Leśny zakątek

Leśny zakątek

  To dla mnie ważne    Podole-Górowa
0%
10
z potrzebnych 35 000 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Opis projektu

Skąd pojawił się pomysł?- "Leśny zakątek"Wzbogacenie terenu przy Zespole Szkół w Podolu-Górowej o ścieżkę edukacyjną na terenie nieczynnego placu zabaw. Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna będzie żywą pracownią, w której dzieci będą mogły prowadzić badania i obserwacje, a także mieć okazję do obcowania z przyrodą. Ścieżka edukacyjna będzie wykorzystywana do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Umożliwi uczniom zdobywanie w naturalnym otoczeniu praktycznych umiejętności z różnych przedmiotów.Projekt zakłada utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, która będzie miała na celu:-zaspokoić potrzeby dzieci związane z zainteresowaniami przyrodniczymi,-doskonalić umiejętności obserwacji przyrody, -wyrabiać właściwy stosunek do ochrony przyrody poprzez kształtowanie nawyków ekologicznych, -uwrażliwiać na środowisko przyrodnicze, szacunek wobec niego oraz racjonalne jego wykorzystanie,-nabywać umiejętności wykonywania prostych prac związanych z uprawą roślin,-wzbogacić zaplecze dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjno-przyrodniczych na świeżym powietrzu.Rozmieszczenie poszczególnych stacji zostało rozplanowane w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać teren dawnego placu zabaw. Stworzona ścieżka przyrodnicza wzbogaci walory krajobrazowe otoczenia szkoły, wzbogaci ofertę szkoły oraz podniesie poziom nauczania przedmiotów przyrodniczych o ważne i interesujące elementy.Komu ma służyć?Uczniom naszego zespołu ścieżka przyrodnicza pozwoli zdobyć wiedzę w sposób empiryczny. Ścieżka edukacyjna może stanowić cel spacerów dla dzieci szkolnych i ich rodzi, może być propozycją do prowadzenia zajęć dla nauczycieli z pobliskich szkół, przyczyni się do promocji aktywnego poznawania przyrody wśród lokalnej społeczności. Ze ścieżki korzystać mogą również uczniowie i rodzice w czasie organizowanych imprez szkolnych i gminnych np. festynów.Jakie potrzeby będzie realizowała ścieżka edukacyjna?Liczymy, że nasza propozycja przekona młodego człowieka do obcowania z przyrodą oraz potrzebę spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dzieci korzystając ze ścieżki "Leśny zakątek" będą mogły za pomocą wielu zmysłów poznawać otaczającą przyrodę i staną się bardziej świadomymi jej użytkownikami. Jakie działania będą prowadzone?Projekt obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej wyposażoną w niezbędne elementy: punkty ścieżki w postaci słupków, tablic edukacyjnych, które przybliżają różnorodność i złożoność świata roślin i zwierząt, terenowe gry dydaktyczne oraz drobna architektura ogrodowa-ławeczki, stoły, kamyki oraz odpowiednie rośliny ( drzewa, krzewy, rośliny zielne). Na terenie ścieżki znajdować się będą stacje powiązanie tematycznie z ekosystemem leśnym np. stacja informacyjna- miejsce z tablicą, z zasadami zachowania się na ścieżce- "Kodeks Przyrodnika", stacja królestwa zmysłów- na tej stacji występują strefy pobudzające zmysły, labirynt wiedzy.Planowany jest zakup dodatkowych przenośnych pomocy dydaktycznych ( np. przyrodnicze koło wiedzy, tablice magnetyczne), które pozwolą na prowadzenie ciekawszych zajęć w niesprzyjających warunkach pogodowych w sali lekcyjnej. Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie zaangażowanie uczniów do tworzenia własnych kompozycji roślinnych.Ścieżka planowana jest w miejscu dawnego i już nieczynnego placu zabaw. Czas realizacji to około 6 miesięcy.Jakie wydatki miałyby być sfinansowane?Zakup :-elementów edukacyjnych (gier edukacyjnych) wzdłuż ścieżki, -drobnej architektury ogrodowej (ławki, stoły, kamyki),-materiałów do zagospodarowania ścieżki (kliniec, donice),-roślin, ziemi, przyrządów ogrodniczych.Chcąc przekonać Państwa do naszego projektu przygotowaliśmy prezentację, którą wykonali uczniowie naszej szkoły: Damian i Hubert. Link do prezentacji: https://prezi.com/yruwgwi5vxe0/lesny-zakatek/

O autorze / Zespół

Projekt został opracowany przez Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkół w Podolu-Górowej we współpracy z nauczycielami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
0

Wspieracz Anonim

24.05.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
1 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!