Doświadczanie przez Odkrywanie

Doświadczanie przez Odkrywanie

0%
200
z potrzebnych 39 250 zł = 0% celu
3 wpłaty

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (3)
  • Społeczność

Opis projektu

Skąd pojawił się pomysłJesteśmy Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Kaliszu. W strukturze Ośrodka działa wczesne wspomaganie, przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, szkoła podstawowa, gimnazjum i technikum dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej. Przyjmujemy coraz więcej małych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i chcemy by zajęcia, które oferujemy kształciły, rozwijały, wspierały i wywoływały uśmiech dziecka. Marzymy o prawdziwej, nowoczesnej, profesjonalnej sali światła, dźwięku, dotyku, w której zanurzą się nasze dzieci i pod kierunkiem specjalistów będą z niej czerpać radość w trakcie zajęć rehabilitacyjnych.Jaka jest jej charakterystyka i cel,Celem jest utworzenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kaliszu nowoczesnej SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA. Sala Doświadczania Świata służy rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, tworzy przyjazne warunki, w których oddziałujemy na ich zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy, światło uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji. Zajęcia te będą bezpłatne i będą się odbywać w ramach statutowej działalności placówki. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów: terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagogów specjalnych, fizjoterapeutę.Komu ma służyć,Sala doświadczania świata będzie służyć dzieciom niepełnosprawnym w wieku 0 – 7 lat, które uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkolakom oraz uczniom szkoły podstawowej dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących w wieku 7-13. Obecnie jest to prawie 100 potencjalnych użytkowników.jakie potrzeby będzie realizowała,W Sali tej będzie prowadzona rehabilitacja dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Pozwoli ona na rozwijanie umiejętności spostrzegania, komunikacji, koordynacji i równowagi dziecka niepełnosprawnego. Będzie źródłem dobrego samopoczucia i radości oraz będzie motywować do działania i odkrywania oraz pobudzi wyobraźnię.Jakie działania będą zaplanowane,W Sali tej będą się odbywać regularne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, zajęcia terapeutyczne w ramach zajęć w grupach wychowawczych.Jakie ma być miejsce i czas jej realizacji,Miejsce – budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19,Czas – zorganizowanie Sali po otrzymaniu środków finansowych, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć w tygodniu w ciągu całego roku szkolnego przez co najmniej 10 lat.Jakie wydatki miałyby być sfinansowane za dotację otrzymaną od Fundacji.Wyposażenie Sali Doświadczania Świata: kolumny świetlne z bąbelkami (4200 zł), światłowody (4 200 zł), wibrująco – akustyczne łóżko wodne (8 000 zł), mata interaktywna (1 500 zł), system sterowania i sprzęt do wytwarzania efektów specjalnych (5 000 zł), oświetlenie (3900 zł), panel interaktywny (4 950 zł), meble modułowe (5 000 zł), łóżko do masażu (1 000 zł), elementy miękkie (1 500 zł). Koszt zakupu wyposażenia ok. 39 250 tys. złotych.Na koniec przekonaj krótko internatów, że to właśnie Twoją inicjatywę powinni wesprzeć w głosowaniu.Prosimy Was o poparcie sfinansowania SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kaliszu, ponieważ:chcemy, by niepełnosprawne dzieci rehabilitowały się w nowoczesnym, pięknym i ciekawym dla nich otoczeniu,chcemy, by dzieci mogły BEZPŁATNIE korzystać z najwyższej jakości sprzętów i pomocy dydaktycznychPotrafimy wykorzystać otrzymane środki, ponieważ:jesteśmy profesjonalistami z pasją,mamy głowy pełne pomysłów,chcemy, by nasz Ośrodek stał się miejscem w Kaliszu, w którym dzieci niepełnosprawne otrzymają profesjonalną, bezpłatną pomoc na najwyższym poziomie.O autorze / Zespół

Jesteśmy Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Kaliszu. W strukturze Ośrodka działa wczesne wspomaganie, przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, szkoła podstawowa, gimnazjum
i technikum dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej. Przyjmujemy coraz więcej małych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i chcemy by zajęcia, które oferujemy kształciły, rozwijały, wspierały i wywoływały uśmiech dziecka. Marzymy o prawdziwej, nowoczesnej, profesjonalnej sali światła, dźwięku, dotyku, w której zanurzą się nasze dzieci i pod kierunkiem specjalistów będą z niej czerpać radość w trakcie zajęć rehabilitacyjnych.

Zespół odpowiedzialny za projekt:
Majka Graf - Surdopedagog, instruktor teatralny, reżyserka, animatorka przestrzeni miejskiej. Na co dzień nauczycielka/behawiorystka dzieci niesłyszących oraz instruktorka Teatru Pobocze w MDK w Kaliszu, współzałożycielka Teatru dzieci niesłyszących ADO działającego w SOSW Nr 2 w Kaliszu. Angażujące się w działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży. Jest autorką projektu Kultura na Trawie, który stał się przykładem kultury włączającej, gdzie sztuka wychodzi w przestrzeń publiczną nie tylko w formie ozdoby, ale też komentarza, inspiracji do dialogu i namysłu nad przestrzenią. Współautorka projektu edukacyjno – kulturalnego „Dzieci Dzieciom” pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to projekt o niepowtarzalnej koncepcji, która pobudza do dyskusji na temat obecności osób niesłyszących w przestrzeni publicznej oraz przestrzeni kultury. Od 19 lat aktywnie działająca na polu artystycznym Miasta Kalisza. Otrzymała nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za nowatorskie podejście do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Agnieszka Wypych - nauczyciel surdopedagog, instruktor teatralny oraz instruktor rekreacji ruchowej. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi oraz Studium Psychologiczno Socjologicznego w Łodzi. Koordynatorka projektu edukacyjno - kulturalnego „Dzieci Dzieciom” pod honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego od 2010 roku. Na co dzień nauczycielka dzieci niesłyszących oraz współzałożycielka Teatru dzieci niesłyszących ADO działającego w SOSW Nr 2 w Kaliszu. Dwukrotnie otrzymała wyróżnienie instruktorskie za reżyserię i scenografię spektakli: „Usłysz mnie”, „Esse Perfectus. Współautorka i współreżyserka koncertów świątecznych w ramach współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym MCA w ramach projektów: „5zmysłówPAUZA”, "5 zmysłów. eMOTION”, oraz „5 zmysłówEKSPRESJA”. Ponadto współpracuje jako trener z Fundacją Pracownia Projektów Społecznych oraz Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Gest” w ramach projektu „Migające przedszkola, migające szkoły”, Teatrem W. Bogusławskiego w Kaliszu w ramach projektów: „Laboratorium do przyszłości”, „Załóż moje okulary” oraz "Miganie jak spektakl". Współreżyserka oraz autorka scenografii spektaklu lalkowego „Czarodziejski Ogród Alicji”, „Opowieść o Calineczce”. Współzałożycielka Terapeutycznego Teatru Magicznego TherapyArt angażującego się w działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
2
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
1

Wspieracz Anonim

09.06.2017

Małgorzata Wozniak

02.06.2017

Jacek Janicki

01.06.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
3 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!