SERCEM SZKOŁY JEST BIBLIOTEKA

SERCEM SZKOŁY JEST BIBLIOTEKA

0%
20
z potrzebnych 49 000 zł = 0% celu
1 wpłata

Zakończono sukcesem
Typ: Fundraising
Model: Zbiórka jednorazowa
Zbiórka zakończyła się dnia 16.07.2017. Wszystkie zgromadzone środki trafiły do autorów inicjatywy.
Jeśli wspierałeś kampanię - możesz ją ocenić!
Udostępnianie to też wspieranie:
Obserwuj
  • Projekt
  • Aktualizacje
  • Wspierający (1)
  • Społeczność

Opis projektu

SKĄD POJAWIŁ SIĘ POMYSŁ?Pomysł pojawił się z nieustającej walki o czytelnika, chęci "zarażania" uczniów swoją pasją do książek. Marzy mi się, by biblioteka stała się miejscem przyjaznym, nowoczesnym i kolorowym. Uważam, że należy wychodzić naprzeciw potrzebom młodego pokolenia i w innowacyjny sposób umożliwiać mu zdobywanie informacji i nowych umiejętności. Szczególnie w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Można tego dokonać poprzez atrakcyjne, nietradycyjne formy działań mające na celu zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki. Do tego jest potrzebna biblioteka wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz posiadająca nowości wydawnicze. Przede wszystkim księgozbiór pozwalający nie tylko na odpowiednie zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie pasji i talentów.Zdając sobie sprawę jak odpowiedzialna jest praca nauczyciela, który może wpłynąć na losy drugiego człowieka staram się podążać za uczniem, jego oczekiwaniami. Ponieważ dzisiejszy uczeń jest bardzo wymagający, chcę stworzyć dla niego przestrzeń w której będzie czuł się jak w domu. Jeżeli nie jest ona odpowiednio wyposażona, nie stwarza mu poczucia komfortu i satysfakcji, to w życiu nie przekona się do książki i korzystania z jej zalet. Unowocześnienie wizerunku biblioteki, wizerunku o jaki tak dbam od lat to waśnie to, co jest dla mnie ważne.CHARAKTERYSTYKA I CELMoim celem jest stworzyć nowoczesne miejsce przyjazne czytelnikowi w myśl powiedzenia: „Sercem domu jest biblioteka”. Szkoła jak i biblioteka jako jej integralna część jest poniekąd drugim domem uczniów. Będzie ona spełniała swoją rolę tylko wtedy jeśli uczeń będzie wiedział, że biblioteka idzie z duchem czasu stając się coraz nowocześniejszym miejscem. Fakt uzyskania nowego sprzętu oraz literatury o którą pytają czytelnicy pozwoliłby na wspieranie pracy wychowawczej szkoły. Wsparłby proces kształcenia i samokształcenia uczniów. Wyrównałby szanse edukacyjne uczniów, poprzez równy dostęp do komputera, książki i innych pomocy dydaktycznych. Zależy mi by zorganizować bibliotekę tak, aby stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Wspierać go w jego działaniach. Rola biblioteki w rozwoju ucznia jest ważna ze względu na specyfikę pracy. Jako nauczyciel bibliotekarz mam bowiem większe możliwości indywidualnej pracy z uczniem. Bezpośrednio wspieram jego drogę do sukcesu. Poprzez swoją dyspozycyjność mogę dostosować godziny zajęć do wolnego czasu ucznia. Tym samym staram się stwarzać w bibliotece atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniać młodemu człowiekowi, który odczuł w jakimś stopniu porażkę albo szuka możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań, przyjazną mu przestrzeń.KOMU MA SŁUŻYĆ?Inicjatywa ma przede wszystkim służyć uczniom uczęszczającym do szkoły (340osób) jak i oddziałom przedszkolnym odwiedzającym bibliotekę (60 osób).JAKIE POTRZEBY BĘDZIE REALIZOWAŁA?Zależy mi, żeby poszerzyć potencjał edukacyjny biblioteki. Każdy czytelnik miałby możliwość wymiany i pozyskiwania wiadomości oraz zdobywania nowych doświadczeń. Ważne dla mnie jest by skrócił się czas dostępu do nowej informacji. Chcę stworzyć możliwości urozmaicania procesu nauczania, zwiększenia jego atrakcyjności i efektywności. Moja inicjatywa ma dać odbiorcom możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Kolejną potrzebą będzie rozwijanie pasji i zainteresowań czytelników. Ważne miejsce będzie zajmowało wychowanie. Zależy mi, żeby każdy czuł, że nie jest traktowany przedmiotowo, ale podmiotowo w przyjaznej atmosferze.JAKIE DZIAŁANIA BĘDĄ ZAPLANOWANE?Będzie to kontynuacja działań promujących czytanie i rozwijanie pasji. Utrwalanie treści poznanych w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Działania mające przyciągnąć do biblioteki jak największą liczbę czytelników. Organizowane będą imprezy biblioteczne, zabawy w teatr dla uczniów szkoły i oddziałów przedszkoli. Wszystko w celu aktywizacji społeczności szkolnej i przedszkolnej. Działania bez podziału na lepszych i słabszych. Inicjatywy uczące bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu. Zajęcia ukazujące świat nauki poprzez wesołą zabawę i mądrą edukację.JAKIE MA BYĆ MIEJSCE I CZAS REALIZACJI?Miejsce – Biblioteka szkolna SP nr 6 w Bytomiu. Czas realizacji – od października 2017 do czerwca 2018 roku. Sprzęt, zakupione książki i pomoce do biblioteki będą służyły również przez dalsze lata.JAKIE WYDATKI MIAŁYBY BYĆ SFINANSOWANE ZA DOTACJĘ OTRZYMANĄ OD FUNDACJI?Wydatki obejmowałyby:kompleksowy remont i nowoczesny wystrój biblioteki (regały, szafy, stoły, itd.)wzbogacenie księgozbioru (o nowości wydawnicze, lektury, literaturę popularno-naukową itd.)zakup sprzętu multimedialnego (4 komputery, 4 laptopy) wraz z oprogramowaniem, zestaw interaktywny, maty edukacyjne itdgry planszowe i pomoce edukacyjne np. aplikacje do nauki czytania, program do tworzenia map myśli, szybkiego czytania itd.DLACZEGO MOJĄ INICJATYWĘ INTERNAUCI POWINNI WESPRZEĆ W GŁOSOWANIU?Słabo wyposażona biblioteka, stare rozlatujące się książki, odrapane ściany czy brak dostępu do nowoczesnych źródeł pozyskiwania wiedzy mogą wyrządzić tylko krzywdę uczniowi. Zniechęcić go do inwestowania w swój rozwój i edukację. Tym bardziej w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Tylko odpowiednio wyposażona biblioteka z bogatymi zbiorami i wyglądem jest zdolna przekonać młodego człowieka jak ważna jest edukacja i rozwijanie pasji.

O autorze / Zespół

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Kilkakrotnie nagradzanym nagrodą dyrektora szkoły oraz typowanym do Nagrody Prezydenta miasta Bytom. Swoją pracę traktuje jak misję. Nieustannie walczę o czytelnika, chcąc "zarazić" uczniów swoją pasją do książek. Przekonać do aktywnego, twórczego spędzania czasu. Od 15 lat walczę o "opornego" czytelnika i się nie poddaję. Z mojej inicjatywy biblioteka otrzymała Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Byłam również koordynatorem na szkołę programu LEGO, COGITO, AGO zakończonym sukcesem. Mogę pochwalić się również sukcesami uczniów zarówno na szczeblu ogólnopolskim jaki międzynarodowym.

Nowi Wspierający
wsparli tylko ten projekt
1
Powracający Wspierający
wsparli więcej projektów
0

Wspieracz Anonim

25.05.2017

Ocena

Brak ocen

Komentarze

  • Pomóż

1 zł lub więcej
1 wspierających
Dziękujemy za Twoje wsparcie! Dzięki Tobie jesteśmy o krok bliżej do zrealizowania naszej inicjatywy.
Przewidywana dostawa: sierpień 2017

Projekt w sieci

Czego szukasz?

  • Wszystkie
  • Udane
  • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!