozumianych dóbr kultury. Jesteśmy grupą młodych, dynamicznie działających osób, które wyznają zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych, potrzeba na nie tylko więcej czasu...

Autorami projektu są Anna Celiowska-Nietrzebka oraz Marcin Szesza.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
2
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
2

Wspieracz Anonim

25.05.2017

Wspieracz Anonim

24.05.2017

Wspieracz Anonim

23.05.2017

Wspieracz Anonim

23.05.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
10 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!